CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 05.600.003

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України №517 від 15 квітня 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ЖМУРЧУКА ВАСИЛЯ МИКОЛАЙОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

1. Голова Ради – Яблонь Ольга Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
2. Рецензент – Процюк Тетяна Леонідівна, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
3. Рецензент – Заічко Наталія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.
4. Опонент – Колоскова Олена Костянтинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
5. Опонент – Леженко Геннадій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету.

Прийняття до розгляду дисертації Жмурчука Висиля Миколайовича


Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.003 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, утворена наказом МОН України від 15 квітня 2020 року № 517 у складі: Голова ради - Яблонь Ольга Степанівна, завідувач кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; члени ради: рецензент - Процюк Тетяна Леонідівна, професор кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; рецензент - Заічко Наталія Валентинівна, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; опонент - Колоскова Олена Костянтинівна, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор; опонент - Леженко Геннадій Олександрович, завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ України, доктор медичних наук, професор прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Жмурчука Василя Миколайовича на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
Науковий керівник – завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор Дудник Вероніка Михайлівна.
Анотація

Захист дисертаційної роботи Жмурчука Василя Миколайовича

відбудеться 12 червня 2020 року о 13 годині в актовому залі НДЦ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Жмурчука Василя Миколайовича на тему: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
Науковий керівник – завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор Дудник Вероніка Михайлівна.
Офіційні опоненти:
- Колоскова Олена Костянтинівна, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, доктор медичних наук, професор;
- Леженко Геннадій Олександрович, завідувач кафедри госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету МОЗ України, доктор медичних наук, професор.

Контакти – d0560002@vnmu.edu.ua

Про перенесення дати захисту Жмурчука Василя Миколайовича

Відповідно до постанови МОЗ України від 28.05.2020 року №29 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні атестації здобувачів освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СOVID 19)» та у відповідності до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СOVID 19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» захист дисертації Жмурчука В. М. перенесено на 13 годину 17 червня 2020 року. Захист відбудеться у науково-дослідному центрі ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Дисертація
Висновок про наукову новизну...

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту