Дистанційне навчання

Нормативно-довідкові документи

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні

Положення про електронні освітні ресурси

Лист МОН щодо організації освітнього процесу

Положення про дистанційне навчання

Рекомендації МОН щодо змішаної форми навчання

Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

Положення

Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Накази

Розпорядження щодо організації дистанційного навчання студентів №06 від 12.03.2020 р.

Наказ про затвердження складу Центральної методичної координаційної ради №36 від 09.04.2020 р.

Протокол засідання Центральної методичної координаційної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ щодо дистанційного навчання №48 від 08.05.2020 р.

Наказ щодо поточного семестрового контролю та атестації №62/1 від 28.05.2020 р.

Наказ про організацію навчального процесу в осінньо-зимовому семестрі 2020-2021 н.р. за комбінованою формою навчання №90 від 25.08.2020 р.

Наказ про організацію навчального процесу в весняно-літньому семестрі 2020-2021 н.р. за комбінованою формою навчання №03 від 20.01.2021 р.

Наказ про проведення заліків, диференційних заліків на період карантину №153 від 15.04.2021 р.

Наказ про проведення підсумкового контролю здобувачів вищої освіти на період карантину та закінчення навчального року №246 від 30.04.2021 р.

Методичні рекомендації

Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

Інформаційне забезпечення

Дистанційна освіта ВНМУ