Клінічні випробування


Назва клінічного дослідження
Номер та дата
державної реєстрації
1. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2a, яке проводиться в паралельних групах з метою вивчення профілів ефективності, безпечності, фармакокінетики та біомаркерів препарату CKD‑506 при введенні дорослим пацієнтам із ревматоїдним артритом середнього та важкого ступеня з недостатньою відповіддю на терапію метотрексатом. 182RA18009
12.12.2018
2. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження IV фази, в паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки голімумабу (MK-8259 [SCH 900259]) після відміни лікування у порівнянні з лікуванням, що триває (повна або скорочена схеми лікування) у пацієнтів з аксіальним спондилоартритом без рентгенологічних ознак. MK-8259
07.02.2018
3. Рандомізоване, в паралельних групах дослідження фази I/III для порівняння ефективності, фармакокінетики та безпеки між підшкірним та внутрішньовенним введенням препарату CT-P13 для лікування пацієнтів із ревматоїдним артритом в активній формі. CT-P13 3.5
20.09.2017
4. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження багаторазових доз фази 2b для демонстрації безпечності та ефективності тілдракізумабу в пацієнтів з псоріатичним артритом в активній фазі. CRL-16-23
01.08.2017
5. Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком ("SТRЕNGТН"). D5881С00004
08.08.2018
6. PROMINENT Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів  пацієнтів з цукровим діабетом. K-877-302
31.05.2017
7. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ETC-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. 1002-043
19.05.2017
8. Скринінгова оцінка церебропротекторної та специфічної антигіпоксичної активності двох зразків препарату «Гліармакс» для парантерального застосування. 110217
11.02.2017
9. “Проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази для порівняння ефективності та безпеки масітинібу до плацебо, для лікування пацієнтів з тяжкою неконтрольованою астмою та з підвищеним рівнем еозинофілів». AB 14001
2017
10. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з паралельними групами, дослідження 3 фази з метою оцінки ефективності і безпечності Тезепелумабу в скороченні прийому пероральних кортикостероїдів у дорослих з залежною від пероральних кортикостероїдів астмою (SOURCE). D5180C00009
2018
11. Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, в паралельних групах, фази 3, подовжене дослідження з метою оцінки безпеки та переносимості Тезепелумабу в дорослих та підлітків з важкою неконтрольованою астмою (DESTINATION). D5180C00018
2019
12. «Забезпечення меполізумабом у рамках довгострокової програми пацієнтів із важкою астмою, які приймали участь у клінічному дослідженні меполізумабу, спонсором якого являлась компанія ГСК». 201956
29.01.2016
13. «Рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ в паралельних групах з метою оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики препарату UTTR1147A у порівнянні з плацебо та в порівнянні з ведолізумабом у пацієнтів із виразковим колітом від помірного до тяжкого ступеня». GA39925
2018
14. «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази II, що проводиться в 4 групах із підбором доз із метою оцінки ефективності та безпечності препарату SHR0302 порівняно з плацебо в пацієнтів із активним виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня». RSJ10101
2019
15. «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази II, що проводиться в чотирьох групах з підбором доз із метою оцінки ефективності та безпечності препарату SHR0302 порівняно із плацебо в пацієнтів з активною хворобою Крона від середнього до важкого ступеня».  RSJ10201
2019
16. «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази з метою оцінки озанімоду для прийому перорально при проведенні індукційної терапії пацієнтам із середньотяжким або тяжким перебігом хвороби Крона в активній формі (дослідження № 1 з оцінки індукційної терапії)». RPC01-3201/3204
2019
17. «Комплекс багатоцентрових, рандомізованих, подвійно-сліпих, плацебо-контрольованих досліджень фази 2b/3, що проводяться в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності індукційної та підтримуючої терапії препаратом TD-1473 при застосуванні у кількох дозах у пацієнтів із активним виразковим колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості». 0157
2019
18. “12-тижневе рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. RLM-MD-01
2019
19. “46-тижневе подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 із 6-тижневим періодом рандомізованої відміни досліджуваного лікарського засобу для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. RLM-MD-03
2019
20. “52-тижневе рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 для оцінки безпечності та ефективності реламореліну в пацієнтів з діабетичним гастропарезом”. RLM-MD-04
2019
21. «Рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження фази 3 для оцінки ефективності і безпечності препарату CT-P13 (CT-P13 SC), веденого підшкірно, в якості підтримуючої терапії пацієнтів із  хворобою Крона середнього та важкого ступеня тяжкості». CTP 13 3.8
2019
22. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження багатократних доз для індукційної терапії, яке проводиться в паралельних групах для оцінки безпечності, переносимості та оптимальної дози препарату ABX464 порівняно з плацебо в пацієнтів з виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня, у яких спостерігається недостатня відповідь, втрата відповіді або непереносимість принаймні одного з таких лікарських препаратів: імунодепресантів (тобто азатіоприну, 6-меркаптопурину, метотрексату), інгібіторів фактора некрозу пухлини альфа [ФНП-α], ведолізумабу, інгібіторів JAK та (або) кортикостероїдів». ABX464-103
2019
23. Відрите, зі засліпленою оцінкою, рандомізоване контрольоване дослідження ефективності і безпечності застосування препарату Реосорбілакт, розчин для інфузій (ТОВ «Юрія-Фарм», Україна) в порівнянні з препаратом Рінгер лактат, розчин для інфузій, в складі комплексної терапії негоспітальної пневмонії, що супроводжується інтоксикацією. ReoSTAT-CP0698
24.09.2018
24. Рандомізоване, подвійне-сліпе, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності і безпеки монотерапії сарілумабом порівняно з монотерапією адалімумабом у хворих на ревматоїдний артрит. EFC14092
2014-триває
25. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності та недостатньою відповіддю на метотрексат. GS-US-417-0301
2017-2019
26. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості монотерапії та у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію метотрексатом. GS-US-417-0303
2017-2019
27. Багатоцентрове, подвійно сліпе, довготривале дослідження для оцінки безпечності та ефективності застосування філготинібу в пацієнтів із ревматоїдним артритом. GS-US-417-0304
2018 - триває
28. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, паралельно-групове, багатоцентрове дослідження для демонстрації впливу сотагліфлозину на серцево-судинні та ниркові події у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, серцево-судинними факторами ризику та помірним порушенням функції нирок. EFC14875
2018 - триває
29. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, яке проводиться в паралельних групах, дослідження з метою оцінки кардіоваскулярних наслідків при лікуванні Ертугліфлозином у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і встановленим серцево-судинним захворюванням, кардіоваскулярне дослідження VERTIS. MK-8835-004-01/B1521021
2016-2019
30. Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом дослідження фази 3 для порівняння ефективності та безпечності препарату CT-P17 та Хуміри у поєднанні з метотрексатом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом від помірного до важкого ступеня тяжкості. CT-P17-3.1
2019 - триває
31. Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. D513BC00001
липень 2014
32. Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності та безпечності впливу омекамтив мекарбілу на смертність та захворюваність у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду. 20110203
23.06.2017
33. Оцінка безпеки та ефективності схеми антитромботичної терапії на основі едоксабану у порівнянні зі схемою на основі антагоніста вітаміну К після успішного через шкірного коронарного втручання (ЧКВ) зі встановленням стенту. (Порівняння лікування едоксабаном з лікуванням антагоністом вітаміну К у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП), що перенесли ЧКВ (Edoxaban Treatment Versus VKA in Patients with AF Undergoing PCI — ENTRUST-AF PCI)). DSE-EDO-01-15-EU
02.0302017
34. SELECT – Вплив семаглютиду на серцево-судинні ускладнення у людей з надлишковою вагою або ожирінням. EX-9536-488
15.05.2018
35. Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом  2-го типу [THEMIS – інтервенційне дослідження ефекту тікагрелору щодо довгострокових наслідків у пацієнтів з цукровим діабетом]. D513BC00001 THEMIS
03.03.2015
36. Багатоцентрове неконтрольоване розширене дослідження з оцінки ефективності і безпечності SAR153191 у доповнення до хвороб модифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП) у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом (РА).

LTS11210
20.12.2013

37. Рандомізоване подвійне сліпе дослідження, що проводиться у паралельних групах з оцінки ефективності та безпеки монотерапії Сарілумабом у порівнянні з монотерапією Адалімумабом у пацієнтів з ревматоїдним артритом. EFC 14092
03.03.2015
38. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо- та активно-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості  монотерапії та у комбінації з метотрексатом (МТК) у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію МТК. GS-US-417-0304
28.02.2017
39. Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, 3-етапне дослідження ефективності та безпечності NI-071 та ліцензованого в США препарату Ремикейд® (Інфліксимаб) для лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом. RADIANCE_N1071F2
24.04.2017
40. Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази ІІb, що проводиться у пацієнтів із ревматоїдним артритом для оцінки безпечності та ефективності препарату Евобрутиніб порівняно з плацебо у пацієнтів із неадекватною реакцією на терапію метотрексатом. MS200527-0060
05.09.2017
41. 24-тижне, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази ІІа, яке проводиться в паралельних групах з метою перевірки концепції для оцінки ефективності та безпечності двох доз 5-амінолевулінової кислоти при її одночасному застосуванні із заліза-натрію цитратом у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. NPJ005-DM-0522
18.10.2018
42. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки впливу препарату алірокумаб (SAR236553/REGN727) на частоту виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром. EFC11570
19.12.2014
43. Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком. D5881С00004
29.01.2015
44. Застосування пемафібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцеридів у пацієнтів із цукровим діабетом (PROMINENT). K-877-302
45. Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, для оцінки впливу пралуєнту  на нейрокогнітивну функцію у пацієнтів з гетерозиготною сімейною гіперхолестеринемією або з несімейною гіперхолестеринемією при високому та дуже високому серцево-судинному ризику. R727-CL-1532
30.05.2017
46. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, з використанням різних доз в паралельних групах, для оцінки ефективності та безпечності препарату SKI-O-703 при пероральному застосуванні у пацієнтів з ревматоїдним артритом в активній формі, незважаючи на лікування препаратами стандартної терапії. OSCO-P2201 
47. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 12-місячне дослідження ІІІ фази для оцінки ефективності та безпеки MK-7264 у дорослих пацієнтів з хронічним кашлем (дослідження PN030). MK-7264-030
48. Забезпечення меполізумабом у рамках довгострокової програми пацієнтів із важкою астмою, які приймали участь у клінічному дослідженні меполізумабу, спонсором якого являлась компанія ГСК. 201956
49. Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване 26-тижневе дослідження II фази з вивчення ефективності, безпечності та переносимості GLPG1205 у пацієнтів з ідіопатичним легеневим фіброзом. GLPG1205-CL-220
50. Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності та безпечності впливу омекамтив мекарбілу на смертність та захворюваність у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду №20110203. Amgen №20110203
26.05.2017
51. Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ЕТС-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. 10002-043
26.07.2017
52. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, з паралельними групами, багатоцентрове дослідження оцінки впливу сотагліфлозину на серцево-судинні та ниркові події у пацієнтів із діабетом 2 типу, серцево-судинними факторами ризику та слабким порушенням функції нирок. EFC14875
10.01.2018
53. Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки клінічної ефективності та безпеки індукційної терапії препаратом RPC1063 у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеню. RPC01-202 Receptor
22.01.2015
54. Рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (підтримання ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з плацебо у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або  важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини. GА29102
14.12.2015 
55. Багатоцентрове рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності та безпечності препарату етролізумаб в якості індукції і підтримуючого лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до  важкого ступеня важкості. GА29144
14.12.2015
56. Відкрите розширене дослідження із спостереженням безпеки пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до  тяжкого ступеня важкості,, які раніше приймали участь у протоколі Етролізумаб фаза 3 дослідження GА29144. GА29145
14.12.2015
57. Відкрите розширене дослідження та моніторинг безпеки у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше брали участь у дослідженнях фази ІІІ препарату етролізумаб. GА28951
14.12.2015
58. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. RPC01-3101
27.06.2016
59. Відкрите, багатоцентрове, розширене дослідження фази 3 для вивчення перорального застосування RPC1063 в якості терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. RPC01-3102
27.06.2016
60. Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження ІІІ фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки ефективності та безпечності індукційної та підтримуючої терапії устекінумабом у пацієнтів із виразковим колітом середнього або важкого ступеня активності. CNTO1275UCO3001
20.02.2017
61. Комбіновані, подвійно-сліпі, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження фази 3 для оцінки ефективності й безпечності філготінібу для стимулювання та збереження ремісії у пацієнтів із хворобою Крона середнього та тяжкого ступеня активності. GS-US-419-3895
62. Довгострокове подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу у пацієнтів із хворобою Крона. GS-US-419-3896
63. Комбіновані, подвійні сліпі, рандомізовані, плацебо-контрольовані дослідження фази 2б/3 для оцінки ефективності й безпечності філготінібу для стимулювання та збереження ремісії в пацієнтів із виразковим колітом середнього та тяжкого ступеня активності. GS-US-418-3898
64. Довготривале подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу в пацієнтів із виразковим колітом. GS-US-418-3899
65. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах фази 2b з метою підбору оптимальної дози пероральної форми препаратів pf-06651600 і pf-06700841 в якості індукційної і тривалої терапії у пацієнтів з виразковим колітом середнього або тяжкого ступеня тяжкості. B7981005
66. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, паралельне адаптивне 2 рівневе багатоцентрове дослідження фази 2В з оцінки безпечності та ефективності індукційної терапії препаратом PTG-100 при пероральному прийомі у пацієнтів з виразковим колітом помірної та вираженої активності. PTG-100-02
18.04.2017
67. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності препарату SHP647 в якості індукційної терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. SHP647-302
14.02.2018
68. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності препарату SHP647 в якості підтримуючої терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. SHP647-303
14.02.2018
69. Довгострокове розширене дослідження фази 3 для оцінки безпечності препарату SHP647 терапії у пацієнтів із виразковим колітом середнього та важкого ступеню тяжкості. SHP647-304
14.02.2018
70. Рандомізоване, подвійно-сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2 для оцінки тестикулярної безпечності філготінібу в дорослих чоловіків із активним виразковим колітом від помірного до важкого ступеня тяжкості. GS-US-418-4279
19.10.2017
71. Рандомізоване, подвійне сліпе з активним контролем багатоцентрове дослідження фази 3 довгострокової безпеки та ефективності підшкірного введення препарату танезумаб у пацієнтів з остеоартритом кульшового або колінного суглоба. А4091058
23.05.2016
72. Багатоцентрове, довгострокове обсерваційне дослідження ІІІ фази  для спостереження за пацієнтами, що брали участь у попередніх дослідженнях з використанням препарату танезумаб та з повною заміною колінного, кульшового або плечового суглоба. A4091064
23.05.2016
73. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 52-тижневе дослідження для оцінки побічних явищ, що викликають особливий інтерес, при застосуванні белімумабу у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком в активній формі з наявними аутоантитілами. HGS1006-C1113
24.09.2014
74. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, 3 фази з вивчення ефективності та безпеки двох доз препарату Аніфролумабу у дорослих пацієнтів з системним червоним вовчак в активній фазі. D3461С00005
03.08.2015
75. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, розширене дослідження фази 3 для вивчення ефективності і переносимості Аніфролумабу при тривалому застосуванні у дорослих пацієнтів з активною формою системного червоного вовчаку. D3461С00009
12.09.2016
76. Рандомізоване контрольоване подвійне-сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препарату Орелво (воклоспорин) (при прийомі 23,7 мг два рази на день щодня) в порівнянні з плацебо для досягнення відповідної реакції з боку нирок у пацієнтів з активним вовчаковим нефритом. AUR-VCS-2016-01
14.06.2017
77. Рандомізоване контрольоване подвійне-сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препарату Орелво (воклоспорин) (при прийомі 23,7 мг два рази на день щодня) в порівнянні з плацебо для досягнення відповідної реакції з боку нирок у пацієнтів з активним вовчаковим нефритом. AUR-VCS-2016-02
23.05.2018
78. Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження препарату устекінумаб, що проводиться у паралельних групах пацієнтів з активним системним червоним вовчаком. CNTO1275SLE3001
22.08.2018
79. Багатоцентрове дослідження фази 3 зі 36-тижневим відкритим періодом та наступним рандомізованим подвійним сліпим періодом відміни лікування з 36-го по 104-й тиждень з метою оцінки довготривалої ефективності та безпечності Іксекізумабу (LY2439821) 80 мг кожні 2 тижні в пацієнтів із псоріатичним артритом у стадії загострення, які раніше не лікувалися біологічними протиревматичними засобами, що змінюють перебіг захворювання. I1F-MC-RHBF
23.12.2015
80. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2b в паралельних групах з визначенням діапазону доз для оцінки ефективності та безпечності бімекізумабу у пацієнтів з активним анкілозуючим спондилітом. AS0008
11.04.2017
81. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження багаторазових доз фази 2В для демонстрації безпечності та ефективності тілдракізумабу в пацієнтів з псоріатичним артритом в активній фазі. CLR_16_23
28.07.2017
82.
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване клінічне дослідження 3 фази для оцінки ефективності та небезпечності призначеного підшкірно гуселкумабо в лікуванні пацієнтів з активним псоріатичним артритом. CNTO1959PSA3002
31.08.2017
83. 52-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності та безпеки Іксекізумаба в порівнянні з Адалімумабом у пацієнтів із псоріатичним артритом, які не отримували раніше терапію біологічними хвороб модифіку­ючими антиревматичними препаратами. I1F-MC-RHCF
11.09.2017
84. Багатоцентрове відкрите пролонговане дослідження оцінки довготривалої ефективності та безпечності бімекізумабу у пацієнтів з анкілозивним спондилоартритом. AS0009
27.03.2018
85. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження IV фази в паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки голімумабу (МК-8259 (SCH 900259)) після відміни лікування у порівнянні з лікуванням, що триває (повна або скорочена схема лікування) у пацієнтів з аксіальним спондилоартритом без рентгенологічних ознак. MK-8259-038
10.07.2018
86. Рандомізоване подвійне сліпе дослідження 3 фази для порівняння препарату АВТ-494 з плацебо та з адалімумабом у пацієнтів з активним псоріатичним артритом, які мають в анамнезі неадекватну відповідь принаймні на один не біологічний хвороб модифікуючий протиревматичний препарат (ХМПРП) SELECT PsA 1. M15-572
30.10.2017
87. Багатоцентрове,  відкрите,  довгострокове  проспективне  дослідження  безпеки  й ефективності  лікування лікарським засобом GLPG0634 у пацієнтів з помірною або тяжкою формою ревматоїдного артриту. GLPG0634-CL-205
25.11.2013
88. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при його застосуванні протягом 12 тижнів у пацієнтів із активним анкілозуючим спондилоартритом. GLPG0634-CL-223
25.05.2017
89. Багатоцентрове, відкрите, довготривале розширене дослідження безпечності та ефективності лікування філготінібом у пацієнтів з активним псоріатичним артритом середнього або тяжкого ступеня. GLPG0634-CL-225
16.08.2017
90. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази з вивчення ефективності та безпечності тофацитинібу в пацієнтів з активним анкілозуючим спондилітом (AC). A3921120
21.08.2018
91. Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для порівняння препарату АВТ-494 у вигляді монотерапії один раз на день з Метотрексатом у вигляді монотерапії у пацієнтів з середньотяжкою та тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що раніше не отримували метотрексат. M13-545
14.06.2016
92. Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази для порівняння препарату ABT-494 з плацебо та адалімумабом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що отримують стабільну базисну терапію Метотрексатом та не досягли адекватної відповіді на неї. M14-645
14.06.2016
93. Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази, для порівняння препарату ABT-494 у вигляді монотерапії з метотрексатом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту з відсутністю адекватної відповіді на метотрексат. M15-555
14.06.2016
94. Оцінка едоксабану при застосуванні в пацієнтів, що раніше не отримували лікування антикоагулянтами, з неклапанною фібриляцією передсердь (НКФП) і високим кліренсом креатиніну. DU176b-C-E314
14.03.2017
95. Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться в паралельних групах, препарату ДН3074828 при застосуванні у пацієнтів із хворобою Крона в активній формі (SERENITY). I6T-MC-AMAG
22.09.2017
96. Рандомізоване, подвійне сліпе, подвійне масковане, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІ в паралельних групах з метою оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики препарату UTTR1147A  у порівнянні з плацебо та в порівняння з ведолізумабом у пацієнтів із виразковим колітом від помірного до важкого ступеня. GA39925
18.07.2018
97. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом. RPC01-3101-
12.08.2015
98. Застосування пеміфібрату для зменшення серцево-судинних ускладнень за рахунок зниження рівня тригліцерідів у пацієнтів із цукровим діабетом. К-877-302
16.11.2016
99. Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться в паралельних групах, препарату LY3074828 при застосуванні у пацієнтів із хворобою Крона в активній формі . I6T-MC-AMAG
2017
100. Довгострокове подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу у пацієнтів із хворобою Крона. GS-US-419-3896
2017
101. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ETC-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами. 1002-043
29.06.2017
102. Багатоцентрове, рандомізоване, модифіковане подвійне сліпе, плацебо-контрольоване опорне дослідження фази 3 для оцінки безпечності та клінічної ефективності препарату M-001, вакцини від грипу для дворазового внутрішньом’язового введення, у пацієнтів зрілого й похилого віку (≥ 50 років). BVX-010
2019
103. МК-8835-004 ВІ521021
05.10.2016
104. СР-006 МОD-4023
2017
105. Filadelfio 17530
2017
106. Figaro 16244
2017
107. D1680С00019 D1680С00019
2017
108. Рандомізоване, частково сліпе, плацебо-контрольоване клінічне дослідження 2а фази для оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетики лікування різними дозами JNJ-56136379  у вигляді монотерапії  та у комбінації з аналогом нуклеозиду (нуклеотиду)  у пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом В. 56136379HPB2001/К12-UA10006
02.04.2018
109. Багатоцентрове, рандомізоване, модифіковане подвійне сліпе, плацебо-контрольоване опорне дослідження фази 3 для оцінки безпечності та клінічної ефективності препарату M-001, вакцини від грипу для дворазового внутрішньом’язового введення, у пацієнтів зрілого й похилого віку (≥ 50 років). BVX 010
11.06.2019
110. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності препарату пімодівір у поєднанні зі стандартною терапією в пацієнтів підліткового, дорослого та похилого віку, з інфекцією грипу А, яких було госпіталізовано». 63623872FLZ3001-
11.09.2017
111. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності препарату пімодівір у поєднанні зі стандартною терапією в пацієнтів підліткового, дорослого та похилого віку, з інфекцією грипу А, яких не було госпіталізовано та які мають ризик виникнення ускладнень». 63623872FLZ3002
11.09.2017
112. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване пілотне клінічне дослідження 2 фази для вивчення антивірусної активності, клінічних результатів, безпечності, переносимості та фармакокінетики двох рівнів дозування JNJ-53718678 у амбулаторних дорослих пацієнтів, інфікованих респіраторно-синцитіальним вірусом». 53718678RSV2004
26.09.2017
113. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази III для оцінки ефективності та безпечності препарату Балоксавір Марбоксіл в CP40617комбінації зі стандартним лікуванням інгібітором нейрамінідази у госпіталізованих пацієнтів з важкою формою
грипу».
CP40617
17.07.2018
114. R2810-ONC-1624, III фаза,
Рак легені.
№ 1717 додаток 12
2017
115. WO40242, 
III фаза, 
Плоскоклітинна карцинома голови та шиї.
№ 800 додаток 4
2018
116. BAT1706-003-CR,
III фаза, 
Рак легені.
№ 1399 додаток 4
2018
117. ALK3831-A308
10.2017
118. Багатоцентрове, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване, у паралельних групах, дослідження 3-ї фази для оцінки ефективності і безпечності масітинібу у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, легкого та середнього ступеня тяжкості. АВ09004
06.2016
119. ROV-RISP-2016-01
01.2016
120. ACADIA 046
07.2018
121. Nuvelution TV50717-CNS-30060
01.2019
122. ACADIA 054
10.2019
123. Багатоцентрове, рандомізоване, частково сліпе дослідження у паралельних групах фази ІІ, контрольоване по плацебо та Авонексу®, для визначення дозування з метою оцінки ефективності, що вимірюється за ураженнями головного мозку за допомогою МРТ, та безпечності двох дозувань окрелiзумабу для пацієнтів, що страждають на РРРС. Номер WA21493. WA21493
124. Багатоцентрове, з засліпленням дози, продовжене дослідження, для визначення довготривалої безпеки та  ефективності застосування двох доз препарату BG00012 у якості монотерапії у суб‘єктів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом. Номер 109MS303. 109MS303
125. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї  фази в паралельних групах, для оцінки безпеки та ефективності препарату Окрелізумаб у дорослих пацієнтів з Первинним Прогресуючим Розсіяним Cклерозом. Номер WA25046. WA25046
126. Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, дослідження в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності застосування окрелізумабу у порівнянні з інтерфероном- бета-1а (Ребіф®) у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом. Номер WA21092. WA21092
127. Багатоцентрове, відкрите дослідження-продовження, оцінки безпеки і ефективності тривалого лікування препаратом BIIB019 (Даклізумаб високої корисної продуктивності (ДАК ВКП)) в якості монотерапії у пацієнтів з розсіяним склерозом, які завершили дослідження 205MS301. Номер 205MS303. 205MS303
128. Дворічне подвійно сліпе рандомізоване багатоцентрове дослідження з активним контролем, що проводиться в дітей і підлітків із розсіяним склерозом з метою оцінки безпечності й ефективності фінголімоду для перорального застосування один раз на добу в порівнянні з інтерфероном β‑1а для внутрішньом’язового введення один раз на тиждень. Номер CFTY720D2311. CFTY720D2311
129. Багатоцентрове рандомізоване подвійно сліпе дослідження із застосуванням активного контролю, що проводиться в паралельних групах пацієнтів із метою підтвердження переваг понесимоду і порівняльної оцінки ефективності та безпечності понесимоду і теріфлуноміду у хворих на рецидивуючий розсіяний склероз. Номер AC‑058B301. AC‑058B301
130. Багатоцентрове відкрите додаткове дослідження препарату RPC1063 при пероральному застосуванні у хворих на рецидивуючий розсіяний склероз. Номер RPC01-3001. RPC01-3001
131. 96-тижневе, проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази, що проводиться у 2-х паралельних групах для порівняння ефективності та безпечності Масітінібу (Masitinib) у дозі 4,5 мг/кг/день по відношенню до плацебо при лікуванні пацієнтів із первинно-прогресуючим розсіяним склерозом або вторинно-прогресуючим розсіяним склерозом без загострень.  Номер AB07002. AB07002
132. "Багатоцентрове непорівняльне дослідження понесимоду при довготривалому застосуванні в дозі 20 мг з метою оцінки його безпечності, переносимості та здатності контролювати перебіг захворювання у хворих на рецидивуючий розсіяний склероз (продовження дослідження AC-058B301)", код дослідження AC-058B303. AC-058B303
133. U-F – Tivorel/Neuro – 16 «Багатоцентрове, рандомізоване, відкрите із засліпленою оцінкою, паралельне в двох групах дослідження ефективності, переносимості і безпечності препарату ТІВОРЕЛЬ розчин оральний виробництва ТОВ «Юрія-Фарм» (Україна), в комплексному лікуванні пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу по ішемічному типу в порівнянні з базисною терапією». U-F – Tivorel/Neuro – 16
134. «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, міжнародне, багатоцентрове дослідження 3 фази з метою оцінки ефективності і безпеки Тікагрелору та ацетилсаліцилової кислоти (АСК) у порівнянні з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) для запобігання інсульту і смерті у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом або транзиторною ішемічною атакою».  
135. "Дослідження III фази, спрямоване на вивчення ефективності ублітуксимабу при лікуванні розсіяного склерозу (дослідження ULTIMATE II)", код дослідження TG1101-RMS302. TG1101-RMS302
136. "Відкрите дослідження з оцінки безпечності арбаклофену в таблетках із пролонгованим вивільненням при довготривалому лікуванні спастичності в пацієнтів із розсіяним склерозом (дослідження OS440-3005)", код дослідження OS440-3005. OS440-3005
137. "Рандомізоване подвійно сліпе плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться в паралельних групах пацієнтів із метою оцінки безпечності й ефективності арбаклофену в таблетках із пролонгованим вивільненням, який застосовується для лікування спастичності при розсіяному склерозі (дослідження OS440-3004)", код дослідження OS440-3004. OS440-3004
138. Скринінгова оцінка церебропротекторної та специфічної антигіпоксичної активності двох зразків препарату «Гліармакс» для парантерального застосування. 110217
11.02.2017
139. «Рандомізоване, подвійне сліпе багатоцентрове дослідження III фази для оцінки ефективності, безпечності та переносимості комбінації препаратів цефепім-AAI101 у порівнянні з піперациліном/тазобактамом для лікування ускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, включаючи гострий пієлонефрит, у дорослих пацієнтів». АТ-301
2018
140. «Багатоцентрове проспективне рандомізоване подвійно сліпе дослідження III фази, що проводиться з використанням двох плацебо з метою оцінки ефективності, переносимості та безпечності сулопенему для внутрішньовенного введення з подальшим переходом на комбінований препарат сулопенему етзадроксилу та пробенециду для прийому всередину в порівнянні з ертапенемом для внутрішньовенного введення з подальшим переходом на ципрофлоксацин для прийому всередину або комбінований препарат амоксициліну та клавуланової кислоти для прийому всередину при лікуванні дорослих пацієнтів з ускладненими інфекціями сечовивідних шляхів». ІТ001-302
2018
141. "Багатоцентрове, проспективне, рандомізоване подвійно сліпе дослідження III фази з порівняльної оцінки ефективності, переносимості та безпечності комбінованого препарату сулопенему етзадроксилу та пробенециду для перорального прийому та ципрофлоксацину для перорального прийому при лікуванні дорослих пацієнток із неускладненими інфекціями сечовивідних шляхів". ІТ001-301
2018
142. «Рандомізоване подвійно сліпе багатоцентрове проспективне дослідження ІІІ фази з використанням двох видів плацебо, що проводиться з метою порівняльної оцінки ефективності, безпечності та фармакокінетичних властивостей тебіпенему півоксилу гідроброміду (SPR994) для перорального застосування й ертапенему для внутрішньовенного введення при лікуванні пацієнтів з ускладненими інфекціями сечовивідних шляхів або гострим пієлонефритом». SPR994-301
2018
143. Дослідження ефективності та безпеки очних крапель Т1580 у порівнянні з офтальмологічним розчином (плацебо) при лікуванні синдрому сухого ока. № LT1580-301
17.05.2017
144. Оцінка ефективності та безпечності препарату Т4032 (біматопрост 0,01% без консервантів) у порівнянні з препаратом Луміган® 0,01% у пацієнтів із внутрішньоочною гіпертензією або глаукомою. № LT4032-301
24.05.2018
145. Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебоконтрольоване дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності щоденного перорального прийому препарату OBE2109 в якості монотерапії і в комбінації з терапією прикриття у веденні жінок в пременопаузі з важкою менструальною кровотечею, що пов’язана з міомою матки. 16-OBE2109-009
23.05.2017
146. Постмаркетингове клінічне спостереження за застосуванням виробу медичного призначення «Гінодек®» в порівнянні з лікарським засобом «Гексикон®» для нормалізації біоценозу піхви при неспецифічному вагініті у дорослих жінок з метою отримання зворотнього зв'язку щодо досягнення заявленого клінічного ефекту. MVT-601-3101
10.07.2017
147. Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багато центрове, клінічне дослідження ІІ фази для оцінки ефективності та безпеки GX-188E – терапевтичної ДНК вакцини, яку вводять в/м шляхом електропорації, у пацієнток із підтвердженою біопсією внутрішньоепітеліальною неоплазією шийки матки 2-го ступеня (CIN 2), 2/3-го ступеня (CIN 2/3) або 3-го ступеня (CIN 3) із підтвердженою наявністю вірусу папіломи людини типу 16 і/або 18. HPV-EU-001
29.01.2015
148. Вояж.
149. Секвірус. V130_14
150. “Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ефективності та безпечності лікування препаратом AR 14 ( АЗИЛСАРТАНУ МЕДОКСОМІЛ) та  відміни лікування з наступною відкритою розширеною фазою у дітей з гіпертензією віком від 6 до 18 років”. AR 1400.1
17.07.2017
151. «Ефективність, безпечність та переносимість тофатицинібу при лікуванні поліартикулярного ювенільного ідіопатичного артриту у дітей та підлітків». А 3921104
20.09.2016
152. «Довготривале, відкрите дослідження з періодом подальшого спостереження, яке проводиться для вивчення препарату тофатициніб при лікуванні ювенільного ідіоматичного артриту». А 3921145
21.11.2016
153. Ефективність та безпечність 2 доз агомелатину (10 мг, 25 мг) при пероральному застосуванні у дітей і підлітків, що страждають на помірно тяжкий та тяжкий Великий депресивний розлад. CL3-20098-076
12.02.2019
154. Довгострокове дослідження безпечності ПРАЛУЕНТУ в пацієнтів із гетерозиготною спадковою гіперхолестеринемією або з неспадковою гіперхолестеринемією з високим і дуже високим серцево-судинним ризиком, які раніше брали участь у дослідженні нейрокогнітивної функції R727-CL-1609
11.03.2019
155. “Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, для оцінки впливу пралуенту на нейрокогнітивні функції у пацієнтів з гетерозиготною спадковою гіперхолестеринемією або з неспадковою гіперхолестеринемією з високим і дуже високим серцево-судинним ризиком”. R727-CL-1532
31.01.2015
156. Програма Європейського наглядового дослідження       
Реєстр серцевої недостатності (СН ІІІ)
EURObservational Research Programme
Heart Failure (HFIII): an ESC-HFA registry
19.12.2018
157. Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження фази 2В, що проводиться у паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності багаторазових доз інгалятора сухого порошку AZD7594 при його застосуванні 1 раз на добу. D3741C00007
12.06.2018
158. Відкрите із засліпленою оцінкою, рандомізоване контрольоване дослідження ефективності і безпечності застосування препарату Реосорбілакт®, розчин для інфузій  (ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ Україна, в порівнянні з препаратом Рінгер лактат розчин для інфузій, в комплексному лікуванні пацієнтів із сепсисом. RheoSTAT-CP0620
2018
159. Рандомізоване, плацебоконтрольоване клінічне дослідження Ш фази для вивчення ефективності та безпеки  MK-3641, сублінгвальних  імунотерапевтичних  таблеток Регвід  (амброзія артемісііфолія) у дітей з астмою або без астми, які мали в анамнезі  викликані амброзією ринокон’юнктивіти. МК 3641-008
12.02.2016
  РАЗОМ