Керівництво університету

images/

МОРОЗ Василь Максимович

Народився 2.02.1942 р. в сім'ї колгоспників (с. Озеро Немирівського району Вінницької області), в 1967 р. закінчив Вінницький медінститут за спеціальністю лікар-лікувальник.
З 1967 по 1968 рр. - терапевт Шпиківської дільничої лікарні Вінницької області.
Подальша діяльність В.М. Мороза пов'язана з Вінницьким медичним університетом: асистент кафедри нормальної фізіології (1968-1969 рр.), аспірант цієї ж кафедри (1969-1972), асистент (1972-1976), доцент (1976-1984), професор (1984-1991), завідуючий кафедрою з 1991 р. по 2015 р.
Призначався вченим секретарем Ради університету (1975-1982), заступником декана лікувального факультету (1982-1984), деканом педіатричного факультету (1984-1986), проректором з навчальної роботи (1986-1988).
З 1988 року - ректор Вінницького медичного інституту, а з 1994 року - ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
Наукові здобутки В.М. Мороза: 1972 р. - отримав науковий ступінь кандидата наук; 1976 р. - присвоєне вчене звання - доцент; 1983 р. - захистив докторську дисертацію і в 1986 р. затверджений професором.
З 1991 р. - член міжнародного товариства по вивченню мозку (ІВRО); в 1993 р. присвоєне почесне звання „Заслужений діяч науки і техніки України"; в 1994 р. - обраний президентом Міжнародної академії інтегративної антропології; з 1988 р. - академік академії наук вищої школи України; в 2002 році обраний членом-кореспондентом АМН України в галузі фізіології, а з 2010 року – академік НАМН України.
Автор понад 400 наукових праць, в т.ч. 32 монографій та навчально-методичних посібників, 35 винаходів. Наукові пошуки В.М. Мороза стосуються досліджень ролі структур головного мозку у формуванні центральних механізмів програмування і контролю довільних рухів; проблеми адаптації, здоров'я населення України та ін. В.М. Мороз являється автором створення системи віртуальний пацієнт СКІФ – комп’ютерна модель життєдіяльності організму людини (2013 р.)
Під керівництвом В.М. Мороза підготовлено 27 докторів та кандидатів медичних наук. При його сприянні і активній підтримці за останніх 5 років співробітниками ВНМУ захищено 49 докторських і більше 400 кандидатських дисертацій.
В.М. Мороз є редактором журналів „Вісник Вінницького медичного університету",  „Pain Medicine. Медицина болю", членом редколегії журналів „Вісник морфології", „Медична освіта", „Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія", „Проблеми медичної науки та освіти", „Архів експериментальної та клінічної медицини", „Віоmedical аnd Віоsосіаl Аnthropology".
Обраний головою асоціації ректорів вищих медичних навчальних закладів України, членом Колегії та Президії вченої ради МОЗ України, очолює раду ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Вінницького регіону (Вінницька, Хмельницька, Житомирська області). Приймав активну участь в розробці заходів з реформування в Україні вищої медичної освіти, соціального захисту співробітників вищих навчальних закладів і студентів.
З ініціативи В.М. Мороза університетом налагоджене активне співробітництво з медичними факультетами 19 зарубіжних країн, тісні зв’язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами, університетом отримуються гранти фондів Спаркмана і Фогерті (США).
Під керівництвом В.М.Мороза Вінницький медичний інститут набув статус університету та статус національного вищого медичного навчального закладу.
Заслуги В.М. Мороза високо оцінені керівництвом держави. За досягнення в розбудові ВНМУ, внесок у підготовку в Україні висококваліфікованих медичних і фармацевтичних кадрів, організацію досліджень з актуальних для України проблем охорони здоров'я її населення В.М. Мороз нагороджений: відзнакою Президента України - орденом „За Заслуги" III ступеня (1993 р.); орденом Ярослава Мудрого V ступеня (2002 р.); Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003 р.).
24 серпня 2003 року Указом Президента України В.М. Мороз удостоєний високого звання Герой України.

Проректори

2
1
3 6

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та
навчальної роботи
проф. Серебреннікова
Оксана Анатоліївна

 

Проректор закладу вищої освіти з наукової роботи
проф. Власенко
Олег Володимирович

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та
лікувальної роботи
проф. Погорілий
Василь Васильович

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної
роботи і міжнародних зв'язків
проф. Андрушко
Інна Іванівна