Очна форма навчання

Графік навчального процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова на 2018-2019 н.р.

Навчальний план 222 Медицина (іноземні студенти)

Навчальний план 221 Стоматологія (іноземні студенти)

Навчальний план 226 Фармація, промислова фармація (іноземні студенти)

Навчальний план 222 Медицина

Навчальний план 221 Стоматологія

Навчальний план 226 Фармація, промислова фармація

Навчальний план 228 Педіатрія

Навчальний план 225 Медична психологія

Робочий навчальний план  спеціальностей «Медицина», «Лікувальна справа»

Робочий навчальний план  спеціальностей «Фармація, промислова фармація», «Фармація»

Робочий навчальний план  спеціальностей «Медична психологія», «Медична та психологічна реабілітація»

Робочий навчальний план  спеціальності «Стоматологія»

Робочий навчальний план  спеціальності «Педіатрія»

Робочий навчальний план  спеціальності «Клінічна фармація»