Основні положення з організації навчального процесу

Положення про організацію навчального процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2017/2018 н.р.