Повідомлення 2

08.07.2013

Інформаційне повідомлення

З ініціативи департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації узгодженої з ВНМУ ім. М.І. Пирогова та департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, співробітниками кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (проф. Мостовой Ю.М.), з 3 по 7 червня 2013 року було проведено одноденні семінари для лікарів швидкої медичної допомоги, кардіологів та реаніматологів м. Вінниці та Вінницької області. Семінари проводили на базі кардіологічного відділення No1 МКЛ No1 м. Вінниці. Тематика семінарів присвячена тактиці введення та лікуванню хворих на гострий коронарний синдром на догоспітальному етапі.
Основну мету освітніх семінарів обгрунтував завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова д.мед.н., професор Мостовой Ю.М. у вступному слові, він відмітив, що проблема лікування хворих на гострий коронарний синдром є однією з найбільш актуальних у сучасній кардіології. Саме на лікарів швидкої медичної допомоги покладається велика відповідальність за своєчасну діагностику цього стану, надання невідкладної допомоги, визначення тактики лікування, проведенню тромболітичної терапії та своєчасній госпіталізації в кардіологічне відділення для проведення ургентної коронарографії та стентування. Тому тематика семінарів включає основні епідеміологічні показники захворюванності, смертності серцево-судинних захворювань, ключові питання клініки та ЕКГ діагностики гострого коронарного синдрому, покази, протипокази, особливості проведення, ускладнення, ризики та супутня антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія при тромболітичній терапії та можливості інтервенційної кардіології, зокрема в лікуванні хворих на гострий коронарний синдром.
Програма семінару включала:

1. Клініко-епідеміологічні показники захворюваності на серцево-судинні захворювання в Україні та Вінницькій області – д.м.н., професор Мостовой Ю.М., д.м.н., доцент Пентюк Н.О., к.м.н., доцент Степанюк А.Г .
2. Гострий коронарний синдром: клініка та діагностика – к.м.н., асистент Ткаченко Т.В.
3. Тромболітична терапія при гострому коронарному синдромі – д.м.н., доцент Распутіна Л.В.
4. Можливості ендоваскулярних методів лікування хворих на гострий коронарний синдром – к.м.н. Сергійчук О.Л.
В ході семінарів у лікарів була можливість ознайомитись з роботою кардіологічного відділення, блоку інтенсивної терапії та реанімації кардіологічного відділення, рентген-операційного блоку, де мали змогу ознайомитись з особливостями проведення коронарографії та стентування, бути присутніми під час проведення інтервенційних втручань.
Лікарів ознайомили з сучасними новітніми методиками діагностики Синдрому обструктивного апное у сні, що стали доступними для жителів Вінницької області. З інформацією виступила лікар Бугайчук О.В.
Під час проведення семінарів проведено клінічні розбори тематичних хворих на гострий коронарний синдром, відбулась дискусія та активне обговорення між лікарями, спіробітниками кафедри та лікарями кардіологічного відділення No1. Всього в роботі семінарів взяли участь 72 лікаря швидкої медичної допомоги.