Повідомлення 1

08.07.2013

Інформаційне повідомлення 16-17 травня 2013 року в м. Хмільник відбулась науково-практична
конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку системи медичної реабілітації», присвячена 60-річчю Санаторію «Медичний центр реабілітації залізничників».
У рамках конференції відбувся круглий стіл «Розповсюджені невідкладні стани в терапевтичній практиці», модератором якого був завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова д.м.н., професор Мостовой Ю.М. Під час круглого столу співробітники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини представили вибрані розділи, що увійшли до збірки «30 невідкладних станів у внутрішній медицині» (2012 р) та 19 видання «Сучасні стандарти діагностики та лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів» (2013 р).
З повідомленнями виступили:
1. Професор Мостовой Юрій Михайлович – Обструктивний синдром.

2. Доцент Распутіна Леся Вікторівна – Гіпертензивний криз.

3. Доцент Слепченко Наталія Степанівна – Синдром лихоманки.

4. Професор Константинович Тетяна Володимирівна – Гострий біль в спині, суглобовий синдром.
Присутні лікарі мали змогу прослухати повідомлення, що включали ключові діагностичні питання, симптоматологію та лікування клінічного стану. Основна увага приділялась невідкладній допомозі, механізмах формуванню патологічного процесу та клінічній фармакології засобів, що застосовуються для лікування перерахованих вище невідкладних станів. Круглий стіл проведено в дискусійному режимі, лікарі мали змогу отримати конкретні відповіді на свої практичні запитання.