План роботи наукового відділу

НАУКОВА РОБОТА

1. РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Склад ради:
Голова ради: професор Петрушенко В.В.;
Заступник голови: професор Яковлєва О.О.;
Секретар: доцент Заічко Н.В.

Члени ради:
професори: Гумінський Ю.Й., Погорілий В.В., Годлевський А.І., Жебель В.М., Йолтухівський М.В., Костюк Г.Я., Мороз Л.В., Московко С.П., Пухлик Б.М., Станіславчук М.А., Волощук Н.І., Шувалов С.М., Яблонь О.С., Зайков С.В., Пушкар М.С., Каніковський О.Є., Шевчук В.І., Булавенко О.В., Дуднік В.М., Германюк Т.А., Пшук Н.Г.;
доценти: д.мед.н. Іванов В.П., д.мед.н. Рикало Н.А., д.мед.н. Гайструк Н.А., Дзісь Н.П., к.мед.н. Вернигородський С.В.

Основні питання, винесені на розгляд методичної ради:

1.

Рецензування і затвердження монографій, навчальних посібників, підручників

протягом
року

завідувачі кафедр

2.

Рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних науково-дослідних робіт

протягом року

завідувачі кафедр

3.

Рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій

протягом року

завідувачі кафедр

4.

Про хід виконання науково-дослідних робіт

протягом року

завідувачі кафедр

5.

Основні функції та пріоритетні завдання комітету з етики університету

жовтень

голова комітету з етики

6.

Про хід виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням: "Центральні механізми організації та реалізації рухів" 01.2015-12.2017
д.мед.н., проф. Йолтухівський М.В., кафедра нормальної фізіології

жовтень

керівник науково-дослідної роботи

7.

Про діяльність наукових лабораторій: клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії, бактеріологічної лабораторії та лабораторії нейрофізіології

листопад

завідувачі лабораторій

8.

Про хід виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням: "Розробити моделі прогнозування пубертатних маткових кровотеч та альгодисменореї у дівчат в залежності від конституцінальних особливостей організму" 01.2015 -12.2017
канд. мед. наук, доц. Прокопенко С.В., науково-дослідний центр

листопад

керівник науково-дослідної роботи

9.

"Вивчити закономірності формування серцево-судинних уражень у хворих на антифосфоліпідний синдром та розробити диференційовані підходи до їх фармакологічної корекції" 01.2013-12.2015
д.мед.н., проф. Шевчук В.І., відділи реабілітації, біохімічних, клініко-фізіологічних досліджень

листопад

керівник науково-дослідної роботи

10.

Про створення та подальшу діяльність постійних апробаційних рад університету з медико-теоретичних, медико-профілактичних, терапевтичних, хірургічних, педіатричних та стоматологічних дисциплін

грудень

проректор з наукової роботи

11.

Особливості метрологічного забезпечення науково-дослідних робіт, що виконуються в університеті

грудень

керівник служби метрології

12.

Про хід виконання науково-дослідної роботи за державним замовленням: "Розробити сучасні критерії медико-соціальної експертизи інвалідів внаслідок розсіяного склерозу на основі міжнародної концепції інвалідності" 01.2015 -12.2017
д.мед.н., проф. Шевчук В.І., відділи реабілітації, біохімічних, клініко-фізіологічних досліджень

січень

керівник науково-дослідної роботи

13.

Про хід підготовки науково-педагогічних кадрів університету в аспірантурі та магістратурі

лютий

завідувач відділу аспірантури, магістратури та клінічної ординатури

14.

Про хід виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням: "Удосконалити організаційні та методичні аспекти медико-соціальної реабілітації інвалідів з патологією внутрішніх органів" 01.2013-12.2015
д.мед.н., проф. Шевчук В.І.,відділи реабілітації, біохімічних, клініко-фізіологічних досліджень

лютий

керівники науково-дослідних робіт

15.

Особливості роботи патентно-інформаційного пошуку

березень

керівник патентного підрозділу

16.

Про хід виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням: "Розробити рекомендації з профілактики та зниження інвалідності у дітей з хворобами нервової системи" 01.2013-12.2015
д.мед.н., проф. Шевчук В.І., відділи реабілітації, біохімічних, клініко-фізіологічних досліджень

березень

керівник науково-дослідної роботи

17.

Про діяльність наукових лабораторій: клініко-діагностична біохімічна лабораторія, клініко-діагностична алергологічна лабораторія, лабораторія з доклінічного вивчення фармакологічних речовин та лабораторія функціональної морфології і генетики розвитку

квітень

завідувачі лабораторій

18.

Про хід виконання науково-дослідних робіт за державним замовленням: "Вивчити особливості виникнення та перебігу анемічного синдрому у інвалідів з системним червоним вовчаком та розробити рекомендації по їх реабілітації" 01.2013-12.2015.
д.мед.н., проф. Шевчук В.І., відділи реабілітації, біохімічних, клініко-фізіологічних досліджень

квітень

керівник науково-дослідної роботи

19.

Інформація про виконання дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних наук

жовтень-червень

секретар ради, здобувачі

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.

Здійснювати виконання планових науково-дослідних робіт кафедр, науково-дослідного центру  університету та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів відповідно до переліку, затвердженого на 2015-2016 навчальний рік.

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ 

2.

Зібрати відомості щодо виконання звітів науково-дослідної діяльності кафедр, науково-дослідного центру університету та науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів. Підготувати та скласти звіт університету з науково-дослідної роботи за 2015 рік

жовтень-грудень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, кафедри університету 

3.

Скласти плани виконання науково-дослідних робіт та впровадження результатів наукової діяльності в практику охорони здоров’я на 2015- 2016 роки

грудень-
січень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

4.

Провести конференції, симпозіуми і семінари-наради відповідно до планів роботи Міністерства охорони здоров’я України, Академії медичних наук України та Вищої атестаційної комісії України на 2015-2016 роки, що затверджені

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, науково-дослідний центр, кафедри університету

5.

Провести міжнародні, всеукраїнські, міжрегіональні, регіональні та обласні наукові форуми: конгреси, з’їзди, конференції, симпозіуми і семінари відповідно до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів» на 2015-2016 роки і внутрішньоуніверситетського плану на 2014-2015 роки, що затверджені

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, кафедри університету

6.

Забезпечити участь співробітників та студентів  університету в організації і проведенні міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та обласних наукових форумів: конгресів, з’їздів, конференцій, симпозіумів і семінарів-нарад відповідно до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та інших наукових форумів» на 2015-2016 роки, що відбуваються на базі інших навчальних і науково-дослідних закладів України та закордоном

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

7.

Забезпечити участь науково-дослідних робіт співробітників університету в державних конкурсах на фінансування, проводити відповідну роботу щодо розширення перспектив грантової підтримки наукової діяльності, поглиблення ступеня залучення співробітників до винахідницької та патентно-ліцензійної роботи

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

8.

Провести загальноуніверситетські та регіональні (на базі медичних закладів Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей) «Дні науки»

березень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

9.

Забезпечити включення обсягу інформації на нововведення співробітників університету до Реєстру галузевих нововведень Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України, видання методичних рекомендацій, інформаційних листів та інших документів інноваційного і нормативного змісту

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

10.

Забезпечити державну реєстрацію планових науково-дослідних робіт та державний облік завершених науково-дослідних робіт в УкрІНТЕІ

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

11.

Організувати та провести внутрішньоуніверситетський тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та забезпечити участь його переможців у проведенні державного туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

12.

Продовжити та удосконалити практику видання періодичних наукових журналів та збірок матеріалів наукових конференцій співробітників, студентів та молодих вчених

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

13.

Забезпечити адекватне проведення науково-інформаційних і патентних досліджень на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт, оформлення матеріалів на отримання патентів тощо

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, відділ наукової медичної інформації, патентний відділ

14.

Продовжити та удосконалити практику видання щомісячного інформаційного бюлетеня наукової бібліотеки та наукового відділу університету

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, наукова бібліотека

15.

Організувати діяльність науково-методичної ради та ресурсного центру здоров’я зберігаючих технологій університету

жовтень-червень

Проректор з наукової роботи

3. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

1.

Організувати і провести конкурсні іспити та прийом до клінічної ординатури. Направити відповідні документи на затвердження до МОЗ України

червень-липень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

2.

Організувати і провести конкурсні іспити та прийом до магістратури. Направити відповідні документи на затвердження до МОЗ України

серпень-жовтень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

3.

Організувати і провести конкурсні іспити та прийом до аспірантури з відривом і без відриву від виробництва. Направити відповідні документи на затвердження до МОЗ України

серпень-грудень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

4.

Розробити положення про наукові премії університету у галузі теоретичної, клінічної і профілактичної медицини, а також премії для молодих науковців та студентів

вересень-жовтень 

Проректор з наукової роботи

5.

Скласти план підготовки науково-педагогічних кадрів університету на 2016 рік

жовтень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

6.

Скласти план підготовки резерву керівного складу і завідувачів  кафедр університету на 2016 рік, розглянути його на засіданні вченої ради та напра­вити на погодження до МОЗ України

листопад

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, відділ кадрів

7.

Скласти графік планування та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата медичних (фармацевтичних) наук на 2016 рік та затвердити його на засіданні ректорату

листопад

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

8.

Скласти план виконання і захисту магістерських робіт на 2016 рік та затвердити його на засіданнях вчених рад факультетів

листопад

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, декани факультетів      

9.

Організувати перевірку роботи кафедр з питань організації та проведення наукової діяльності і діяльності щодо підготовки науково-педагогічних кадрів та заслухати і обговорити її результати на засіданнях вчених рад університету та факультетів, ректорату, науково-методичної ради тощо.

вересень-червень 

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

10.

Забезпечити безпосередній контроль за проведенням міжкафедральних апробацій дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата медичних (фармацевтичних) наук, а також магістерських робіт та забезпечити їх належний науковий рівень згідно з вимогами Вищої атестаційної комісії України

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

11.

Проводити планову роботу з метою залучення до наукової роботи та післядипломного удосконалення, навчання в докторантурі, аспірантурі, магістратурі та клінічній ординатурі за державним замовленням і на контрактній основі випускників університету та молодих фахівців

вересень-червень 

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

12.

Розширити практику заслуховування звітів про виконання докторських, кандидатських і магістерських робіт на засіданнях вчених рад університету та факультетів, ректорату тощо

вересень-червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

13.

Провести захист магістерських робіт на засіданнях вчених рад факультетів

січень, червень

Проректор з наукової роботи, науковий відділ, декани факультетів

14.

Організувати і провести проміжні та підсумкову атестацію результатів навчання докторантів, аспірантів, магістрантів і клінічних ординаторів, підготовки дисертаційних робіт здобувачами тощо

січень, червень листопад

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

15.

Підготовка та надання даних за програмою «Контингент» до МОЗ України

щоквар-тально

Проректор з наукової роботи, науковий відділ

4. ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, З’ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ, СЕМІНАРІВ-НАРАД


п/п

Назва заходу,
тема

Місто та дата проведення (число форуму та місяць)

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету).
Відповідальна особа (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

всього

у т.ч. з інших міст

1

2

3

4

5

6

7

1

VIII міжрегіональна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми гастроентерології та абдомінальної хірургії», присвячена пам’яті почесного громадянина Хмельниччини професора, хірурга Миколи Петровича Чорнобрового

м. Хмельни-цький,
11 вересня 2015 р.

300

100

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогов; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432)67-16-53;
моб. (067)984-93-98;
e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua
www.gastropodium.com
Відповідальна особа:
професор Чернобровий В’ячеслав Миколайович, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини; професор Суходоля Анатолій Іванович, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти
тел.(067)661-65-03

2

Науково-практична конференція
«Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб згідно з рекомендаціями доказової медицини»

м. Вінниця,
17-19 вересня 2015р.

180

20

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; кафедра внутрішньої медицини № 3, 21030,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 96,
тел. (0432) 43-95-65
Відповідальна особа:
професор Денесюк Віталій Іванович, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3

3

X міжрегіональна науково-практична конференція «Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики»

м. Вінниця,
1-2 жовтня 2015 р.

300

100

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432)67-16-53;
моб. (067)984-93-98;
e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua
www.gastropodium.com
Відповідальна особа:
професор  Чернобровий В’ячеслав Миколайович, завідувач кафедри поліклінічної терапії та сімейної медицини

4

Науково-практична конференція «Психодіагностика та психокорекція кризових станів»

м. Вінниця,
8-9 жовтня 2015 р.

300

150

Україна
Польща
Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, кафедра психіатрії та наркології з курсом ПО

5

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії на шляхах доказової медицини»

м. Вінниця,
9-10 листопада 2015 р.

300

50

Молдова
Росія
Україна
Польща
Білорусь

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;  21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. 8(0432) 52-96-79;
моб. 8(097) 587-06-51
e-mail: dr_yakovleva@inbox.ru
Відповідальні особи:
професор Яковлєва Ольга Олександрівна, завідувач кафедри клінічної фармації і клінічної фармакології

6

Міжрегіональна науково-практична конференція «Актуальні питання сімейної медицини»

м. Хмельни-цький
13 листопада 2015 р.

300

100

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова;  21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432) 67-16-53;
моб. (067) 984-93-98;
e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua
www.gastropodium.com
Відповідальні особи:
професор Чернобровий В’ячеслав Миколайович, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини

7

Науково-практична конференція «Профілактична медицина: сучасні технології»

м. Вінниця,
2 березня
2016 р.

250

30

Україна
Білорусія
Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432) 56-22-76;
моб. (050) 355-64-07
Відповідальна особа:
професор Жебель Вадим Миколайович, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного ф-тету № 2

8

Науково-практична конференція «Сучасні аспекти в стоматології»

м. Вінниця,
4 березня
2016 р.

100

50

Україна
Білорусія
Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432) 57-06-82
моб. (097) 455-97-70
Відповідальні особи:
доцент Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна, завідувач кафедри терапевтичної стоматології; Закалата Тетяна Ростиславівна, асистент кафедри стоматології дитячого віку

9

Науково-практична конференція «Терапевтичні читання 2016: здобутки та напрямки розвитку»

м. Вінниця,
16-17 березня 2016 р.

1000

200

Україна
Польща
Росія
Ізраїль

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21029,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96,
тел. (0432) 52-32-86, 46-11-27
Відповідальна особа:
професор Мостовой Юрій Михайлович, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

10

XI науково-практичний симпозіум «Сучасна міждисциплінарна гастроентерологія: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики»

м. Вінниця,
24-25 березня 2016 р.

300

100

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова,
56, тел. (0432) 67-16-53;
моб. (067) 984-93-98;
e-mail: pavlovao@inbox.vn.ua
www.gastropodium.com
Відповідальна особа:
професор Чернобровий В’ячеслав Миколайович, завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини

11

XIII Міжнародна наукова студентська конференція «Перший крок в науку – 2016»

м. Вінниця,
7-8 квітня 2015р.

800

100

Україна
Росія
Молдова
Узбекистан
Польща
Болгарія
Литва

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел./факс: (0432) 661051
e-mail: science@vsmu.vinnica.ua
Відповідальні особи:
професор Петрушенко Вікторія Вікторівна, проректор з наукової роботи

12

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»

м. Вінниця,
14-15 квітня 2016 р.

300

25

Україна

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432) 57-05-72; 50-94-91
факс: (0432) 35-45-49
Відповідальна особа:
професор Станіславчук Микола Адамович, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1

13

VII міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Молодь та медицина майбутнього»

м. Вінниця,
13 травня
2016 р.

250

50

Україна
Росія
Білорусь
Молдова
Польща

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел. (0432) 66-10-51;
097 944-48-81
e-mail: science@vsmu.vinnica.ua
Відповідальні особи:
професор Петрушенко Вікторія Вікторівна, проректор з наукової роботи

14

IV з'їзд лікарів-алергологів України

м. Вінниця,
10-12 травня 2016 р.

350

300

Україна
Білорусь
Молдова
Польща
Литва

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології
тел.: (0432) 694-594,
Відповідальна особа:
доцент Богомолов Арсентій Євгенійович Асоціація алергологів України (ААУ); 21036, м. Вінниця,а/с 4283,
тел./факс: (0432) 52-03-62, 57-04-46;
e-mail: all@immunolog.com.
президент асоціації алергологів України
професор Пухлик Борис Михайлович

15

Науково-практична конференція «Сучасні досягнення ендоскопічної хірургії»

м. Вінниця,
20 травня
2016 р.

250

100

Україна
Білорусія
Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова; 21018,
м. Вінниця, вул. Пирогова, 56,
тел./факс: (0432) 661051,
e-mail: science@vsmu.vinnica.ua
Відповідальна особа:
професор Петрушенко Вікторія Вікторівна, проректор з наукової роботи