Загальна інформація про навчально-тренінговий центр

Адреса: 21018 м. Вінниця, Стуса 2

Тел.: (097) 396 76 99

Штат

1 

Завідувач центру

Кульчиковський Всеволод Михайлович

 2

Старший лаборант

Лозовська Галина Іванівна

Загальна інформація про навчально-тренінговий центр

В національній стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні зазначено, що система охорони здоров’я та медичної освіти потребують якісних змін, запровадження нових прогресивних способів навчання.

Сучасна медицина вимагає від лікарів всіх спеціальностей високого рівня кваліфікації, а це неможливо без освоєння нових прийомів та методів лікування на основі сучасних технологій. Початок цьому мусить покласти вища медична освіта, яка має надати не лише глибокі теоретичні знання, а й необхідні лікареві різнобічні практичні навички і уміння.

Для підвищення ефективності навчального процесу, впровадження новітніх форм організації навчання в 2013 році в  університеті під особистим патронатом ректора ВНМУ ім. М. І. Пирогова Героя України академіка НАМН України доктора медичних наук професора Мороза Василя Максимовича був створений і почав функціонувати навчально - тренінговий центр.

Завданням центру є опанування студентами та інтернами практичних навичок з клінічних дисциплін на базі запровадження сучасних тренажерів, муляжів, фантомів, лікування та профілактики різних нозологій.

Симулятори мають по кілька програм для відтворення близьких до реальних фізіологічних та можливих патологічних процесів в організмі людини. Навчання на симуляторах дозволяє провести «репетицію» дій лікаря по відношенню до хворої людини, засвоїти алгоритм цих дій, змоделювати різноманітні ситуації, які можуть виникнути в ході діагностики, надання невідкладної медичної допомоги та лікування пацієнтів.

Використання симуляторів дозволяє в будь-який момент зупинити процес, що вивчається (наприклад, біомеханізм пологів), повернувшись на вихідну позицію, почати все з початку і при потребі багаторазово повторити.

Навчання на симуляторах знижує ймовірність в майбутньому лікарських помилок в процесі трудової діяльності випускників університету. Важливим є те, що навички здобуті студентами чи інтернами під час роботи з симуляторами виступають не лише, як складова частина практичної діяльності, але й, як один з механізмів призваних формувати мислення лікаря.

Заняття зі студентами та інтернами в навчально - тренінговому центрі проводяться асистентами, доцентами та професорами клінічних кафедр університету за консультативної та методичної допомоги штатних працівників центру - завідувача і старшого лаборанта.

Проведення занять на базі центру викликало велику зацікавленість з боку кафедр. Особлива увага викладацьким складом клінічних кафедр зосереджується на оволодінні студентами практичних навичок з діагностики невідкладних станів та наданні якісної, як екстреної так і невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі дорослим і дітям у відповідності до стандартів та протоколів МОЗ України.

Відповідно до своїх навчальних і календарних планів та розкладу занять завідувачі клінічних кафедр хірургічного, терапевтичного, педіатричного профілю, кафедр акушерства і гінекології, анестезіології і реанімації, медицини катастроф і безпеки життєдіяльності подають заявки на проведення занять в центрі.

Для проведення занять центр має три навчальних класи – два класи для медичного факультету і один для стоматологічного. Це дає змогу на протязі одного дня прийняти вісім груп медичного та чотири групи стоматологічного факультетів.

В зв’язку з великим навантаженням в 2018 році центр було розширено з виділенням додаткових приміщень для проведення занять з акушерства і гінекології та дитячих хвороб.

Навчально тренінговий центр своєю діяльністю сприяє практичній реалізації головного напрямку медичної освіти в університеті – постійному підвищенню її якості, оновленню змісту і форми організації навчально-виховного процесу, розвитку освіти до рівня провідних країн світу, гармонізацію освітньої системи з країнами Європи для підвищення конкурентоспроможності нашого вузу.

Перелік забезпечення

На сьогоднішній день на своєму оснащенні центр має:

 1. Манекен догляду за хворим.
 2. Модель для СЛР дорослий «Профі» з контролем учбова.
 3. Модель руки для венепункції з автоматизованою системою.
 4. Модель руки для внутрішньовенних ін’єкцій.
 5. Муляж догляду за новонародженими.
 6. Муляж верхньої кінцівки для пункції вен та внутрішньовенної ін’єкції.
 7. Муляж верхньої кінцівки для ушивання ран.
 8. Муляж для здійснення серцево-легеневої реанімації.
 9. Муляж для катетеризації сечового міхура у чоловіків.
 10. Муляж для катетеризації центральних вен.
 11. Муляж для катетеризації сечового міхура у жінок.
 12. Муляж для наклад. швів та хірургічних доступів для дренажу ран.
 13. Муляж для сестринської практики Сюзі-Сімон.
 14. Муляж для спинномозкової пункції.
 15. Муляж для трахеостомії.
 16. Муляж інервації та кровопостачання сідниці і стегна.
 17. Набір для відпрацювання хірургічних навичок 1.
 18. Набір для відпрацювання хірургічних навичок 2.
 19. Набір для хірургічних вправ.
 20. Симулятор для навчання пальцевому ректальному обстеженню.
 21. Симулятор кров’яного тиску.
 22. Тренажер для абдомінального обстеження хворих.
 23. Тренажер для в’язання вузлів.
 24. Тренажер для назогастральних та трахеомічних навичок.
 25. Тренажер парацентезу.

Галерея

3 

4

 

Невідкладна медична допомога при
травмі ліктьового суглобу

Робота на тренажері для внутрішньовенних
ін’єкцій та пункцій вен

 

5

 

Діагностика захворювання

Загальний вигляд навчально-тренінгового центру

 

6

 

7

8

Відпрацювання методики ендоскопічного хірургічного втручання