Результати проєкту “Поєднання інновацій, здоров’я та суспільства”

Проект «Поєднання Інновацій, Здоров’я і Суспільств: освітній розвиток потенціалу  в сусідніх районах Східної Європи (BIHSENA: Bridging Innovations, Health and Societies: Educational capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas) реалізується в Україні Національним університетом “Києво-Могилянська Акаедмія” та Вінницьким національним медичним університетом ім.М.І.Пирогова.

Під час реалізації проекту в 2015 – 2018 роках були розроблені такі освітні продукти та комунікаційні платформи:

П’ять курсів розроблені, пропілотовані та впроваджені:

  •  Управління та фінансування охорони здоров’я, післядипломна програма для організаторів охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова [програма курсу]
  • Управління якістю, післядипломна програма для організаторів охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова [програма курсу]
  • Менеджмент в охороні здоров’я, курс для клінічних ординаторів Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова [програма курсу]
  • Епідеміологія, Магістерська програма Менеджмент в охороні здоров’я, Школа охорони здоров’я, Національний університет “Києво-Могилянська академія” [програма курсу]
  • Здоров’я і медицина в суспільстві, Бакалаврська програма “Соціологія”, Національний університет “Києво-Могилянська академія” [програма курсу]
  • З 1 жовтня 2018 року програми також доступні на сайті проекту

На платформі Coursera завантажені та відбуваються два онлайн-курси:

Організовано та проведено дві міжнародні конференції:

  • 1-а міжнародна конференція “Здоров’я та соціальні виміри в академічнному просторі та поза ним”.
    Матеріали доступні за посиланням
  • 2-а міжнародна конференція “Здоров’я та соціальні виміри в академічнному просторі та поза ним”. Матеріали доступні за посиланням

ЕРАЗМУС плюс

Еразмус плюс  є новою програмою Європейського союзу з освіти, молоді та спорту, із загальним бюджетом в 14,7 млрд євро і розрахована в реалізації до 2020 року, програма буде надавати можливості для більш ніж 4 мільйонів європейців вчитися, подорожувати, отримувати досвід роботи, і волонтерства за кордоном.

Еразмус плюс підтримує транснаціональні партнерські відносини в освітніх, молодіжних організаціях й інституціях для прискорення і зміцнення співробітництва та поєднання світів освіти та роботи для того, щоб вирішувати прогалини в навичках, з якими стикається Європа.