CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 05.600.004

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України №710 від 28 травня 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації КИЛИМНЮК ЛЮБОВІ ОЛЕКСАНДРІВНИ на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

1. Голова ради – Желіба Микола Дмитрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
2. Рецензент – Хіміч Сергій Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
3. Рецензент – Барило Олександр Семенович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
4. Опонент – Попсуйшапка Олексій Корнілійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломної освіти.
5. Опонент – Труфанов Іван Іванович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри травматології та ортопедії Державного закладу “Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я”.