CПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 05.600.002

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Створена відповідно до наказу МОН України № 429 від 23 березня 2020 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації ГУНАСА ВАЛЕРІЯ ІГОРОВИЧА на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

1. Голова ради – Сергета Ігор Володимирович, завідувач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
2. Рецензент – Дмитренко Світлана Володимирівна, професор кафедри шкірно-венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
3. Рецензент – Школьніков Володимир Семенович, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор.
4. Опонент – Козань Наталія Миколаївна, завідувачка кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, доцент.
5. Опонент – Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Прийняття до розгляду дисертації Гунаса Валерія Ігоровича


Спеціалізована вчена рада ДФ 05.600.002 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України, утворена наказом МОН України відвід 23 березня 2020 № 429 у складі: Голова ради - Сергета Ігор Володимирович, завідувач кафедри загальної гігієни та екології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; члени ради: рецензент – Дмитренко Світлана Володимирівна, професор кафедри шкірно-венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; рецензент – Школьніков Володимир Семенович, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, доктор медичних наук, професор; опонент – Козань Наталія Миколаївна, завідувачка кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України, доктор медичних наук, доцент; опонент – Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України, доктор медичних наук, професор прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Гунаса Валерія Ігоровича на тему: «Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».
Наукові керівники:
– доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, кандидат медичних наук, доцент, Серебреннікова Оксана Анатоліївна;
– завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Мішалов Володимир Дем’янович.
Анотація

Захист дисертаційної роботи Гунаса Валерія Ігоровича

відбудеться 7 травня 2020 року об 11 годині в актовому залі НДЦ Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 56.

Захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України Гунаса Валерія Ігоровича на тему: «Регіональні особливості пальцевої і долонної дерматогліфіки та їх зв’язок із показниками особливостей особистості практично здорових чоловіків України» з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

Наукові керівники:
– доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України, кандидат медичних наук, доцент, Серебреннікова Оксана Анатоліївна;
– завідувач кафедри судової медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Мішалов Володимир Дем’янович.

Офіційні опоненти:
- Козань Наталія Миколаївна, завідувачка кафедри судової медицини та медичного права Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, доцент.
- Черкасов Віктор Гаврилович, завідувач кафедри анатомії людини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Контакти – d0560002@vnmu.edu.ua

Про перенесення дати захисту Гунаса Валерія Ігоровича

У зв’язку з рішенням Уряду від 22 квітня 2020 року про продовження загальнонаціонального карантину до 11 травня 2020 року захист Гунаса В. І. перенесено на 11 годину 29 травня 2020 року. Захист відбудеться у науково-дослідному центрі ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
Дисертація
Висновок про наукову новизну...

Відгуки офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відеозапис захисту
Аудіозапис захисту