Клінічні випробування

№ з/п

Назва дослідження

№ протоколу

Дата укладання

Компанія

Спонсор

№ та дата експертного висновку дослідження

ПІБ головного дослідника

1.

«Рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване по подіям, багатоцентрове клінічне дослідження для порівняння з плацебо ефективності та безпечності лікування рівароксабаном у зменшенні ризику розвитку смерті, інфаркту міокарда або інсульту у пацієнтів із серцевою недостатністю та значною ішемічною хворобою серця після епізоду декомпенсованої серцевої недостатності (клінічне дослідження COMMANDER HF)»

RIVAROXHFA3001 

22.08.2013

Янссен Фармацевтика НВ

Янссен-Сілаг Інтернешнл

ДЕЦ №926/КД від 22.08.2013

Сєркова В.К.

2.

Оцінка безпеки та ефективності схеми антитромботичної терапії на основі едоксабану у порівнянні зі схемою на основі антагоніста вітаміну К після успішного черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) зі встановленням стенту. (Порівняння лікування едоксабаном з лікуванням антагоністом вітаміну К у пацієнтів із фібриляцією передсердь (ФП), що перенесли ЧКВ (Edoxaban Treatment Versus VKA in Patients with AF Undergoing PCI — ENTRUST-AF PCI))

DSE-EDO-01-15-EU 

02.0302017

ТОВ «Чілтерн Інтернешнл Україна»

Daiichi Sankyo Europe GmbH

МОЗ №544 (додаток №3) від 19.05.2017

Сєркова В.К.

3.

Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом  2-го типу [THEMIS – інтервенційне дослідження ефекту тікагрелору щодо довгострокових наслідків у пацієнтів з цукровим діабетом]

D513BC00001 THEMIS 

03.03.2015

AstraZeneka

AstraZeneka

№13 від 31.07.2014

Станіславчук М.А.

4.

Багатоцентрове неконтрольоване розширене дослідження з оцінки ефективності і безпечності SAR153191 у доповнення до хворобомодифікуючихантиревматичних препаратів (ХМАРП) у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом (РА)

LTS11210 

20.12.2013

Sanofi

Sanofi

№05 від 16.02.2011

Станіславчук М.А.

5.

Багатоцентрове міжнародне рандомізоване, що проводиться в паралельних групах, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних наслідків препарату Лінагліптин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу з високим васкулярним ризиком

1218.22 Carmelina

06.05.2015

Quintiles

Quintiles

№300 від 22.05.2015

Станіславчук М.А.

6.

Рандомізоване подвійне сліпе дослідження, що проводиться у паралельних групах з оцінки ефективності та безпеки монотерапії Сарілумабом у порівнянні з монотерапією Адалімумабом у пацієнтів з ревматоїдним артритом

EFC 14092

03.03.2015

Sanofi

Sanofi

№12 від 29.01.2015

Станіславчук М.А.

7.

Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове дослідження, що проводиться в паралельних групах із метою вивчення фармакокінетики, фармакодинаміки, імуногенності, безпечності та ефективності препарату JHL1101 у порівнянні з препаратом Мабтера® виробництво ЄС у пацієнтів із ревматоїдним артритом (РА) середнього та важкого ступеня та неадекватною відповіддю на лікування інгібіторами ФНП на фоні терапії метотрексатом (МТК)

JHL-CLIN-1101-01

03.06.2016

Quintiles

JHL Biotech

№1005
(додаток №1) від 28.09.2016

Станіславчук М.А.

8.

Двокогортне, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази ІІ, що проводиться в паралельних групах у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом для оцінки ефективності та безпечності препарату GAС-0853 в порівнянні з плацебо та адалімумабом у пацієнтів з недостатньою відповіддю на попередню терапію метотрексатом (когорта 1) та у порівнянні з плацебо у пацієнтів з недостатньою відповіддю на попередню терапію інгібіторами ФНП (когорта 2)

GA29350 

20.07.2016

Quintiles

Genetech

№835
(додаток №3) від 15.08.2016

Станіславчук М.А.

9.

Відкрите додаткове дослідження фази ІІ для оцінки довгострокової безпечності та ефективності препарату GAС-0853 у із ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня тяжкості, які були раніше включені в дослідження GA29350

GA30067 

02.11.2016

Quintiles

Genetech

№835
(додаток №2) від 15.08.2016

Станіславчук М.А.

10.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо – та активно-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при застосуванні протягом 52 тижнів у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності та недостатньою відповіддю на метотрексат

GS-US-417-0301 

06.12.2016

PRA

Gilead

№1392
(додаток №2) від 22.12.2016

Станіславчук М.А.

11.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо – та активно-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготінібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості  монотерапії та у комбінації з метотрексатом (МТК) у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію МТК

GS-US-417-0303 

06.12.2016

PRA

Gilead

№1392
(додаток №3) від 22.12.2016

Станіславчук М.А.

12.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, що проводиться у паралельних групах, з оцінки впливу препарату алірокумаб (SAR236553/REGN727) на частоту виникнення серцево-судинних ускладнень у пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром

EFC11570 

19.12.2014

Sanofi

Sanofi

№2 від 28.02.2013

Станіславчук М.А.

13.

Довгострокове дослідження наслідків для оцінки зниження резидуального ризику при застосуванні статину у сполученні з препаратом Епанова у пацієнтів з гіпертригліцеридемією з високим серцево-судинним ризиком

D5881С00004 

29.01.2015

Квінтайлс Україна

AstraZeneca

№954/КД від 08.08.2014

Станіславчук М.А.

14.

Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 2-ї фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки клінічної ефективності та безпеки індукційної терапії препаратом RPC1063 у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або важкого ступеню

RPC01-202 Receptor 

22.01.2015

Фармасьютікал Рісерч Ассоушіейшен СіАйЕс

Рецептос, Інк

№928/КД від 30.07.2013

Станіславчук М.А.

15.

Рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності (підтримання ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з плацебо у пацієнтів з активним виразковим колітом середнього або  важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини

GА29102 

14.12.2015

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Ф.Хоффманн-ля Рош Лтд

№810/КД від 23.08.2015

Станіславчук М.А.

16.

Багатоцентрове рандомізоване, подвійне-сліпе, пацебо-контрольоване, дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності та безпечності препарату етролізумаб в якості індукції і підтримуючого лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до  важкого ступеня важкості

GА29144 

14.12.2015

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Ф.Хоффманн-ля Рош Лтд

№300/КД від 22.05.2015

Станіславчук М.А.

17.

Відкрите розширене дослідження із спостереженням безпеки пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі від середнього до  тяжкого ступеня важкості,, які раніше приймали участь у протоколі Етролізумаб фаза 3 дослідження GА29144

GА29145 

14.12.2015

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Ф.Хоффманн-ля Рош Лтд

№300/КД від 22.05.2015

Станіславчук М.А.

18.

Відкрите розширене дослідження та моніторинг безпеки у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше брали участь у дослідженнях фази ІІІ препарату етролізумаб

GА28951 

14.12.2015

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Ф.Хоффманн-ля Рош Лтд

№153/КД від 09.02.2015

Станіславчук М.А.

19.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвційне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом

RPC01-3101 

27.06.2016

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Рецептос, Інк

№505/КД від 12.08.2016

Станіславчук М.А.

20.

Відкрите, багатоцентрове, розширене ослідження фази 3 для вивчення перорального застосування RPC1063 в якості терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом

RPC01-3102 

27.06.2016

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Рецептос, Інк

№838/КД від 10.12.2015

Станіславчук М.А.

21.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, що проводиться в паралельних групах, багатоцентрове дослідження фази 2 з оцінкою безпеки та ефективності препарату АРD334 при застосуванні у пацієнтів з активним виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня тяжкості

APD334-003

27.06.2016

Кованс клінікал енд Періепрувал Сервісез

Арена Фармасьютікалс, Інк.

№838/КД від 10.12.2015

Станіславчук М.А.

22.

Продовження дослідження АРD334-003 у пацієнтів з активним виразковим колітом від середнього до тяжкого ступеня тяжкості

APD334-005 

20.02.2017

Кованс клінікал енд Періепрувал Сервісез

Арена Фармасьютікалс, Інк.

№287/КД від 31.03.2016

Станіславчук М.А.

23.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження ІІІ фази, що проводиться в паралельних групах з метою оцінки ефективності та безпечності індукційної та підтримуючої терапії устекінумабом у пацієнтів із виразковим колітом середнього або важкого ступеня активності

CNTO1275UCO3001 

20.02.2017

Парексел Україна

Янссен-Сілаг Інтернешнл НВ

№422/КД від 09.07.2015

Станіславчук М.А.

24.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для вивчення ефективності та безпечності препарата монгерсен (GED-0301) для лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній формі

GED-0301-CD-002

20.02.2017

Квінтаїлз Істерн Хлдінгз ГмбХ

Селджен-корпорейшен

№403 (додаток №7) від 04.06.2016

Станіславчук М.А.

25.

Відкрите продовження дослідження порівняння довготривалої ефективності, безпечності, імуногенності та фармакокінетики препаратів FKB327 та Хуміра у пацієнтів з ревматоїдним артритом при супутній терапії метотрексатом (ARABESC-OLE)

FKB327-003 

19.11.2015

ТОВ «Інвейтів Хелс Україна»

Фуджифільм Кіова Кірін Байолоджікс

ДЕЦ №505 (додаток 1) від 12.08.2015

Станіславчук М.А.

26.

52-тижневе, подвійне сліпе, рандомізоване, багатоцентрове, з паралельними групами, дослідження ІІІ Фази у пацієнтів від 12 років та старше, що мають бронхіальну астму, для оцінки ефективності та безпечності при лікуванні Симбікортом® (будесонід/формотерол) Турбухалером® 160/4,5 мкг (за необхідності) у порівнянні із тербуталіном Турбухалером® 0,4 мг (за необхідності) та з Пульмікортом® (будесонід) Турбухалером ® 200 мкг двічі на день разом з тербуталіном Турбухалером® 0,4 мг (за необхідності)

D589SC00001 Sigma

17.12.2015

ТОВ «АСТРАЗЕНЕКА Україна»

AstraZeneca

ДЕЦ №853/КД від 09.07.2014

Станіславчук М.А.

27.

52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе, міжнародне, багатоцентрове, 3 активним контролем дослідження у 2 паралельних групах, з порівняння препарату СНF 5993 100/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, рМDІ (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату та формотеролу фумарату та глікопіронію броміду) з препаратом СНF 1535 100/6 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, рМDІ (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату та формотеролу фумарату) у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою, на фоні прийому середніх доз інгаляційних контикостероїдів в комбінації з β2-агоністами тривалої дії

ССD-05993АВ1-03 

04.02.2016

Чілтерн Інтернешнл САРЛ

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

ДЕЦ №88 (додаток 4) від 11.02.2016

Станіславчук М.А.

28.

52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе,  міжнародне, багатоцентрове з активним контролем дослідження  у 3 паралельних групах, з порівняння препарату CHF 5993 200/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском,  pMDI (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату та формотеролу фумарату та глікопіронію броміду) з препаратом CHF 1535 200/6 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, pMDI (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату та формотеролу фумарату), які приймають самостійно або додатково до тіотропію 2,5 мкг респімат®, що призначається у відкритому режимі у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою на фоні прийому високих доз інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з ß2-агоністами тривалої дії

CCD-05993AB2-02 

20.06.2016

Чілтерн Інтернешнл САРЛ

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

ДЕЦ №170 (додаток 3) від 11.05.2016

Станіславчук М.А.

29.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах з оцінки ефективності та безпечності двох доз небулізованого будесоніду, що вводиться за допомогою інгаляційної системи VR475, з відкритим порівнянням з небулізованим будесонідом, що вводиться традиційним способом, у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою незважаючи на лікування інгаляційним контикостероїдом у високій дозі та щонайменше ще одним засобом базисної терапії (ступінь 4 за критеріями GINA) та такими, що отримують оральний кортикостероїд (ступінь 5 за критеріями GINA)

VR475/3/001 

11.01.2016

ТОВ «ІНС Ресерч Україна»

Vectura Limited

ДЕЦ №893 (додаток 8) від 23.12.2015

Станіславчук М.А.

30.

Довготривала оцінка безпечності, ефективності, фармакокінетики та імуногенності препарату ВІ 695501при застосуванні у пацієнтів з ревматоїдним артритом  (РА): відкрите розширене дослідження у пацієнтів, які завершили участь у випробуванні 1297.2 і відповідають критеріям для тривалої терапії адалімумабом

1297.3 

22.02.2016

Квінтайлс Істерн Холдінгз ГмбХ

Берінгер Інгельхайм Інтернешнл ГмбХ

№838 від 10.12.2015

Станіславчук М.А.

31.

Багатоцентрове у паралельних групах дослідження довготривалої безпеки та ефективності препарату CNTO136 (Сірукумаб) у пацієнтів з ревматоїдним артритом, що завершили лікування за протоколами CNTO136ARA3002, 3003

CNTO136ARA3004 

 

02.12.2014

ТОВ «ПАРАКСЕЛ Україна»

Янссен Сілаг Інтернешнл НВ

№1224КД від 28.10.2014

Станіславчук М.А.

32.

Рандомізоване, подвійне сліпе з активним контролем багатоцентрове дослідження фази 3 довгострокової безпеки та ефективності підшкірного введення препарату танезумаб у пацієнтів з остеоартритом кульшового або колінного суглоба

А4091058 

23.05.2016

інВентів Хелс Клінікал ЮКей Лімітід

Pfizer Inc

№743 від 11.11.2015

Станіславчук М.А.

33.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, 52-тижневе дослідження для оцінки побічних явищ, що викликають особливий інтерес, при застосуванні белімумабу у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком в активній формі з наявними аутоантитілами

HGS1006-C1113 

24.09.2014

Quintiles

GSK

№810/КД від 17.06.2013

Станіславчук М.А.

34.

Багатоцентроверандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження ІІ фази з підбору діапазону доз для оцінки ефективності та безпеки підшкірного введення ALX0061 пацієнтам з активним системним червоним вовчаком від помірного до тяжкого ступеня

ALX0061-C204 

01.07.2015

PPD

Ablynx

№471 від 29.07.2015

Станіславчук М.А.

35.

Відкрите продовження дослідження ІІ фази для оцінки довгострокової безпечності препарату MEDI-546 у дорослих пацієнтів із системним червоним вовчаком

CD-IA-MEDI-546-1145

04.11.2014

INC

MediImmune

№413/КД від 10.04.2014

Станіславчук М.А.

36.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, 3 фази з вивчення ефективності та безпеки двох доз препарату Аніфролумабу у дорослих пацієнтів з системним червоним вовчак в активній фазі

D3461С00005 

03.08.2015

PRA

AstraZeneca

№549 від 27.08.2015

Станіславчук М.А.

37.

Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах з підбором дози та з подальшим періодом спостереження для оцінки ефективності та безпечності дапіролізумабу пегол у пацієнтів з системним червоним вовчаком з помірним або високим ступенем активності

SL0023 

08.11.2016

INC

UCB

№1291 від 28.11.2016

Станіславчук М.А.

38.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване активним препаратом та плацебо, 24-тижневе дослідження з наступною тривалою оцінкою ефективності та безпечності іксекізумабу (код LY2439821) у пацієнтів з активним псоріатичним артритом, які раніше не отримували лікування біологічними протиревматичними препаратами, які модифікують перебіг захворювання

I1F-MC-RHAP(a) 

22.08.2014

Квінтайлс Україна

Елі Ліллі енд Кампені

№475/КД від 18.04.2013

Станіславчук М.А.

39.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване клінічне дослідження 3 фази для вивчення ефективності та безпечності устекінумабу в лікуванні пацієнтів з активним аксіальним спондилоартритом з рентгенологічними ознаками захворювання, які ніколи не отримували лікування антагоністами ФНП альфа

CNTO1275AKS3001 

23.12.2015

Янссен Фармацевтика НВ

Янссен Фармацевтика НВ

№621 від 24.09.2015

Станіславчук М.А.

40.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване клінічне дослідження 3 фази для вивчення ефективності та безпечності устекінумабу в лікуванні пацієнтів з активним аксіальним спондилоартритом з рентгенологічними ознаками захворювання, рефрактерних до лікування антагоністами ФНП-альфа

CNTO1275AKS3002 

 

 

23.12.2015

Янссен Фармацевтика НВ

Янссен Фармацевтика НВ

№621 від 24.09.2015

Станіславчук М.А.

41.

Багатоцентрове дослідження фази 3 зі 36-тижневим відкритим періодом та наступним рандомізованим подвійним сліпим періодом відміни лікування з 36-го по 104-й тиждень з метою оцінки довготривалої ефективності та безпечності Іксекізумабу (LY2439821) 80 мг кожні 2 тижні в пацієнтів із псоріатичним артритом у стадії загострення, які раніше не лікувалися біологічними протиревматичними засобами, що змінюють перебіг захворювання

I1F-MC-RHBF 

23.12.15

Квінтайлс Україна

Елі Ліллі енд Кампені

№893 від 23.12.2015

Станіславчук М.А.

42.

Фаза ІІІ рандомізоване подвійне сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препаратів PF-06438179 та інфліксимаб в комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з РА від середнього до важкого ступеня активності, які мали неадекватну відповідь на терапію метотрексатом

B5371002 

05.11.2014

ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»

Pfizer Inc

№1130/КД від 19.09.2014

Станіславчук М.А.

43.

Фаза 3 рандомізоване подвійне сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препаратів PF-06410293 та Адалімумаб в комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня активності, які мали не адекватну відповідь на терапію метотрексатом

B5381002

14.07.2015

ТОВ «ПАРЕКСЕЛ Україна»

Pfizer Inc

№1153/КД від 07.10.2014

Станіславчук М.А.

44.

Багатоцентрове,  відкрите,  довгострокове  проспективне  дослідження  безпеки  й ефективності  лікування лікарським засобом GLPG0634 у пацієнтів з помірною аботяжкою формою ревматоїдного артриту

GLPG0634-CL-205 

25.11.2013

INC Research UK Limited

Galapagos NV

№584/КД від 08.05.2014

Станіславчук М.А.

45.

Порівняльне дослідження з метою оцінки ефективності, безпечності і імуногенності YLB113 і Енбрела для лікування ревматоїдного артриту

YLB113-002 

28.12.2015

INC Research UK Limited

YL Biologics Limited

№383 від 10.12.2015

Станіславчук М.А.

46.

Фаза 2б, подвійне-сліпе, працебо-контрольоване з коригуванням дози дослідження з оцінки ефективності та безпечності препарату GSK3196165 у комбінації з терапією метотрексатом у пацієнтів із ревматоїдним артритом середнього і високого ступеня активності, незважаючи на лікування метотрексатом

201755 Baroque 

21.12.2015

GSK

Parexel

№743 від 11.11.2015

Станіславчук М.А.

47.

Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для порівняння препарату АВТ-494 у вигляді монотерапії один раз на день з Метотрексатом у вигляді монотерапії у пацієнтів з середньотяжкою та тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що раніше не отримували метотрексат

M13-545 

14.06.2016

Abvie

Abvie

№403/КД від 04.05.2016

Станіславчук М.А.

48.

Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази для порівняння препарату ABT-494 з плацебо та адалімумабом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту, що отримують стабільну базисну терапію Метотрексатом та не досягли адекватної відповіді на неї

M14-645 

14.06.2016

Abvie

Abvie

№403/КД від 04.05.2016

Станіславчук М.А.

49.

Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, ІІІ фази, для порівняння препарату ABT-494 у вигляді монотерапії з метотрексатом у пацієнтів з середньотяжкою або тяжкою формами активного ревматоїдного артриту з відсутністю адекватної відповіді на метотрексат

M15-555 

14.06.2016

Abvie

Abvie

№403/КД від 04.05.2016

Станіславчук М.А.

50.

Забезпечення меполізумабом у рамках довгострокової програми пацієнтів із важкою астмою, які приймали участь у клінічному дослідженні меполізумабу, спонсором якого являлась компанія ГСК.

201956

29.01.2016

PPD

GSK

11.11.2015 №743 (додаток №10)

Мостовой Ю.М.

51.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах з оцінки ефективності та безпечності двох доз небулізованого будесоніду, що вводиться за допомогою інгаляційної системи VR475, з відкритим порівнянням з небулізованим будесонідом, що вводиться традиційним способом, у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою незважаючи на лікування інгаляційним кортикостероїдом у високій дозі та щонайменше ще одним засобом базисної терапії (ступінь 4 за критеріями GINA) та такими, що отримують оральний кортикостероїд (ступінь 5 за критеріями GINA).

VR475/3/001

01.03.2016

INC

Vectura

23.12.2015 №893 (додаток №8)

Мостовой Ю.М.

52.

52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе,  міжнародне, багатоцентрове з активним контролем дослідження у 3 паралельних групах, з порівняння препарату chf 5993 200/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, pmdi (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату та формотеролу фумарату  та глікопіронію броміду) з препаратом CHF 1535 200/6 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, PMDI (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонату  та формотеролу фумарату), які приймаються самостійно або додатково до тіотропію 2,5 мкг РЕСПІМАТ®, що призначається у відкритому режимі, у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою на фоні прийому високих доз інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з ß2-агоністами тривалої дії»

CCD-05993AB2-02 (TRIGGER)

18.05.2016

Chiltern

Chiesi

21.03.2016 №170 (додаток №3)

Слепченко Н.С.

53.

24-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, з контролем плацебо та активним контролем, дослідження в паралельних групах з підбору дози для оцінки ефективності та безпеки 4 доз препарату CHF 6001 у формі сухого порошку для інгаляцій у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) на фоні базової терапії.

CCD-06001AA1-01 (PIONEER)

2016

Chiltern

Chiesi

19.01.2017
№ 48

Слепченко Н.С.

54.

Багатоцентрове, відкрите подовжене дослідження безпеки Бенралізумабу (Medi-563) у дорослих, що хворіють на астму і які перебувають на лікуванні інгаляційними кортикостероїдами в поєднанні з β2-агоністами тривалої дії (MELTEMI)

D3250C00037 (MELTEMI)

23.07.2016

Astra Zeneca

Astra Zeneca

04.05.2016 №403 (додаток №5)

Мостовой Ю.М.

55.

Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, в паралельних групах, фази ІІІ подовжене  дослідження для оцінки безпеки та переносимості Бенралізумаба (MEDI-563) у дорослих та підлітків, що хворіють на астму і які перебувають на лікуванні інгаляційними кортикостероїдами в поєднанні з β2-агоністами тривалої дії (BORA).

D3250C00021
(Bora)

2015-2017

Astra Zeneca

Astra Zeneca

27.01.2016 № 43(додаток №22)

Мостовой Ю.М.

56.

Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, багатоцентрове дослідження в паралельних групах з метою оцінки ефективності і безпеки комбінації Глікопірроній/Формотеролу Фумарат з фіксованою дозою по відношенню до комбінації Умеклідиніум/Вілантерол з фіксованою дозою протягом 24 тижнів у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень від помірного до дуже важкого ступеня (AERISTO).

D5970C00002
(AERISTO)

2017

Astra Zeneca

Astra Zeneca

19.05.2017 №575 (додаток №7)

Слепченко Н.С.

57.

Проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження 3 фази для порівняння ефективності та безпеки масітинібу до плацебо, для лікування пацієнтів з тяжкою неконтрольованою астмою та з підвищеним рівнем еозинофілів.»

AB 14001

2017

ТОВ Сінерджи груп Украіна

AB Science

27.01.2016
№ 43

Слепченко Н.С

58.

Рандомізоване, подвійне-сліпе плацебо-контрольоване, що проводиться у паралельних групах дослідження для оцінки впливу SAR 236553 на виникнення серцево-судинних подій у пацієнтів, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром» за протоколом EFC 11570.

EFC 11570

2014-2017

Sanofi

Sanofi

28.05.2013
№ 658/КД

Мостовой Ю.М.

59.

Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, плацебо-контрольоване, багато центрове дослідження фази III для оцінки ефективності (індукції ремісії) та безпеки препарату етролізумаб у порівнянні з препаратом адалімумаб та плацебо у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше не застосовували інгібітори фактору некрозу пухлини

GA28949

2015

«Квінтайлс Україна»

         Roshe

09.02.2015 №160/КД

Мостовой Ю.М.

60.

Відкрите розширене дослідження та моніторинг безпеки у пацієнтів з виразковим колітом середнього або важкого ступеня, які раніше брали участь у дослідженнях фази III препарату етролізумаб.

GA28951

2015

«Квінтайлс Україна»

Roshe

09.02.2015 №153/КД

Мостовой Ю.М.

61.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 з контрольною групою ведолізумаб в/в для оцінки ефективності та безпечності ведолізумабу при підшкірному введенні в якості підтримуючої терапії у пацієнтів з виразковим колітом в активній стадії від помірного до важкого ступеня, які досягли клінічної відповіді після внутрішньовенної терапії ведолізумабом у відкритому режимі.

MLN0002SC-3027

2015

«Квінтайлс Україна»

Takeda

 

Мостовой Ю.М.

62.

Рандомізоване, подвійне-сліпе, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності і безпеки монотерапії сарілумабом порівняно з монотерапією адалімумабом у хворих на ревматоїдний артрит.

EFC14092

2014-триває

Санофі

Санофі, Франція

№ 162/КД від 09.02.2015

Мостовой Ю.М.

63.

Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, банатоцентрове дослідження впливу канагліфлозину на наслідки з боку ниркової та серцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичною нефропатією.

DNE3001

2014-триває

Янсен, США

Янсен, США

№ 1402/КД від 21.11.2014

Мостовой Ю.М.

64.

«Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебоконтрольоване клінічне дослідження для оцінки впливу Канагліфлозину на ниркові кінцеві точки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Клінічне дослідження “CANVAS-R” (дослідження з оцінки серцево-судинних та ниркових ефектів Канагліфлозину)» (28431754DIA4003/S-UA30086)

CANVAS-R

2014-2017

Янсен, США

Янсен, США

№ 157/KД від 18.04.2014

Мостовой Ю.М.

65.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності та недостатньою відповіддю на метотрексат

GS-US-417-0301

2017- триває

Gilead, США

Gilead, США

№1392 від 22.12.2016

Мостовой Ю.М.

66.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо та активно контрольоване багатоцентрове дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності філготинібу при застосуванні протягом 52 тижнів в якості монотерапії та у комбінації з метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом середнього та тяжкого ступеня активності, які раніше не отримували терапію метотрексатом

GS-US-417-0303

2017- триває

Gilead, США

Gilead, США

№915
08.08.2017

Мостовой Ю.М.

67.

Рандомізоване, подвійне-сліпе, в паралельних групах дослідження оцінки ефективності і безпеки монотерапії сарілумабом порівняно з монотерапією адалімумабом у хворих на ревматоїдний артрит.

EFC14092

2014-триває

Санофі

Санофі, Франція

№ 162/КД від 09.02.2015

Мостовой Ю.М.

68.

Рандомізоване, подвійне сліпе, обумовлене настанням події, плацебо-контрольоване, банатоцентрове дослідження впливу канагліфлозину на наслідки з боку ниркової та серцево-судинної систем у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та діабетичною нефропатією.

DNE3001

2014-триває

Янсен, США

Янсен, США

№ 1402/КД від 21.11.2014

Мостовой Ю.М.

69.

«Рандомізоване, багатоцентрове, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебоконтрольоване клінічне дослідження для оцінки впливу Канагліфлозину на ниркові кінцеві точки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Клінічне дослідження “CANVAS-R” (дослідження з оцінки серцево-судинних та ниркових ефектів Канагліфлозину)» (28431754DIA4003/S-UA30086)

CANVAS-R

2014-2017

Янсен, США

Янсен, США

№ 157/KД від 18.04.2014

Мостовой Ю.М.

70.

Міжнародне, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження щодо оцінки впливу тікагрелору в дозі 90 мг 2 рази на добу на частоту випадків серцево-судинної смертності, інфаркту міокарду або інсульту у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу

D513BC00001

Липень 2014

Астра Зенека

Астра Зенека

01.07.2014
№4004/2.2-ПВ

Распутіна Л.В.

71.

Подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження з оцінки ефективності та безпечності впливу омекамтив мекарбілу на смертність та захворюваність у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду

20110203

23.06.2017

«Квінтайлс Україна»

Амжен Інк., США

02.03.2017 №225

Распутіна Л.В.

72.

Третьої фази рандомізоване, подвійне сліпе дослідження для порівняння ефективності та безпечності перорального застосування лефамуліну (ВС-3781) проти перорального застосування моксіфлоксацину у дорослих с негоспітальною бактеріальною пневмонією

NAB-BC-3781-3102

Лютий 2017—вересень 2017
(завершено)

Covance

Nabriva Therapeutics AG

31.01.2017
№ 70, додат № 5.

Мостовой Ю. М.

73.

Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження фази 2, що проводиться в паралельних групах, препарату LY3074828 при застосуванні у пацієнтів із хворобою Крона в активній формі 

I6T-MC-AMAG

30.01.17

Quintiles

Elly Lilly

№70 (дод.  №8) від 31.01.17

Іванов Валерій Павлович

74.

Оцінка зниження ризику венозної тромбоемболії при призначенні ривароксабану або плацебо пацієнтам із соматичною патологією після стаціонарного лікування

RIVAROXDVT3002

28.10.16

Parexel

JANSSEN-CILAG
S.P.A.

№57 (дод. №1) від 25.07.2016

Масловський Валентин Юрійович

75.

Довгострокове подовжене дослідження для оцінки безпеки філготінібу у пацієнтів із хворобою Крона

GS-US-419-3896

06.03.17

ФРА Україна

Gilead

 

Іванов Валерій Павлович

76.

Відкрите, 2x2 факторіальне, рандомізаційно контрольоване клінічне дослідження з метою оцінки безпеки Апіксабану у порівнянні з Антагоністом Вітаміну К та Аспірину у порівнянні з Плацебо Аспірину у пацієнтів з фібриляцією передсердь та гострим коронарним синдромом чи черезшкірним коронарним втручанням 

CV185316

30.01.17

Іннофарм-Україна

Bristol-Myers Squibb

№1392 (дод. №5) від 22.12.16

Масловський Валентин Юрійович

77.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження для оцінки дії бемпедоїдної кислоти (ETC-1002) на появу тяжких серцево-судинних явищ у пацієнтів із серцево-судинною хворобою або з високим ризиком її виникнення, які не переносять лікування статинами

1002-043

29.06.17

Quintiles

Esperion

№545 (дод. №4) від 19.05.17

Масловський Валентин Юрійович

78.

Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе дослідження з подвійною імітацією із активним контрольним препаратом для оцінки ефективності та безпечності ведолізумабу в/в у порівнянні з адалімумабом п/ш у пацієнтів з виразковим колітом.

MLN0002-3026

06.10.2015

Квінтайлс Україна

Такеда Девелопмент Сентер Юроп Лтд.

893 від 23.12.2015

Шевчук С.В.

79.

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для вивчення ефективності та безпечності препарату монгерсен (GED-0301) для лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній формі

GED-0301-CD-002

23.09.2015

ПіЕсАй України

Селджен Корпорейшн

78 від 01.02.2016

Шевчук С.В.

80.

Розширене дослідження фази 3 із тривалим застосування лікування препаратом монгерсен (GED-0301) у пацієнтів з хворобою Крона

GED-0301-CD-002

11.09.2015

ПіЕсАй України

Селджен Корпорейшн

95 від 01.02.2016

Шевчук С.В.

81.

52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе, міжнародне, багатоцентрове з активним контролем дослідження у 3 паралельних групах, з порівнянням препарату CHF 5993 200/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, pMDI (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонат та формотеролу фумарату та глікопіронію броміду) з препаратом  CHF 1535 200/6 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, pMDI (фіксована комбінація екстрадрібнодисперсних беклометазону дипропіонат та формотеролу фумарату), які приймаються самостійно або додатково до тіотропію 2,5 мкг Респімат®, що призначається у відкритому режимі, у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астимою на фоні прийому високих доз інгаляційних кортикостероїдів в комбінації з ß2-агоністами тривалої дії.

CCD-05993AB2-02

03.08.2015

ТОВ «Чілтерн Інтернешнл Україна»

К‘єзі Фармачеутичі С.п.А.

660 від 22.02.2016

Шевчук С.В.

82.

24-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, з контролем плацебо та активним контролем, дослідження в паралельних групах з підбору дози для оцінки ефективності та безпеки 4 доз препарату  CHF 6001 у формі сухого порошку для інгаляцій у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) на фоні базової терапії

CCD-06001AA1-01

29.08.2016

ТОВ «Чілтерн Інтернешнл Україна»

К‘єзі Фармачеутичі С.п.А.

48 від 19.01.2017

Шевчук С.В.

83.

52-тижневе подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, у паралельних групах дослідження ефективності та безпеки Реслізумабу підшкірного введення у фіксованій дозі 110 мг у пацієнтів з неконтрольованою астмою та підвищеним рівнем еозинофілів в крові

C38072-AS-30025

04.05.2015

ТОВ «Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм- Україна»

Тева Брендід Фарма-сьютікал Продактс АрϨДі, Інк.

778 від 23.11.2015

Шевчук С.В.

84.

Відкрите продовження дослідження Реслізумабу у  фіксованій дозі 110 мг при підшкірному введенні у пацієнтів віком від 12 років і старше з важкою еозинофільною астмою

С38072-АS-30066

09.12.2016

ТОВ «Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм- Україна»

Тева Брендід Фарма-сьютікал Продактс АрϨДі, Інк.

792 від 12.07.2017

Шевчук С.В.

85.

МК-8835-004

ВІ521021

05.10.2016

Параксел

МЕРК-ШАРП

№1291 28.11.2016

Власенко М.В.

86.

DC1693С00001

Declare

17.01.2014

Астра-Зенека

Астра-Зенека

№67 25.07.2013

Власенко М.В.

87.

BCB109

Exel 452

13.05.2011

Параксел

Ell Lilly

№1
01.0.2009

Власенко М.В.

88.

Кароліна

1218.74

04.04.2011

Кромос

Берінгер

№2 24.02.2011

Власенко М.В.

89.

Gredens

DNE3001

13.02.2015

Квінтайлс

JANCEN

№07 31.07.2014

Власенко М.В.

90.

Кармеліна

1218.22

27.05.2015

Квінтайлс

Берінгер

№300 (75)
22.05.2015

Власенко М.В.

91.

GLP116174

№5191

11.06.2015

ГласкоСміт

Гласко

№374 24.06.2015

Власенко М.В.

92.

МК-0431

MERK-289

09.04.2014

МСД

МЕРК-ШАРП

№927/К 30.07.2013

Власенко М.В.

93.

СР-005

МОD-4021

2013

Акцельсіорз

ОРКО

№09 31.10.2013

Власенко М.В.

94.

СР-006

МОD-4023

2017

КЦР Україна

ОРКО

№951 19.08.2017

Власенко М.В.

95.

NN9828-4150

NN9828-4150

2016

Ново-Нордіск

Ново-Нордіск

№655 07.10.2015

Власенко М.В.

96.

NN1218-4101

NN1218-4101

2016

Ново-Нордіск

Ново-Нордіск

№660 02.07.2016

Фіщук О.О.

97.

NN9924-4224

NN9924-4224

2016

Ново-Нордіск

Ново-Нордіск

№709 14.07.2016

Власенко М.В.

98.

Filadelfio

17530

2017

Baer

Baer

№897 04.08.2017

Власенко М.В.

99.

Figaro

16244

2017

Baer

Baer

№1050 04.09.2017

Власенко М.В.

100.

МК-8835-004

ВІ521021

05.10.2016

Параксел

МЕРК-ШАРП

№1291 28.11.2016

Власенко М.В.

101.

«Порівняльна оцінка ефективності та переносимості препарату Діосмектит, порошок для оральної суспензії виробництва ПАТ «Фармак», Україна і препарату Смекта® Ваніль, порошок для оральної суспензії виробництва компанії «Бофур Іпсен Індустрі», Франція у пацієнтів з гострою діареєю».

FK/APS/17.

26.09.2017

ПАТ «Фармак», Україна

ПАТ «Фармак», Україна

№1050 від 04.09.2017

Мороз Л. В.

102.

«Рандомізоване, подвійносліпе, плацебоконтролюєме, багато центрове дослідження ефективності використання таблетованої форми кремнія діоксида колоїдного безводного (Біле вугілля) у пацієнтів в гострою діареєю»

КРИДКОД-7-180 від 08.06.2015

23.12.2015

Омніфарма, Киев

Омніфарма, Киев

№893 від 23.12.2015

Мороз Л.В.

103.

Рандомізоване, відкрите дослідження IIIb фази в порівнянні пегільованого інтерферона альфа-2а в комбінації з ламівудином або ентекавіром з відсутністю лікування  в контрольній групі пацієнтів у дітей з HBeAg-позитивним хронічним гепатитом И в імунотолерантній фазі

№NV25361-266025.I-2

26.03.2015

ТОВ «Рош Україна»

Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.

№3 від 26.03.2015

Мороз Л.В.

104.

Подвійне сліпе, плацебо-контролюєме  дослідження 2а фази для оцінки безпеки та переносимості єдиноразового внутрішньовенного введення VIS410 пацієнтам з неускладненим грипом типу А

VIS410 -202

14.09.16

Visterra, Inc,

Visterra, Inc, USA  

26.10.16
№ЕС/1016-07

Мороз Л.В.

105.

Рандомізоване відкрите фази 3b дослідження противірусної активності і безпеки долутегравіра в порівнянні з лопінавіром / ритонавіром, що призначаються спільно з двома нуклеозидними інгібіторами зворотньої транскриптази ВІЛ-1 інфікованим дорослим пацієнтам з невдачею першої лінії терапіїї

№ 200304, версія 01 (2013N17267)  від 30.04.2014 .

22.06.16

ТОВ з обмеженою відповідальністю «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна», Україна

ViiV Healthcare, Великобританія

№ 30 від 22.05.2015

Мороз Л.В.

106.

«Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 з оцінки безпечності та ефективності препарату S 888711 (лусутромбопаг) при лікуванні тромбоцитопенії у пацієнтів з хронічним захворюванням печінки, які проходять планові інвазивні процедури (L-PLUS 2)», код дослідження 1423M0634.

142M0634видання 2 від 03.02.2015.

10.08.15

ПІІ 100% «Квінтайлс Україна»

«Шіоноджі Лтд», Сполучене королівство (Shionogo Ltd., UK)

№ 422 від 17.07.2015р

Мороз Л.В.

107.

Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, що складається зі 104 тижнів лікування, для оцінки ефективності, безпеки, переносимості та фармакокінетики перорального розчину і таблеток телбівудину у дітей та підлітків з HBeAg позитивною і негативною компенсованою хронічною вірусною інфекцією гепатиту В

CLDT600A2306

24.04.14

ТОВ «Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна»

Novartis Pharma Services AG, United States

№10 від 12.06.2014

Мороз Л.В.

108.

104-тижневе, багатоцентрове, відкрите розширене дослідження для оцінки довготривалої безпечності та ефективності застосування лурасідону в гнучких дозах у пацієнтів дитячого віку

D1050302

12.2014

Квинтайлс

Суновион

407/КД вiд 10.04.2014

Римша С.В.

109.

Багатоцентрове, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, рандомізоване, у паралельних групах, дослідження 3-ї фази для оцінки ефективності і безпечності масітинібу у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, легкого та середнього ступеня тяжкості

АВ09004

06.2016

Синерджи

АВ Сайнс

1478/КД вiд 15.12.2014

Римша С.В.

110.

 

ALK3831-A306

10.2016

Примьер Рисерч

Алкермес

835 вiд 15.08.2016

Римша С.В.

111.

4-тижневе рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження у паралельних групах з оцінки ефективності та безпечності гнучких доз SEP-363856 у дорослих пацієнтів із шизофренією у гострому психотичному епізоді

SEP361-201

03.2017

Квинтайлс

Суновион

№48 вiд 19.01.2017

Римша С.В.

112.

“26-тижневе відкрите розширене дослідження безпечності та переносимості препарату SEP-363856 у дорослих пацієнтів із шизофренією”

SEP361-202

03.2017

Квинтайлс

Суновион

№48 вiд 19.01.2017

Римша С.В.

113.

Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе з подвійною імітацією в паралельних групах клінічне дослідження з оцінки ефективності та безпечності 24-х тижневого лікування комбінованим препаратом з фіксованими дозами аклідініуму броміду 400 мкг та формотеролу фумарату 12 мкг при прийомі 2 рази на добу у порівнянні з монотерапією кожним із препаратів (аклідініуму броміду 400 мкг 2 рази на добу і формотеролу фумарату 12 мкг 2 рази на добу) і лікуванням тіотропієм у дозі 18 мкг один раз на добу пацієнтів зі стабільним хронічним обструктивним захворюванням легень»

D6571С00001

10.10.2016

Астра Зенека

Астра Зенека

 

Жебель В.М.

114.

“Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження, для оцінки впливу пралуенту на нейрокогнітивні функції у пацієнтів з гетерозиготною спадковою гіперхолестеринемією або з неспадковою гіперхолестеринемією з високим і дуже високим серцево-судинним ризиком”.

R727-CL-1532

31.05.2017

Regene-ron Pharmaceuticals, Inc.

Regene-ron Pharmaceuticals, Inc.

 

Жебель В.М.

115.

Багатоцентрове, рандомізоване, частково сліпе дослідження у па-ралельних групах фази ІІ, контро-льоване по плаце-бо та Авонексу®, для визначення дозування з метою оцінки ефектив-ності, що вимі-рюється за ура-женнями голов-ного мозку за допомогою МРТ, та безпечності двох дозувань окрелiзумабу для пацієнтів, що страждають на РРРС. НомерWA21493

WA21493

 

 

Hoffmann-La Roche

 

Московко С.П.

116.

Багатоцентрове, з засліпленням до-зи, продовжене дослідження, для визначення довго-тривалої безпеки та  ефективності застосування двох доз препарату BG00012 у якості монотерапії у суб‘єктів з рецидивно-ремі-туючим розсіяним склерозом. 

109MS30

 

 

Biogen Idec

 

Московко С.П.

117.

Міжнародне, бага-тоцентрове, від-крите подовження дослідження MS-LAQ-301 (ALLEGRO) в одній групі з ме-тою оцінки довго-термінової безпеч-ності, переноси-мості та ефектив-ності впливу на перебіг хвороби щоденного засто-сування препарату лаквінімод в дозі 0,6 мг перорально пацієнтами з реци-дивуючим типом розсіяного склеро-зу.

MS-LAQ-301E

 

 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

 

Московко С.П.

118.

Міжнародне, бага-тоцентрове, від-крите подовження дослідження MS-LAQ-302 (BRAVO) в одній групі з метою оцінки довготер-мінової безпеч-ності, переноси-мості та ефектив-ності впливу на перебіг хвороби щоденного засто-сування препарату лаквінімод в дозі 0,6 мг перорально пацієнтами з рецидивуючим типом розсіяного склерозу.

 

 

 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

 

Московко С.П.

119.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контро-льоване дослід-ження 3-ї  фази в паралельних гру-пах, для оцінки безпеки та ефек-тивності препа-рату Окрелізумаб у дорослих пацієнтів з Первинним про-гресуючим Розсіянним Cклерозом. 

WA25046

 

 

Hoffmann-La Roche

 

Московко С.П.

120.

Рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, дослід-ження в пара-лельних групах для оцінки ефек-тивності та без-печності засто-сування окре-лізумабу у порів-нянні з інтер-фероном- бета-1а (Ребіф®) у паці-єнтів з рециди-вуючим розсіяним склерозом.

WA21092

 

 

Hoffmann-La Roche

 

Московко С.П.

121.

Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контро-льоване дослід-ження в пара-лельних групах з наступним періо-дом активного лікування для оцінки ефектив-ності, безпечності та переносимості двох доз пер-орального прийо-му лаквінімоду (0,6 мг/добу або 1,2 мг/добу) у пацієнтів з реци-дивно-ремітуючим розсіяним склеро-зом

LAQ-MS-305

 

 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

 

Московко С.П.

122.

Багатоцентрове, відкрите дослід-ження-продов-ження, оцінки безпеки і ефектив-ності тривалого лікування препа-ратом BIIB019 (Даклізумаб високої корисної продуктивності (ДАК ВКП)) в якості монотерапії у пацієнтів з роз-сіяним склерозом, які завершили дослідження 205MS301.

205MS303

 

 

Biogen Idec

 

Московко С.П.

123.

Дворічне подвійно сліпе рандомі-зоване багато-центрове дослід-ження з активним контролем, що проводиться в дітей і підлітків із розсіяним склеро-зом з метою оцін-ки безпечності й ефективності фінголімоду для перорального застосування один раз на добу в по-рівнянні з інтер-фероном β‑1а для внутрішньом’язового введення один раз на тиждень.

CFTY720D2311

 

 

Novartis

 

Московко С.П.

124.

Багатоцентрове рандомізоване подвійно сліпе дослідження із застосуванням активного кон-тролю, що прово-диться в пара-лельних групах пацієнтів із метою підтвердження переваг понеси-моду і порів-няльної оцінки ефективності та безпечності понесимоду і теріфлуноміду у хворих на рециди-вуючий розсіяний склероз.

AC‑058B301.

 

 

Actelion

 

Московко С.П.

125.

Багатоцентрове відкрите додат-кове дослідження препарату RPC1063 при перораль-ному застосуванні у хворих на реци-дивуючий розсі-яний склероз.

RPC01-3001.

 

 

Receptos / CelgeneInternational

 

Московко С.П.

126.

96-тижневе, проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контро-льоване дослід-ження 3 фази, що проводиться у 2-х паралельних гру-пах для порів-няння ефектив-ності та безпеч-ності Масітінібу (Masitinib) у дозі 4,5 мг/кг/день по відношенню до плацебо при ліку-ванні пацієнтів із первинно-прогре-суючим розсіяним склерозом або вторинно-прогре-суючим розсіяним склерозом без загострень

AB07002

 

 

AB Science

 

Московко С.П.

127.

Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження фази 3 з оцінки ефективності та безпечності щоденного перорального прийому препарату OBE2109 в якості монотерапії і в комбінації з терапією прикриття у веденні жінок в пременопаузі з важкою менструальною кровотечею, що пов’язана з міомою матки

16-OBE2109-009

23.05.2017

Chiltern International Ukraine

OBSEVA

№ 29 від 10.08.2017

проф. Булавенко О.В.

128.

Постмаркетингове клінічне спостереження за застосуванням виробу медичного призначення «Гінодек®» в порівнянні з лікарським засобом «Гексикон®» для нормалізації біоценозу піхви при неспецифічному вагініті у дорослих жінок з метою отримання зворотнього зв'язку щодо досягнення заявленого клінічного ефекту

MVT-601-3101

10.07.2017

Rharmaceutical Reasearch Associates Ukraine

 PRAHEATHSCIENCES

немає

проф. Булавенко О.В.