Клінічні випробування

 

Назва дослідження

Терміни виконання

Фірма-замовник,
№ та дата договору
випробування

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

1

52-тижневе, подвійне, сліпе, рандомізоване, міжнародне, багато центрове, з активним контролем клінічне дослідження у 2-х паралельних групах з вивченням фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотерол фумарату та глікопіролату броміду, що введиться за допомогою дозуючого інгалятора під тиском (рMDI) (CHF5993) у порівнянні з фіксованою комбінацією беклометазону діпропіонату та формотерол фумарату, що вводиться за допомогою рMDI, у хворих з ХОЗЛ  (CCD-1207_PR-0091)

2014-триває

Chiesi Farmaceutici S.p.A,
Італія
№ 598/КД від 08.05.2014

2

26-тижневе рандомізоване подвійне сліпе дослідження з активним контролем,в якому порівнюється безпечність фіксованої комбінованої дозованої інгаляції мометазону фуроату/формотролу фумарату та дозованої інгаляції мометазону фуроату у вигляді монотерапії у підлітків та дорослих з персистуючую астмою.

2014 - триває

Мерк Шарп,Дом Корп.,дочірня компанія Мерк&Ко.,Інк., США

3

Дослідження клінічних наслідків впливу препаратів Флутиказону Фуроат/Вілантерол (порошок для інгаляцій в дозі 100/25 мкг) у порівнянні з плацебо на виживаність пацієнтів з ХОЗЛ помірного ступеня тяжкості та наявністю в анамнезі або з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинного захворювання

2011 – 2015 (завершено)

ГлаксоСмітКляйн,
Велика Британія

4

Багатоцентрове,рандомізоване,подвійне сліпе,в паралельних групах,плацебо-контрольоване дослідження Фази 3, з метою оцінки ефективності та безпеки бенралізумабу у хворих на астму дорослих та підлітків, адекватно неконтрольованих інгаляційними кортикостероїдами у поєднанні із B2-агоністом тривалої дії (CALIMA) (114/2.2-ПВ)

2014 - триває

Спонсор : Astra Zeneca
№ 157/Кд від 07.02.2014

5

Багатоцентрове, рандомізоване, в паралельних групах фази ІІІ  подовжене дослідження для оцінки безпеки та переносимості Бенралізумаба (MEDI-563) у до рослих та підлітків, що хворіють на астму і які перебувають на лікуванні інгаляційними кортикостероїдами в поєднанні з бета2-агоністами тривалої дії (BORA – продовження дослідження CALIMA)

2015-2016

Спонсор : Astra Zeneca
№ 204/КД від 23.02.2015

6

26-тижневе рандомізоване подвійне сліпе активно-контролюєме дослідження для порівняння безпеки фіксованих доз комбінованого препарату мометазонуфуроату/формотеролафумарата в дозованому інгаляторі та монотерапії мометазоном фуроатом в дозованому інгаляторі у підлітків та дорослих з персистуючою БА

2013 - триває

Schering-Plough, США
№ 157/КД від 08.08.2012

7

Рандомізоване подвійно сліпе багато центрове дослідження ефективності та безпечності солітроміцина (СЕМ-101) внутрішньовенно з переходом на пероральне вживання у порівнянні з моксифлоксацином внутрішньовенно з переходом на пероральне вживання у дорослих хворих на позашпитальну бактеріальну пневмонію (СЕ01-301)

2014-триває

Cеmpra Pharmaceuticals, Inc., США
№ 419/КД від 10.04.2014

8

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фафзи 2 з метою оцінки ефективності та безпечності застосування препарату MEDI9929 у дорослих пацієнтів з погано контрольованою астмою важкого ступеня (MEDI9929-1146)

2014-триває

Компанія «МедІм’юн, Ел-Ел-Сі», США
№ 741/КД від 18.06.2014

9

Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване по подіям, багатоцентрове клінічне дослідження для порівняння з плацебо ефективності та безпечності перорального рівароксабана у зменшенні ризику розвитку смерті, інфаркту міокарда або інсульту у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та значною ішемічною хворобою серця після госпіталізації, зпричиненої загостренням серцевої недостатності, RIVAROXHFA3001; Фаза 3

2013-триває

COMMANDER HF

10

Багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, що проводиться у паралельних групах, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних наслідків препарату лінагліптин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з високим васкулярним ризиком»»( протокол 1218.22.) 

2014-триває

«CARMELINA», Берінгер, Німеччина
№ 173/КД від 07.02.2014

11

Рандомізоване, багатоцентрове дослідження для оцінки серцево-судинних подій при застосуванні ITCA 650 у пацієнтів, які отримують стандартну терапію з приводу цукрового діабету 2 типу (Протокол ITCA 650-CLP-107)

2013-триває

Квінтайлс
№ 437/КД від 09.04.2013

12

Рандомізоване, подвійне-сліпе, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності і безпеки монотерапії сарілумабом порівняно з монотерапією адалімумабом у хворих на ревматоїдний артрит.

2015-2016

Санофі
№ 162/КД від 09.02.2015

13

Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, банатоцентрове дослідження впливу канагліфлозину на наслідки з боку ниркової та серцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичною нефропатією.

2014-2018

Янсен
№ 1402/КД від 21.11.2014

14

26-тижневе рандомізоване подвійне сліпе активно-контролюєме дослідження для порівняння безпеки фіксованих доз комбінованого препарату мометазонуфуроату/формотеролафумарата в дозованому інгаляторі та монотерапії мометазоном фуроатом в дозованому інгаляторі у підлітків та дорослих з персистуючою БА (протокол  MERCK №Р06241/Р202)

2014-триває

Фірма замовник – Schering-Plough, США

15

24-тижневе, рандомізороване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням дослідження III фази, в паралельних групах (з подовженням до 52 тижнів у підгрупі пацієнтів), з порівняння ефективності, безпечності та переносимісті фіксованої дози потрійної комбінації флутиказону фуроату/умеклідину/вілантеролу, що застосовується один раз на добу вранці за допомогою сухопорошкового інгалятору, та комбинації будесониду/формотеролу 400 мкг/12 мкг, що застосовується двічі на добу за допомогою резервуарного інгалятору, у пацієнтів з ХОЗЛ (Протокол CТТ116853)

2015-2016

Cпонсор ГлаксоСмитКляйн, Велика Британія
№ 1026/КД від 28.08.2014

16

«Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебоконтрольоване клінічне дослідження для оцінки впливу Канагліфлозину на ниркові кінцеві точки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Клінічне дослідження “CANVAS-R” (дослідження з оцінки серцево-судинних та ниркових ефектів Канагліфлозину)» (28431754DIA4003/S-UA30086)

13.01.2014 - триває

Компанія «Янссен фармацевтика НВ»
№ 157/KД від 18.04.2014

17

«Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження впливу канагліфлозіну на наслідки з боку ниркової та сердцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу і діабетичною нефропатією» (28431754DNE3001)

22.09.2014

Квінтайлс Істерн Холдінгз ГмбХ
№ 496/КД від 08.08.2014

18

Ефективність метеоксану у пацієнтів з функціональними кишковими симптомами: рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження (METE/001/2012)

14.11.2014

ТОВ «Ю СІ ТІ-ГЛОБАЛ»
№ 847/КД від 09.07.2014

19

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване клінічне дослідження 3 фази, що оцінює безпеку та ефективність Роксадустата (Roxadustat) при лікуванні анемії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, що не лікуються діалізом (Olympus) (D5740C00001)

30.04.2015

AstraZeneca, Sweden
№ 250/КД від 13.03.2015

Кафедра внутрішньої медицини №1

20

RIVAROXHFA3001 «Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване по подіям, багатоцентрове клінічне дослідження для порівняння з плацебо ефективності та безпечності лікування рівароксабаном у зменшенні ризику розвитку смерті, інфаркту міокарда або інсульту у пацієнтів із серцевою недостатністю та значною ішемічною хворобою серця після епізоду декомпенсованої серцевої недостатності (клінічне дослідження COMMANDER HF)»

2013-2015

Janssen Research

21

28431754DIA4003 «Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебоконтрольоване клінічне дослідження для оцінки впливу Канагліфлозину на ниркові кінцеві точки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Клінічне дослідження “CANVAS-R” (дослідження з оцінки серцево-судинних та ниркових ефектів Канагліфлозину)»

2014-2017

Janssen Research & Development

22

D513BC00001 THEMIS «Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу» [THEMIS – інтервенційне дослідження ефекту тікагрелору щодо довгострокових наслідків у пацієнтів з цукровим діабетом]

З 2014

Astra Zeneka

23

ITCA650-CLP-107 «Рандомізоване, багатоцентрове дослідження для оцінки серцево-судинних подій при застосуванні ITCA 650 у пацієнтів, які отримують стандартну терапію з приводу цукрового діабету 2 типу»

З 2014

Intarcia

24

SB2-G31-RA «Рандомізоване, подвійне сліпе, яке проводиться в паралельних групах, багатоцентрове, клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпечності, фармакокінетики та імуногенності препарату SB2 у порівнянні з препаратом Ремикейд (Remicade®) у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня при одночасному застосуванні терапії метотрексатом»

2013-2015

Samsung

25

TREAT 2b-986 «24-тижневе, рандомізоване, подвійне-сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази IIb для оцінки ефективності та безпечності трегалізумабу (BT061) у комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з активним ревматоїдним артритом, які мали неадекватну відповідь на монотерапію метотрексатом, з подальшою 24-тижневою розширеною фазою: Т-клітинне регулювання артриту, дослідження фази 2b»

З 2014

Biotest

26

RI-01-003 «Подвійне сліпе, рандомізоване, що проводиться у паралельних групах, порівняльне дослідження фармакокінетики, фармакодинаміки, безпечності, ефективності і імуногенності трьох анти-СD20 моноклональних антитіл у пацієнтів з серопозитивним ревматоїдним артритом в активній формі від середнього до важкого ступеня, у яких спостерігалася неадекватна реакція у відповідь на терапію метотрексатом»

З 2014

DrReddy’s

27

SB5-G31-RA «Рандомізоване подвійне сліпе в паралельних групах багато центрове клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпеки, переносимості, фармакокінетики та імуногенності препарату SB5 в порівнянні з препаратом Хуміра (Humira) у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня активності, незважаючи на лікування метотрексатом»

З 2014

Samsung

28

LTS11210 «Багатоцентрове неконтрольоване розширене дослідження з оцінки ефективності і безпечності SAR153191 у доповнення до хворобомодифікуючих антиревматичних препаратів (ХМАРП) у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом (РА)»

З 2014

Sanofi

29

1218.22 «Багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, що проводиться у паралельних групах, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних наслідків препарату лінагліптин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу з високим васкулярним ризиком»

З 2015

Carmelina

30

EFC14092 «Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки ефективності та безпеки монотерапії сарілумабом в порівнянні з монотерапією адалімумабом у пацієнтів з ревматоїдним артритом»

З 2015

Sanofi

31

B5371002 «Фаза ІІІ рандомізоване подвійне сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препаратів PF-06438179 та інфліксимаб в комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з РА від середнього до важкого ступеня активності, які мали неадекватну відповідь на терапію метотрексатом»

2015-2018

Pfizer

32

CLPG0634-Cl-205 «Багатоцентрове, відкрите, довгострокове проспективне дослідження безпеки й ефективності лікування лікарським засобом GLPG0634 у пацієнтів з помірною або тяжкою формою ревматоїдного артриту»

2015-2018

Galapagos

33

CCD-1208-PR-0090 «52-тижневе, подвійне сліпе, з активним контролем і контролем за допомогою двох плацебо, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове клінічне дослідження у 3 паралельних групах з вивчення фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотеролу фумарату та глікопіролату броміду, що вводиться за допомогою дозованого інгалятора під тиском (pMDI) (CHF 5993), у порівнянні з тіотропію бромідом та у порівнянні з фіксованою комбінацією беклометазону дипропіонату і формотеролу фумарату, що вводиться за допомогою pMDI, та тіотропію бромідом у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень»

2014-2016

Chiltern

34

MEA 117113 «Плацебоконтрольоване дослідження додаткового лікування меполізумабом у пацієнтів з частими загостреннями ХОЗЛ, що характеризуються рівнем вмісту еозинофілів»

2014-2015

GSK

35

201312 «Багатоцентрове, відкрите, дослідження Меполізумабу в підгрупі пацієнтів з небезпечною для життя/занадто виснажливою астмою в історії хвороби, які приймали участь в дослідженні MEA115661»

2014-2017

GSK

36

CTT116853 «24 тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням дослідження ІІІ фази, в паралельних групах ( з продовженням до 52 тижнів), із порівняння ефективності, безпеки та переносимості фіксованої дози потрійної комбінації флютиказону фуроату/умеклідіну/вілантеролу, що застосовується один раз на добу за допомогою сухо порошкового інгалятору, та комбінації будесоніду/формотерола 400мкг/12 мкг, що застосовується двічі на добу за допомогою резервуарного інгалятора, у досліджуваних з ХОЗЛ»

2015

GSK

37

1301.1 «Ефективність фармакокінетика та безпечність застосування препарату BI695500 у порівнянні з ритуксимабом у пацієнтів з РА в активній формі від середнього до важкого ступеня: рандомізоване подвійне сліпе дослідження, яке проводиться в паралельних групах із застосуванням багатократних доз, контрольоване активним препаратом порівняння»

2015

Boehringer

38

I1F-MC-RHAP(a) «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом та плацебо, 24-тижневе дослідження з наступною тривалою оцінкою ефективності та безпечності іксекізумабу у пацієнтів з активним псоріатичним артритом, які раніше не отримували лікування біологічними протиревматичними препаратами, які модифікують перебіг захворювання»

З 2014

EliLilly

39

M11-352 AbbVie «Рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебо-контрольоване дослідження впливу препарату атрасентан на показники функції нирок у хворих на цукровий діабет 2 типу з діабетичною нефропатією − дослідження терапії атрасентаном при діабетичній нефропатії»

З 2014

Astra Zeneca

40

CNTO148AKS3001 «Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження препарату голімумаб, моноклонального антитіла до ФНП-α, що вводиться внутрішньовенно, у пацієнтів з активною формою анкілозуючого спондиліту»

2015-2016

Janssen Research

41

CNTO148PSA3001 «Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження препарату голімумаб, моноклонального антитіла до ФНП-α, що вводиться внутрішньовенно, у пацієнтів з активним псоріатичним артритом»

2015-2016

Janssen Research

42

RGB-03-104 «Рандомізоване, подвійне сліпе, порівняльне дослідження для оцінки фармакокінетики, фармакодинаміки, ефективності та безпечності препарату RGB-03 та препарату МабТера® в поєднанні з Метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом»

З 2015

GedeonRichter

43

CNTO136ARA3005 «Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе у паралельних групах дослідження препарату CNTO 136 (сірукумаб) при його підшкірному введенні як монотерапії у порівнянні з монотерапією адалімумабом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом»

2015-2016

Janssen Research

44

1297.2 «Ефективність, безпечність та імуногенність препарату BI695501 у порівнянні з адалімумабом у пацієнтів з активним ревматоїдний артритом: рандомізоване подвійне сліпе, що проводиться в паралельних групах, дослідження при багаторазовому введенні препарату, контрольоване активним препаратом порівняння»

2015-2016

Boehringer

45

CNTO136ARA3002 «Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване у паралельних групах дослідження препарату CNTO 136 (сірукумаб), моноклонального антитіла людини до інтерлейкіну-6, при його підшкірному введенні пацієнтам з активним ревматоїдним артритом, рефрактерним до терапії протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг захворювання (DMARD)»

2013-2016

Janssen Research

46

HGS1006-C1113 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 52-тижневе дослідження для оцінки побічних явищ, що викликають особливий інтерес, при застосуванні белімумабу у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком в активній формі з наявними аутоантитілами»

З 2014

GSK

47

SL0012 (EMBODY 4) UCB «Фаза 3, багатоцентрове відкрите розширене дослідження безпеки та переносимості лікування препаратом епратузумаб пацієнтів з системним червоним вовчаком»

2012-2015

UCB

48

RPC01-202 «Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки клінічної ефективності та безпеки індукційної терапії препаратом RPC1063 у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеню»

З 2014

Receptor

49

54781532UCO2001 «Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, плацебо контрольоване в паралельних групах клінічне дослідження 2b фази для вивчення ефективності та безпечності JNJ-54781532 в залежності від дози в лікуванні пацієнтів із середнього ступеня тяжкості та тяжким неспецифічним виразковим колітом»

2014-2015

Janssen Research

50

Z338-01 «Багатоцентрове відкрите дослідження ІІІ фази, що проводиться в одній групі хворих на функціональну диспепсію з метою оцінки ефективності препарату Z-338 при тривалому застосуванні»

З 2014

Zeria

51

EFC-11570 «Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки впливу препарату алірокумаб (SAR236553/REGN727) на частоту виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром»

З 2013

Sanofi

52

Amgen-20110118 «Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження для оцінки впливу додаткового зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ) на значні серцево-судинні явища у пацієнтів із клінічно маніфестованою серцево-судинною хворобою під час застосування препарату AMG 145 у комбінації з терапією статинами»

З 2013

Amgen Inc.

53

D5881C00004, STRENGTH «Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Eпанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком»

З 2015

Astra Zeneka

54

DU176b-F-E308 «Проспективне рандомізоване відкрите порівняльне (PROBE) дослідження едоксабану (du-176b) та еноксапарину/варфарину з подальшим застосуванням варфарину, яке проводиться з маскуванням критеріїв оцінки у паралельних групах пацієнтів з неклапанною формою миготливої аритмії, яким проводиться планова електрична кардіоверсія»

2015

Daiichi Sankyo Development Limited

Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2

55

HZC113872 «Дослідження клінічних наслідків впливу препаратів Флутиказону Фуроат/Вілантерол (порошок для інгаляцій в дозі 100/25 мкг) у порівнянні з плацебо на виживаність пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) помірного ступеня тяжкості та наявністю в анамнезі або з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинного захворювання» 

11.02.2012 – 06.10.2015

GlaxoSmithKline

56

SAS 115359 «дослідження безпечності та ефективності комбінованого інгаляційного препарату флютиказону пропіонату/сальметеролу у порівнянні з інгаляційним флютиказону пропіонатом для лікування підлітків та дорослих пацієнтів з бронхіальною астмою»

13.09.2011 – 07.08.2015

GlaxoSmithKline

57

Дослідження фази ІІІ для підтвердження антиангінального ефекту препарату Т89 у пацієнтів зі стабільною стенокардією (дослідження САЕSA)

22.08.2013- продовжується

Тасліфармасьютікалс Інк.

Кафедра внутрішньої медицини №2

58

52-тижневе, подвійне сліпе, з активним контролем і контролем за допомогою двох плацебо, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове клінічне дослідження у 3 паралельних групах з вивчення фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотеролу фумарату та глікопіролату броміду, що вводиться за допомогою дозованого інгалятора під тиском (PMDI) (CHF 5993), у порівнянні з тіотропію бромідом та у порівнянні з фіксованою комбінацією беклометазону дипропіонату і формотеролу фумарату, що вводиться за допомогою PMDI, та тіотропію бромідом у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень.
Кодовий номер протоколу клінічного випробування: CCD-1208-PR-0090, фінальна версія від 23 липня 2013 р.

2014-2016 рр.

Компанія «Chiesi Farmaceutici S.p.A.», Італія

59

52-тижневе, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, у паралельних групах дослідження ефективності та безпеки Реслізумабу підшкірного введення у фіксованій дозі 110 мг у пацієнтів з неконтрольованою астмою та підвищеним рівнем еозинофілів в крові
Кодовий номер протоколу клінічного випробування: С38072-АS-30025, фінальна версія від 04 травня 2015 р.

2015-2017 рр.

Компанія «Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc.», США

Кафедра внутрішньої медицини №3

60

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, в паралельних групах дослідження перорального прийому препарату CP-690,550 у якості індукційної терапії у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом середнього та тяжкого ступеня.

2013-2016

Пфайзер

61

52-тижневе, подвійне сліпе, з активним контролем і контролем за допомогою двох плацебо, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове клінічне дослідження у 3 паралельних групах з вивчення фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотеролу фумарату та глікопіролату броміду, що вводиться за допомогою дозованого інгалятора під тиском (pMDI) (CHF 5993), у порівнянні з тіотропію бромідом та у порівнянні з фіксованою комбінацією беклометазону дипропіонату і формотеролу фумарату, що вводиться за допомогою pMDI, та тіотропію бромідом у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень.

2014-2016

Чілтерн

62

Багатоцентрове, рандомізоване дослідження ривароксабану для профілактики основних серцево-судинних подій у пацієнтів з захворюванням коронарних або периферичних судин.

2015-2016

Байєр

63

Багатоцентрове, рандомізоване, активно контрольоване дослідження ефективності та безпеки пролонгованого курсу бетриксабану у порівнянні зі стандартним курсом еноксапарину у профілактиці венозної тромбоемболії у пацієнтів з гострою патологією.

2013-2016

Портола

64

Багатоцентрове дослідження ефективності, фармакокінетики і безпеки застосування препарату В695500 в порівнянні з ритуксимабом.

2014-2015

Квінтайлз

Кафедра ендокринології

65

МК-3102-018 (багатоцентрове, міжнар.)    МК-3102-018-4515 від 22.02.2013

-

Мерк

66

DC1693С00001 (багатоцентрове, міжнар.)     №7 від 25.07.2013

-

Астра-Зенека

67

ІТСА650-СLP107 (багатоцентрове, міжнар.)  №3 від 29.03.2013

2015

Квінтайлс

68

СР-4-005 (багатоцентрове, міжнар.)     №9 від 31.10.2013

2015

Акцельсіорз

69

1218.74 (багатоцентрове, міжнар.)      №2 від 24.02.2011

2016

Берінгер-Інгельхальм

Кафедра наркології,психіатрії та психотерапії

70

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження безпеки та ефективності інтраназального введення Мідозаламу (USL261) при амбулаторному лікуванні пацієнтів з кластерними судомами

З 2012 р.

USL pharma

71

Відкрите дослідження безпечності препарату USL261 (мідазолам) в амбулаторному лікуванні пацієнтів з кластерними судомами

З 2012 р.

USL pharma

72

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 26-тижневе дослідження 3 фази з паралельними групами для оцінки впливу 2 доз агоніста альфа-7 нікотинових ацетилхолінових рецепторів (EVP-6124) або плацебо в якості додаткового лікування когнітивних порушень у пацієнтів, хворих на шизофренію, які отримують постійну стабільну терапію атиповими антипсихотичними препаратами

З 2013 р.

EVP pharma

73

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату SM-13496, що проводиться в паралельних групах при лікуванні біполярної депресії I типу <дослідження фази 3>

З 2014 р.

DSP

74

Довгострокове дослідження препарату SM-13496 у пацієнтів із біполярним розладом I типу

З 2014 р.

DSP

75

Інтервенційне, рандомізоване, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебо-контрольоване, з використанням гнучких доз довгострокове дослідження дляоцінки ефективності та безпеки брекспіпразола в дозі від 1 до 3 мг/добу в якості додаткової терапії у пацієнтів з великим депресивним розладом з неадекватною відповіддю на лікування антидепресантами

2014-2015

Лундбек

76

12-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази з вивчення ефективності, безпечності та переносимості гнучких доз брекспіпразолу (ОРС 34712) для лікування пацієнтів з ажитацією, пов’язаною з деменцією альцгеймеровського типу

2014-2016

Оцука Фармасьютікалз Девелопмент

Кафедра нервових хвороб

77

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване, у паралельних групах дослідження для оцінки ефективності та безпеки лікування терифлуномідом 7 мг один раз на день та 14 мг на день у порівнянні з плацебо протягом двох років у пацієнтів з першим клінічним проявом підозрюваного розсіяного склерозу (TOPIC)

02/2008 – продовж.

Sanofi-Aventis

78

Багатоцентрове подвійне сліпе плацебо - контрольоване у паралельних групах дослідження ефективності та безпеки терифлуноміду у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом (TOWER)

04/2009-  продовж.

Sanofi-Aventis

79

Довгострокове продовження міжнародного подвійного сліпого,  плацебо-контрольованого дослідження EFC6049 (HMR1726/3001) для підтвердження безпеки двох доз терифлуноміду (7 та 14 мг) у пацієнтів з рецидивним розсіяним склерозом. LTS6050

10/2009-продовж.

Sanofi-Aventis

80

Міжнародне, багатоцентрове, відкрите подовження дослідження MS-LAQ-301 (ALLEGRO) в одній групі з метою оцінки довготермінової безпечності, переносимості та ефективності впливу на перебіг хвороби щоденного застосування препарату лаквінімод в дозі 0,6 мг перорально пацієнтами з рецидивуючим типом розсіяного склерозу MS-LAQ-301E

12/2009 – продовж.

Teva

81

Міжнародне, багатоцентрове, відкрите продовження дослідження MS-LAQ-302 (BRAVO) в одній групі з метою оцінки довготермінової безпечності, переносимості та ефективності впливу на перебіг хвороби щоденного застосування препарату лаквінімод в дозі 0,6 мг перорально пацієнтами з рецидивуючим типом розсіяного склерозу MS-LAQ-302E

08/2010 – продовж.

Teva

82

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване дослідження у паралельних групах у пацієнтів хворих на рецидивуючий ремітуючий розсіяний склероз (РРРС) з метою оцінки ефективності, безпечності та переносимості ін’єкційного введення глатірамера ацетату (ГА), 40мг, тричі на тиждень у порівнянні з плацебо у подвійно-сліпому дизайніMS-GA-301

09/2010 – продовж.

Teva

83

Вплив препарата Еслікарбазепіна ацетата (BIA 2-093) на когнітивну функцію дітей з парціальними судомними нападами в якості додаткової терапії: подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо контрольоване, в паралельних групах, багатоцентрове дослідження

11/2010 – 2014

BIAL – Portela&Ca

84

Багатоцентрове, з засліпленням дози, продовжене дослідження, для визначення
довготривалої безпеки та ефективності застосування двох доз препарату BG00012 у якості монотерапії у суб‘єктів з рецидивно ремітуючим розсіяним склерозом 109MS303

12/2010 – продовж.

BiogenIdec

85

Преспективний обсерваційний довготерміновий реєстр безпеки хворих на розсіяний склероз-учасників клінічних випробувань кладрибіну

03/2011  - продовж.

Merck-Serono

86

Багатоцентрове, подвійне сліпе рандомізоване, з паралельними групами, з одним препаратом для лікування і активним контролем дослідження з метою визначення ефективності і безпечності Даклізумабу Високої Корисної Продуктивності (ДАК ВПП) у порівнянні з Авонексом ® (інтерфероном β-1a) у пацієнтів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом. 205-MS-301 (Decide)

08/2011 – 2014

BiogenIdec

87

26-тижневе подовжене дослідження безпеки та ефективності препарату у пацієнтів з ремітуючою формою розсіяного склерозу.   ONO-4641POU007

09/2011 – 2014

Merck-Serono

88

Багатоцентрове дослідження-продовження з «засліпленою» кратністю введення препарату, яке проводиться з метою визначення довгострокової безпеки та ефективності пегильованого інтерферон бета-1а (BIIB017) у пацієнтів з  рецидивуючим розсіяним склерозом 105MS302

02/2012 – продовж

BiogenIdec

89

Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 в паралельних групах для оцінки безпеки та ефективності препарату NU100 у пацієнтів з рецидивуючою формою розсіяного склерозу, № CP-NU100-01.00

04/2012 – продовж

NuronBiotech

90

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї  фази в паралельних групах, для оцінки безпеки та ефективності препарату Окрелізумаб у дорослих пацієнтів з Первинним Прогресуючим Розсіяним Cклерозом WA25046

07/2012 - продовж

Roche

91

Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, дослідження в паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності застосування окрелізумабу у порівнянні з інтерфероном- бета-1а (Ребіф®) у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом WA21092

07/2012 – продовж

Roche

92

Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази безпеки та ефективності прийому прегабаліну з контрольованим вивільненням один раз на день для лікування пацієнтів з постгерпетичною невралгією A0081224 

03/2013 – 2014

Phizer

93

 Підтверджуюче механізм дії дослідження з метою оцінки властивості GSK239512 впливати на реміелінізацію вогнищ у хворих з рецидивуючимремітуючим розсіяним склерозом» H3M116477

06/2013-2014

GSK

94

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження в паралельних групах з наступним періодом активного лікування для оцінки ефективності, безпечності та переносимості двох доз перорального прийому лаквінімоду (0,6 мг/добу або 1,2 мг/добу) у пацієнтів з рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом (РРРС) LAQ-MS-305

06/2013 - продовж

TEVA

95

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться у паралельних групах для оцінки ефективності та безпеки препарату RPC1063 при пероральному застосуванні у пацієнтів з рецидивуючим розсіяним склерозом RPC01-201

09/2013 - продовж

Receptos

НДІ реабілітації інвалідів

96

SB2-G31-RA «Рандомізоване, подвійне сліпе, яке проводиться в паралельних групах, багатоцентрове, клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпечності, фармакокінетики та імуногенності препарату SB2 у порівнянні з препаратом Ремикейд (Remicade®) у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня при одночасному застосуванні терапії метотрексатом».

2013 – 2015 рр.

Samsung

97

SB4-G31-RA «Рандомізоване, подвійне сліпе, яке проводиться в паралельних групах, багатоцентрове, клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпечності, фармакокінетики та імуногенності препарату SB4 у порівнянні з препаратом Енбрел (Enbrel® ) у пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня при одночасному застосуванні терапії метотрексатом».

2013 – 2015 рр.

Samsung

98

I1F-MC-RHAP «Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом та плацебо, 24-тижневе дослідження з наступною тривалою оцінкою ефективності та безпечності іксекізумабу (LY2439821) у пацієнтів з активним псоріатичним артритом, які раніше не отримували лікування біологічними протиревматичними препаратами, що модифікують перебіг захворювання».

2013-2016 рр.

Lily

99

CCD-1208-PR-0090 «52-тижневе, подвійне сліпе, з активним контролем і контролем за допомогою двох плацебо, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове клінічне дослідження у 3 паралельних групах з вивчення фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотеролу фумарату та глікопіролату броміду, що вводиться за допомогою дозованого інгалятора  під тиском (pMDI) (CHF 5993), у порівнянні з тіотропію бромідом та у порівнянні з фіксованою комбінацією беклометазону дипропіонату і формотеролу фумарату, що вводиться за допомогою pMDI, та тіотропію бромідом у пацієнтів з хронічними обструктивними захворюваннями легень»

2013-2015 рр.

Novartis

Кафедра клін. фармації та клін. фармакології

100

Експериментальне обґрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин.

січень 2010 – грудень 2015

ДУ «Інститут патології крові та трансфузій-ної медицини АМН України» м. Львів
Договір від 01.01.2012р.

101

Спільне виконання науково-дослідної роботи з Запорізьким державним медичним університетом «Експериментальне обґрунтування ефективності комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин»

січень 2010 – грудень 2015

Запорізький державний медичний університет
Договір від 01.01.2012р.

102

Ендотеліопротективна дія метаболітотропних препаратів – похідних 1,2,4-триазолу при стеатозі печінки.

січень 2014 – грудень 2018

НВО «Фарматрон»
м. Запоріжжя.
Договір №179 від 15.10.2014.