Колектив відділу

2

Проректор закладу вищої освіти
з науково-педагогічної та лікувальної роботи

проф. Погорілий Василь Васильович

pogoriliy@vnmu.edu.ua

1

Доктор медичних наук,
начальник лікувального відділу

проф. Масловський Валентин Юрійович

maslovskyi@vnmu.edu.ua

Провідний фахівець

Бобошко Людмила Володимирівна

likuvvid@vnmu.edu.ua