Порядку присудження наукових ступенів

Пропонується до обговорення і внесення пропозицій "Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти", термін - до 5 березня.

ПРОЕКТ