Підсумки ХVI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2019»(секція латинської мови)

20.05.2019

Вітаємо призерів СНК:

І місце - Плавков О.М., Зубович І.Ю., група 8б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: к.пед.н., доц. О.Б. Наливайко

ІІ місце - Дмитренко Н.О., група 13а, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: ст. викл. Г.Т.Михайлюк

ІІІ місце - Дем'янова К.О., група 12б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: викл. В.Р. Ратова

 

(англомовні студенти)

І місце - Fathima, group 71a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. І.О. Дубова

ІІ місце - Sindiswa Dlamini, group 81a, 1st year  medical student. Науковий керівник: к.пед.н., доц. С.І. Тихолаз

ІІІ місце - Kumar Aman, group 85a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. М.Д.Онофрійчук-Гусятинська