Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література_медична етика та деонтологія_2020 Література_психіатрія_2020 Методичнi вказівки - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Методичні рекомендації_медична етика та деонтологія_2020 Методичні рекомендації_психіатрія_2020 Робочі програми - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Робочі програми - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Робоча програма_медична етика та деонтологія_2020 Робоча програма_психіатрія_2020 Самостійна робота студентів - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Самостійна робота_медична етика та деонтологія_2020 Самостійна робота_психіатрія_2020 Силабус PhD Медична етика та деонтологія 2020 Силабус PhD Психіатрія 2020 Список рекомендованої лiтератури - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Список рекомендованої лiтератури - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Тематичнi плани практичних занять - Лікувальна справа - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Медична етика та деонтологія Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Психіатрія , наркологія та психотерапія Тематичний план_медична етика та деонтологія_2020 Тематичний план_психіатрія_2020

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра психіатрії Вінницького медичного інституту була заснована в 1935 році.

При створенні кафедри її очолив О. К. Судомир, випускник Київського медичного інституту. О. К. Судомир з перших років своєї лікарської діяльності присвятив себе психіатрії. До 1941 року, коли він добровільно вступив до лав армії, О. К. Судомир майстерно читав лекції, проводив практичні заняття. Його діяльність як вченого охоплювала велике коло питань – головним чином питання загальної психопатології та судової психіатрії, якій він присвятив 25 друкованих праць, що охоплювали, як теоретичні, так і практичні проблеми. Його перу належить підручник із судової психіатрії. З 1946 року за направленням Міністерства охорони здоров’я УРСР він очолив кафедру психіатрії Станіславського (Івано-Франківського) медичного інституту.

Після звільнення Вінниці від німецьких окупантів у 1944 році розбудовою та відновленням, як кафедри, так і психоневрологічної лікарні, займався проф. О. А. Зайцев – випускник Ленінградського медичного інституту, який до цього протягом 14 років завідував кафедрою психіатрії Єреванського медичного інституту та очолював Республіканську психіатричну лікарню в м. Єревані (Армянська РСР).

О. А. Зайцев був талановитим організатором та вченим, якому належить пріоритет в описанні „симптому дзеркала” у психічно хворих (1952). Основним напрямком діяльності в цей час було вивчення проблем шизофренії (фіксований виступ „Клінічне вчення про шизоїда” на Всесоюзному з’їзді невропатологів та психіатрів у Москві), прогресивного паралічу божевільних (доповідь на Всеукраїнському з’їзді психіатрів, а також статті у Паризькому медико-психологічному журналі). Відомими роботами О. А. Зайцева стали монографії „Щодо вивчення суїцидального феномену у божевільних та психопатів” та „Клініка гострого та хронічного отруєння тетра-етил-свинцем”. За свою працю по розбудові психіатрії в м. Вінниці О. А. Зайцев був нагороджений медаллю „За доблесну працю” та Подякою Мінздраву УРСР „За відновлення Вінницької психлікарні”.

З 1955 року по 1960 рік і з 1963 року по 1971 рік кафедру очолював проф. І. А. Мізрухін – людина талановита та багата душею. Він був науковим керівником не лише у співробітників кафедри, але й у всіх лікарів-психіатрів обласного центру. Центральне місце в науковій спадщині проф. І. А. Мізрухіна належить проблемам геріатричної психіатрії, психічним змінам при фізіологічній та патологічній старості, атеросклерозі судин головного мозку. Розробці проблем атеросклеротичних психозів присвячені кандидатські дисертації Г. А. Вієвської, А. К. Римші, П. П. Тимощука, О. М. Мілімовки, проблем пресенільних психозів – О. В. Черниш та Е. В. Столярчук. В цей час кафедрою та практичними лікарями велась велика робота по вивченню розповсюдженості психічних захворювань серед мешканців Вінницької області (Р. Л. Марьянчик, В. Є. Бузанова, Р. Й. Веретинська, З. Г. Лившиць, Я. Є. Гуменюк, Я. С. Ольхова, М. М. Іхтейман, О. П. Гірич, Н. М. Ступницька, Є. О. Обухова). Під керівництвом І. А. Мізрухіна розроблялася також тема комбінованого лікування шизофренії. Цій проблемі присвячені кандидатська та докторська дисертації О. Т. Даниленко, в подальшому зав. кафедри психіатрії Львівського медичного інституту. І. А. Мізрухіним випущені монографії „Лікування сном” та „Психогігієна розумової праці”, чотири збірники наукових праць, проведено п’ять республіканських наукових конференцій, під його керівництвом захищено шість кандидатських та одна докторська дисертація.

З 1960 року по 1963 рік кафедру психіатрії очолював доц. Б. В. Шаров, який вперше в Україні організував ЕЕГ-лабораторію в психіатричній клініці та широко застосовував цей метод дослідження на практиці. Його кандидатська дисертація присвячена ЕЕГ-дослідженням при циркулярному психозі, а друковані роботи – ЕЕГ-дослідженням при атеросклерозі судин головного мозку, травматичних психозах, олігофреніях, прогресивному паралічі божевільних, судомних синдромах.

В період з 1972 року по 1985 рік головним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом завідуючої кафедри проф. Г. А. Вієвської було дослідження перебігу алкогольних психозів у жителів сільської місцевості, які контактували із пестицидами. В той час співробітниками кафедри були доцент А. К. Римша, асистенти В. Є. Бузанова, П. П. Тимощук, О. М. Мілімовка, Л. М. Жученко, Н. С. Марковська, М. І. Тонкаль. В 1979 році при кафедрі був створений курс підвищення кваліфікації лікарів, який виділився в 1987 році в окрему кафедру факультету удосконалення лікарів.

З 1985 по 1994 рік під керівництвом доц. В. Є. Бузанової, яка виконувала обов’язки завідувача кафедри, співробітники кафедри займалися розробкою проблеми застосування ентеросорбентів у лікуванні психічних захворювань. За цей період були захищені докторська дисертація С. В. Римшею та кандидатська і докторська дисертації асистентом Н. Г. Пшук.

З 1995 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Римша Софія Віталіївна. З цього часу головним напрямком наукової роботи кафедри під керівництвом завідуючої кафедри стало дослідження особливостей клініки, перебігу та лікування афективних розладів екзогенного походження. За цей час кандидатські дисертації захистили Серебреннікова О.А., Кривоніс Т.Г., Теклюк С.В., Стукан Л.В.

В 2008 році з утворенням нової кафедри «Медичної психології та психіатрії» базова кафедра перейменована на «Кафедру психіатрії та наркології».

Нині співробітники кафедри психіатрії та наркології проводять наукову роботу в руслі вирішення актуальних проблем сучасної психіатрії та наркології, та велику навчальнo-методичну роботу ознаменовану переходом до навчання по Європейській кредитно-трансферній системі освіти (ECTS).

Штат кафедри

Римша Софія Віталіївна


зав.кафедри, доктор медичних наук, професор

Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова, в 1979 році за спеціальністю лікар-лікувальна справа з відзнакою, інтернатуру за спеціальністю психіатрія.
Рішенням ради при 1-му ММІ ім.. І.М. Сєченова (м. Москва) та затверджено ВАК СРСР від 20.10.1988 р. кандидат медичних наук зі спеціальності психіатрія.
З 1996 року доцент кафедри психіатрії та медичної психології.
Рішення ВАК РФ від 08.07.1994р. доктор медичних наук зі спеціальності психіатрія .
Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Московській медичній академії ім.. І.М. Сєченова .
Стаж педагогічної роботи з 11.09.1988 на кафедрі психіатрії та наркології ВНМУ ім. М.І.Пирогова .
Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:
З 11.09.1989 по 01.03.1995 – асистент кафедри психіатрії;
З 01.03.1995 по 01.09.2009 – завідувач кафедри психіатрії, загальної та медичної психології;
З 01.09.2009 по теперішній час – завідувач кафедри психіатрії та наркології.

Марункевич Ярослава Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

В 2011 році закінчила медичний факультет №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з відзнакою і отримала вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря.
З 2011 по 2013 рр. проходила навчання в інтернатурі на базі ВОПНЛ ім. ак. О.І. Ющенка та ВОПЛ №2. В 2013 році закінчила навчання в інтернатурі за спеціальністю «Психіатрія».
Після закінчення інтернатури працювала лікарем-психіатром 2-го відділення ВОПНЛ ім. ак. О.І. Ющенка.
З вересня 2013 року працює асистентом кафедри психіатрії та наркології.
В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості лікування та реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням соматичної патології" за спеціальністю «Психіатрія» в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.
З 30.03.2018 р. - по теперішній час - доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО.
Пройшла стажування за напрямком «Педагогіка та психологія викладання у вищому навчальному закладі в англомовних групах студентів» в 2018 р.
Пройшла науково-медичне стажування у м. Жешуві (Польща) на базі медичного факультету Жешувського університету.
З вересня 2019 року працює консультантом Університетської клініки ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Сфера наукових інтересів: ендогенні та екзогенно-органічні психотичні та непсихотичні психічні розлади, неврози, психофармакологія.
Має 40 друкованих праць (в тому числі, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science).
Отримала у 2018 році сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою (B2).
Досвід практичної роботи за спеціальністю – 10 років. Має першу кваліфікаційну категорію з психіатрії.

Рациборинська-Полякова Наталія Володимирівна


доцент, завуч кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова в 1988 році за спеціальністю лікувальна справа з відзнакою; спецфакультет психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних прауівників у 1998 році за спеціальністю практичний психолог; магістратуру Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю управління суспільним розвитком у 2018 році.
25.12.19891 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидат медичних наук.
27.12.1995р. було присвоєне вчене звання доцента.
Психотерапевт, психіатр, нарколог.
195 друкованих праць. Серед них монографія «Система спеціалізованої медикопсихосоціальної допомоги як механізм та засіб ресоціалізації учасників бойових дій» (2019), навчальний посібник для лікарів (інтернів, загальної практики – сімейної медицини), психологів, реабілітологів, спеціалістів відновлювальної медицини, соціальних працівників, волонтерів, військовослужбовців, наукових працівників, медичних страхових компаній, менеджерів «Пропедевтика психіатрії з основами загальної психології, патопсихології та психопатології» (2020) у співавторстві з Римшею С.В., статті у журналах (фахових, Scopus, WOS).
Стаж науковопедагогічної роботи на кафедрі психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 1.09.2013р.
Основні етапи науково-педагогічної та клінічної діяльності: з 01.08.1988 по 01.09.1999 – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.М. Коцюбинського; з 02.09.1999 р. по 19.11.2013 р. – Військово-медичний центр ВПС ЗСУ (з 19.01.2007 р. Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону Міністерства оборони України) – завідувач відділення авіакосмічної психофізіології та психології, провідний психофізіолог ВПС ЗСУ; з 1999 р. ВІ МАУП, з 2004 р. завідувач кафедри медичної психології та психокорекції; з 01.09.2013 р. по теперішній час – доцент кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО.
З вересня 2014 р. керівник Центру психодіагностики та психокорекції кризових та дезадаптивних станів кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З 2014 року керівник студентського наукового гуртка з психотерапії.
З 2016 року завуч кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Теклюк Сергій Васильович


доцент, кандидат медичних наук

У 2001 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім.. М.І. Пирогова.
У 2002 році закінчив з відзнакою навчання в магістратурі та отримав ступінь магістра медицини за спеціальністю «Психіатрія».
У 2002 році на конкурсній основі був зарахований до аспірантури на очну форму навчання. З 2003 року працював за сумісництвом лікарем-психотерапевтом у Вінницькій міській поліклініці №2 та лікарем-психіатром Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення методів діагностики та лікування коморбідних депресивних розладів серед пацієнтів загальномедичної мережі» та отримав наукову ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю «Психіатрія».
З 2007 року – асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.
З 2009 р. по 2016 р. обраний на посаду завуча кафедри психіатрії та наркології.
Психіатр першої категорії.

Мруг Олена Федорівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 р. з відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. По закінченні проходження інтернатури отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікаря за спеціальністю “Психіатрія”. У 2012 р. з відзнакою закінчила навчання в магістратурі та здобула кваліфікацію магістра медицини з психіатрії. Захистила магістрантську роботу на тему “Діагностика та розповсюдженість деменцій при первинних дегенеративних захворюваннях головного мозку з порушенням когнітивних функцій у Подільському регіоні”. Після закінчення інтернатури рацювала лікарем-психіатром у чоловічому експертному відділенні №7 ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка (після вступу до аспірантури — за сумісництвом), ко-терапевтом з групової психотерапії у відділеннях ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка №7 та №14. З 2012 р. по 2016 р. була заступником голови Наглядової ради ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка. № 2013 р. працювала асистентом кафедри. З 2012 по 2015 р. навчалась в аспірантурі, у 2016 р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Клінічні особливості формування та терапевтичного супроводу ремісій у хворих на шизофренію на ініціальному етапі хвороби» за спеціальністю «Психіатрія» в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Є членом української асоціації транзактного аналізу. У 2019 р. отримала вчене звання доцента. З 2019 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО, проводить навчальні заняття зі спеціальних дисциплін «Психіатрія, наркологія» та «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманій та токсикоманій», в тому числі іноземною мовою.
Пройшла стажування за напрямком «Педагогіка та психологія викладання у вищому навчальному закладі в англомовних групах студентів» з 12.10.2018 р. по 11.11.2018 р. Пройшла підготовку з навчальної програми транзактного аналізу в освітньому процесі МІТА (міжнародного інституту транзактного аналізу). У 2019 р. пройшла наукове стажування на базі Краківського педагогічного університету за програмою: «Innovative technologies in science and education: «European experience». У 2018 р. закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).
Досвід практичної роботи за спеціальністю – 10 років, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Психіатрія» та «Психотерапія».
Кількість друкованих робіт - 34, з них у наукометричних базах Scopus/Web of Science – 3.

Лук'янович Ігор Леонідович


асистент

У 1986 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1986 по 1994 рік працював лікарем-психіатром Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім.акад. О.І. Ющенка.
З 1994 по 1998р. працював директором лікувального центру.
З 1998 року- головний лікар Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору УМВС України у Вінницькій області.
З 2004 року – асистент кафедри психіатрії, загальної та медичної психології.
З 2008р. асистент кафедри психіатрії та наркології.
Обраний профоргом кафедри.

Масік Олег Ігорович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2009 році за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2011-2013 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі психіатрії та наркології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2013 року працює на посаді асистента кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клінічні особливості та лікування психічних розладів у підлітків з соматичними захворюваннями» у 2019 році.

Чорна Тетяна Сергіївна


асистент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. В 2005 закінчила інтернатуру за спеціальністю “Психіатрія” . Після закінчення інтернатури працювала лікарем-психіатром 18 змішаного психіатричного відділення ВОПНЛ ім.О.І.Ющенка. У 2016 році отримала спеціалізацію за спеціальністю “Психотерапія” ( Харківська медична академія післядипломної освіти) .
У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Особливості емоційних порушень у хворих на тривожні розлади” за спеціальністю 14.01.16.-Психіатрія, науковий керівник д.м.н., професор Михайлов Б.В., в ДУ “Інституті неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України” .
З 2018 року працює асистентом кафедри психіатрії, наркології, психотерапії з курсом ПО.
Має 28 друкованих праць, в тому числі 6 , які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Має вищу кваліфікаційну категорію з психіатрії.

Новини

Олімпіада з психіатрії 28.03.24 о 17:30
28.03.2024

Посилання  буде відкриватися о 17-30, буде дійсним 50 хв. https://forms.gle/NuF2kbZj9pMn4JRG8

Засідання студенської наукової конференції 2016
08.04.2016

Наукова діяльність

НДР кафедри: "Наукове обґрунтування та розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних засобів охорони психічного здоров'я", 13.05.2022 зареєстрована у відділі реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ за №0122U002549.

Прикладна НДР у галузі застосування: медицина, психіатрія, психотерапія, адиктологія, реабілітація.

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.

Очікувані результати: розробка матеріалів, методів, теорій, нормативних документів, методичних документів, аналітичних матеріалів.

ЗВО в галузі медицини, ЛПЗ МОЗ України різних форм власності;  мета роботи: підвищити ефективність лікувального, корекційного, діагностичного, профілактичного процесів та їх методи забезпечення і наукове обґрунтування.

Література, що видана кафедрою

Методические рекомендации-2010Методичні рекомендації-1 2009Методические рекомендации 2  2012 Методичний посібник 1 2013

Контакти

Адреса: вулиця Пирогова, 109, Вінниця, Вінницька область, 21037

E-mail: psychiatry@vnmu.edu.ua

Тел.: (0432) 507947