Очна форма навчання

Графік навчального процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2021-2022 н.р.

Навчальний план 222 «Медицина»

Навчальний план 221 «Стоматологія»

Навчальний план 226 «Фармація»

Навчальний план 225 «Медична психологія»

Навчальний план 225 «Медична та психологічна реабілітація»

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого рівня вищої за спеціальністю «Медична психологія»

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого рівня вищої за спеціальністю «Медицина»

Тимчасовий примірний навчальний план підготовки фахівців другого рівня вищої за спеціальністю «Педіатрія»

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого рівня вищої за спеціальністю «Фармація»

Примірний навчальний план підготовки фахівців другого рівня вищої за спеціальністю «Стоматологія»

Робочий навчальний план медичного факультету №1,2 спеціальність «Медицина» на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план медичного факультету №1 спеціальність «Медицина» (іноземні студенти) на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія» на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія», «Медична та психологічна реабілітація» на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація, Промислова фармація» на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план фармацевтичного факультету спеціальність «Фармація, Промислова фармація» (іноземні студенти) на 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план стоматологічного факультету спеціальність «Стоматологія» 2021-2022 н.р.

Робочий навчальний план стоматологічного факультету спеціальність «Стоматологія» (іноземні студенти)на 2021-2022 н.р.

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Провізор" у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю "Фармація"

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-психолог" у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю "Медична психологія"

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар-стоматолог" у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальністю "Стоматологія"

Навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" кваліфікації "Лікар" у вищих навчальних закладах IV рівнів акредитації за спеціальностями "Лікувальна справа", "Педіатрія" та "Медико-профілактична справа"

 

АРХІВ