Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Робочі програми - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Самостійна робота студентів - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Список рекомендованої лiтератури - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра психіатрії Вінницького медичного інституту була заснована в 1935 році.

При створенні кафедри її очолив О. К. Судомир, випускник Київського медичного інституту. О. К. Судомир з перших років своєї лікарської діяльності присвятив себе психіатрії. До 1941 року, коли він добровільно вступив до лав армії, О. К. Судомир майстерно читав лекції, проводив практичні заняття. Його діяльність як вченого охоплювала велике коло питань – головним чином питання загальної психопатології та судової психіатрії, якій він присвятив 25 друкованих праць, що охоплювали, як теоретичні, так і практичні проблеми. Його перу належить підручник із судової психіатрії. З 1946 року за направленням Міністерства охорони здоров’я УРСР він очолив кафедру психіатрії Станіславського (Івано-Франківського) медичного інституту.

Після звільнення Вінниці від німецьких окупантів у 1944 році розбудовою та відновленням, як кафедри, так і психоневрологічної лікарні, займався проф. О. А. Зайцев – випускник Ленінградського медичного інституту, який до цього протягом 14 років завідував кафедрою психіатрії Єреванського медичного інституту та очолював Республіканську психіатричну лікарню в м. Єревані (Армянська РСР).

О. А. Зайцев був талановитим організатором та вченим, якому належить пріоритет в описанні „симптому дзеркала” у психічно хворих (1952). Основним напрямком діяльності в цей час було вивчення проблем шизофренії (фіксований виступ „Клінічне вчення про шизоїда” на Всесоюзному з’їзді невропатологів та психіатрів у Москві), прогресивного паралічу божевільних (доповідь на Всеукраїнському з’їзді психіатрів, а також статті у Паризькому медико-психологічному журналі). Відомими роботами О. А. Зайцева стали монографії „Щодо вивчення суїцидального феномену у божевільних та психопатів” та „Клініка гострого та хронічного отруєння тетра-етил-свинцем”. За свою працю по розбудові психіатрії в м. Вінниці О. А. Зайцев був нагороджений медаллю „За доблесну працю” та Подякою Мінздраву УРСР „За відновлення Вінницької психлікарні”.

З 1955 року по 1960 рік і з 1963 року по 1971 рік кафедру очолював проф. І. А. Мізрухін – людина талановита та багата душею. Він був науковим керівником не лише у співробітників кафедри, але й у всіх лікарів-психіатрів обласного центру. Центральне місце в науковій спадщині проф. І. А. Мізрухіна належить проблемам геріатричної психіатрії, психічним змінам при фізіологічній та патологічній старості, атеросклерозі судин головного мозку. Розробці проблем атеросклеротичних психозів присвячені кандидатські дисертації Г. А. Вієвської, А. К. Римші, П. П. Тимощука, О. М. Мілімовки, проблем пресенільних психозів – О. В. Черниш та Е. В. Столярчук. В цей час кафедрою та практичними лікарями велась велика робота по вивченню розповсюдженості психічних захворювань серед мешканців Вінницької області (Р. Л. Марьянчик, В. Є. Бузанова, Р. Й. Веретинська, З. Г. Лившиць, Я. Є. Гуменюк, Я. С. Ольхова, М. М. Іхтейман, О. П. Гірич, Н. М. Ступницька, Є. О. Обухова). Під керівництвом І. А. Мізрухіна розроблялася також тема комбінованого лікування шизофренії. Цій проблемі присвячені кандидатська та докторська дисертації О. Т. Даниленко, в подальшому зав. кафедри психіатрії Львівського медичного інституту. І. А. Мізрухіним випущені монографії „Лікування сном” та „Психогігієна розумової праці”, чотири збірники наукових праць, проведено п’ять республіканських наукових конференцій, під його керівництвом захищено шість кандидатських та одна докторська дисертація.

З 1960 року по 1963 рік кафедру психіатрії очолював доц. Б. В. Шаров, який вперше в Україні організував ЕЕГ-лабораторію в психіатричній клініці та широко застосовував цей метод дослідження на практиці. Його кандидатська дисертація присвячена ЕЕГ-дослідженням при циркулярному психозі, а друковані роботи – ЕЕГ-дослідженням при атеросклерозі судин головного мозку, травматичних психозах, олігофреніях, прогресивному паралічі божевільних, судомних синдромах.

В період з 1972 року по 1985 рік головним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом завідуючої кафедри проф. Г. А. Вієвської було дослідження перебігу алкогольних психозів у жителів сільської місцевості, які контактували із пестицидами. В той час співробітниками кафедри були доцент А. К. Римша, асистенти В. Є. Бузанова, П. П. Тимощук, О. М. Мілімовка, Л. М. Жученко, Н. С. Марковська, М. І. Тонкаль. В 1979 році при кафедрі був створений курс підвищення кваліфікації лікарів, який виділився в 1987 році в окрему кафедру факультету удосконалення лікарів.

З 1985 по 1994 рік під керівництвом доц. В. Є. Бузанової, яка виконувала обов’язки завідувача кафедри, співробітники кафедри займалися розробкою проблеми застосування ентеросорбентів у лікуванні психічних захворювань. За цей період були захищені докторська дисертація С. В. Римшею та кандидатська і докторська дисертації асистентом Н. Г. Пшук.

З 1995 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Римша Софія Віталіївна. З цього часу головним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом завідуючої кафедри стало дослідження особливостей клініки, перебігу та лікування афективних розладів екзогенного походження. За цей час кандидатські дисертації захистили Серебреннікова О.А., Кривоніс Т.Г., Теклюк С.В., Стукан Л.В.

В 2008 році з утворенням нової кафедри «Медичної психології та психіатрії» базова кафедра перейменована на «Кафедру психіатрії та наркології».

Нині співробітники кафедри психіатрії та наркології проводять наукову роботу в руслі вирішення актуальних проблем сучасної психіатрії та наркології, та велику навчальнo-методичну роботу ознаменовану переходом до навчання по Європейській кредитно-трансферній системі освіти (ECTS).

Штат кафедри

Римша Софія Віталіївна


зав.кафедри, доктор медичних наук, професор

Закінчила лікувальний факультет Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова, в 1979 році за спеціальністю лікар-лікувальна справа з відзнакою, інтернатуру за спеціальністю психіатрія .
Рішенням ради при 1-му ММІ ім.. І.М. Сєченова (м. Москва) та затверджено ВАК СРСР від 20.10.1988 р. кандидат медичних наук зі спеціальності психіатрія.
З 1996 року доцент кафедри психіатрії та медичної психології.
Рішення ВАК РФ від 08.07.1994р. доктор медичних наук зі спеціальності психіатрія .
Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Московській медичній академії ім.. І.М. Сєченова .
Стаж педагогічної роботи з 11.09.1988 на кафедрі психіатрії та наркології ВНМУ ім. М.І.Пирогова .
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:
З 11.09.1989 по 01.03.1995 – асистент кафедри психіатрії;
З 01.03.1995 по 01.09.2009 – завідувач кафедри психіатрії, загальної та медичної психології;
З 01.09.2009 по теперішній час – завідувач кафедри психіатрії та наркології.

Слободянюк Людмила Федорівна


доцент, к.м.н.

Марункевич Ярослава Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

В 2011 році закінчила медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з відзнакою і отримала вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. В 2013 році закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Психіатрія». Після закінчення інтернатури працювала лікарем-психіатром 2-го відділення ВОПНЛ ім. ак. О.І. Ющенка. З вересня 2013 року працює асистентом кафедри психіатрії та наркології. В 2015 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Психіатрія». З 30.03.2018 р. - по теперішній час - доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО. З вересня 2019 року працює консультантом Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Сфера наукових інтересів: ендогенні та екзогенно-органічні психотичні та непсихотичні психічні розлади, психофармакологія.

Мруг Олена Федорівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 р. з відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова та отримала диплом спеціаліста. З 2010 по 2012 р.р. навчалася в інтернатурі на базі ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка та ВОПЛ №2. По закінченні отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю “Психіатрія”.
У 2012 р. з відзнакою закінчила навчання в магістратурі та здобула кваліфікацію магістра медицини з психіатрії. Захистила магістрантську роботу на тему “Діагностика та розповсюдженість деменцій при первинних дегенеративних захворюваннях головного мозку з порушенням когнітивних функцій у Подільському регіоні”,
По закінченні інтернатури працювала лікарем-психіатром у чоловічому експертному відділенні №7 ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка (після вступу до аспірантури — за сумісництвом), ко-терапевтом з групової психотерапії у відділеннях ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка №7 та №14.
У 2012 р. була обрана на посаду заступника голови Наглядової ради ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка.
У 2012 р. на конкурсній основі була зарахована на очну форму навчання до аспірантури, розпочала роботу над кандитатською дисертацією. Являюсь дійсним членом української асоціації транзактного аналізу (УАТА).
З 2013 р. за сумісництвом працюю асистентом кафедри психіатрії та наркології.

Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна


доцент, завуч кафедри, к.м.н.

Cемененко Катерина Михайлівна


ас.

Теклюк Сергій Васильович


доцент, к.м.н.

У 2001 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім.. М.І. Пирогова.
У 2002 році закінчив з відзнакою навчання в магістратурі та отримав ступінь магістра медицини за спеціальністю «Психіатрія».
У 2002 році на конкурсній основі був зарахований до аспірантури на очну форму навчання. З 2003 року працював за сумісництвом лікарем-психотерапевтом у Вінницькій міській поліклініці №2 та лікарем-психіатром Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення методів діагностики та лікування коморбідних депресивних розладів серед пацієнтів загальномедичної мережі» та отримав наукову ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Психіатрія».
З 2007 року – асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.
З 2009р. обраний на посаду завуча кафедри психіатрії та наркології.
Психіатр першої категорії.

Серебреннікова Оксана Анатоліївна


доцент, к.м.н.

Лук'янович Ігор Леонідович


асистент

У 1986 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1986 по 1994 рік працював лікарем-психіатром Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім.акад. О.І. Ющенка.
З 1994 по 1998р. працював директором лікувального центру.
З 1998 року- головний лікар Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору УМВС України у Вінницькій області.
З 2004 року – асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.
З 2008р. асистент кафедри психіатрії та наркології.
Обраний профоргом кафедри.

Клочко Ольга Сергіївна


асистент

Кучерук Софія Олегівна


асистент

Масік Олег Ігорович


асистент, кандидат медичних наук

Чорна Тетяна Сергіївна


асистент, кандидат медичних наук

Працювали на кафедрі

Новини

Перший крок в науку - 2021.
11.03.2021

15-17 квітня відбудеться XVIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2021" в онлайн-форматі.

Організація дистанційного навчання
25.09.2020

Заняття у студентів 3-го, 4-го та 6-го курсів проходять дистанційно. 

Засідання студенської наукової конференції 2016
08.04.2016

Наукова діяльність

НДР кафедриНаукова діяльність

Література, що видана кафедрою

Методические рекомендации-2010Методичні рекомендації-1 2009Методические рекомендации 2  2012 Методичний посібник 1 2013