Комітет з біоетики

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 35-63-97

Голова комітету з біоетики:
Хіміч Сергій Дмитрович

Секретар комітету з біоетики:
Кулик Ярослава Михайлівна

 

 

Комітет з біоетики при Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова створено за наказом ректора (№ 158 від 27.06.2003 року, реорганізований згідно наказу №395 від 10.11.2005 р. та №83 від 15.06.2018р.) та працює на основі "Положення про комітет з етики та біоетики", затвердженого ректором ВНМУ ім. М.І. Пирогова 15.10.2008 року та «Порядку діяльності Комітету з питань етики та біоетики Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова», затвердженого ректором ВНМУ ім. М.І. Пирогова 15.06.2018 року.

До складу комітету входять наступні спеціалісти:

 • Хіміч Сергій Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії (голова комітету);
 • Погорілий Василь Васильович, д.мед.н., проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи (заступник голови комітету);
 • Кулик Ярослава Михайлівна, к.мед.н., доцент кафедри педіатрії  №1 (секретар комітету);
 • Маєвський Олександр Євгенійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри гістології;
 • Заїчко Наталя Валентинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри біологічної та загальної хімії;
 • Яковлева Ольга Олександрівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації;
 • Шувалов Сергій Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії;
 • Фоміна Людмила Василівна, д.мед.н, професор, професор кафедри нормальної анатомії, завідувач навчального відділу;
 • Очередько Олександр Миколайович, д.мед.н, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я;
 • Серебреннікова Оксана Анатоліївна, к.мед.н, професор кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО;
 • Назарчук Олександр Адамович, д.мед.н, доцент, доцент кафедри мікробіології;
 • Мазур Наталка Володимирівна, бакалавр з медсестринства, головна медична сестра університетської клініки ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З 2003 по 2020 рік Комітетом з біоетики ВНМУ ім. М.І. Пирогова було розглянуто 468 наукових статей39 проектів, що подавались на одержання грантів на проведення біомедичних досліджень, 27 наукових досліджень стосовно випробувань лікарських засобів та 316 дисертаційних досліджень.

Діяльність комітету основана на відповідних міжнародних документах з питань біоетики. Комітет з біоетики тісно співпрацює з Комісією з біоетики при Кабінеті Міністрів України та з Українською асоціацією з біоетики. Крім того, фахівцями комітету прийнято участь в Міжнародних конференціях, конгресах та симпозіумах з біоетики (м. Софія (Болгарія), 2003 р.; м. Київ, 2004 р.; м. Бірмінгем (США), 2005 р.; м. Харків, 2005 р., м.Міхайловце та м.Білосток (Польща), 2018р.).

Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Академік  НАМН України, професор В.М.Мороз та голова комітету з біоетики професор С.Д.Хіміч є співавторами навчальної програми з біоетики для студентів вищих медичних навчальних закладів України.

В даний час комітетом проводиться відповідна експертиза наукових досліджень з медичних та біологічних спеціальностей.

Ураховуючи вимоги ДАК України та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій щодо отримання біоетичних норм в наукових дослідженнях (з участю людей, тварин та біологічних об'єктів) на етапі планування всі наукові дослідження повинні пройти біоетичну експертизу та мати відповідний висновок.

По завершенні наукового дослідження до проведення апробації матеріали дисертації повинні також пройти біоетичну експертизу з винесенням об’єктивного висновку стосовно відповідності дослідження біоетичним нормам.

Всі наукові дослідження (гранти), які плануються до направлення в наукові, медичні та навчальні установи інших країн проходять біоетичну експертизу відповідно до загальноприйнятих біоетичних норм.

Встановлено наступний термін розгляду матеріалів під час проведення біоетичної експертизи:

 • для статей, тез, доповідей (у разі потреби) - до 1 тижня;
 • під час планування наукових досліджень - до 2 тижнів;
 • для дисертацій, грантів, монографій, збірок наукових праць - 2-3 тижні.

У разі необхідності, згідно наказу №83 від 15.06.2018р. «Про створення Комітету з питань етики та біоетики»  голові комітету з біоетики дозволяється запрошувати до експертизи відповідних фахівців університету, які не є постійними членами вищезгаданого комітету.

Наказ про створення Комітету з питано етики та біоетики
Порядок діяльності Комітету з питань етики та біоетики ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Стандартні операційні процедури Локальної етичної комісії