Науково-практична конференція з міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» (впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України)

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова висловлює Вам свою повагу та повідомляє про науково-практичну конференцію з міжнародною участю «МЕДИЧНА СИМУЛЯЦІЯ – ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» (впровадження інноваційних технологій у Вищу Медичну Освіту України), що відбудеться 7-8 лютого 2020 року в м. Вінниця у приміщенні конференц-зали університетського симуляційного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У роботі конференції приймуть участь близько 150 делегатів та спікерів з різних регіонів України та Європи.

Конференція внесена до реєстру з’їздів, конгресів, симопзіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році.

Перша частина конференції (07.02.2020р.) буде присвячена обговоренню сучасних світових тенденцій розвитку медичної освіти із подальшою дискусійною платформою, де кожен учасник зможе висловити та захистити свою думку відносно розвитку додипломної, післядипломної та неперервної освіти в Україні (дискусійна панель).

7 лютого (14.30-15.30) відбудеться засідання опорних кафедр акушерства та гінекології з метою затвердження подальшої концепції розвитку медичної освіти.

Офіційні мови конференції – українська, англійська; робоча мова під час конференції - українська.

Офіційними організаторами заходу є Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова та ГО «Українська Асоціація медичних освітніх симуляційних технологій».

ТЕМАТИКА ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ НАПРЯМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Освітні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів;
  • Академічна доброчесність. Система забезпечення якості в вищій медичній освіті;
  • Перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному рівнях освіти;
  • Командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі;
  • Роль комунікативних навичок у вищій медичній освіті (світовий досвід);
  • Компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині;
  • Досвід впровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у вищих медичних закладах України (власний досвід).

08.02.2020р буде проведено семінар (пост-конгрес): «СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ». Освітні стратегії та технології учбових програм (проблема-орієнтоване навчання, міждисциплінарна освіта, командна робота, пацієнт як об’єкт медичної освіти, використання цифрових технологій).

Комунікативні навички. Принципи оцінювання (клінічна комунікація, міжкомандна комунікація, комунікація із пацієнтом).

Складання портфоліо. Зворотній зв’язок та коучінг.

ОСКІ в якості оцінки клінічної компетентності (вибір формату іспиту, принципи побудови чек-листів та оціночних шкал).

Заявки на доповіді до 20.12.2019 р. (для обов'язкового рецензування), реєстрація учасників конференції - до 30.01.2020 р.

Матеріали для публікації приймаються до 16.12.2019 р.

Сертифікат міжнародного зразку із зазначенням кількості годин та балів.
Додаткові питання щодо участі в конференції, побажання, пропозиції обговорюються в індивідуальному порядку (звертатися в Оргкомітет).

Інформаційний лист
Вимоги до оформлення тез
Програма конференції

Президент УА МОСТ,
завідувач кафедри акушерства
ВНМУ ім. М.І. Пирогова, д.мед.н.

 

 

       проф. Булавенко О.В.

Голова Оргкомітету конференції,
д.мед.н.,   

 

       проф. Коньков Д.Г.