Керівництво університету

ШЕВЧУК Юрій Григорович

виконуючий обов'язки ректора

Доктор медичних наук, професор

У 1990 році закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 1990 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії, в жовтні 1991 року переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. В листопаді 2002 року переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних, вагітних щурів та їх потомства» у спеціалізованій раді Харківського державного медичного університету.

З 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічне дослідження)» у спеціалізованій Вченій Раді при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця м. Київ.

У 2017 році Шевчуку Ю.Г. присвоєно вчене звання професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.

З 2011 року – декан медичного факультету №1 (спеціальності «Лікувальна справа» та «Медицина»), з погодинним викладанням оперативної хірургії та топографічної анатомії.

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Вінницької міської ради.

Є автором 90 наукових праць, в тому числі без співавторів – 21 та 5 деклараційних патентів України на корисну модель, є співавтором 3 навчальних посібників: «Короткий курс топографічної анатомії та оперативної хірургії», «Клінічна анатомія сечостатевих органів», «Клінічна анатомія нижньої кінцівки». Підготував 2 кандидатів медичних наук.

Голова Вченої ради

1
проф. Петрушенко
Вікторія Вікторівна

Проректори

1
3 6

Проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
проф. Власенко
Олег Володимирович

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та
лікувальної роботи
проф. Погорілий
Василь Васильович

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної
роботи і міжнародних зв'язків
проф. Андрушко
Інна Іванівна