CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 05.600.001

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України №287 від 25 лютого 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ВЕРЕТЕЛЬНИК СВІТЛАНИ ПЕТРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

1.Голова ради – Станіславчук Микола Адамович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
2.Рецензент – Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
3.Рецензент – Салдан Йосип Романович, професор кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
4.Опонент – Ульянова Надія Анатоліївна, професор кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.
5.Опонент – Могілевський Сергій Юрійович, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор.


Прийняття до розгляду дисертації Веретельник Світлани Петрівни


Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.001 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України, утворена наказом МОН України від 25 лютого 2020 року № 287 у складі: Голова ради - Станіславчук Микола Адамович, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; члени ради: рецензент – Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; рецензент – Салдан Йосип Романович, професор кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; опонент – Ульянова Надія Анатоліївна, професор кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету МОЗ України, доктор медичних наук, професор; опонент – Могілевський Сергій Юрійович, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Веретельник Світлани Петрівни на тему: «Оптимізація діагностики та прогнозування первинної відкритокутової глаукоми» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
Науковий керівник – завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України кандидат медичних наук, доцент Малачкова Наталія Валентинівна.

Анотація

Захист дисертаційної роботи Веретельник Світлани Петрівни

відбудеться 16 квітня 2020 року об 11 годині в актовому залі НДЦ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії асистента кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Веретельник Світлани Петрівни на тему: «Оптимізація діагностики та прогнозування первинної відкритокутової глаукоми» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
Науковий керівник – завідувач кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України кандидат медичних наук, доцент Малачкова Наталія Валентинівна.
Офіційні опоненти:
- Ульянова Надія Анатоліївна, професор кафедри офтальмології Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, профессор;
- Могілевський Сергій Юрійович, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Контакти – d0560002@vnmu.edu.ua

Відтермінування дати захисту Веретельник Світлани Петрівни

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №239) захист Веретельник С.П. буде перенесено на більш пізній термін (після 24 квітня 2020 року). Про дату захисту буде повідомлено додатково.

Про перенесення дати захисту Веретельник Світлани Петрівни

У зв’язку з рішенням Уряду від 22 квітня 2020 року про продовження загальнонаціонального карантину до 11 травня 2020 року захист Веретельник С. П. перенесено на 13 годину 19 червня 2020 року. Захист відбудеться у науково-дослідному центрі ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Дисертація
Висновок про наукову новизну...

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту