Досягнення вченого нашого університету проф. О.Очередька

1

Олександр Очередько, д.мед.наук, професор, зав. каф. соціальної медицини та організації охорони здоров’я Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова розробив нову методологію оцінки потужності/обсягу спостережень на основі МСМС семплерів та бутстрап процедури (MCMC Bootstrap Based Approach to Power/Sample Size Evaluation).

Традиційно оцінка потужності/обсягу спостережень базувалась на комплексному зв’язку між помилками першого та другого роду, обсягом та розподілом тестової статистики, що обслуговувало лише прості далекі від реальності дизайни і відповідні гіпотези.

Нові риси методології:

  • Включення механізму генерації даних на основі МСМС семплерів
  • Оцінка потужності за бутстрап процедурою

Важливі нові можливості авторської методології:

  • Тестування будь-якої гіпотези чи навіть їх комбінацій за підтримки сучасних коплексних дизайнів
  • Використання ефективних тестів (що відтворюють інформативну матрицю даних)
  • Аналіз гіпотез можливий за інтервальним оцінюванням замість традиційного неінформативного точкового (point estimates)

Авторська методологія визнана світовою професійною спільнотою, ліцензована INTERNATIONAL SOCIETY FOR DATA SCIENCE AND ANALYTICS (ISDSA) і поширена через сайт 2019 Meeting of ISDSA, url: https://meeting.isdsa.org/index.php/isdsa/2019/paper/view/3/0