Патентний відділ

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 32-58-29

Штат патентної служби:

Керівник відділу:
старший інженер Нетребчук Лілія Степанівна

заступник керівника відділу:
інженер Прус Галина Петрівна

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

 • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини та фармації;
 • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних державах;
 • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;
 • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах, а також контроль за їх подальшим просуванням;
 • організація роботи з перевірки патентної “чистоти” об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищому медичному навчальному закладі;
 • здійснення звітності у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
 • проведення відповідної роботи з розвитку творчої активності винахідників та раціоналізаторів університету.

 

Нормативно-правова база:

 • Положення про підрозділ патентно-ліцензійної роботи, що затверджений Міністерством охорони здоров’я України, 1992 р.;
 • Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ;
 • Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 7.06.2000 р. № 1771-ІІІ;
 • Методичні рекомендації Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України від 7.03.2006 р. “Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини”;
 • Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших відомств;
 • Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Інформація
про патентно-ліцензійну діяльність
Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2016 рік

Назва винаходу

Держава, до якої подана заявка

Дата пріоритету

Автори-винахідники

Вид охоронного документу

Номер охоронного документу 

1.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221955

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105781

11.04.16

2.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221956

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105782

11.04.16 

3.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219965

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104418

25.01.16 

4.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221957

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105783

11.04.16 

5.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223137

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106706

10.05.16 

6.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221958

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105784

11.04.16 

7.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221959

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105785

11.04.16 

8.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219966

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104419

25.01.16 

9.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219967

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104420

25.01.16 

10.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219968

Україна

19.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104421

25.01.16 

11.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221961

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105787

11.04.16 

12.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221962

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105788

11.04.16 

13.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221963

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105789

11.04.16 

14.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221964

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105790

11.04.16 

15.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221965

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105791

11.04.16 

16.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221966

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105792

11.04.16 

17.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221967

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105793

11.04.16 

18.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219973

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104426

25.01.16. 

19.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221968

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105794

11.04.16 

20.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221969

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105795

11.04.16 

21.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=search

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105799

11.04.16 

22.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221974

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105800

11.04.16 

23.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221975

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105801

11.04.16

24.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221976

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105802

11.04.16 

25.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221977

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105803

11.04.16

26.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221978

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105804

11.04.16 

27.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219974

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104427

25.01.16 

28.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219975

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104428

25.01.16 

29.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219976

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104429

25.01.16 

30.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219977

Україна

25.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104430

25.01.16 

31.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221983

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105809

11.04.16 

32.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221984

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105810

11.04.16 

33.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221985

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105811

11.04.16 

34.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221986

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105812

11.04.16 

35.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221987

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105813

11.04.16 

36.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221988

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105814

11.04.16 

37.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221989

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105815

11.04.16 

38.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221990

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105816

11.04.16

39.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220313

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

104686

10.02.16 

40.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221991

Україна

31.08.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105817

11.04.16

41.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221995

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105821

11.04.16 

42.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221996

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105822

11.04.16 

43.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221997

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105823

11.04.16 

44.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221998

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105824

11.04.16 

45.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221999

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105825

11.04.16 

46.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222000

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105826

11.04.16

47.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222001

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105827

11.04.16 

48.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222002

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105828

11.04.16 

49.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223139

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106708

10.05.16 

50.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222003

Україна

03.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105829

11.04.16 

51.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222007

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105833

11.04.16 

52.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222008

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105834

11.04.16 

53.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222009

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105835

11.04.16 

54.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222010

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105836

11.04.16 

55.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222011

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105837

11.04.16 

56.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222012

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105838

11.04.16 

57.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222013

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

105839

11.04.16 

58.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222531

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106212

25.04.16 

59.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222532

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106213

25.04.16 

60.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222533

Україна

07.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106214

25.04.16 

61.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222540

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106221

25.04.16

62.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222541

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106222

25.04.16

63.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222542

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106223

25.04.16

64.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222543

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106224

25.04.16

65.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222544

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106225

25.04.16

66.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222545

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106226

25.04.16

67.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222546

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106227

25.04.16

68.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222547

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106228

25.04.16

69.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222548

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106229

25.04.16 

70.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222549

Україна

10.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106230

25.04.16 

71.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222567

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106248

25.04.16 

72.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222568

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106249

25.04.16

73.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222569

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106250

25.04.16 

74.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222570

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106251

25.04.16 

75.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222571

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106252

25.04.16 

76.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222572

Україна

21.09.15 

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106253

25.04.16 

77.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222573

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106254

25.04.16 

78.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222574

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106255

25.04.16 

79.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222575

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106256

25.04.16

80.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222576

Україна

21.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106257

25.04.16

81.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222593

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106274

25.04.16

82.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222594

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106275

25.04.16

83.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222595

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106276

25.04.16

84.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222597

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106278

25.04.16

85.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222598

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106279

25.04.16

86.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222599

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106280

25.04.16

87.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223154

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106723

10.05.16

88.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222600

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106281

25.04.16

89.

3p>Спосіб прогнозування зрощення перелому.

 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222601

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106282

25.04.16

90.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222602

Україна

28.09.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106283

25.04.16

91.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222614

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106295

25.04.16

92.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222615

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106296

25.04.16

93.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222616

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106297

25.04.16

94.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222617

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106298

25.04.16

95.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222618

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106299

25.04.16

96.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223162

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106731

25.04.16

97.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222619

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106300

25.04.16

98.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222620

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106301

25.04.16

99.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223163

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106732

10.05.16

100.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223164

Україна

02.10.15

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

106733

10.05.16

101.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222633

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106314

25.04.16

102.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222634

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В. 

Патент на корисну модель

106315

25.04.16

103.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222635

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В. 

Патент на корисну модель

106316

25.04.16

104.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223168

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106737

10.05.16

105.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223169

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106738

10.05.16

106.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223170

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106739

10.05.16

107.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223170

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В. 

Патент на корисну модель

106740

10.05.16

108.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222636

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В. 

Патент на корисну модель

106317

25.04.16

109.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222637

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106318

25.04.16

110.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223172

Україна

05.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106741

10.05.16

111.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222665

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106346

25.04.16

112.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223184

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106753

10.05.16

113.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223185

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106754

10.05.16

114.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223186

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106755

10.05.16

115.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223188

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106757

10.05.16

116.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223189

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106758

10.05.16

117.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223190

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106759

10.05.16

118.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223191

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106760

10.05.16

119.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223192

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106761

10.05.16

120.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223193

Україна

12.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106762

10.05.16

121.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223210

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106779

10.05.16

122.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223211

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106780

10.05.16

123.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223212

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106781

10.05.16

124.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223213

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106782

10.05.16

125.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223214

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106783

10.05.16

126.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224475

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107686

24.06.16

127.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223215

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106784

10.05.16

128.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223216

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106785

10.05.16

129.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223217

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В. 

Патент на корисну модель

106786

10.05.16

130.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223218

Україна

22.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106787

10.05.16

131.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223232

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106801

10.05.16

132.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223233

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106802

10.05.16

133.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223234

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106803

10.05.16

134.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223235

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106804

10.05.16

135.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223236

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106805

10.05.16

136.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223237

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106806

10.05.16

137.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223238

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106807

10.05.16

138.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223239

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106808

10.05.16

139.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223240

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106809

10.05.16

140.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223241

Україна

30.10.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106810

10.05.16

141.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223273

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106842

10.05.16

142.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223274

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106843

10.05.16

143.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223275

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106844

10.05.16

144.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223276

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106845

10.05.16

145.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223277

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106846

10.05.16

146.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223278

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106847

10.05.16

147.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223279

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106848

10.05.16

148.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223280

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106849

10.05.16

149.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224491

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107702

24.06.16

150.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224492

Україна

09.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107703

24.06.16 

151.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223303

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106872

10.05.16

152.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223304

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106873

10.05.16

153.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223305

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106874

10.05.16 

154.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223306

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106875

10.05.16

155.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224496

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107707

24.06.16

156.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223307

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106876

10.05.16

157.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223308

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106877

10.05.16

158.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223309

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106878

10.05.16

159.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223310

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106879

10.05.16

160.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223311

Україна

12.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106880

10.05.16

161.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224516

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107727

24.06.16

162.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224517

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107728

24.06.16

163.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224518

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107729

24.06.16

164.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224519

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107730

24.06.16

165.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224520

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107731

24.06.16

166.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224521

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107732

24.06.16

167.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224522

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107733

24.06.16

168.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223348

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106917

10.05.16

169.2/td>

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223349

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

106918

10.05.16

170.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223350

Україна

20.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106919

10.05.16

171.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224528

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107739

24.06.16

172.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224529

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107740

24.06.16

173.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224530

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107741

24.06.16

174.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224531

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107742

24.06.16

175.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224532

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107743

24.06.16

176.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224533

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107744

24.06.16

177.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224534

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107745

24.06.16

178.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224535

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107746

24.06.16

179.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224536

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107747

24.06.16

180.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224537

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель 

107748

24.06.16

181.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223355

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

106924

10.05.16

182.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224538

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107749

24.06.16

183.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224539

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107750

24.06.16

184.

Спосіб прогнозування зрощення перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224540

Україна

23.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107751

24.06.16

185.

Спосіб прогнозування сповільненої консолідації перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224551

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107762

24.06.16

186.

Спосіб прогнозування сповільненої консолідації перелому.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224552

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107763

24.06.16

187.

Спосіб прогнозування розвитку хибного суглобу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224553

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107764

24.06.16

188.

Застосування натрієвої солі гідрогенсульфіду для потенціювання антидіабетичної дії метформіну.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224554

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107765

24.06.16

189.

Спосіб профілактики діабетичної кардіоміопатії в експерименті.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224555

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107766

24.06.16

190.

Застосування натрієвої солі гідрогенсульфіду для потенціювання вазопротективного ефекту анти діабетичних засобів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224556

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107767

24.06.16

191.

Спосіб корекції нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224557

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107768

24.06.16

192.

Спосіб прогнозування ефективності лікування РА за концентрацією мозкового нейротрофічного фактору.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224558

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107769

24.06.16

193.

Спосіб прогнозування ефективності лікування РА.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224559

Україна

26.11.15

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

107770

24.06.16

194.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226535

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109274

25.08.16

195.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226536

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109275

25.08.16

196.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226537

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109276

25.08.16

197.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу при РА.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225164

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108257

11.07.16

198.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу при РА.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225165

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108258

11.07.16

199.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225166

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108259

11.07.16

200.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225167

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108260

11.07.16

201.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225168

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108261

11.07.16

202.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225169

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108262

11.07.16

203.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225170

Україна

16.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108263

11.07.16

204.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225619

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108612

25.07.16

205.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225620

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108613

25.07.16

206.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225621

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108614

25.07.16

207.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225194

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108278

11.07.16

208.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225186

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108279

11.07.16

209.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225187

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108280

11.07.16

210.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225188

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108281

11.07.16

211.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225189

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108282

11.07.16

212.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225190

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108283

11.07.16

213.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225191

Україна

19.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108284

11.07.16

214.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225195

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108288

11.07.16

215.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225196

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108289

11.07.16

216.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225197

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108290

11.07.16

217.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225198

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108291

11.07.16

218.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225199

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108292

11.07.16

219.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225200

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108293

11.07.16

220.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225201

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108294

11.07.16

221.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225202

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108295

11.07.16

222.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225203

Україна

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108296

11.07.16

223.

Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225204

Україна 

22.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108297

11.07.16

224.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225206

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108299

11.07.16

225.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225207

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108300

11.07.16

226.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225208

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108301

11.07.16

227.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225210

Україна 

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108303

11.07.16

228.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225211

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108304

11.07.16

229.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225212

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108305

11.07.16

230.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225213

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108306

11.07.16

231.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225214

Україна 

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108307

11.07.16

232.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225215

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108308

11.07.16

233.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225216

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108309

11.07.16

234.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225219

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108312

11.07.16

235.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225630

Україна 

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108623

25.07.16

236.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225631

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108624

25.07.16

237.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225632

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108625

25.07.16

238.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225633

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108626

25.07.16

239.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225220

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108313

11.07.16

240.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

Україна 

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108317

11.07.16

241.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225224

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108318

11.07.16

242.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225226

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108319

11.07.16

243.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225227

Україна

25.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108320

11.07.16

25.08.16

244.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226548

Україна 

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109287

25.08.16

245.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226549

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109288

25.08.16

246.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226550

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109289

25.08.16

247.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226551

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109290

25.08.16

248.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226552

Україна 

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109291

25.08.16

249.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226553

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109292

25.08.16

250.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226554

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109293

25.08.16

251.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225235

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108328

11.07.16

252.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225236

Україна 

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108329

11.07.16

253.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225237

Україна

29.01.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108330

11.07.16

254.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226559

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109298

25.08.16

255.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226560

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109299

25.08.16

256.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225241

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108334

11.07.17

257.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225242

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108335

11.07.17

258.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225243

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108336

11.07.17

259.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225244

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108337

11.07.17

260.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225245

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108338

11.07.17

261.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225246

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108339

11.07.17

262.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225248

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108341

11.07.17

263.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225250

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108343

11.07.17

264.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225251

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108344

11.07.17

265.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226562

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109301

25.08.16

266.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226563

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109302

25.08.16

267.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225645

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108638

25.07.16

268.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225646

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108639

25.07.16

269.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225647

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108640

25.07.16

270.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225648

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108641

25.07.16

271.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225252

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108345

11.07.16

272.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225253

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108346

11.07.16

273.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225254

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108347

11.07.16

274.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225255

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108348

11.07.16

275.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225256

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108349

11.07.16

276.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225257

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108350

11.07.16

277.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225258

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108351

11.07.16

278.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225259

Україна

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108352

11.07.16

279.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225260

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108353

11.07.16

280.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225261

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108354

11.07.16

281.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225262

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108355

11.07.16

282.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225263

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108356

11.07.16

283.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225264

Україна 

01.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108357

11.07.16

284.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225271

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108364

11.07.16

285.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225272

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108365

11.07.16

286.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225273

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108366

11.07.16

287.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225274

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108367

11.07.16

288.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225275

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108368

11.07.16

289.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225276

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108369

11.07.16

290.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225277

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108370

11.07.16

291.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225659

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108652

25.07.16

292.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225660

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108653

25.07.16

293.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225661

Україна 

04.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108654

11.07.16

294.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225663

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108656

11.07.16

295.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225664

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108657

11.07.16

296.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225665

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108658

25.07.16

297.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225666

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108659

25.07.16

298.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226566

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109305

25.08.16

299.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225281

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108374

11.07.16

300.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225282

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108375

11.07.16

301.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225283

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108376

11.07.16

302.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225667

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108660

25.07.16

303.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225668

Україна 

05.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108661

25.07.16

304.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226572

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109311

25.07.16

305.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226573

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109312

25.07.16

306.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226574

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109313

25.07.16

307.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226575

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109314

25.07.16

308.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225677

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108670

25.07.16

309.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225678

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108671

11.07.16

310.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225679

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108672

11.07.16

311.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225680

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108673

25.07.16

312.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226578

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109317

25.08.16

313.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226579

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109318

25.08.16

314.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226580

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109319

25.08.16

315.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225682

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108675

25.07.16

316.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225683

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108676

25.07.16

317.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225684

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108677

25.07.16

318.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225685

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108678

25.07.16

319.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225686

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108679

25.07.16

320.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225687

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108680

25.07.16

321.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225688

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108681

25.07.16

322.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225689

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108682

25.07.16

323.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225690

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108683

25.07.16

324.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225288

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108381

11.07.16

325.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225289

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108382

11.07.16

326.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225291

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108384

11.07.16

327.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225292

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108385

11.07.16

328.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225293

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108386

11.07.16

329.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225294

Україна 

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108387

11.07.16

330.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225295

Україна

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108388

11.07.16

331.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225296

Україна

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108389

11.07.16

332.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225297

Україна

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108390

11.07.16

333.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

Україна

08.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108391

11.07.16

334.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225298

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109324

25.08.16

335.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226586

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109325

25.08.16

336.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226587

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109326

25.08.16

337.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226588

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109327

25.08.16

338.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226589

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109328

25.08.16

339.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226590

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109329

25.07.16

340.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225698

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108691

25.07.16

341.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225699

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108692

25.07.16

342.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225700

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108693

25.07.16

343.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225701

Україна

11.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108694

25.07.16

344.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226594

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109333

25.08.16

345.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226595

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109334

25.08.16

346.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226596

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109335

25.08.16

347.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226597

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109336

25.08.16

348.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226598

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109337

25.08.16

349.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226599

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109338

25.08.16

350.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225705

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108698

25.07.16

351.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225706

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108699

25.07.16

352.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226600

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109339

25.08.16

353.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226601

Україна

12.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109340

25.08.16

354.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225716

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108709

25.07.16

355.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225717

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108710

25.07.16

356.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225718

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108711

25.07.16

357.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226616

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109355

25.08.16

358.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225719

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108712

25.08.16

359.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225720

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108713

25.07.16

360.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226617

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109356

25.08.16

361.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226618

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109357

25.08.16

362.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226619

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109358

25.08.16

363.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226620

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109359

25.08.16

364.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225320

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108413

11.07.16

365.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225321

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108414

11.07.16

366.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225322

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108415

11.07.16

367.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225323

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108416

11.07.16

368.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225324

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108417

11.07.16

369.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225721

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108714

25.07.16

370.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225722

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108715

25.07.16

371.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225723

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108716

25.07.16

372.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225724

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108717

25.07.16

373.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225725

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108718

25.07.16

374.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225728

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108721

25.07.16

375.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225729

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108722

25.07.16

376.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225730

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108723

25.07.16

377.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225731

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108724

25.07.16

378.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225732

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108725

25.07.16

379.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225733

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108726

25.07.16

380.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225734

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108727

25.07.16

381.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225735

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108728

25.07.16

382.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225736

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108729

25.07.16

383.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225737

Україна

15.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108730

25.07.16

384.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226623

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109362

25.08.16

385.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226624

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109363

25.08.16

386.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226625

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109364

25.08.16

387.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226626

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109365

25.08.16

388.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226627

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109366

25.08.16

389.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226629

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109368

25.08.16

390.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225745

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108738

25.07.16.

391.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225746

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108739

25.07.16

392.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226630

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109369

25.08.16

393.

 Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226631

Україна

18.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109370

25.08.16

394.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227474

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109988

26.09.16

395.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226635

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109374

25.08.16

396.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226636

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109375

25.08.16

397.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226637

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109376

25.08.16

398.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226638

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109377

25.08.16

399.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226639

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109378

25.08.16

400.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226640

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109379

25.08.16

401.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226641

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109380

25.08.16

402.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226642

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109381

25.08.16

403.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226643

Україна

19.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109382

25.08.16

404.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227475

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109989

26.09.16

405.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227476

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109990

26.09.16

406.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226652

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109391

25.08.16

407.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226653

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109392

25.08.16

408.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226654

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109393

25.08.16

409.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226655

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109394

25.08.16

410.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226656

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109395

25.08.16

411.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226657

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109396

25.08.16

412.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226658

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109397

25.08.16

413.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226659

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109398

25.08.16

414.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226660

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109399

25.08.16

415.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226661

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109400

25.08.16

416.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226662

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109401

25.08.16

417.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226663

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109402

25.08.16

418.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226664

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109403

25.08.16

419.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226665

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109404

25.08.16

420.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226666

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109405

25.08.16

421.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226667

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109406

25.08.16

422.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226668

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109407

25.08.16

423.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226669

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109408

25.08.16

424.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226675

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109414

25.08.16

425.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226676

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109415

25.08.16

426.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226677

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109416

25.08.16

427.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226678

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109417

25.08.16

428.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226680

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109419

25.08.16

429.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226681

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109420

25.08.16

430.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226682

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109421

25.08.16

431.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226683

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109422

25.08.16

432.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225757

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108750

25.07.16

433.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225758

Україна

22.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

108751

25.07.16

434.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226687

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109426

25.08.16

435.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226688

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109427

25.08.16

436.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226689

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109428

25.08.16

437.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226690

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109429

25.08.16

438.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226691

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109430

109430

439.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226692

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109431

25.08.16

440.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226693

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109432

25.08.16

441.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226694

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109433

25.08.16

442.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226695

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109434

25.08.16

443.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226696

Україна

25.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109435

25.08.16

444.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226697

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109436

25.08.16

445.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226698

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109437

25.08.16

446.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226699

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109438

25.08.16

447.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226700

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109439

25.08.16

448.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226701

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109440

25.08.16

449.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226702

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109441

25.08.16

450.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226703

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109442

25.08.16

451.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226704

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109443

25.08.16

452.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226705

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109444

25.08.16

453.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226706

Україна

26.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109445

25.08.16

454.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227484

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109998

26.09.16

455.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227486

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110000

26.09.16

456.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227487

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110001

26.09.16

457.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227488

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110002

26.09.16

458.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227490

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110004

26.09.16

459.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227491

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110005

26.09.16

460.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227492

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110006

26.09.16

461.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227493

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110007

26.09.16

462.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227494

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110008

26.09.16

463.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227495

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110009

26.09.16

464.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227496

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110010

26.09.16

465.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227497

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110011

26.09.16

466.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227498

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110012

26.09.16

467.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226710

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109449

25.08.16

468.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226711

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109450

25.08.16.

469.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226712

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109451

25.08.16

470.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226713

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109452

25.08.16

471.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226715

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109454

25.08.16

472.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226716

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109455

25.08.16

473.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226717

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109456

25.08.16

474.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226718

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109457

25.08.16

475.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226719

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109458

25.08.16

476.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226720

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109459

25.08.16

477.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226721

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109460

25.02.15

478.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226722

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109461

25.08.16

479.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226723

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109462

25.08.16

480.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226724

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109463

25.08.16

481.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226725

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109464

25.08.16

482.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226726

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109465

25.08.16

483.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226727

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109466

25.08.16

484.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226728

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109467

25.08.16

485.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226729

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109468

25.08.16

486.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226730

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109469

25.08.16

487.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226731

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109470

25.08.16

488.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226732

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109471

25.08.16

489.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226733

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109472

25.08.16

490.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226734

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109473

25.08.16

491.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226735

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109474

25.08.16

492.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226736

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109475

25.08.16

493.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226737

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109476

25.08.16

494.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226738

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109477

25.08.16

495.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226739

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109478

25.08.16

496.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226740

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109479

25.08.16

497.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226741

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109480

25.08.16

498.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226742

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109481

25.08.16

499.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226743

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109482

25.08.16

500.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226744

Україна

29.02.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109483

25.08.16

501.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226754

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109493

25.08.16

502.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227504

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110018

26.09.16

503.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227505

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110019

26.09.16

504.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227506

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110020

26.09.16

505.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226755

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109494

25.08.16

506.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226756

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109495

25.08.16

507.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226757

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109496

25.08.16

508.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226758

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109497

25.08.16

509.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226759

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109498

25.08.16

510.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226760

Україна

03.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109499

25.08.16

511.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227508

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110022

26.09.16

512.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227509

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110023

26.09.16

513.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227510

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110024

26.09.16

514.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227511

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110025

26.09.16

515.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227512

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110026

26.09.16

516.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226763

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109502

25.08.16

517.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226764

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109503

25.08.16

518.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226765

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109504

25.08.16

519.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226766

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109505

25.08.16

520.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226767

Україна

04.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109506

25.08.16

521.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226776

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109515

25.08.16

522.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226777

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109516

25.08.16

523.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226778

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109517

25.08.16

524.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226779

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109518

25.08.16

525.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226780

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109519

25.08.16

526.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226781

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109520

25.08.16

527.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227519

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110033

26.09.16

528.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226782

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109521

25.08.16

529.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226783

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109522

25.08.16

530.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226784

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109523

25.08.16

531.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226785

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109524

25.08.16

532.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226786

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109525

25.08.16

533.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226787

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109526

25.08.16

534.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226788

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109527

25.08.16

535.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226789

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109528

25.08.16

536.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226790

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109529

25.08.16

537.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226791

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109530

25.08.16

538.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227520

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110034

26.09.16

539.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227521

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110035

26.09.16

540.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227522

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110036

26.09.16

541.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227523

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110037

26.09.16

542.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226794

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109533

25.08.16

543.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226796

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109535

25.08.16

544.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226797

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109536

25.08.16

545.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226798

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109537

25.08.16

546.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226799

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109538

25.08.16

547.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226804

Україна

09.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109543

25.08.16

548.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226814

Україна

12.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109553

25.08.16

549.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226815

Україна

12.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109554

25.08.16

550.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226816

Україна

12.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109555

25.08.16

551.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226817

Україна

12.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109556

25.08.16

552.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226827

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109566

25.08.16

553.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226828

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109567

25.08.16

554.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226829

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109568

25.08.16

555.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226830

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109569

25.08.16

556.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226831

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109570

25.08.16

557.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226832

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109571

25.08.16

558.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226833

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109572

25.08.16

559.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226834

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109573

25.08.16

560.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226835

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109574

25.08.16

561.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226836

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109575

25.08.16

562.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227543

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110057

26.09.16

563.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227544

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110058

26.09.16

564.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227545

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110059

26.09.16

565.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227546

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110060

26.09.16

566.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226837

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109576

25.08.16

567.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226838

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109577

25.08.16

568.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226839

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109578

25.08.16

569.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226840

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109579

25.08.16

570.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226841

Україна

14.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109580

25.08.16

571.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227561

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110075

26.09.16

572.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227562

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110076

26.09.16

573.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226856

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109595

25.08.16

574.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226857

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109596

25.08.16

575.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227563

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110077

26.09.16

576.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226859

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109598

25.08.16

577.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226860

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109599

25.08.16

578.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226861

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109600

25.08.16

579.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226862

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109601

25.08.16

580.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226863

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109602

25.08.16

581.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226864

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109603

25.08.16

582.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226865

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109604

25.08.16

583.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226866

Україна

17.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109605

25.08.16

584.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227564

Україна

18.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110078

26.09.16

585.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226878

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109617

25.08.16

586.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226879

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109618

25.08.16

587.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226880

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109619

25.08.16

588.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226881

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109620

25.08.16

589.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226882

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109621

25.08.16

590.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227572

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110086

26.09.16

591.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227573

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110087

26.09.16

592.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227574

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110088

26.09.16

593.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227575

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110089

26.09.16

594.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227576

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

110090

26.09.16

595.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226891

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109630

25.08.16

596.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226892

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109631

25.08.16

597.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226893

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109632

25.08.16

598.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226896

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109635

25.08.16

599.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226897

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109636

25.08.16

600.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226898

Україна

21.03.16

Безсмертний Ю.О.,

Безсмертна Г.В.

Патент на корисну модель

109637

25.08.16

601.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227627

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110141

26.09.16

602.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227628

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110142

26.09.16

603.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227635

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110149

26.09.16

604.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227636

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110150

26.09.16

605.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227637

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110151

26.09.16

606.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227639

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110153

26.09.16

607.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227640

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110154

26.09.16

608.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227641

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110155

26.09.16

609.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227628

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110142

26.09.16

610.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227643

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110157

26.09.16

611.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227644

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110158

26.09.16

612.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227645

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110159

26.09.16

613.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227646

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110160

26.09.16

614.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227647

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110161

26.09.16

615.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227648

Україна

04.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110162

26.09.16

616.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227663

Україна

08.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110177

26.09.16

617.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227664

Україна

08.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110178

26.09.16

618.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227665

Україна

08.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110179

26.09.16

619.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227666

Україна

08.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110180

26.09.16

620.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227671

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110185

26.09.16

621.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227672

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110186

26.09.16

622.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227676

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110190

26.09.16

623.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227677

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110191

26.09.16

624.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227678

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110192

26.09.16

625.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227679

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110193

26.09.16

626.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227680

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110194

26.09.16

627.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227681

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110195

26.09.16

628.

Спосіб діагностики розвитку остеопорозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227682

Україна

11.04.16

Шевчук В.І.,

Шевчук С.В.

Патент на корисну модель

110196

26.09.16

629.

Спосіб реєстрації електрокардіограми.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223684

Україна

09.11.15

Кулик А. Я.,

Власенко О.В.

Йолтуховський М.В. 

Патент на корисну модель

107127

25.05.16

630.

Спосіб реєстрації електрокардіограми.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223685

Україна

09.11.15

Кулик А. Я.,

Власенко О.В.

Йолтуховський М.В. 

Патент на корисну модель

107128

25.05.16

631.

Спосіб реєстрації електрокардіограми.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223686

Україна

09.11.15

Кулик А. Я.,

Власенко О.В.

Йолтуховський М.В.

Патент на корисну модель

107129

25.05.16

632.

Застосування фармацевтичної композиції, що містить амантадин або його фармацевтично прийнятні солі для лікування захворювань зорового аналізатора

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219934

Україна

24.07.15

Загорій Г.В.,

Черешнюк І.Л.

Патент на корисну модель

104387

25.01.16

633.

Спосіб визначення можливості виникнення пубертатних маткових кровотеч у дівчат в залежності від особливостей будови й розмірів тіла і сонографічних параметрів матки й яєчників та гормонального фону.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221695

Україна

30.11.15

Чайка Г. В,

Кучеренко О. М. 

Патент на корисну модель

105703

25.03.16

634.

Застосування цитопротекторів, вибраних з ряду цитиколіну, мелатоніну, мексидолу, корвітину, тіотриазоліну та розчину сульфату магнію, як нейроретинопротекторів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226685

Україна

23.02.16

Черешнюк І.Л.,

Повх В.Л.

Патент на корисну модель

109424

25.08.16

635.

Спосіб діагностики системної остеопенії у хворих на хронічне захворювання легень.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220621

Україна

21.07.15

Масік Н. П. 

Патент на корисну модель

104847

25.02.16

636.

Спосіб корекції вегето-судинних клімактеричних порушень у жінок з протипоказаннями до замісної гормонотерапії.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227890

Україна

08.02.16

Григоренко А. П.,

Шатковська А.С.,

Горбатюк О.Г.

Патент на корисну модель

110294

10.10.16

637.

Спосіб діагностики стадій розповсюдженого гнійного перитоніту.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221195

Україна

23.09.15

Саволюк С.І.,

Гудзь М.А.

Патент на корисну модель

105282

10.03.16

638.

Спосіб інтраопераційної експрес-оцінки морфологічного стану стінки загальної жовчної протоки у хворих на холедохолітіаз, ускладнений гострим холангітом.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223281

Україна

09.11.15

Саволюк С.І.,

Лосєв В.О.

Патент на корисну модель

106850

10.05.16

639.

Спосіб інтегральної диференційної оцінки ступеня ризику неспроможності біліодигестивного анастомозу у хворих з холедохолітіазом в умовах гострого холангіту

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223282

Україна

09.11.15

Саволюк С.І.,

Лосєв В.О.

Патент на корисну модель

106851

10.05.16

640.

Спосіб профілактики ускладнень розповсюдженого гнійного перитоніту

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226146

Україна

08.02.16

Саволюк C.І.,

Гудзь М.А.,

Вовчук І.М.

Патент на корисну модель

109009

10.08.16

641.

Спосіб діагностики перебігу ранового процесу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222430

Україна

02.02.15

Бурковський М.І.,

Петрушенко В.В.,

Желіба М.Д.

Патент на винахід

111435

25.04.16

642.

Спосіб краніопластики.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224104

Україна

09.11.15

Данчин А.О.,

Бурковський М.І.

Патент на корисну модель

107439

10.06.16

643.

Композиція для отримання ниток з антимікробними властивостями.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225559

Україна

25.12.15

Резанова Н.М.,

Вільцанюк О.О.

Патент на корисну модель

108552

25.07.16

644.

Спосіб моделювання інвагінації кишки

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=222417

Україна

10.11.14

Погорілий В.В.,

Якименко О.Г.,

Конопліцький В.С.

Патент на винахід

111422

25.04.16

645.

Спосіб застосування імпульсно-хвильової допплерографії для інтраопераційної оцінки життєздатності кишки в експерименті

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225425

Україна

10.11.14

Погорілий В.В.,

Якименко О.Г.,

Конопліцький В.С.

Патент на винахід

112113

25.07.16

646.

Спосіб визначення площі гіпералгезії післяопераційної рани у дітей

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225426

Україна

10.11.14

Дмитрієв Д.В.,

Конопліцький В.С.,

Янович В.П.

Патент на винахід

112114

25.07.16

647.

Спосіб визначення тонічної активності товстої кишки у дітей з колостазами.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227916

Україна

04.03.16

Конопліцький В.С.,

Дмитрієв Д.В.,

Якименко О.Г.

Патент на корисну модель

110320

10.10.16

648.

Спосіб визначення жорсткості судин за допомогою "індексу віку судин"

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223622

Україна

23.09.15

Лозинський С.Є. 

Патент на корисну модель

107065

25.05.16

649.

Спосіб прогнозування ризику розвитку хронічної серцевої недостатності на тлі гіпертонічної хвороби у чоловіків 40-60 років.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225435

Україна

02.02.15

Пашкова Ю.П.,

Жебель В.М.

Патент на винахід

112123

25.07.16

650.

Спосіб прогнозування ризику розвитку неускладненої гіпертонічної хвороби у чоловіків 40-60 років.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225436

Україна

02.02.15

Палагнюк Г.О.,

Жебель В.М.

Патент на винахід

112124

25.07.16

651.

Спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за допомогою добового комбінованого ph-моніторингу стравоходу та шлунка.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=218840

Україна

19.05.15

Мелащенко С.Г.,

Ксенчин О.О.

Патент на корисну модель

103528

25.12.15

652.

Спосіб поперечної лапаротомії.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225759

Україна

22.02.16

Власов В.В.,

Просвітлюк П.В. 

Патент на корисну модель

108752

25.07.16

653.

Спосіб попередження серединної післяопераційної вентральної грижі.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225760

Україна

22.02.16

Власов В.В.,

Просвітлюк П.В.

Патент на корисну модель

108753

25.07.16

654.

Система для блокованого інтрамедулярного металоостеосинтезу ліктьового відростка.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219111

Україна

24.07.15

Жук П.М,

Філоненко Є.А.

Патент на корисну модель

103799

25.12.15

655.

Спосіб оперативного лікування звичних передніх вивихів плеча.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227968

Україна

23.11.15

ФіщенкоВ.О.,

ФіщенкоО.В.,

ЯремінС.Ю.

Патент на корисну модель

110372

10.10.16

656.

Спосіб лікування та профілактики неспроможності кишкових швів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228352

Україна

09.03.16

Дусик А.В.,

Костюк Г.Я.

Патент на корисну модель

110660

25.10.16

657.

Спосіб визначення внутрішньочеревного тиску в експерименті.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228353

Україна

09.03.16

Дусик А.В.,

Костюк Г.Я.

Патент на корисну модель

110661

25.10.16

658.

Спосіб моделювання гострого алкогольного гепатиту у щурів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=225694

Україна

08.02.16

Рикало Н.А.,

Романенко І.В.

Патент на корисну модель

108687

25.07.16

659.

Спосіб профілактики передчасних пологів при багатоплідній вагітності.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221193

Україна

23.09.15

Коньков Д.Г.,

Старовєр А.В.,

Булавенко О.В. 

Патент на корисну модель

105280

10.03.16

660.

Спосіб діагностики недостатності лютеїнової фази оваріального циклу при безплідді трубно-перитонеального ґенезу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227925

Україна

09.03.16

Булавенко О.В.,

Коньков Д.Г. 

Патент на корисну модель

110329

10.10.16

661.

Спосіб діагностики фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовидного рефлюксу у дітей раннього віку.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223356

Україна

23.11.15

Токарчук Н.І.,

Одарчук І.В. 

Патент на корисну модель

106925

10.05.16

662.

Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228662

Україна

18.04.16

Дудник В.М.,

Зборовська О.О.

Патент на корисну модель

110970

25.10.16

663.

Спосіб корекції репаративної функції слизової оболонки травного тракту у дітей, хворих на виразку 12-палої кишки.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229348

Україна

23.05.16

Дудник В.М.,

Буглова Н.О. 

Патент на корисну модель

111535

10.11.16

664.

Спосіб прогнозування величини артеріального тиску у хворих при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії, ускладненої серцевою недостатністю.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219864

Україна

06.07.15

Денесюк В.І.,

Денесюк О.В.,

Музика Н.О.

Патент на корисну модель

104317

25.01.16

665.

Спосіб прогнозування розвитку та прогресування ексцентричного ремоделювання лівого шлуночка при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії, ускладненій серцевою недостатністю.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219863

Україна

06.07.15

Денесюк В.І.,

Денесюк О.В.,

Музика Н.О.

Патент на корисну модель

104316

25.01.16

666.

Спосіб прогнозування розвитку систолічної серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця, стабільній і нестабільній стенокардії.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219862

Україна

06.07.15

Денесюк В.І.,

Денесюк О.В.,

Музика Н.О. 

Патент на корисну модель

104315

25.11.15

667.

Т-подібний дренаж-балон.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220096

Україна

19.05.14

Каніковський О.Є.,

Карий Я.В.,

Бондарчук О.І. 

Патент на корисну модель

104469

10.02.16

668.

Спосіб тритроакарної лапароскопічної холецистектомії при поширеному злуковому процесі у гепатодуоденальній ділянці.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223542

Україна

04.12.14

Каніковський О.Є.,

Карий Я.В.,

Бондарчук О.І.

Патент на винахід

111662

25.05.16

669.

Спосіб вибору оперативного лікування при хронічному панкреатиті.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224377

Україна

18.07.14

Каніковський О.Є.,

Павлік І.В.

Патент на винахід

111873

24.06.16

670.

Спосіб комбінованого арефлюксного гепатикоєюнодуоденоанастомозу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227855

Україна

23.11.15

Каніковський О.Є.,

Карий Я.В. 

Патент на винахід

112735

10.10.16

671.

Спосіб езофагопластики реваскуляризованим ілеоцекальним сегментом.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=219957

Україна

10.08.15

Бойко В.В.,

Шапринський В.О.

Патент на корисну модель

104410

25.01.16

672.

Спосіб прискорення репаративних процесів у виразкових дефектах шлунково-кишкового тракту.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220610

Україна

17.07.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І.

Патент на корисну модель

104836

25.02.16

673.

Пристрій для моделювання симетричних виразкових уражень шлунка.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220611

Україна

17.07.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І.

Патент на корисну модель

104837

25.02.16

674.

Спосіб прискорення репаративних процесів у виразкових дефектах шлунково-кишкового тракту.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220612

Україна

17.07.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І.

Патент на корисну модель

104838

25.02.16

675.

Спосіб прискорення репаративних процесів у виразкових дефектах шлунково-кишкового тракту.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220613

Україна

17.07.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І.

Патент на корисну модель

104839

25.02.16

676.

Спосіб прискорення репаративних процесів у виразкових дефектах шлунково-кишкового тракту.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=220614

Україна

17.07.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І. 

Патент на корисну модель

104840

25.02.16

677.

Спосіб ушивання ран печінки.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228306

Україна

09.11.15

Богуш Г.Л.,

Марцинковський І.П.

Патент на винахід

112831

25.10.16

678.

Спосіб моделювання гострого асептичного панкреатиту у щурів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228960

Україна

23.11.15

Петрушенко В.В.,

Зацерковна О.М.,

Гребенюк Д.І. 

Патент на корисну модель

111147

10.11.16

679.

Спосіб моделювання гострого інфікованого панкреатиту у щурів.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228961

Україна

23.11.15

Петрушенко В.В.,

Зацерковна О.М.,

Гребенюк Д.І. 

Патент на корисну модель

111148

10.11.16

680.

Спосіб інтраопераційного вимірювання площі виразкового дефекту стінки шлунка.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228962

Україна

23.11.15

Петрушенко В.В.,

Гребенюк Д.І.,

Радьога Я.В.

Патент на корисну модель

111149

10.11.16

681.

Спосіб дренування чашко-мискової системи нирки.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223740

Україна

23.11.15

Кобзін О.Л.,

Горовий В.І.,

Капщук О.М.

Патент на корисну модель

107183

25.05.16

682.

Спосіб виконання кільцеподібної нефро-нефростомії.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=223739

Україна

23.11.15

Кобзін О.Л.,

Горовий В.І.,

Капщук О.М.

Патент на корисну модель

107182

25.05.16

683.

Застосування вінборону для потенціювання антифлогістичного ефекту ібупрофену.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224198

Україна

21.12.15

Гладких Ф.В.,

Степанюк Н.Г.,

Степанюк Г.І.

Патент на корисну модель

107533

10.06.16

684.

Застосування вінборону для потенціювання аналгетичного ефекту ібупрофену.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224199

Україна

21.12.15

Гладких Ф.В.,

Степанюк Н.Г.,

Степанюк Г.І.

Патент на корисну модель

107534

10.06.16

685.

Застосування вінборону для профілактики гастропатії, індукованої ібупрофеном.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224674

Україна

21.12.15

Гладких Ф.В.,

Степанюк Н.Г.,

Степанюк Г.І.

Патент на корисну модель

107885

24.06.16

686.

Застосування вінборону для нівелювання антипроліферативноговпливу ібупрофену на шлунковий епітелій.

Україна

06.06.16

Гладких Ф.В.,

Степанюк Н.Г.,

Вернигородський С.В.

Патент на корисну модель

 

687.

Спосіб передопераційного знеболення малоінвазивних гінекологічних оперативних втручань.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=224767

Україна

04.01.16

Гайструк Н.А.,

Васильков А.А.,

Стенянський Р.П.

Патент на корисну модель

107978

24.06.16

688.

Спосіб оптимізації функції печінки у хворих з постінфарктним кардіосклерозом.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229063

Україна

04.04.16

Семенчук С.А.,

ЯковлеваО.О.,

Стоцька Т.В.

Патент на корисну модель

111250

10.11.16

689.

Експериментальна модель неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=226222

Україна

18.02.16

Некрут Д.О.,

Яковлева О.О.,

Луцюк М.Б.

Патент на корисну модель

109085

10.08.16

690.

Спосіб отримання рослинної субстанції з гіпоглікемічною дією.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=227288

Україна

13.01.16

Марчишин С.М.,

Волощук Н.І.,

Козир Г.Р.

Патент на корисну модель

109917

11.04.16

691.

Спосіб формування первинного коло ректального анастомозу при низькій передній резекції прямої кишки за допомогою циркулярного зшиваю чого апарата.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228914

Україна

24.04.15

Керничний В.В.

Патент на винахід

112928

10.11.16

692.

Спосіб формування анастомозу при низькій передній резекції прямої кишки.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=221386

Україна

24.04.15

Керничний В.В.

Патент на винахід

111128

25.03.16

693.

Спосіб лікування гнійно-запальних процесів у хворих з порушеннями імунного статусу.

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=229347

Україна

23.05.16

Вільцанюк О.А.,

Бєляєв П.В.

Патент на корисну модель

111534

10.11.16

694.

Спосіб санації ротової порожнини

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=228952

Україна

18.04.16

Бєляєв П.В.,

Вільцанюк О.А.

Патент на корисну модель

111139

10.11.16

695.

Комп’ютерна програма для визначення індивідуальних нормативних сонографічних параметрів щитоподібної залози «Thyroid norm»

Україна

 

Гненна В.О.,

Костенко М.П.

Свідоцтво

67718

08.07.16

696.

Комп’ютерна програма для прогнозування можливості захворювання на піодерміт «Pyoderma Test»

Україна

 

Чаплик-Чижко І.О.,

Костенко М.П.

Свідоцтво

67709

08.07.16