МОН пропонує для громадського обговорення

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій у вищій освіті».

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-zakoniv-ukrayini-shodo-rozvitku-individualnih-osvitnih-trayektorij-u-vishij-osviti

Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 10 січня 2023 року на e-mail: onoshko@mon.gov.ua

Науковий відділ