Проведення акредитаційної експертизи

Проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фармація» за другим рівнем вищої освіти в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова експертною групою буде здійснюватись в період з 21 по 23 жовтня 2020 року.