Очна форма навчання

Положення про електронний журнал успішності ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Графік навчального процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2017-2018 н.р.

Навчальний план медичного факультету №1 спеціальність - 222 «Медицина» на 2016=2017 н.р.

Навчальний план медичного факультету №1 спеціальність - 7.12010001 «Лікувальна справа» та медичного факультету №2 спеціальність – 7.12010002 «Педіатрія» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план медичного факультету №2 спеціальність - 7.12010004 «Медична психологія» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план медичного факультету №2 спеціальність - 225 «Медична та психологічна реабілітація» на 2016-2017 н.р

Навчальний план стоматологічного факультету спеціальність – 7.12010005 «Стоматологія» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план стоматологічного факультету спеціальність - 221 «Стоматологія» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план фармацевтичного факультету спеціальність – 7.12020101 «Фармація» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план фармацевтичного факультету спеціальність – 7.12020102 «Клінічна фармація» на 2016-2017 н.р.

Навчальний план фармацевтичного факультету спеціальність – 226 «Фармація» на 2016-2017 н.р.