Нормативно-правова база

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до аспірантури вітчизняних громадян

Правила прийому до аспірантури іноземних громадян

Порядок підготовки інформаційних листів

Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 23.06.2016 р.. Витяг з Наказу МОН України від 23 червня 2016 р. № 707

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Постанова КМУ від 01 березня 1999 р. № 309

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Положення про клінічну ординатуру. Наказ МОЗ № 12 від 29 січня 1998 р.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Вимоги до клопотань для вступу до клінічної ординатури, аспірантури, докторантури

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання

Перелік друкованих і електронних фахових видань України

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії