Загальна інформація

ПРО НАС

Симуляційний центр практичної підготовки лікарів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, підрозділ «медицина катастроф та військова медицина» (далі Центр) є структурним підрозділом Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

В своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про вищу освіту», державними стандартами вищої та післядипломної освіти, наказами та інструкціями МОН та МОЗ України, Статутом університету, рішеннями Вченої ради, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами (розпорядженнями) ректора, даним Положенням та іншими нормативними актами університету, прийнятими у встановленому порядку.

В Центрі реалізуються модулі імітаційного навчання з використанням тренажерів та іншого обладнання, як обов'язкові для підготовки певних спеціальностей, так і додаткові.

Основною метою діяльності Центру є створення організаційних та навчально-методичних умов для опанування студентами та лікарями-курсантами широкого кола компетенцій та міцне закріплення практичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту.

Головна мета реалізується шляхом проведення в Центрі відповідних занять, а також науково-методичним супроводженням системи навчання і оцінкою результатів опанування навичок.

Результат діяльності Центру вимірюється кількістю і результатами засвоєння практичних навичок особами, що пройшли навчання.

НАВЧАННЯ

У медичному симуляційному центрі студенти та курсанти (інтерни, лікарі) мають можливість відпрацьовувати практичні навички та клінічні сценарії відповідно до теми заняття дисциплін «Медицина надзвичайних ситуацій», «Екстремальна медицина», «Екстрена та невідкладна медична допомога» працюючи як самостійно, так і в команді.

Для цього у медичному симуляційному центрі підрозділ «медицина катастроф та військова медицина») створені:

  • Кімнати для відпрацювання практичних навичок та відтворення клінічної ситуації з екстреної та невідкладної медичної допомоги.
    • Практичні навички з медицини надзвичайних ситуацій включають в себе: відновлення прохідності дихальних шляхів; відновлення дихання; проведення базової серцево-легеневої реанімації, в тому числі з використанням АЗД; тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі; транспортна іммобілізація; зняття шолому з мотоцикліста; екстрена евакуація постраждалого з автомобіля; надання домедичної допомоги при відкритому і напруженому пневмотораксі; накладання пов’язок при пораненнях черепа, ока, вуха, нижньої щелепи, при наявності стороннього тіла в рані; переведення постраждалого (пораненого) в стабільне положення.
    • Практичні навички з екстреної та невідкладної медичної допомоги включають в себе: проведення первинного та вторинного огляду постраждалого;  проведення базової та професійної СЛР; інтубація трахеї; конікопункція, конікотомія;  надання ЕМД при шокових станах; катетеризація ліктьової вени; внутрішньокістковий доступ; методи зупинки зовнішньої кровотечі; надання ЕМД при травмі; транспортна іммобілізація;  екстрена евакуація постраждалого (пораненого) з автомобіля; надання допомоги при відкритому і напруженому пневмотораксі; пульсоксиметрія; аналіз рівня глюкози в крові; проведення первинного медичного сортування.
  • Кімната для проведення дебрифінгу (з обов’язковим обговоренням виконаних дій під час сценарію з акцентуванням на комунікативних навичках, командній взаємодії, лідерстві в команді, забезпеченні чіткого алгоритму надання допомоги при різних невідкладних станах на догоспітальному етапі).

Практичні навички, тести та ситуаційні  задачі відповідають вимогам Вищої школи та Наскрізній програмі підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками та методиками, необхідних для подальшої роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини» та охоплюють весь курс медицини надзвичайних ситуацій, екстреної та невідкладної медичної допомоги, знання яких необхідні для формування теоретичних та практичних умінь, а також для формування клінічного мислення та прийняття рішення лікарем загальної практики.

На базі Центру проводяться практичні заняття зі студентами 2, 5 та 6 курсів усіх факультетів, лікарів-інтернів, немедичних працівників, які за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.

КУРСИ, ФАХОВІ ШКОЛИ, НАУКОВІ ЗАХОДИ

Курси, які проводяться на базі симуляційного центру:

У 2019 році база кафедри медицини катастроф та військової медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова зареєстрована як навчальний центр National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) з США із метою офіційного проведення і підтримки розповсюдження курсів NAEMT в Україні. У 2019 році на базі проведно найсучасніші курси долікарняної допомоги «Prehospital Trauma Life Support і «All Hazards Disaster Response». Курси проводять викладачі, які успішно пройшли курс, стажування і вимоги сертифікації на викладача «NAEMT  Instructor» даного курсу -  Н. Корольова, Р. Бектемірова, В. Чорна, Н. Гуменюк, В. Ангельська. Керівник курсів – Н. Корольова. Офіційний представник NAEMT в Україні – хірург Роксоляна Горбова (США). В умовах пандемії COVID-19 плануються дистанційні курси навчання.

Заходи, які проводяться із залученням можливостей симуляційного центру:

  • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога при екстремальних ситуаціях» серед студентів медичних університетів і медичних інститутів
  • Щорічна конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє»
  • Наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку» тощо

Колектив

7

Матвійчук Микола Васильович

Завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини, к.мед.н., доцент. Курси міжнародних асоціацій, які пройшов: ALS, PHTLS, STOP THE BLEED

1

Корольова Наталія Дмитрівна

Керівник навчально-тренінгового центру практичної підготовки лікарів циклу "медицина катастроф та військова медицина", к.психол.н., доцент кафедри медицини катастрофта військової медицини. Курси міжнародних асоціацій,які пройшла: BLS, BLS(i), ALS, TCCC, PHTLS, PHTLS(i), STOP THE BLEED, AHDR, AHDR(i)

2

Кондратюк Вячеслав Миколайович

Викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини, д.мед.н. Курси міжнародних асоціацій, які пройшов: BLS, ACLS, ITLS, CSTARS

3

Чорна Валентина Володимирівна

к.мед.н., доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини. Курси міжнародних асоціацій, які пройшла: PBLS, TCCC, PHTLS, PHTLS(i), STOP THE BLEED, AHDR, AHDR(i)

4

Гуменюк Наталія Іванівна

Старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини. Курси міжнародних асоціацій, які пройшла: BLS, BLS(i), PBLS, PBLS(i), PHTLS, PHTLS(i), STOP THE BLEED, AHDR, AHDR(i)

5

Бектемірова Рената Маратівна

Викладач кафедри медицини катастрофта військової медицини. Курси міжнародних асоціацій,які пройшла: ACLS, PHTLS, PHTLS(i), STOP THE BLEED, AHDR(i)

6

Ангельська Вікторія Юріївна

Викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини. Курси міжнародних асоціацій, які пройшла: BLS, BLS(i), PBLS, PBLS(i), PHTLS, PHTLS(i), STOP THE BLEED, AHDR, AHDR(i)

Перелік забезпечення

ПЕРЕЛІК ОСНАЩЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ВНМУ ІМЕНІ М.І ПИРОГОВА
Медицина катастроф та військова медицина

Найменування маніпуляції чи клінічного сценарію відповідно до навчальної програми ВНМУ ім. М.І. Пирогова Манекени, моделі, наочні посібники, інтерактивні комп'ютерні програми Медичне обладнання або медичні вироби
Найменування Кіл-сть Найменування
1 Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого Манекен дорослого для СЛР; манекен Laerdal Resusci Junior Torso; манекен дитини для проведення СЛР;  манекен для відпрацювання навичок; манекен для відпрацювання навички втнутрішньокісткової ін’єкції 1 Рукавички, тонометр, фонендоскоп, неврологічний ліхтарик, пульсоксиметр, глюкометр, кардіомонітор з дефібрилятором; засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів і давання кисню; комплект шийних комірців; довга транспортувальна дошка; іммобілізаційний жилет; засоби для довенного ведення ліків; внутрішньокістковий ін’єктор; термопокривало.
2 Проведення базової СЛР  Манекен дорослого для СЛР; манекен Laerdal Resusci Junior Torso; манекен дитини для проведення СЛР 1 Рукавички, плівка-клапан, набір повітроводів для відновлення та підтримки прохідності дихальних шляхів (оро-назофарингеальні повітроводи),  автоматичний зовнішній дефібрилятор
3 Проведення професійної СЛР Манекен дорослого для СЛР; манекен Laerdal Resusci Junior Torso; манекен дитини для проведення СЛР 1 Рукавички, набір повітроводів для відновлення та підтримки прохідності дихальних шляхів (оро-назофарингеальні повітроводи),  ларингеальні маски і-gel, мішок Ambu з набором лицьових масок кардіомонітор з дефібрилятором
4 Забезпечення прохідності дихальних шляхів і штучної вентиляції легень у дорослих Модель голови дорослого для інтубації     1 Рукавички, ручний відсмоктувач, ларингоскоп з комплектом інтубаційних трубок, комплект рото- і носогорлових трубок, комплект ларингеальних масок, ларингеальних трубок, комбітьюб, мішок Амбу з комплектом лицевих масок, комплект для конікопункції та конікотомії
5 Проведення зупинка зовнішньої кровотечі на догоспітальному етапі Манекен дорослого   1 Засоби для тимчасової зупинки кровотечі:  джгут типу Есмарха, джут САТ, турнікет «Січ»; ізраїльський бандаж, гемостатичні засоби, ППІ, перев’язувальний матеріал; термопокривало
6 Проведення транспортної іммобілізації різних кісткових сегментів на догоспітальному етапі Манекен дорослого   1 Рукавички, комплект іммобілізаційних шин (Крамера, Дітеріхса, пневматичні, Sam Splint, шина Кендріка, пояс SAM Pelvic Sling II); імобілізаційний жилет; комплект шийних комірців (X-Collar, шийний комір Ambu Perfit ACE), довга транспортувальна дошка; перев’язувальний матеріал; термопокривало
7 Пункція грудної клітки при напруженому пневмотораксі. Манекен для плевральної пункції   1 Рукавички, декомпресійна голка  
8 Надання допомоги  при відкритому пневмотораксі Манекен для плевральної пункції   1 Рукавички, оклюзійна  пов’язка