Комітет з біоетики

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 35-63-97

Голова комітету з біоетики:
Хіміч Сергій Дмитрович

Секретар комітету з біоетики:
Кулик Ярослава Михайлівна

 

Комітет з біоетики при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова створений за наказом ректора (№ 158 від 27.06.2003 року і працює відповідно до наказу №395 від 10.11.2005 року та на основі "Положення про комітет з етики та біоетики", затвердженого ректором ВНМУ ім. М.І. Пирогова 15.10.2008 року.)

До складу комітету входять наступні спеціалісти:

 • Хіміч Сергій Дмитрович, д.мед.н., професор кафедри загальної хірургії (голова комітету);
 • Погорілий Василь Васильович, д.мед.н., завідувач кафедри хірургії дитячого віку (заступник голови комітету);
 • Кулик Ярослава Михайлівна, к.мед.н., асистент кафедри педіатрії (секретар комітету);
 • Луцюк Микола Борисович, д.мед.н., професор кафедри біологічної та загальної хімії;
 • Гунас Ігор Валерійович, д.мед.н., професор, директор науково-дослідного центру;
 • Яковлева Ольга Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації;
 • Шувалов Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології;
 • Фоміна Людмила Василівна, д.мед.н, доцент кафедри нормальної анатомії;
 • Очередько Олександр Миколайович, д.мед.н, доцент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я;
 • Серебреннікова Оксана Анатоліївна, к.мед.н, доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО;
 • Степанов Віктор Якович, к.філос.н, доцент кафедри філософії.

    З 2003 по 2010 рік Комітетом з біоетики ВНМУ ім. М.І. Пирогова було розглянуто 168 наукових статей, 29 проектів, що подавались на одержання грантів на проведення біомедичних досліджень, 18 наукових досліджень стосовно випробувань лікарських засобів та 126 дисертаційних досліджень.

Діяльність комітету основана на відповідних міжнародних документах з питань біоетики. Комітет з біоетики тісно співпрацює з Комісією з біоетики при Кабінеті Міністрів України та з Українською асоціацією з біоетики. Крім того, фахівцями комітету прийнято участь в Міжнародних конференціях, конгресах та симпозіумах з біоетики (м. Софія (Болгарія), 2003 р.; м. Київ, 2004 р.; м. Бірмінгем (США), 2005 р.; м. Харків, 2005 р.).

Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, член-кор. АМН України, професор В.М.Мороз та голова комітету з біоетики професор С.Д.Хіміч є співавторами навчальної програми з біоетики для студентів вищих медичних навчальних закладів України.

В даний час комітетом проводиться відповідна експертиза наукових досліджень з медичних та біологічних спеціальностей.
    Ураховуючи вимоги ВАК України та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій щодо отримання біотичних норм в наукових дослідженнях (з участю людей, тварин та біологічних об'єктів) на етапі планування всі наукові дослідження повинні пройти біоетичну експертизу та мати відповідний висновок.
    По завершенні наукового дослідження до проведення апробації матеріали дисертації повинні пройти біоетичну експертизу з винесенням відповідного висновку стосовно відповідності дослідження біоетичним нормам.

Всі наукові дослідження (гранти), які плануються до направлення в наукові, медичні та навчальні установи інших країн проходять біоетичну експертизу відповідно до загальноприйнятих біоетичних норм.
    Встановити наступний термін розгляду матеріалів під час проведення біоетичної експертизи:
- для статей, тез, доповідей (у разі потреби) - до 1 тижня;
- під час планування наукових досліджень - до 2 тижнів;
- для дисертацій, грантів, монографій, збірок наукових праць - 2-3 тижні.
    У разі необхідності дозволити голові комітету з біоетики запрошувати до експертизи відповідних фахівців університету, які не є постійними членами вищезгаданого комітету.

Порядок діяльності Комітету з питань етики та біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова