Загальна інформація

НАВЧАННЯ

У симуляційному центрі студенти і курсанти (інтерни і лікарі) мають можливість відпрацювати основні практичні навички обстеження пацієнтів що включені у освітню програму і використовуються для підготовки студентів 4-го курсу та отримують можливість відпрацювати початкові хірургічні навички.

В симуляційному центрі виділено:

 • кімната для комп ютерного контролю,  групової роботи та проведення он-лайн сесій з використанням інтерактивої дошки.
  Також обладнено великим телевізором, який підключено до інтернету, що дає можливість продивлятись відео операцій  (використання світового фонду) з послідуючим обговоренням.
 • Кімната з оптометричним обладнанням, яке дає можливість відпрацювати навички підбору корекції різного виду
 • Кімната для відпрацювання мікрохірургічних навичок з використанням мікроскопів, мікрохірургічного інструментарію

Практичні навички включають:

 1. Вміти діагностувати, лікувати й провести профілактику при:
  • гострому кон'юнктивiтi
  • гострому дакріоциститі
  • блефариті
  • ячмені
 2. Вмiти надати невiдкладну допомогу i направити до окулiста при
  • гострому iридоциклiтi
  • гострому приступi глаукоми
  • сторонньому тiлi кон'юнктиви, рогiвки
  • проникаючому пораненнi ока
  • хiмiчному та термiчному опiках ока
 3. Вмiти встановити дiагноз i направити до окулiста при :
  • аметропiї(мiопiї, гiперметропiї, астигматизмi)
  • косоокостi, амблiопiї
  • гемералопiї
  • катарактi
  • трахомi
  • виразцi роговоi оболонки, кератитi
  • вiдшаруваннi сiткiвки
  • халязiонi
  • флегмонi орбiти
  • новоутвореннi повiк.
 4. Вмiти iнтерпретувати:
  • положення очного яблука в орбiтi,
  • розмiр рогової оболонки новонароджених та дорослих
  • стан зiниць та райдужки (колiр, розмiр, реакцiї)
  • картину очного дна
  • данi тонометрiї за Маклаковим
 5. Провести манiпуляцii та методики
  • визначення гостроти зору суб'ективним методом
  • визначення кольоровiдчуття за допомогою полiхроматичних таблиць Рабкiна
  • визначення поля зору контрольним методом та за допомогою дугового периметру
  • визначити темнову адаптацiю орiентовним методом,
  • встановлення виду оптичного скла окулярiв,
  • визначення кута косоокостi за Гiршбергом,
  • огляд i виворiт повiк,
  • оглянути кон'юнктиву,
  • дослiдження рогiвки методом бiчного освiтлення,
  • обстежити чутливiсть рогiвки,
  • пальпаторно визначити читливiсть вiйкового тiла,
  • пальпаторно визначити внутрiшньоочний тиск,
  • дослiдження хришталика у прохiдному свiтлi.
 6. Надати санiтарно-гiгiенiчнi рекомендацii з профiлактики мiопiї.

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють весь курс фізіологічного та патологічного офтальмології, знання якиі необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

КУРСИ ФАХОВІ ШКОЛИ

Курси тематичного удосконалення з дисципліни «Очні хвороби»:

 • «зміни органу. Зору при загальній патології та роль сімейного лікаря. Лікаря-педіатра в діагностиці та лікуванні»
 • «Фамакотерапія в офтальмології»
 • «Глаукома»
 • «Захворювання поверхні ока»
 • «Захворювання сітківки. Інтравітреальні ін’єкції»
 • «Офтальмологія в роботі ендокринолога»
 • «Рефракція. Акомодація.Бінокулярний зір»
 • Сучасні методи дослідження в офтальмології»

Колектив

1

 

Малачкова Наталія Валентинівна

Голова центру  

Зав.кафедри очних хвороб, професор, кандидат мед.наук

 
 

2

 

Веретельник Світлана Петрівна

Лектор

Асисент кафедри очних хвороб, phd

 

3

 

Комаровська Інна Василівна

Лектор

Асисент кафедри очних хвороб, кандидат мед.наук

Перелік забезпечення

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування
1 Візіометрія Проектор знаків, екран
2 Визначення рефракції Скіаскопічні лінійки, авторефрактокератометр
3 Біомікроскопія Щілинна лампа  
4 Визначення показників рогівки Кератотопограф
5 Підбір корекції Набір пробних скелець
6 Відпрацювання мікрохірургічної техніки Мікроскопи 5 шт, мікрохірургічний інструментарій
7 Визначення характеру зору Проектор знаків, екран, дуохромні окуляри
8 Проведення інтравітреальних ін’єкцій Голова- симулятор для відпрацювання і/в ін’єкцій