Перелік доповідачів секції фармацевтичної хімії на ХІІІ міжнародній науковій конференції студентів

07.04.2016

СЕКЦІЯ: Фармацевтична хімія

Президія: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., к.хім.н. доц. Михайлова І.В., к.фарм.н. доц. Дученко М.А., к.фарм.н. доц. Гарник М.С., к.фарм.н. ас. Скупа О.О.

Секретар: ас. Чорнокнижний С.І.

Студенти:

1. Синтез тіазоло[4,5-В]піридин-5-карбонових кислот як потенційних біологічно активних сполук

Доповідачі: Матійків О.В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Лозинський А.В.

2. Аналіз ринку фітопрепаратів для лікування серцево-судинних захворювань

Доповідачі: Остапчук І.О., 56 група, 5 курс.

Науковий керівник: к.фарм.н., доц. Гарник М.С., к.фарм.н., доц. Дученко М.А., к.фарм.н., ас. Ващук В.А., ас. Очеретнюк А.О.

3. Розробка методик ідентифікації рифампіцину

Доповідачі: Калугіна Х., 56 група, 5 курс.

Науковий керівник: к.фарм.н., ас. Скупа О.О., ас. Недорезанюк Н.С.

4. Використання побутової хімії та її вплив на організм людини

Доповідачі: Ковальчук І.А., Брумар В.В., 52 група, 1 курс.

Науковий керівник: ас. Знаміровська Е.М.

5. Вплив вітамінів на людський організм

Доповідач: Козак Н.В., 53 група, 1 курс.

Науковий керівник: ас. Знаміровська Е.М.

6. Адсорбція кверцетину адсорбентами для твердофазної екстракції поліфенолів

Доповідачі: Марцевич Я.С., Вансович В.О., 53 група, 2 курс.

Науковий керівник: к.хім.н. доц. Михайлова І.В., ст. викл. Стахмич Т.В.

7. Значення йоду в життєдіяльності людини та методи його визначення

Доповідачі: Головатюк А., Паламарчук Т., Осів О., Грейц Я., 52 група, 2 курс.

Науковий керівник: к.хім.н. доц. Ющенко Т.І., ст. викл. Косарева А.Є., ас. Слободянюк Л.В., ас. Рогова О.Ю.

8. Розробка альтернативних методик ідентифікації флуконазолу

Доповідачі: Кубряк В., Яроцька А., 52 група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. Білик О.В., ас. Мазур О.І.

9. Рослинні соки – природне джерело кальцію та магнію

Доповідачі: Білобров М., 53 група, 3 курс.

Науковий керівник: ас. каф. фарм. хімії Рогова О.Ю., к.біол.н., ас. каф. фармації, Бобровська О.А.

10. Наркотичні засоби на дискотеках

Доповідачі: Рожило А.А., Бердник О.В., 51 група, 4 курс.

Науковий керівник: ас. Мельник Т.Ю., ас. Букін С.А., ас. Полонець О.В.

11. Дослідження адсорбції йонів цинку на поверхні нанодисперсного кремнезему екстракційно-фотометричним способом

Доповідачі: Спеней В., 52 група, 4 курс.

Науковий керівник: ас. Степанюк К.О., ас. Куколевська О.С.

12. Контроль якості лікарських засобів на Україно-Іспанському підприємстві «Сперко»

Доповідачі: Осадча Д., 52 група, 5 курс.

Науковий керівник: ас. Дякова Ф.Є.

Молоді вчені:

1. Синтез і нейропротекторний потенціал імідів спіро[піролідин-3,2'-оксіндол]-цис-3′,4′-дикарбонової кислоти з залишками біогенних сірковмісних амінокислот

Доповідачі: к.фарм.н., доц. кафедри органічної хімії НФУ Редькін Р.Г., д.мед.н., доц. кафедри фармакології, зав. науково-дослідної лабораторії з доклінічної оцінки нових лікарських засобів та біологічно-активних сполук ВНМУ імені М.І. Пирогова «Фармадар» Ходаківський О.А.

Науковий керівник: д.фарм.н, д.хім.н, проф., академік НАНУ, ректор НФУ Черних В.П.