Програма роботи акредитаційної комісії

В університеті 23-25.06.2020  проводиться дистанційна акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Медицина» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина групою експертів  Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З програмою візиту можна ознайомитись за посиланням: https://www.vnmu.edu.ua/підготовка-кадрів/аспірантура на сторінці Акредитація.