Перший крок в науку - 2016

07.04.2016

7 квітня відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016".

 

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ НАПРЯМ 

СЕКЦІЯ: Актуальні питання діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів

Президія: проф. Ю.М. Мостовой проф. Б.М. Пухлик, проф. Л.В. Распутіна, проф. Т.В. Константинович

Секретар : доц. М.В.Овчарук

Доповідачі

Студенти:

1. Зміна гемограми та показників функціонального стану печінки хворих у хворих на туберкульоз легень Доповідач: П.С. Табас, Р.О. Клос, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України Науковий керівник:д.м.н., проф. Л.А. Грищук

2. Первинна резистентність МБТ до антимікобактеріальних препаратів у хворих з вперше діагностованим легеневим туберкульозом в фазі розпаду. Доповідач: М.М. Бойко, А.Є. Андрейко, 47 група, 6 курс. Науковийкерівник: к.м.н., доц. І.Ю.Осійський.

 3. Порівняльна характеристика діагностики респіраторних ige-залежних хвороб методом шкірного тестування – прик-тест (in vivo) та тест-системою polycheck (in vitro)" 52 Доповідач:Є. Л. Болінська, 5 курс, 21б гр. Науковий керівник: доц. Бондарчук О.Б.

4. Віддалені результати проведеного аортокоронарного шунтування у хворих на ІХС Доповідач: О.П. Боднарук, К.В. Гурник 6-б група, 3 курс Науковий керівник: доц. О.К. Откаленко

5. Хіромантія в діагностиці захворюваньсерцево-судинної системи Доповідач: Є.О Гетьманенко. 26а група, 3 курс Науковий керівник : доц. А.Г.Степанюк

6. Ліпідознижуюча терапія: реалії призначення та прихильність пацієнтів за даними аналізу історій хвороб та телефонного анкетування хворих. Доповідач: Ю.А. Гушинець, І.І. Шинкарук 4 курс Науковий керівник:д.мед.н., доц. Н.О.Пентюк

7. Патологія дихальної системи та цукровий діабет. Поширеність та особливості перебігу. Доповідач: Н.В. Мамчур 14а група, 3 курс Науковий керівник: доц. М.В. Овчарук

8. Особливлсті дисфункції скелетних м'язів у хворих із різними метаболічними фенотипами ХОЗЛ Доповідач: В.Л. Побережець, 27 група, 6 курс Науковий керівник: доц. Г.В. Демчук

9. Поширеність депресивних розладів серед хворих на серцево-судинні захворювання Доповідач: М.C. Кмитюк 14б група, 3 курс Науковий керівник: доц. О.В.Денесюк

10. Гендерні особливості та якість життя хворих з фібриляцією передсердь Доповідач: Х.І.Замнифіст 14б група, 3 курс Науковий керівник:доц. О.В. Денесюк

11. Дослідження поширеності шкідливих звичок серед студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці Доповідач : Є.С. Лагно 20а група, 3 курс Науковий керівник: доц. О.О. Вільцанюк

Молоді вчені:

1. Особливості епідеміології туберкульозу серед різних груп медичних працівників. Доповідач: О.П. Литвинюк Науковийкерівник: д.м.н., проф. С.В.Зайков

2. Скринінгові методи ранньої діагностики обструктивних захворювань легень Доповідач : Н.В. Черепій аспірант кафедри Науковий керівник :д.мед.н., проф. Л.В. Распутіна

3. Функціональні зміни у хворих на жовчно-кам'яну хворобу під впливом генетичних факторів Доповідач : Н.А. Ляховченко аспірант кафедри Науковий керівник : доц. Г.І.Томашкевич

4. Спірографія у хворих на ІХС. Безпечність та достовірність. Доповідач: Д.В. Діденко аспірант кафедри Науковий керівник: д.мед.н., проф. Л.В.Распутіна

 

 

Переможцями в секції «Актуальні питання діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів» стали:

Студенти:

І Місце. Болінська Є.Л., 5 курс, 21 б група

«Порівняльна характеристика діагностики респіраторних ig-залежних хвороб методом шкірного тестування- прик-тест (in vivo) та тест-системою polychek (in vitro)» Науковий керівник : доц. Бондарчук О.Б.

ІІ Місце. Гушинець Ю.А., Шинкарук І.І., 4 курс

«Ліпідознижуюча терапія : реалії призначення та прихильність пацієнтів за даними аналізу історій хвороб та телефонного анкетування хворих» Науковий керівник : д.мед.н., доц. Пентюк Н.О.

ІІІ Місце. Мамчур Н.В., 14а група, 3 курс  «Патологія дихальної системи та цукровий діабет. Поширеність та особливості перебігу.» Наук.керівник: доц. Овчарук М.В.

Молоді вчені :

І місце Діденко Дарія Вікторівна., аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини « Спірографія у хворих на ІХС. Безпечність та достовірність» Науковий керівник :д.мед.н., проф. Распутіна Л.В.

ІІ місце Голенко Т.М. Харківський національний медичний університет , клінічний ординатор    кафедри внутрішньої медицини №1 «Рівень інтерлейкінів та вісфатину у хворих на гіпертонічну хворобу з та без абдомінального ожиріння в залежності від стану загальної сонної артерії»

Науковий керівник :д.мед. н., проф. Бабак О.Я.

ІІІ місце Литвинюк О.П. «Особливості епідеміології туберкульозу серед різних груп медичних працівників» Науковий керівник : д.мед.н., проф. Зайков С.В.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!