Графік атестації

Г Р А Ф І К
засідань Центральної атестаційної комісії
МОЗ України на 2019 рік

 

Дата засідання

Початок роботи

Групи спеціальностей

05 лютого
26 березня
16 травня
10 вересня
17 жовтня
28 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Хірургія, судинна хірургія, торакальна хірургія, хірургія серця і магістральних судин, проктологія, ендоскопія, ортопедія і травматологія, комбустіологія, нейрохірургія, трансплантологія, урологія, патологічна анатомія
06 лютого
02 квітня
11 вересня
27 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Анестезіологія, токсикологія
07 лютого
03 квітня
12 вересня
26 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Офтальмологія, отоларингологія, сурдологія, онкоотоларингологія
13 лютого
04 квітня
18 вересня
28 листопада>
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Онкологія, онкогінекологія, онкохірургія
12 лютого
09 квітня
17 вересня
14 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, алергологія, клінічна імунологія, лабораторна імунологія
14 лютого
10 квітня
19 вересня
19 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Радіологія, рентгенологія, радіонуклідна діагностика, променева терапія, ультразвукова діагностика
19 лютого
27 березня
25 квітня
24 вересня
24 жовтня
03 грудня
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Терапія, гастроентерологія, дієтологія, кардіологія,  ревматологія, нефрологія, ендокринологія, функціональна діагностика
20 лютого
11 квітня
25 вересня
10 грудня
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Загальна практика – сімейна медицина, народна та нетрадиційна медицина, геріатрія, суднова медицина, медицина невідкладних станів, авіаційна та космічна медицина, професійна патологія, лікувальна фізкультура і спортивна медициналікувальна фізкультура, спортивна медицина
21 лютого
16 квітня
26 вересня
13 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Пульмонологія, фтизіатрія, інфекційні хвороби
21 лютого
17 квітня
01 жовтня
21 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Неврологія, фізіотерапія, рефлексотерапія, сексопатологія, психіатрія, наркологія, судово-психіатрична експертиза, судово-медична експертиза, судово-медична гістологія, судово-медична імунологія, судово-медична криміналістика, судово-медична цитологія, судово-медична токсикологія, психотерапія, психофізіологія, медична психологія
18 квітня
30 жовтня
14ºº
14ºº
Гематологія, трансфузіологія
21 березня
07 травня
01 жовтня
12 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія
14 березня
23 квітня
03 жовтня
05 листопада
04 грудня
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº

дитяча нефрологія, дитяча нейрохірургія, педіатрія, неонатологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча пульмонологія, дитяча фтизіатрія, дитяча психіатрія, дитяча алергологія, дитяча неврологія, дитяча дерматовенерологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча гематологія, дитяча імунологія, дитяча гастроентерологія, дитяча ендокринологія, підліткова терапія, дитяча патологічна анатомія

19 березня
24 квітня
08 жовтня
12 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, генетика медична, генетика лабораторна
20 березня
25 квітня
02 жовтня
05 листопада
05 грудня
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Загальна гігієна, комунальна гігієна, гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, радіаційна гігієна, епідеміологія, паразитологія, бактеріологія, вірусологія, дезінфекційна справа, лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, мікробіологія і вірусологія
07 травня
31 жовтня
14ºº
14ºº
Медико-соціальна експертиза
21 березня
16 травня
10 жовтня
20 листопада
14ºº
14ºº
14ºº
14ºº
Організація і управління охороною здоров’я, санологія