Загальна інформація

ПРО НАС

Навчально-тренінговий центр (далі НТЦ) є структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. НТЦ почав функціонувати у 2013 році для підвищення ефективності навчального процесу, впровадження новітніх форм організації навчання.

В своїй діяльності НТЦ керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутомуніверситету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

Завданням науково-тренінгового центру є опанування студентами та інтернами практичних навичок з клінічних дисциплін на базі запровадження сучасних тренажерів, муляжів, фантомів, імітаторів для діагностики, лікування та профілактики різних нозологій.

В НТЦ реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів, комп’ютерних навчально-інноваційних програм та іншого обладнання, як обов'язкові для підготовки певних спеціальностей.

Симулятори мають по кілька програм для відтворення близьких до реальних фізіологічних та можливих патологічних процесів в організмі людини. Навчання на стимуляторах дозволяє провести «репетицію» дій лікаря по відношенню до хворої людини, засвоїти алгоритм цих дій, змоделювати різноманітні ситуації, які можуть виникнути в ході діагностики, наданні невідкладної медичної допомоги та лікування пацієнтів. Використання стимуляторів дозволяє в будь-який момент зупинити процес, що вивчається та внести додаткові корективи.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У навчально-тренінговому центрі навчаються студенти 2 та 3 курсів, а також – лікарі-інтерни. Вони мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до тем занять з дисциплін «Загальна хірургія», «Сестринська практика», «Догляд за хворими», працюючи як самостійно так і в команді.

Для освоєння студентами дисциплін «Загальна хірургія», «Сестринська практика» та «Догляд за хворими» навчальна програма включає в себе «Заняття в стимуляційному центрі», де студенти мають можливість набути наступні практичні навички:  

 • Проведення заходів серцево-легеневої реанімації з постановкою повітроводів, ендотрахеальної трубки, проведення трахеотомії;
 • Проведення внутрішньо-м’язевих, внутрішньовенних ін’єкцій, венепункції, катетеризації центральної вени, знеболювальних блокад;
 • Виконання сценарію хірургічного втручання (надання ургентної хірургічної допомоги пацієнтам з чистими та інфікованими ранами, ПХО та ВХО ран, тимчасову та остаточну зупинку кровотечі, вдосконалення хірургічної майстерності по розкриттю та ушиванню ран,  удосконалення техніки в’язання різних типів хірургічних вузлів, тощо);
 • Виконання сценарію обстеження та ведення хірургічного пацієнта в клініці (визначення групи крові і Rh-фактора, клінічне обстеження живота, постановка назогастрального зонду, проведення катетеризації сечового міхура у чоловіків і жінок, проведення пальцевого ректального обстеження, проведення різноманітних санітарно-гігієнічних процедур).

У кімнатах для проведення дебрифінгу проводиться обговорення клінічної ситуації з акцентуванням на комунікативних навичках, командній взаємодії, лідерстві в команді, забезпеченні чіткого алгоритму надання допомоги при різних станах в хірургії.

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють весь курс загальної хірургії, знання яких необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

На базі НТЦ проводяться практичні заняття зі студентами клінічних дисциплін кафедр:

 • акушерства та гінекології № 1 та № 2 (з вітчизняними та іноземними студентами 4-го, 5-го та 6-го курсів медичних факультетів №1 та №2);
 • педіатрії № 1 та №2;
 • медицини катастроф та військової медицини;
 • загальної хірургії;
 • дитячої хірургії;
 • хірургії №1 та №2;
 • хірургії медичного факультету №2;
 • травматології та ортопедії;
 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів;
 • внутрішньої медицини № 1, № 2 та №3;
 • внутрішньої медицини медичного факультету №2;
 • внутрішньої та сімейної медицини;
 • пропедевтики внутрішньої медицини.

Колектив

1 

Хіміч Сергій Дмитрович

академік НАН вищої освіти України

та член Правління асоціації хірургів України,

завідувач кафедри, доктор медичних наук,

професор

 2

Жученко Олександр Петрович

доктор медичних наук,

професор кафедри загальної хірургії

 3

Палій Віктор Гордійович

член спеціалізованої вченої ради

К.05.600.05 ВНМУ ім. М.І. Пирогова,  

доктор медичних наук,

професор кафедри загальної хірургії

 4

Вільцанюк Олександр Афанасійович

лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

 5

Фуніков Анатолій Володимирович

секретар апробаційної ради з хірургічного профілю

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

 7

Бурковський Микола Іванович

кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

 7

Превар Анатолій Петрович

кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

 8

Чепляка Олексій Миколайович

кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

 9

Лутковський Руслан Анатолійович

кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

 10

Кателян Олена Вікторівна

кандидат медичних наук,

доцент кафедри загальної хірургії

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення санітарно-гігієнічних процедур Манекен догляду за хворими 1 Ватні тампони
Марлеві серветки
Вологі серветки
Лотки
Судна
Рукавички
2 Проведення серцево-легеневої реанімації  Модель для СЛР дорослий «Профі» з контролем учбова 1 Рукавички
Мішок Амбу
3 Проведення серцево-легеневої реанімації Муляж для здійснення серцево-легеневої реанімації  1 Рукавички
Мішок Амбу
4 Проведення катетеризації сечового міхура у чоловіків Муляж для катетеризації сечового міхура у чоловіків  1 Рукавички
Серветки марлеві
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
5 Проведення катетеризації сечового міхура у жінок Муляж для катетеризації сечового міхура у жінок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
6 Проведення санітарно-гігієнічного догляду за місцем трахеостомії Муляж для трахеостомії 1 Рукавички
Марлеві серветки
Дихальна трубка
Лоток
7 Проведення пальцевого ректального обстеження Симулятор для навчання пальцевому ректальному обстеженню 1 Рукавички
8 Клінічне обстеження живота Симулятор для абдомінального обстеження хворих 1 Рукавички
Стетофонендоскоп
9 Постановка назогастрального зонду, повітроводів, ендотрахеальної трубки, проведення трахеотомії Тренажер для назогастральних та трахеотомічних навичок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
ПХВ трубка
Ендотрахеальна трубка
Ларингоскоп
Стетоскоп
Повітроводи
Лоток
Пластир
Нитки

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення санітарно-гігієнічних процедур Манекен догляду за хворими 1 Ватні тампони
Марлеві серветки
Вологі серветки
Лотки
Судна
Рукавички
2 Проведення серцево-легеневої реанімації  Модель для СЛР дорослий «Профі» з контролем учбова 1 Рукавички
Мішок Амбу
3 Проведення венепункції Модель руки для венепункції з автоматизованою системою 1 Рукавички
Внутрішньовенний катетер
Вологі серветки
Марлеві серветки
Рідина (стимулятор крові)
Турнікет
4 Проведення внутрішньовенних ін’єкцій Модель руки для внутрішньовенних ін’єкцій   2 Рукавички
Вологі серветки
Шприци
Турнікет
5 Проведення пункції вен та внутрішньовенних ін’єкцій Муляж верхньої кінцівки для пункції вен та внутрішньовенних ін’єкцій 3 Рукавички
Вологі серветки
Шприци
Внутрішньовенний катетер
Турнікет
7 Проведення хірургічної обробки та ушивання рани Муляж верхньої кінцівки для ушивання ран 2 Рукавички
Марлеві серветки
Зажими
Пінцети
Лоток
Голка
Голкотримач
Нитка
8 Проведення серцево-легеневої реанімації Муляж для здійснення серцево-легеневої реанімації 1 Рукавички
Мішок Амбу
9 Проведення катетеризації сечового міхура у чоловіків Муляж для катетеризації сечового міхура у чоловіків 1 Рукавички
Серветки марлеві
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
10 Проведення катетеризації центральної вени Муляж для катетеризації центральної вени 2 Рукавички
Катетер внутрішньовенний
Турнікет
11 Проведення катетеризації сечового міхура у жінок Муляж для катетеризації сечового міхура у жінок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
12 Виконання сценарію хірургічного втручання Муляж для виконання  швів та хірургічних доступів та дренування ран 2 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
13 Проведення трахеостомії Муляж для трахеостомії 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Нитки
Голкотримач
Зажим
Пінцет
Дихальна трубка
Лоток
14 Проведення ін’єкцій, пункцій, блокад Муляж для інервації та кровопостачання сідниці і стегна 1 Рукавички
Марлеві серветки
Шприц
Голка
15 Виконання сценарію надання ургентної хірургічної допомоги пацієнтам з ранами, ПХО рани Набір для відпрацювання хірургічних навичок 1 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
16 Виконання сценарію надання хірургічної допомоги пацієнтам з інфікованими ранами, ВХО рани Набір для відпрацювання хірургічних навичок 2 2 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
17 Вдосконалення хірургічної майстерності по  розкриттю та ушиванню ран Набір для хірургічних вправ 4 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
18 Проведення пальцевого ректального обстеження Симулятор для навчання пальцевому ректальному обстеженню 1 Рукавички
19 Клінічне обстеження живота Симулятор для абдомінального обстеження хворих 1 Рукавички
Стетофонендоскоп
20 Удосконалення техніки в’язання різних типів хірургічних вузлів Тренажер для в’язання вузлів 2 Рукавички
Ножиці хірургічні
Зажим
Нитки
Лоток
21 Постановка назогастрального зонду, повітроводів, ендотрахеальної трубки, проведення трахеотомії Тренажер для назогастральних та трахеотомічних навичок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
ПХВ трубка
Назогастральний зонд
Ендотрахеальна трубка
Ларингоскоп
Стетоскоп
Повітроводи
Лоток
Пластир
Нитки

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
ДИСЦИПЛІНА «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення санітарно-гігієнічних процедур Манекен догляду за хворими 1 Ватні тампони
Марлеві серветки
Вологі серветки
Лотки
Судна
Рукавички
2 Проведення серцево-легеневої реанімації Модель для СЛР дорослий «Профі» з контролем учбова 1 Рукавички
Мішок Амбу
3 Проведення венепункції Модель руки для венепункції з автоматизованою системою 1 Рукавички
Внутрішньовенний катетер
Вологі серветки
Марлеві серветки
Рідина (стимулятор крові)
Турнікет
4 Проведення внутрішньовенних ін’єкцій Модель руки для внутрішньовенних ін’єкцій 2 Рукавички
Вологі серветки
Шприци
Турнікет
5 Проведення пункції вен та внутрішньовенних ін’єкцій Муляж верхньої кінцівки для пункції вен та внутрішньовенних ін’єкцій 3 Рукавички
Вологі серветки
Шприци
Внутрішньовенний катетер
Турнікет
7 Проведення хірургічної обробки та ушивання рани Муляж верхньої кінцівки для ушивання ран 2 Рукавички
Марлеві серветки
Зажими
Пінцети
Лоток
Голка
Голкотримач
Нитка
8 Проведення серцево-легеневої реанімації Муляж для здійснення серцево-легеневої реанімації 1 Рукавички
Мішок Амбу
9 Проведення катетеризації сечового міхура у чоловіків Муляж для катетеризації сечового міхура у чоловіків 1 Рукавички
Серветки марлеві
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
10 Проведення катетеризації центральної вени Муляж для катетеризації центральної вени 2 Рукавички
Катетер внутрішньовенний
Турнікет
11 Проведення катетеризації сечового міхура у жінок Муляж для катетеризації сечового міхура у жінок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Сечовий катетер
Ємкість для сечі
12 Виконання сценарію хірургічного втручання Муляж для виконання  швів та хірургічних доступів та дренування ран 2 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
13 Проведення трахеостомії Муляж для трахеостомії 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Нитки
Голкотримач
Зажим
Пінцет
Дихальна трубка
Лоток
14 Проведення ін’єкцій, пункцій, блокад Муляж для інервації та кровопостачання сідниці і стегна 1 Рукавички
Марлеві серветки
Шприц
Голка
15 Виконання сценарію надання ургентної хірургічної допомоги пацієнтам з ранами, ПХО рани Набір для відпрацювання хірургічних навичок 1 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
16 Виконання сценарію надання хірургічної допомоги пацієнтам з інфікованими ранами, ВХО рани Набір для відпрацювання хірургічних навичок 2 2 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
17 Вдосконалення хірургічної майстерності по  розкриттю та ушиванню ран Набір для хірургічних вправ 4 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
Дренажна трубка
Лоток
Нитки
18 Проведення пальцевого ректального обстеження Симулятор для навчання пальцевому ректальному обстеженню 1 Рукавички
19 Клінічне обстеження живота Симулятор для абдомінального обстеження хворих 1 Рукавички
Стетофонендоскоп
20 Удосконалення техніки в’язання різних типів хірургічних вузлів Тренажер для в’язання вузлів 2 Рукавички
Ножиці хірургічні
Зажим
Нитки
Лоток
21 Постановка назогастрального зонду, повітроводів, ендотрахеальної трубки, проведення трахеотомії Тренажер для назогастральних та трахеотомічних навичок 1 Рукавички
Марлеві серветки
Скальпель
Голка
Голкотримач
Зажим
Ножиці хірургічні
Пінцет
ПХВ трубка
Назогастральний зонд
Ендотрахеальна трубка
Ларингоскоп
Стетоскоп
Повітроводи
Лоток
Пластир
Нитки