Студенту

Інтерну

Залік - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Залік - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Залік - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Залік - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Методичнi вказівки - Педіатрія - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Список рекомендованої лiтератури - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Список рекомендованої лiтератури - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Список рекомендованої лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Список рекомендованої лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Тести - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Тести - Лікувальна справа - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Тести - Лікувальна справа - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності Тести - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Медична реабілітація" Тести - Педіатрія - Iнтерни - Курс: "Фізіотерапія, курортологія" Тести - Педіатрія - Iнтерни - Основи експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності

Master

Аспіранту

Залік - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Залік - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Методичнi вказівки - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Обов'язковi практичнi навички - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Обов'язковi практичнi навички - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Список рекомендованої лiтератури - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Список рекомендованої лiтератури - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Список рефератiв для доповiдей на заняттях - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Список рефератiв для доповiдей на заняттях - Педіатрія - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Аспiранти - Курс: "Медична реабілітація" Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Аспiранти - Курс:

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи створена з ініціативи ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова академіка НАМН Мороза В.М. та професора Колісника П.Ф. за наказом ректора від 23.08.2013 року.

Обґрунтування необхідності створення кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова подано до Міністерства охорони здоров’я України.Відомо, що медичної реабілітації потребують 90% пацієнтів (ургентної невідкладної допомоги лише 10 % хворих), але питання створення та функціонування повноцінної системи медичної реабілітації протягом останніх 20 років випадали з поля зору медицини, вони піднімались частково в програмах соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю в контексті забезпечення їх виробами медичного призначення. В той же час головне спрямування медичної реабілітації полягає у відновленні здоров'я хворих і є важливим наступним етапом після надання ургентної допомоги та інтенсивного стаціонарного лікування.

Питаннями медичної реабілітації, як і реабілітації соціальної та професійної, опікуються ООН та її спеціалізовані підрозділи (ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО і ще 50 міжнародних медико-біологічних організацій). Діє Комітет експертів ВООЗ з медичної реабілітації, який постійно вдосконалює її мету та завдання. Періодично відбуваються міжнародні форуми з цих питань. Реабілітація відіграє одну з провідних ролей у досягненні стратегії ВООЗ «Здоров’я для всіх у ХХІ столітті». Щорічно у світі реабілітації потребує понад 500 млн. інвалідів та хворих.

В Україні розроблена концепція Державної цільової програми «Медична реабілітація» на 2011-2015 роки, якою передбачається: 1) суттєве реформування системи медичної реабілітації; 2) створити координаційну раду з питань медичної реабілітації; 3) створити відділ медичної реабілітації в структурі МОЗ України; 4) створити ряд регіональних центрів медичної реабілітації; 5) ввести спеціальність «Медична реабілітація». 

Актуальність створення кафедри зумовлена необхідністю:

1) наукової розробки та обґрунтування якісно нової системи медичної реабілітації в умовах реформування медичної галузі;

2) підготовки кваліфікованих спеціалістів з медичної реабілітації.

Прийнято рішення:

Створити кафедру «Медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи» на базах: науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова; «Центру медичної реабілітації та спортивної медицини»; санаторію «Авангард» м. Немирів Вінницької обл.; фізіотерапевтичного відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Завідувачем кафедри «Медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи» призначити професора Колісника П.Ф.

Категорії слухачів кафедри: студенти медичного, стоматологічного, педіатричного, психологічного факультетів; інтерни; слухачі передатестаційних курсів; реабілітологи; учителі фізичного виховання.

Основні напрямки діяльності кафедри: навчальна робота; методична діяльність; лікувально-профілактична робота; науково-інноваційна робота; організаційна робота; виховна робота; міжгалузева, міжвузівська законодавча та міжнародна діяльність.

Клінічні бази кафедри: «Центр медичної реабілітації та спортивної медицини», фізіотерапевтичне відділення обласної лікарні, інститут реабілітації інвалідів, санаторій «Авангард» м. Немирів.

Основний науковий напрямок діяльності кафедри: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при патології різних органів та систем».Практична цінність наукової та навчальної програм: впровадження наукових розробок в діяльність реабілітаційних відділень, санаторіїв, фітнес-залів, спортивних закладів, кабінетів фізіотерапії, в роботу сімейних лікарів та спеціалістів інших медичних галузей.

За 5 років роботи науковцями кафедри проведено НДР «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем». Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (проф. Безсмертний Ю.О.), заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (ас. Долинна О.В.). Надруковано 3 монографії, 2 навчальних посібники, 36 статей, оформлено 20 патентів, надруковано 78 тез доповідей. Науковці кафедри прийняли участь у роботі 96 конгресів, з’їздів та конференцій. На 52 форумах співробітники кафедри були доповідачам.

У 2018 році кафедра ініціювала та провела Перший Подільський симпозіум з фізичної та реабілітаційної медицини.

Співробітники кафедри приймають активну участь в розробці закону про медичну реабілітацію в Україні, наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 (Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я)» та інших законодавчих і методичних документів.

 Троє співробітників кафедри проходять довготривале стажування з метою міжнародної сертифікації навчальних програм для лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. На базі Військово-медичного клінічного центру центрального регіону створено тренінговий центр для проведення занять за програмою первинної спеціалізації лікарів ФРМ.

 У грудні 2019 року назву кафедри було змінено на "Кафедру фізичної та реабілітаційної медицини".

Перспективи розвитку кафедри:

1. Створення сучасного реабілітаційного відділення на базі багатопрофільного медичного закладу;

2. Забезпечення відділення інноваційними технологіями медичної реабілітації;

3. Розробка технологій для інших лікувальних закладів України;

4. Міжнародна співпраця;

5. Методична та наукова допомога санаторно-курортним закладам.

Штат кафедри

Колісник Петро Федорович


Зав. кафедри, професор, д.мед.н

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1980 р. з відзнакою. Захистив кандидатську дисертацію у 1989 році у Вченій Раді при Харківському мед. Інституті. Тема: «Пути повышения клинической эффективности нитратов у больных ишемической болезнью сердца». Докторську дисертацію захистив у 2002 році у Вченій Раді при Івано-Франківській медичній академії на тему: «Патологія хребта як ланка патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх резистентності до лікування». З 1988 року – асистент кафедри, з 1993 року – доцент. У 2004 році обраний професором кафедри, з 2008 року – завідувачем кафедри внутрішньої медицини №2, з 2013 року очолив кафедру медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Грамота МОЗ України і премія (1998 р.). Під керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації, 2 НДР кафедри, надруковано 151 стаття і тези, 2 методичних рекомендації, 2 підручники, 2 монографії. 17 раціональних пропозицій, 22 патенти.

Безсмертний Юрій Олексійович


Професор, д.мед.н.

Завідуючий відділом реабілітації НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2000 році. Інтернатура за спеціальністю травматологія і ортопедія. У 2006 році Лауреат Премії Кабінету Міністрів України у номінації «За наукові досягнення». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика та лікування місцевого післяампутаційного больового синдрому». Автор 57 наукових публікацій, 2 наукових видань, 4 методичних рекомендацій, 62 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Кравець Ростислав Анатолійович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2005 році. В 2010 році захистив дисертаційну роботу на тему: «Особливості перебігу, діагностики та лікування кардіалгій та аритмій серця при дорсопатіях та остеопорозі хребта». З 2010 року працює асистентом кафедри. Автор 30 друкованих праць, 4-х патентів України. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри: «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем». З 2013 року асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. З 2017 року доцент кафедри. Виконую обов'язки завуча кафедри.
ORCID https://orcid.org/0000-0001-9667-0815
Publons https://publons.com/researcher/4819444/rostyslav-kravets/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Mz4rsY0AAAAJ&hl=uk

Постовітенко Катерина Павлівна


Доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький державний медичний університет в 2002 році, з відзнакою. З 2002 по 2003 р. пройшла інтернатуру з терапії на базі МКЛ №2, магістратуру на базі кафедри факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Здобула спеціальність лікаря-терапевта, захистила диплом магістра медицини з внутрішніх хвороб. З 2003 по 2006 р. – навчалась в аспірантурі на кафедрі факультетської терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2005 році отримала Грант Президента України для обдарованої молоді. В 2007 році захистила дисертацію на тему „Гіпергомоцистеїнемія у хворих з хронічною нирковою недостатністю: зв'язок з ураженням серцево-судинної системи, вітамінним статусом та дисліпідемією (клініко-експериментальне дослідження)” та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності „внутрішні хвороби”. З 2006 по 2008 рік – старший науковий співробітник відділу медико-соціальної експертизи Укр. Держ. НДІРІ. Упродовж грудня-січня 2007-2008 р.р. – пройшла стажування в кардіологічному відділенні Госпітального центру м. Туркван (Франція). З 2008 р. переведена на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За сумісництвом з 2008 по 2011 рік працювала лікарем-терапевтом поліекспертного відділення УДНДІРІ ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Має вищу атестаційну категорію зі спеціальності „внутрішні хвороби”. З вересня 2013 року – асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Є співавтором 38 друкованих наукових робіт, 2 патентів на винахід, 1 методичних рекомендацій, 2 раціоналізаторських пропозицій.

Безсмертна Галина Вікторівна


Доцент, к.мед.н.

Провідний науковий співробітник відділу реабілітації, завідуюча відділенням церебро-васкулярної патології НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Лікар невролог вищої категорії. Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2001 році. Інтернатура за спеціальністю нервові хвороби. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Гіпергомоцистеїнемія та інші метаболічні предиктори розвитку і перебігу ішемічного інсульту». Автор 23 наукових публікацій, 2 методичних рекомендацій, 35 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Килівник Володимир Степанович


Доцент, к.мед.н.

В 1973 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Після закінчення його проходив інтернатуру по терапії в Немирівській ЦРЛ. З 1974 по 1977 р. працював дільничним фізіотерапевтом у рай лікарні. З 1977 р. по 1979 р. проходив військову службу в рядах Радянської Армії на посаді старшого лікаря частини. З 1980 р. по 1997 р. працював завідуючим фізіотерапевтичним відділенням Немирівської ЦРЛ. В 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1998 р. по даний час працюю заступником головного лікаря з медичної частини санаторію «Авангард».

Гуменюк Ігор Павлович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет у 2003 р., 2004 р. – закінчив магістратуру з відзнакою на кафедрі госпітальної терапії №1. З 2005 по 2009 роки навчався в аспірантурі без відриву від виробництва при ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом „терапія”. У 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень при супутній патології хребта” за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія. З 2008 року працював за сумісництвом на посаді асистента та старшого лаборанта кафедри внутрішньої медицини №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2010 році обраний на посаду асистента кафедри внутрішньої медицини № 2. З 2013 року асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Баранова Ірина Володимирівна


Доцент, к. мед. н.

Баранова Ірина Володимирівна (26/10/1971), закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1994 р. з дипломом з відзнакою, у 1996 р. закінчила магістратуру з нервових хвороб на кафедрі нервових хвороб факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова. К.мед.н., захистила дисертацію у 2009 р. Тема “Застосування багаторівневої системної лазеротерапії в комплексному лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію І-ІІ ступеня”, спеціальність – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія. Працює в університеті з 2008 р. Має 41 наукову працю, з них 3, що цитуються на платформах Web of Science and Scopus, 5 – педагогічні. Є фахівцем з фізіотерапії, лікар вищої категорії, завідувач відділення фізіотерапії Університетської клініки. Володіє англійською мовою (рівень В2).

Браніцький Олександр Юрійович


Асистент, Доктор філософії

В 2013 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за фахом «Лікувальна справа». З 2013 по 2015 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Травматологія та ортопедія» на базі КНП Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги №2 м. Вінниця. З 2015 по 2017 роки навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Травматологія та ортопедія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2017 по 2021 роки навчався в аспірантурі за спеціальністю «Травматологія та ортопедія». Захистив дисертацію на тему: «Вплив набутого патерну ходьби при тривалому перебігу дегенеративного коксартрозу на відновлення після ендопротезування» і отримав наукову ступінь Доктора філософії. З 2020 по 2022 роки працював асистентом кафедри «Травматологія та ортопедія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2022 року асистент кафедри «Фізичної та реабілітаційної медицини» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Марчук Олександр Васильович


Асистент

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2005 році за фахом «Лікувальна справа». Після закінчення інтернатури (2008) за спеціальністю «Анестезіологія» згідно державного розподілу працював на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології на посаді старшого лаборанта, згодом на посадах викладача-стажиста, асистента кафедри. За сумісництвом, як редактор відділу медичної літератури спеціалізованого видавництва «Нова Книга», сприяв сучасному оновленню фонду навчальної літератури студентів-медиків України. Нагороджений знаком «За розбудову освіти». З 2014 р. – асистент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. 2015 р. – спеціалізація за фахом «Фізіотерапія», 2018 р. – тематичне удосконалення викладання. Член Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини, член Асоціації фармакологів України. Учасник та організатор міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, симпозіумів, практичних семінарів, позааудиторних та інтерактивних освітніх заходів для лікарів та студентів за участі освітньої платформи ТМ «DoctorThinking».
Член редакційної колегії мультидисциплінарних науково-практичних журналів «Медицина Болю», «Періопераційна медицина». Автор та співавтор понад 30 наукових публікацій, серед них 2 – індексуться в базі Scopus.

Лученко Ярослав Володимирович


Асистент

Закінчив вінницький медичний інститут у 1993 році факультет "лікувальна справа". У 1995 інтернатуру по терапії. З 1995 по 2001 працював лікарем у терапевтичному відділенні МКЛ №2. З 2001 по 2008 старший лаборант кафедри госпітальної терапії №1. Маю 2 патенти на винахід та 5 друкованих робіт. Вища атестаційна категорія по терапії. З 2013 асистент кафедри.

Лісков Ярослав Петрович


Асистент

Лісков Я.П., 1988 року народження, закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова в 2011 році. Після проходження інтернатури на базі ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка за фахом "неврологія" працював старшим лаборантом кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. В 2014 році прийнятий на посаду викладача-стажиста кафедри. З вересня 2015 року обіймає посаду асистента кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Виконує обов'язки профорга кафедри.

Присяжнюк Вадим Володимирович


Асистент

В 2015 році закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спецільністю "лікувальна справа", в 2017 - закінчив інтернатуру за спеціальністю "загальна практика – сімейна медицина".
Працював старшим лаборантом кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи з 2017 по 2019 рік.
На посаді викладача-стажиста кафедри з 2019 по 2020 рік. В червні 2020 року закінчив курси первинної спеціалізації з фізичної та реабілітаційної медицини. Працює на посаді асистента кафедри з вересня 2020 року.

Вітрова Юлія Олексіївна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2018 році з відзнакою. З 2018 року лікар-інтерн за спеціальністю «Загальна практика-Сімейна медицина». З 2019 року старший лаборант кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. На посаді викладача-стажиста з 2020 року.

Семенюк Ростислав Олександрович


Асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2018 році. З 2018 року лікар-інтерн за спеціальністю «Неврологія» в Вінницькій Обласній Психо-неврологічній лікарні ім. акад. О.І.Ющенка. З 2019 року старший лаборант кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Новини

Інструкція щодо порядку дій здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під час дії сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» в робочий час.
31.08.2022

 

1. Під час дії воєнного стану, зумовленого агресією рф, для
максимального забезпечення безпечних умов учасників освітнього процесу,
кожен викладач кожне заняття повинен розпочати з доведення до студентів
правил безпечної евакуації в укриття.
2. Відразу визначається шлях до укриття та перший із студентів, хто буде
вести групу.
3. За командою викладача бути готовим зібрати речі, рухатись до укриття
максимально швидко в колону по одному, поклавши одну руку на плече тому,
хто йде попереду. В такому випадку в натовпі максимально зменшується ризик
травматизму, особливо на сходах. Зайшовши в укриття, потрібно рухатись
вглиб нього, не зупиняючись на вході.
4. Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА!
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!»,
викладач зобов’язаний:
4.1 Негайно припинити заняття.
4.2. Подати здобувачам освіти команду: «Всім зібрати речі, швидко пройти в
укриття».
4.3. Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.
4.4. Вимкнути світло, зачинити двері.
4.5. За останнім студентом рухатись до укриття.
5. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію для
продовження заняття.
6. Співробітники структурних підрозділів рухаються за сигналом повітряної
тривоги в найближче укриття, як правило, в цокольному приміщенню
корпусу, визначене керівником підрозділу.
7. Кафедри клінічного профілю діють у відповідності зі схемою евакуації
відповідних лікувальних закладів.

1. Під час дії воєнного стану, зумовленого агресією рф, длямаксимального забезпечення безпечних умов учасників освітнього процесу,кожен викладач кожне заняття повинен розпочати з доведення до студентівправил безпечної евакуації в укриття.

2. Відразу визначається шлях до укриття та перший із студентів, хто будевести групу.

3. За командою викладача бути готовим зібрати речі, рухатись до укриттямаксимально швидко в колону по одному, поклавши одну руку на плече тому,хто йде попереду. В такому випадку в натовпі максимально зменшується ризиктравматизму, особливо на сходах. Зайшовши в укриття, потрібно рухатисьвглиб нього, не зупиняючись на вході.

4. Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА!ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!»,викладач зобов’язаний:

4.1 Негайно припинити заняття.

4.2. Подати здобувачам освіти команду: «Всім зібрати речі, швидко пройти вукриття».

4.3. Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.

4.4. Вимкнути світло, зачинити двері.

4.5. За останнім студентом рухатись до укриття.
5. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію дляпродовження заняття.

6. Співробітники структурних підрозділів рухаються за сигналом повітряноїтривоги в найближче укриття, як правило, в цокольному приміщеннюкорпусу, визначене керівником підрозділу.

7. Кафедри клінічного профілю діють у відповідності зі схемою евакуаціївідповідних лікувальних закладів.

 

Відеопрезентація предмета "Клінічна вертебрологія"
03.07.2020
Відеопрезентація предмета "Фізична та реабілітаційна медицина"
03.07.2020
Оголошення про відпрацювання!
02.04.2020

Шановні студенти, перездача «нб» здійснюється в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams або по домовленості з вашим викладачем.

Система реабілітації в США та шляхи реформування в Україні: від підготовки фахівців до практичної реалізації.
21.06.2018

 

Реабілітація – новий елемент медичної системи України, але є обов’язковою складовою частиною охорони здоров’я в кожній розвиненій країні.

 

 

На базі Вінницького медичного університету проходить освітній курс з медичної реабілітації за програмою, підтриманою НАТО. 

З 10 по 15 червня на базі кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницького національного медичного університету проходить Реабілітаційний освітній курс у рамках програми «Система реабілітації у США та шляхи реформування в Україні: від підготовки фахівців до практичної реалізації».

Проведення цієї освітньої програми підтримує НАТО. У її рамках в Україну вже вчетверте завітала команда американських лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, які навчають українських колег практикам відновлення здоров’я у США.

 

Американські фахівці демонструють українцям основні принципи роботи реабілітаційної мультидисциплінарної команди, клінічні розбори, читають лекції та проводять майстер-класи.

Учасниками курсу стали 100 українських спеціалістів, які були відібрані членами американської команди із більш як 400 лікарів бажаючих взяти у ньому участь. Педагоги, які прибули до Вінниці з американського штату Вісконсин, вважають, що ідея курсу у тому, щоб українські спеціалісти випробували реабілітацію на собі, отримуючи необхідний досвід.

На те, що фахівців з медичної реабілітації потрібно залучати у систему української медицини, наголошує й завідувач кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи  ВНМУ, д. мед.н., проф. Петро Федорович Колісник:

– Західна медицина не набагато розвинутіша, ніж наша, але, завдяки тому, що у них впроваджена медична реабілітація, система охорони здоров’я в країнах Європи і США функціонує більш ефективно. Нам потрібно зрозуміти як саме функціонує ця система, і з’ясувати чого саме не вистачає нашій системі охорони здоров’я. Коли впроваджена медична реабілітація, країна не витрачає, як часто здається лікарям, а економить гроші: вклавши 1 долар у реабілітацію, країни отримують економію у 7-17 доларів за рахунок заощадження витрат системи охорони здоров’я. Адже, на думку Петра Федоровича, пацієнт, якого на 2-3 день після операції направили на реабілітацію, не займає дороговартісне ліжко у лікарні, а знаходиться у реабілітаційному відділенні, де з ним працюють по 2-3 години на день, проводять профілактику пролежнів, гіпостатичних пневмоній, тромбоемболічних ускладнень, уросепсісу та інших ускладнень.

– Було проведено дослідження, в якому встановлено: якщо людина 3 тижні не займається реабілітацією, а просто лежить, всі її системи втрачають близько 30% функціональних можливостей, які потім відновлюємо місяцями, говорить Петро Федорович. Крім того, команда реабілітологів точно знає, куди спрямувати пацієнта на амбулаторну реабілітацію, яка може забирати у 4-5 разів менше часу, ніж зараз, коли пацієнт шукає таку допомогу самостійно.

Курс, що проходить у Вінниці, на думку Петра Колісника, дасть лікарям абсолютне уявлення, як влаштована реабілітація, дасть практичні навички з цієї галузі медицини: лікарі, що відвідують цей захід, розумітимуть, принаймні, яка робота їх чекає, що їм потрібно довчити, для того, щоб займатись медичною реабілітацією. Впровадження системи реабілітації в Україні сприятиме швидкому включенню людей у соціум, вважає професор:

– Людина з інвалідністю і непрацездатність – різні речі. У нашій країні пацієнт втративши ногу або маючи іншу причину обмеження життєдіяльності хоче одержувати пенсію і не працювати, а в західних країнах йому знаходять відповідну роботу, яку він може робити без ноги. Якщо він хоче повернутись до своєї спеціальності, то йому зроблять абсолютно фунціональний протез або ефективно компенсують втрачену функцію за рахунок девайсів, приладів, пацієнта супроводжують до його соціалізації або до переведення у хоспіс, якщо така соціалізація неможлива. У нас же реабілітацію розуміють як відновне лікування у поліклініці або санаторно-курортному закладі.

На думку доцента, к.мед.н., Сергія Колісника, курс важливий з огляду і на військову операцію, яка відбувається в Україні:

– Ми не маємо права на помилку і нам обов’язково потрібно взяти вже готовий досвід країн, які мали потребу у реабілітації у періоди ведення військових дій, та пристосувати його до умов сьогодення. Для цього нам необхідні зовнішні консультації спеціалістів США, Ізраїлю, країн Європи, які могли б максимально ефективно підготувати команду для роботи у реабілітаційній сфері, а також порадити, як організувати систему на всіх етапах реабілітації – гострому, підгострому та тривалому.

Для того, щоб медична реабілітація запрацювала в Україні, потрібно, на думку фахівців, законодавчо створити реабілітаційні відділення, де працюватимуть реабілітаційні команди, у кожній багатопрофільній лікарні. А також перевести підготовку фахівців з реабілітації до системи охорони здоров’я, як це відбувається, принаймні, у США, Європейських країнах. Наразі ж 20 тисяч реабілітологів в Україні випустили університети системи МОН, які не мають клінічних баз.

– Ми колись до цього дійдемо?

– Думаю, що так. У нас немає іншого виходу, - говорить Петро Колісник.

Більше про проект можна дізнатись з його офіційного сайту: http://rehabteam.info

Наступним кроком впровадження реабілітаційної медицини в Україні стане симпозіум за участі європейських фахівців, який на базі ВНМУ планується провести у жовтні цього року.

Спілкувалась  Вікторія РОДІНКОВА

Звіт про результати секційного засідання XIІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2016» кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи
07.04.2016

Звіт

про результати секційного засідання XIІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2016»

 кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи

 

СЕКЦІЯ: Медична реабілітація та медико-соціальна експертиза

 

Президія: проф. П.Ф. Колісник, доц. С.П. Колісник , доц. І.П. Гуменюк, ас. Р.А. Кравець.

Відповідальний секретар – ас. Ю.Й. Рудий (моб. тел. – 050-163-49-81)

 

Результати:

 

І місце

Доповідач: Вітрова Юлія Олексіївна  – 20-а група, 4 курс, тема:   «Вплив системи зворотного біологічного зв’язку на оцінку м’язової асиметрії: динаміка кінезографії під впливом різних режимів кінезотерапії». – доц. Колісник С.П., ас. Ціхомський А.М.

 

ІІ місце

Доповідач: Хомич Софія Миколаївна – 19 б група, 5 курс, тема: «Реабілітаційна опіка спортсменів-аматорів, що приймають жироспалювачі в контексті спортивного харчування». – ас. Марчук О.В.

 

ІІІ місце

Доповідач: Хлипняч Тетяна Михайлівна – 27 а група, 4 курс, тема: «Дослідження впливу ішемічного прекондиціонування та пасивних рухів на зміну швидкості кровотоку судин мозку». – ас. Рудий Ю.Й.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учасників:

 1. 1.      Плоскостопість. Сучасні аспекти діагностики. ЛФК – корекція. 

Доповідач: І.Ю. Сірант, 16б група, 4 курс

Науковий керівник: доц. С.П. Колісник, к. мед. н., ас. Ю.Й. Рудий 

 1. 2.      Дослідження впливу ішемічного прекондиціонування та пасивних рухів на зміну швидкості кровотоку судин мозку.

Доповідач: Т.М. Хлипняч, 27а група, 4 курс

Науковий керівник: к. мед. н., ас. Ю.Й. Рудий 

 1. 3.       Принципи фізичної реабілітації після інсультних хворих.

Доповідач: М.І. Чвертневич, 10б група, 4 курс

Науковий керівник: к. мед. н., ас. Ю.Й. Рудий

 1. 4.      Фітнес-браслети як сучасна технологія динамічного контролю фізичної активності та мотиваційний компонент реабілітації. Світовий огляд та особистий досвід.

Доповідач: А.О. Юров, 1б група, 5 курс

Науковий керівник: ас. О.В. Марчук

 1. 5.      Роль молочних харчових продуктів у дієтичному компоненті медичної реабілітації пацієнтів з коморбідною патологією.

Доповідач: Л.І. Рекуник, 7б група, 5 курс

Науковий керівник: ас. О.В. Марчук

 1. 6.      Реабілітаційна опіка спортсменів-аматорів, що приймають жироспалювачі в контексті спортивного харчування.

Доповідач: С.М. Хомич, 19б група, 5 курс

Науковий керівник: ас. О.В. Марчук

 1. 7.       Люди з екстраординарними можливостями.

Доповідач: А.П. Прус, 3б група, 5 курс

Науковий керівник: ас. О.В. Марчук

 1. 8.      Вплив системи зворотного біологічного зв’язку на оцінку м’язевої асиметрії: динаміка кінезіографії під впливом різних режимів кінезіотерапії.

Доповідач: Ю.В. Вітрова, 20а група, 4 курс

Науковий керівник: доц. Колісник С.П., ас. Ціхомський А.М.

 1. 9.      Фізичні вправи на основні вчення про міофасціальні меридіани як один зі шляхів попередження больового синдрому у хребті.

Доповідач: А.Ю. Щербань, Н.З. Токар 17б група, 5 курс, В.В. Кіщук, 10б група, 5 курс

Науковий керівник: ас. Р.А. Кравець

10.  Динаміка показників соматографії у хворих з порушенням постави під впливом кінезіотейпування, ЛФК та їх поєднання у студентів 2-6 курсу ВНМУ

Доповідач: А.В. Кищенко, І.Ю. Сірант 4-а група, 4 курс  

Науковий керівник: доц. С.П. Колісник

 

 

 

 

Молоді вчені

 1. 1.      Проблематика реабілітаційної опіки населення України  при масовому використанні дієтичних добавок як засобу профілактичного оздоровлення та органопротекції.

Доповідач: ас. О.В. Марчук

Науковий керівник: проф. П.Ф. Колісник

Стендові доповіді

 1. 1.      Особливості застосування засобів фізичної реабілітації у дітей раннього віку при вродженій м’язовій кривошиї.

Доповідач: О.Ю. Макарицька, 10б група, 4 курс

Науковий керівник: к. мед. н., ас. Ю.Й. Рудий 

Наукова діяльність

У сучасній світовій практиці більша частина реабілітаційних послуг надається людям, які мають обмеження життєдіяльності, однак не мають інвалідності. Вчасно надана реабілітаційна допомога є головним чинником мінімізації ризиків виникнення в особи інвалідності, що є особливо важливим в умовах проведення бойових дій. Забезпечення постраждалих внаслідок збройного конфлікту технічними засобами реабілітації не вирішує питання реабілітації в повному обсязі, тому що не відбувається відновлення функціональних можливостей організму. До видатків бюджетних програм фінансування протезування осіб, котрі забезпечували державну безпеку України, не включено оплату послуг фахівців з реабілітації, які мають навчити людину ефективно користуватись отриманим технічним засобом реабілітації.

Загальна кількість осіб з інвалідністю станом на 01 січня 2018 року становить: 2 635 544 осіб, з них 159044 – віком до 18 років.

У 2017 році 135674 особи первинно визнані особами з інвалідністю, з них 110820 – працездатного віку і працюючих 44010 осіб.  

Але показники повної та часткової реабілітації осіб від 18 до 100 років у 2017 році наступні: 7477 осіб повністю реабілітовані (2,1 %) і 18251 – визнані частково реабілітованими (15,9 %). Необхідно зазначити, що діюча система збору і аналізу статистичної звітності не відслідковує ефективність реабілітації дітей.

З аналізу статистичних даних зрозуміло, що потреба в отриманні реабілітаційних послуг стосується значної кількості населення України. Необхідно акцентувати увагу на тому, що вчасна реабілітація має забезпечити: по-перше, підвищення якості медичної допомоги; по-друге, зниження ступеня інвалідизації населення України; по-третє, зменшення фінансового навантаження на державу.

Зменшення фінансового навантаження на забезпечення функціонування системи оцінки функціонування та потреб у соціальній допомозі дозволить перенаправити бюджетні кошти на підвищення якості та кількості реабілітаційних послуг і матеріально-технічного забезпечення процесу реабілітації.

 

Мета роботи: Розробити індивідуалізовані ефективні програми багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів і систем.

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів 

Розроблена концепція семирівневої медичної реабілітації, яка дозволяє проводити реабілітацію хворих на соматичному, системному, тканинному, органному, біохімічному, біофізичному, а також інформаційному (психо-емоційному) рівнях при патології внутрішніх органів та систем, у тому числі – при коморбідності.

Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами.

Концепція семирівневої медичної реабілітації являє собою систему, яка дозволяє проводити реабілітацію хворих на соматичному, системному, тканинному, органному, біохімічному, біофізичному, а також інформаційному (психо-емоційному) рівнях при патології внутрішніх органів та систем, у тому числі – при коморбідності. На відміну від інших підходів до реабілітаційно-лікувального процесу, багаторівнева медична реабілітація є системою, яка дозволяє відновлювати здоров’я пацієнтів, втрачене внаслідок пренесених захворювань, травм або проведеного попередньо лікування. Концепція базується на ґрунтовних знаннях клінічної анатомії, тому передбачає, що основним показником ефективності реабілітаційного засобу має бути відновлення анатомічних структур і відповідних функцій.

 

Практична цінність результатів та продукції 

Система багаторівневої медичної реабілітації дозволяє скорочувати терміни та витрати на лікування хворих за рахунок чіткої стратегії та практичних підходів щодо більшості патологічних станів і нозологій, в тому числі при коморбідності, враховуючи всі рівні організації організму людини: соматичний, системний, тканинний, органний, біохімічний, біофізичний, інформаційний (психо-емоційний).

Базуючись на результатах, отриманих внаслідок проведення НДР, створено новий підрозділ Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – кафедру медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи. Розроблено нову навчальну програму з основ фізичної реабілітації, фізичної та реабілітаційної медицини для студентів четвертого курсу медичного факультету українською, російською та англійською мовами, курс з основ медичної реабілітації, фізіотерапії та курортології, а також курс клінічної вертебрології для студентів п’ятого курсу медичного факультету на українській, російській та англійській мовах, для лікарів-інтернів першого та другого років навчання зі спеціальностей: загальна практика - сімейна медицина, терапія, педіатрія, неврологія, фтизіатрія, загальна хірургія, дитяча хірургія, акушерство та гінекологія, травматологія та ортопедія, медицина надзвичайних станів, анестезіологія, медична психологія, офтальмологія, урологія, психіатрія, інфекційні хвороби, оториноларингологія. Впроваджено три навчально-практичних цикли: клінічна фізіотерапія та курортологія, медична реабілітація, медико-соціальна експертиза. Розроблено програму та розпочато навчання на курсах первинної спеціалізації для лікарів за спеціальністю «фізична та реабілітаційна медицина».

              

             Перелік результатів науково-дослідної роботи:

Бібліографічний перелік (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

Статті у журналах, які входять до наукометричних баз даних - 26

Статті у журналах, які включені до переліку наукових фахових видань України - 10

 

Публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України - 17

 

Доповіді на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до Реєстру затвердженого МОЗ України та НАМН України - 12

 

Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи) - 4

 

Навчальні посібники без грифу МОЗ України та МОН України -  4

 

          Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, які внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України (за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів) - 59

         Перелік отриманих патентів (свідоцтв авторського права) України. - 20

Використання результатів НДР у сфері охорони здоров’я та в інших галузях:

Результати НДР впроваджені в роботу Центру медичної реабілітації та спортивної медицини м. Вінниці, Клінічного санаторію «Авангард», м. Немирів, НДІ реабілітації інвалідів, Клінічний санаторій «Хмільник».

Частина результатів НДР втілена в 2 законопроектах та 2-х проектах наказів МОЗ України.

 

Результати НДР дали можливість співробітникам кафедри створити програму навчання «Фізична та реабілітаційна медицина» на додипломному (студенти 4-го та 5-го курсів) та післядипломному рівнях (лікарі-інтерни 18 спеціальностей, курси первинної спеціалізації 624 годин).

Результати НДР впроваджено в навчальний процес кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи, у лікувальну роботу центру медичної реабілітації та спортивної медицини, клінічного санаторію «Авангард», м. Немирів, клінічного санаторію «Хмільник», м. Хмільник, клінічного санаторію «Жовтень», м. Київ.

Медична ефективність. Структурно-морфологічні зміни можуть стати причиною функціональних та патофізіологічних змін, які найчастіше проявляються у вигляді клінічних симптомів та синдромів на різних рівнях організації організму. При захворюваннях внутрішніх органів від моменту їх виникнення, в процесі патогенезу, а також на етапі клінічної маніфестації, мають місце патологічні зміни на фізичному (соматичному), тканинному, органному, системному, біохімічному, біофізичному, психоемоційному (інформаційно-енергетичному) рівнях. Лікування, як спосіб відновлення патологічно змінених анатомічних структур, реабілітацію, як спосіб відновлення порушених функцій, профілактичні заходи слід проводити на всіх перерахованих рівнях, для відновлення здоров’я, втраченого внаслідок перенесеного захворювання, а також після проведеного раніше лікування. При цьому слід застосовувати систему багаторівневої медичної реабілітації, яка буде спрямована на відновлення або компенсацію патологічно змінених структур та втрачених функцій на кожному з перерахованих рівнів, що є підґрунтям для більш ефективної діагностики, лікування, реабілітації та профілактики захворювань внутрішніх органів та коморбідної патології.

Соціальна ефективність. Система багаторівневої медичної реабілітації – спеціальна частина лікувально-реабілітаційного процесу, спрямованого на відновлення та/або компенсацію уражених анатомічних структур і порушених функцій через застосування профілактичних, лікувальних, оздоровчих, реабілітаційних заходів і засобів, які передбачають вплив на патологічні зміни, що виникли на різних рівнях внаслідок професійної діяльності, захворювань, травм або попереднього медичного втручання. Превентивний ефект багаторівневої реабілітації дозволяє удосконалити профілактику соціально значимих захворювань, що призведе до зменшення поширеності, захворюваності, виникнення ускладнень та інвалідності.

Економічна ефективність. Передбачуваний економічний ефект від впровадження ефективної системи реабілітації дозволяє перерозподіляти кошти, виходячи з дійсних потреб індивіда в отриманні реабілітаційної допомоги та послуг.


За 5 років роботи науковцями кафедри проведено НДР «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем». Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (проф. Безсмертний Ю.О.), заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (ас. Долинна О.В.). Надруковано 3 монографії, 2 навчальних посібники, 36 статей, оформлено 20 патентів, надруковано 78 тез доповідей. Науковці кафедри прийняли участь у роботі 96 конгресів, з’їздів та конференцій. На 52 форумах співробітники кафедри були доповідачам.

У 2018 році кафедра ініціювала та провела Перший Подільський симпозіум з фізичної та реабілітаційної медицини.

Співробітники кафедри приймають активну участь в розробці закону про медичну реабілітацію в Україні, наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385 (Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров'я та посад фахівців у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я)» та інших законодавчих і методичних документів.

Колективом кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи під керівництвом д. мед. н., професора Колісника П.Ф. створена принципово нова модель медичної реабілітації, яка включає 7 рівнів медичної реабілітації.

Для кожного реабілітаційного рівня розроблені концепції, методики та принципи лікування. Для цього теоретично і практично розроблено поняття ключового моменту кожного рівня, а також розроблено схему взаємозв’язків між реабілітаційними рівнями, яка передбачає правильний вибір лікувальних методик відносно заданої реабілітації на кожному рівні.

Важливим етапом реалізації ідеї була розробка принципу вибору методики лікування для конкретного пацієнта на кожному етапі реабілітації в конкретний період часу. В результаті наукової роботи, в тому числі і експериментальної, встановлено, що лікуванням може вважатись лише спосіб відновлення анатомічної структури у широкому сенсі, тобто – від макроструктури до змін форм клітин і навіть внутрішньоклітинних структур.

Ще одним важливим висновком стало поняття того, що функціональних захворювань не існує. «Функціональне захворювання» - це патологічний стан, при якому не знайдено патанатомічних змін. 

Література, що видана кафедрою

 1. Колісник П.Ф. Лекції з клінічної вертебрології Вінниця, "Нова книга", 2016. – 184 с.
 2. Килівник В.С. Історія Немирівського дендропарку Вінниця, "Нова книга", 2016, 48с., 3, 9 ум. друк. арк., тираж 300 пр.3
 3. Безсмертний Ю.О., Шевчук В.І. Місцевий больовий синдром ампутаційних кукс нижніх кінцівок. Монографія. Вінниця, 2014. – 192 с.
 4. Плахтій П.Д., Галаченко О.О., Лук’янова О.В. Основи фітотерапії Навчальний посібник для студентів ІІІ-IV рівнів акредитації. – Кам’янець- Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 152 с. Тираж 500 примірників
 5. Плахтій П.Д., Галаченко О.О. Захворювання серця і кровоносних судин. Профілактика і лікування. Навчальний посібник. - Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2014. – 144 с. Тираж 500 примірників

 

Перелік отриманих патентів (свідоцтв авторського права) України за НДР «Розробка програм багаторівневої медичної реабілітації при захворюваннях внутрішніх органів та систем»

 1. Спосіб лікування порушень консолідації кісток. Патент на корисну модель. Заявлено u 2013 02914, МПК G01N 33/48, А61В 17/56, №82690. Бюл. №15 від 12.08.2013. Безсмертний Ю.О.
 2. Патент України на корисну модель № 50517. Спосіб моделювання хронічного обструктивного захворювання легенів /Масік Н.П. Опубл. 10.06.2010. Бюл. № 11. МПК G09B23/28 (2006.01)
 3. Патент України на корисну модель № 50560. Спосіб моделювання системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легенів /Поворознюк В.В., Масік Н.П., Маленький В.П. Опубл. 10.06.2010. Бюл. № 11. МПК G09B23/28 (2006.01)
 4. Патент України на корисну модель №72290. Пристрій для лікування хворих з вертебральною патологією грудного і поперекового відділу хребта/ Колісник П.Ф., Колісник С.П., Ціхомський А.М. Опубл. 10.08.2012. Бюл. №15
 5. Спосіб прогнозування розвитку рефрактур. Патент на корисну модель. Заявлено u 2013 00209, МПК (2013.01), А61В 5/00, А61N 1/10 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01), № 82146. Бюл. №14 від 25.07.2013. Безсмертний Ю.О.
 6. Спосіб прогнозування розвитку гіперпластичного хибного суглоба. Патент на корисну модель. Заявлено u 2013 00166, МПК (2013.01), G01N 33/48 (2006.01), А61В 6/00, № 82135. Бюл. №14 від 25.07.2013. Безсмертний Ю.О.
 7. Спосіб прогнозування розвитку авітальних типів хибних суглобів. Патент на корисну модель. Заявлено u 2013 00141, МПК (2013.01), А61В 5/00, A61N 1/10 (2006.01), G01N 33/48 (2006.01), №82123. Бюл. №14 від 25.07.2013. Безсмертний Ю.О.
 8. Спосіб прогнозування нейродистрофічного синдрому у хворих з хибними суглобами. Патент на корисну модель. Заявлено u 2013 14791, МПК (2013.01), G01N 23/00, А61В 8/00, А61В 17/00, №81218. Бюл. №12 від 25.06.2013. Безсмертний Ю.О.
 9. Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу після перелому кісток. Патент на корисну модель. Заявлено u 2012 14609, МПК (2013.01), А61В 5/145 (2006.01), А61В 6/00, G01N 33/48 (2006.01), №81196. Бюл. №12 від 25.06.2013. Безсмертний Ю.О.

10. Патент України на корисну модель № 74852. Спосіб прогнозування перебігу ідіопатичного пролабування мітрального клапану/ Осипенко І.П., Солєйко О.В., Солейко Л.П.. Опубл. 12.11.2012. Бюлетень № 21

11. Патент на корисну модель №72245. Спосіб лікування порушень постави в сагітальній та фронтальній площинах/ Колісник П.Ф., Колісник С.П., Ціхомський А.М. Опубл. 25.10.2012. Бюл. №20

12. Спосіб прогнозування формування гіпопластичного чи атрофічного хибного суглоба. Патент на корисну модель. Заявлено u 2012 14615, МПК (2013.01), А61N 1/10 (2006.01), А61В 17/00, №82099. Бюл. №14 від 25.07.2013. Безсмертний Ю.О.

13. Спосіб лікування вагітних при супутніх захворюваннях хребта. Патент на корисну модель. Заявлено u 2012 12783, МПК G09B 23/28, № 81551, Бюл. №13 від 10.07.2013. Колісник П.Ф., Колісник С.П., Ціхомський А.М.

14. Крісло для корекції постави з пневмосферою Україна № u 201600079 9.06.2016         Крісло для корекції постави з пневмосферою. Деклараційний патент на корисну модель Колісник П.Ф., Колісник С.П., Крес А.В.

15. Кореляційна система аналізу структурних змін мікросудин кон’юктиви ока Заявка № u 2014 06807 від 16.06.2015 Кореляційна система аналізу структурних змін мікросудин кон’юктиви ока. Павлов С.В, Тимченко Л.І., Марченко Л.В., Колісник П.Ф., Романюк С.О., Бабюк Н.П.

16. Пристрій для моделювання нейрона Заявка № u 2014 06908 Пристрій для моделювання нейрона. Мартинюк Т.Б, Колісник П.Ф., Кожем’яко А.В., Васильківа О.С.

17. Пат. 108614 Україна, МПК. Спосіб прогнозування розвитку остеопорозу / Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.; заявник та патентовласник НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – № 201600434; заявл. 19.01.16; опубл. 25.07.16, Бюл. № 14.

18. Пат. 120328 Україна, МПК. Спосіб діагностики розвитку атеросклерозу / Безсмертний Ю.О., Безсмертна Г.В.; заявник та патентовласник НДІ реабілітації інвалідів ВНМУ ім. М.І. Пирогова. – №201704965; заявл. 22.05.17; опубл. 25.10.17, Бюл. № 20

19. Пат. 134334 Україна, МПК. Заявка № u201812507 Оптичний неінвазивний пристрій для визначення рівня периферійного кровонаповнення / Козловська Тетяна Іванівна (UA), Колісник Петро Федорович (UA), Павлов Володимир Сергійович (UA).

20. Патент на корисну модель «Спосіб комплексного лікування після інфекційного синдрому кашльової гіперчутливості». №123089. 12.02.2018 р.

Контакти

 

Бази кафедри:

1) Центр медичної реабілітації та спортивної медицини, вул. Блока, 30 (3 гуртожиток) тел.: (0432) 66 22 32;

2) Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю, вул. Хмельницьке шосе, 104;

3) ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Університетська клініка, пр-т Коцюбинського, 6;

4) МКЛ ШМД, Діагностичний центр, вул. Київська 68, 4 поверх, к. 420.