Нормативно-правова база

Правила прийому до аспірантури

Правила прийому до аспірантури вітчизняних громадян

Правила прийому до аспірантури іноземних громадян

Порядок підготовки інформаційних листів

Наказ про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 707 від 23 червня 2016 р.

Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 23.06.2016 р.. Витяг з Наказу МОН України від 23 червня 2016 р. № 707

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Постанова КМУ від 01 березня 1999 р. № 309

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Положення про клінічну ординатуру. Наказ МОЗ № 12 від 29 січня 1998 р.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Вимоги до клопотань для вступу до клінічної ординатури, аспірантури, докторантури

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання

Перелік друкованих і електронних фахових видань України

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії