Нормативні документи

Статут ВНМУ ім. М.І. Пирогова (нова редакція)

Положення про симуляційний центр (навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів) ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок проведення ОСП(К)І у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (2021)

Наказ про впровадження Положення про симуляційний центр (навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів) ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ №353 від 27.06.2022 р. про призначення відповідальних викладачів у симуляційному центрі (навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів) ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ №521 від 06.10.2022 р. про призначення відповідальних викладачів у симуляційному центрі (навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів) ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ про проведення тренінгу для фахівців симуляційних центрів та програма медико-педагогічного тренінгу для фахівців симуляційних центрів

Наказ про реформування робот симуляційного центру (навчально-тренінгового центру практичної підготовки лікарів) ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ про заходи з запровадження відпрацювання практичних навичок та медичних маніпуляцій на базі симуляційного центру ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ про затвердження переліку клінічних практичних навичок для студентів ЗВО при проведенні ПМК та іспитів на базі симуляційного центру ВНМУ ім М.І. Пирогова

Наказ про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів

Закон України про вищу освіту

Робочий навчальний план (перехідний) медичного факультету №1,2 спеціальність «Медицина» на 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план (перехідний) факультету підготовки іноземних громадян спеціальність «Медицина» на 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план (перехідний) медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія» на 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план (перехідний) медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія» на 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план (перехідний) стоматологічного факультету спеціальність «Стоматологія» 2022-2023 н.р.

Робочий навчальний план (перехідний) факультету підготовки іноземних громадян спеціальність «Стоматологія» (іноземні студенти) на 2022-2023 н.р.