Студенту

Історія кафедри

Початком історії кафедри фтизіатрії у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова можна вважати 1954 рік, коли викладачі кафедри факультетської терапії під керівництвом видатного вітчизняного терапевта професора Б.С.Шкляра та доцента кафедри – учня В.П.Образцова – В.О.Сафіна почали читати лекції і проводити окремі практичні заняття з фтизіатрії. В цьому ж році на кафедрі було створено окрему посаду асистента з курсу туберкульозу та виділено 14 годин практичних занять на 4 курсі лікувального факультету.

З 1957 року було виділено посаду доцента на кафедрі факультетської терапії і додатково – посаду асистента для викладання курсу фтизіатрії.

З 1969 року штат асистентів значно збільшується, а з 1971 р. – створюється власне кафедра фтизіатрії. Її засновником у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова був доцент (потім професор) Борис Абрамович Березовський. Саме за його ініціативою курс фтизіатрії при кафедрі госпітальної терапії перетворився у самостійну кафедру, у складі якої було 10 осіб, включаючи посади професора, доцента, 5 асистентів, клінічного ординатора і двох лаборантів. Фтизіатрія викладалася на 4 курсі лікувального, 5 курсі педіатричного і на 6 курсі лікувального та педіатричного факультетів у обсязі 120 годин. Клінічною базою кафедри тоді був Вінницький обласний і міський протитуберкульозний диспансери, розташовані у мальовничому районі м.Вінниці – П’ятничанах. Обласним диспансером на той час головував С.А.Марковский (пізніше – кандидат мед наук і заслужений лікар України), міським – В.Т.Слотюк.

З початку заснування кафедри тут працювали доцент (потім - професор) Б.А.Березовський, асистент (потім - доцент) Віталій Васильович Марчак. Після створення кафедри тут почали працювати асистент (потім – доцент) Іван Юрієвич Осійський , асистент (потім доцент) Володимир Степанович Голанов, асистент Ізабела Іванівна Попова, асистент Володимир Устинович Василик, асистент Володимир Григорович Гончаров. Дещо пізніще до них приєднався асистент (потім доцент) Георгій Григорович Закопайло. У 1979 році до кафедри було приєднано курс фтизіатрії факультету удосконалення лікарів, який очолив доцент Голанов В.С., а з 1992 року на кафедрі було створено курс клінічної імунології та алергології.

На курс фтизіатрії факультету удосконалення лікарів за конкурсом спочатку було зараховано асистентом (потім - став доцентом) Володимира Олександровича Кучера, асистентом (потім став професором, а з 1992 року - завідувачем кафедри фтизіатрії) Бориса Михайловича Пухлика, асистентом (потім став професором, завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб) Юрія Михайловича Мостового, дещо пізніше асистентом (потім стала доцентом) було зараховано Раїсу Юрієвну Салобай, асистентом Людмилу Володимирівну Михей.

В 1988 році у зв’язку з розширенням викладання фтизіатрії до штату кафедри на посаду асистента зараховують Сергія Вікторовича Зайкова, який пізніше став доцентом, а потім – і професором кафедри.

З 1992 року в зв'язку з організацією курсу клінічної імунології та алергології, до штату кафедри зараховують Ольгу Броніславівну Бондарчук, Ірину Володимирівну Корицьку, Людмилу Григорівну Кулик, Олександра Петровича Незгоду (зараз всі є доцентами).

За збіглі часи окрім цих вчених і викладачів на кафедрі плідно попрацювали Анжела Анатоліївна Зайкова, Павло Михайлович Остапчук, Іна Вікторівна Березюк, Світлана В’ячеславівна Ланова, Лідія Миколаївна Кириченко,Світлана Миколаївна Куляс ( стали кандидатами медичних наук ), лаборантиЛариса Давидівна Котляр, Тетяна Анатоліївна Козловська, працюють старший лаборант Ольга Людвиківна Бобело, лаборант Оксана Іванівна Маланич та інші висококваліфіковані науковці, лікарі та лаборанти.

У 1955 році у Вінниці засноване обласне товариство фтизіатрів, головою якого довгі роки був професор Б.А.Березовський. З 1992 року вінницькі лікарі та науковці в галузі фтизіатрії, пульмонології, імунології та алергології були інтегровані у відповідну асоціацію – АФПІА (головой спочатку був проф. Б.М.Пухлик, пізніше – головний лікар облтубдиспансеру І.М.Горбатюк).

Бази кафедри

  • ВОСТМО «Фтизіатрія» (Гніванське шосе 7 км., с.Бохоники, Вінницький район)
  • Алерго-імунологічний центр (Хмельницьке шосе 145, м.Вінниця)
  • Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.Пирогова ( вул.Пирогова 46, м.Вінниця)
  • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини (Центр первинної медикосанітарної допомоги №3, вул.Інтернаціоналістів 10, м.Вінниця)
  • Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця (вул.Коцюбинського 6, м. Вінниця)

Штат кафедри

Кулик Людмила Григорівна


- Завідуюча кафедри, завідуюча учбовою частиною кафедри, доцент, кандадат медичних наук

Осійський Іван Юрійович


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Незгода Олександр Петрович


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Бондарчук Ольга Броніславівна


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Корицька Ірина Володимирівна


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Богомолов Артемій Євгенійович


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Кириченко Лідія Миколаївна


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Дудник Андрій Борисович


- доцент кафедри, кандидат медичних наук

Пликанчук Ольга Володимирівна


- асистент кафедри, кандидат медичних наук

Тхоровський Михайло Анатолійович


- асистент кафедри, кандидат медичних наук

Дубчак Людмила Іванівна


- асистент кафедри

Новини

Звіт про проведення ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку-2017»
11.05.2017
Гранти для студентів
05.05.2017

Наукова діяльність

Підготовка кадрів

На кафедрі за період її існування підготовлено та захищено 4 докторські дисертації (Б.А. Березовським, Б.М. Пухликом, В.С. Голановим, С.В. Зайковим), 33 кандидатські дисертації (В.В. Марчаком, Г.Г. Закопайлом, Б.М. Пухликом, В.О. Кучером, Ю.М. Мостовим, Б.Ф. Гохштейном, Р.Ю. Салобай, С.В. Зайковим, В. Мзаєком, І.М. Горбатюком, О.Б. Бондарчук, І.В. Корицькою, І.І. Єкімовою, Л.Г. Кулик, О.П. Незгодою, О.Ф. Бугаєм, А.І. Барціховським, А.А. Зайковою, І.В. Березюк, В.Б. Русановою, П.М. Остапчуком, Т.Л. Процюк, А.І. Барвінком, Я.М. Кулик, С.В. Лановою, М.А. Тхоровьским, В.В. Родінковою, А.В. Ковпак, С.М. Куляс, Л.М. Кириченко, А.П. Гришило, О.В. Пликанчук, А.Є. Богомоловим, А.Б. Дудником). Виконуються 3 кандидатські дисертації та 1 докторська.

Окрім цього, на кафедрі практично щорічно готуються очні та заочні аспіранти, клінічні ординатори, практичні лікарі, магістранти, заохочуються до наукової праці студенти різних факультетів. Сумісні роботи опубліковані як в матеріалах студентських конференцій, так і в тезах конференцій молодих вчених.

Громадська робота

Значною мірою  зусиллями колективу кафедри було проведено з’їзд фтизіатрів України (1981 р.), Всесоюзну конференцію з алергології (1985 р.) та  республіканську з пульмонології (1992 р.), ряд Всесоюзних та республіканських форумів, де вони були спів організаторами. За роки незалежності співробітниками кафедри також було проведено перший з'їзд фтизіатрів і пульмонологів України (1993 р.), а також 3 з'їзди алергологів України, низку науково-практичних конференцій з алергології (більше 10, причому у Вінниці вони стали традиційними).

 За спільною ініциативою кафедри та Інституту фтизіатрії і пульмонології АМН України при підтримці облтубдиспансеру у Вінниці було започатковано "Український пульмонологічний журнал" (головний редактор – акад. АМН України проф. Ю.І.Фещенко (Київ), заступник – проф. Б.М.Пухлик). За ініціативою нашої кафедри та  Українського товариства імунологів та алергологів (голова – проф..Г.М.Дранік) у Вінниці було засновано журнал "Імунологія та алергологія". Проф.. Б.М.Пухлик є причетним до видання журналів „Астма і алергія”, „Оториноларингологія”, „Алергологія, імунологія, інсектологія”, входить до їх редакційної колегії. Співробітники кафедри активно співпрацюють з провідними науковими і популярними медичними виданнями в Україні ( газети „Ваше здоров’я”, „Новини медицини і фармації” тощо).

Вкладом колективу кафедри у міжнародні стосунки була організація міжнародної конференції, присв’яченої пам’яті видатного вихідця з України, Нобелівського Лауреата Зельмана Абрахама Ваксмана, який винайшов перший протитуберкульозний препарат стрептоміцин, що зберіг у світі життя мільйонам людей. На цій конференцій був присутнім його син професор Байрон Ваксман, правнук лауреата, відомі науковці зі США. В місті народження Нобелівського Лауреата (селище Нова Прилука, Липовецького району) було встановлено пам’ятну стелу.

Професор Пухлик Борис Михайлович є засновником та президентом Асоціації алергологів України. В 2014 році кандидат мед.наук, доцент А.Е.Богомолов був обраний відповідальним секретарем Асоціації алергологів України.

Навчальна робота

Кафедра користується власними текстами лекцій з фтизіатрії (вони у формі посібника видані у 1994, 1996, 2000, 2004 роках), орієнтованим на студентів власними "Кратким руководством по пульмонологии»,  "Довідником з диференційної діагностики захворювань органів дихання”, численними монографіями, навчальними посібниками тощо, розтиражованими методичними розробками, оригінальними учбово-контролюючими комп”ютерними програмами, ситуаційними завданнями, діловими іграми, численними таблицями, слайдами. У 2004 році вийшов перший в Україні посібник для студентів ВУЗів „Алергологія”, який заповнив пробіл у цій галузі медичної освіти.

Кафедра практично вперше в республіці почала викладати клінічну імунологію і алергологію, для чого була створена оригінальна навчальна програма, організовані кабінети, лабораторії, видано "Руководство по  практической иммунодиагностике и иммунотерапии». Досвід для цього було набуто ще за часів СРСР, коли проф..Б.М.Пухлик разом з науковцями Росії складав перші програми з алергології-імунології для ВУЗів СРСР.

Курс фтизіатрії ФУЛ (з 1987 р. його очолює доцент В.О.Кучер) займається підвищенням кваліфікації лікарів-фтизіатрів України, а також проводить курси тематичного удосконалення для терапевтів загальної лікувальної мережі з питань пульмонології та  фтизіатрії, у тому числі у  виїздних умовах. Він має атестаційні цикли, веде підготовку лікарів-інтернів.. Якіснійпідготовці лікарів сприяють численні підрозділи і кабінети облубдиспансеру, навчальні та контролюючі комп”ютерні програми, після засвоєння яких лікарям видаються атестаційні сертифікати на відповідну категорію.

Взагалі важко підрахувати число студентів, лікарів, науковців, які отримали знання на кафедрі. Орієнтовно, тут навчалося понад 30 тис. студентів, понад  2500 фтизіатрів з 22 областей України, до 30 аспірантів, понад 10 клінічних ординаторів. Прочитано до 6000 лекцій, проведено понад 40000 годин практичних занять, проконсультовано до пів”мільйона і проліковано понад 30 тис. хворих, здійснено до тисячі виїздів по санавіації, виконано близько тисячі  операцій та багато іншого.

Співпраця з установами охорони здоров'я

Окрім безпосередньої роботи на клінічних базах співробітниками кафедри здійснюються виїзди в райони області для проведення конференцій, обслуговуються виклики по санітарній авіації. Професор Б.М.Пухлик з 2005 року виконує обов”язки головного позаштатного алерголога МОЗ України.

Співробітники кафедри працювали у Сомалі, Замбії, Алжирі, Афганістані, прийняли участь  у міжнародних форумах (Італія, Іспанія, Польща, Велика Британія, США, Бельгія, Швеція, Франція, Швейцарія), 4 наукових експедиціях у Сибіру, Хакасії, Киргизії, Білорусії, навчалися у США .

Досягнення кафедри

Вперше в світі:

1. Відкриття алергологічного кабінету в противотуберкульозному закладі (1980).

2. Створення і виробництво портативного експрес-аналізатора алергічних реакцій (1995), пізніше його модифікацій – ІТА-5,ІТА-6.

3. Разом з Вінницьким ТОВ «Імунолог» створення технології скринінгу алергічних захворювань і оригінального набору для їх скринінгу (2002 рік).

4. Разом з Вінницьким ТОВ «Імунолог» створення  оригінальних компакт-ланцетів для прик-тесту двох модифікацій (2003, 2008).

5. Разом з Вінницьким ТОВ «Імунолог» створення  набору для діагностики медикаментозної алергії і технології її раннього виявлення (2002).

6. Разом з Вінницьким ТОВ «Імунолог» створення оригінальних пероральних драже для специфічної імунотерапії з вмістом різних груп алергенів (побутових, пилкових, 2002, 2004).

Вперше в країні:

1. Раннє виявлення туберкульозу серед сільського населення методом подвірних обходів (1980).

2. Проведення динамічного клінико-епідеміологічного вивчення розповсюдження алергічних захворювань популяційного масштабу (1981-1992, обстежено понад 100 тис. людей).

3. Визначення  - L форм мікобактерій туберкульозу (1983).

4.Близнюкові дослідження в галузі пульмонології, алергології (1981-1985), спільно з проф.Б.І.Коганом, проф. Ф.З.Савранським, проф. Ю.М.Мостовим.

5. Створення курсу клінічної імунології та алергології для студентів (1992) та імунологічного центру (1992).

6. Впровадження методу специфічної імунотерапії при алергічних захворюваннях у хворих на туберкульоз (1981-1984).

7. Впровадження методів імунотермістометрії, хемілюминометрії для діагностики ексудативних плевритів, менінгітів (1984), також при діагностиці гиперчутливості (1981-1993).

8.Внутришньовенна лазерна терапія при активному туберкулезі легень з використанням ультрафіолетового і гелій-неонового лазера (1988).

9.Створення і виробництво вітчизняних діагностичних і лікувальних алергенів (1994-2005).

10. Створення вітчизняних формулярів лікування алергічних захворювань (2008).

11.Прийнято участь у створенні (2006) та перегляді (2011) вітчизяних протоколів надання допомоги при алергічних захворюваннях.