Новини кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (конференція присвячена 100-річчю з дня народження акад. М.М.Амосова)

11.12.2013

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (завідувач кафедри професор Мостовой Юрій Михайлович) спільно з лікарями МКЛ №1, за підтримки Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської Ради організувала та провела Науково-практичну конференцію «Актуальні питання кардіології – регіональні проблеми» (присвячену 100-річчю з дня народження акад. М.М. Амосова). Захід відбувався 09 грудня 2013 року в 13.00, в Актовій залі ЦПМСД №3. Були запрошені дільничі, сімейні лікарі, лікарі терапевтичних стаціонарів, лікарі швидкої медичної допомоги, співробітники кафедо ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

На конференції були присутні директор Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської Ради Грабович Л.О., начальник відділу Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської Ради Стефанкова С.В., головні лікарі міських закладів охорони здоров’я, станції швидкої медичної допомоги.

В ході конференції завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова д.м.н., професор Мостовой Ю.М. привернув увагу слухачів до біографії академіка М.Амосова, основні віхи його біографії, становлення кардіохірургії в Україні та висвітив постать знаного хірурга М.Амосова, як публіциста, науковця, життєлюба та патріота своєї держави. В своїй доповіді професор Мостовой Ю.М. цитував академіка М.Амосова.

Враховуючи значний внесок академіка М.Амосова у становлення кардіохірургії в Україні, лікарі кардіологічного відділення МКЛ №1 виступали з власними здобутками у зв’язку з функціонуванням протягом  5 років єдиного у м.Вінниці та Вінницькій області центру інтервенційної кардіології.

Завідувач кардіологічним відділенням Щербак В.П. розкрив проблеми тромболізизу в сучасній невідкладній кардіології. Зупинився на показах, потипоказах, ефективності методу та можливих ускладненнях. В дискусії прийняли участь присутні лікарі швидкої медичної допомоги.

Доповідь к.м.н. Сергійчука О.Л. присвячена інвазивній діагностиці ішемічної хвороби серця – коронарографії, яка являється на сьогоднішній день «золотим  стандартом» діагностики прохідності коронарних артерій. Доповідь доповнювалась демонстрацією клінічних випадків, яку проводив лікар хірург серцево-судинний Распутін В.В.

У виступі к.м.н. Данильчук І.В. розкрив проблему стентування коронарних артерій, від історичних аспектів до сучасності. Довів до відома присутніх про європейську програму Stent for life, та результати оботи рентген-операційного центру в кардіологічному відділенні МКЛ №1.

Позаштатний міський кардіолог к.м.н. Дністрянський В.М. у своєму виступі підняв проблему курації хворих на амбулаторному етапі, в тому числі пацієнтів після інтервенційних втручань на коронарних судинах.

Проблемі лікування артеріальної гіпертензії – як потужного фактора розвитку ішемічної хвороби серця, присвячена доповідь д.м.н., доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова Распутіної Л.В. Вона підняла питання стратифікації загального серцево-судинного ризику, проблему лікування хворих високого  та дуже високого серцево-судинного ризику, місце комбінованої антигіпертензивної терапії у лікуванні цієї групи хворих.

Виступ д.м.н., професора Іванова В.П. розкрив проблему курації хворих на серцеву недостатністю з позицію доказової медицини, нових концепцій та підходів до курації цієї групи хворих.

Доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова д.м.н. Пентюк Н.О. виступила з повідомленням про особливості курації хворих на стенокардію в амбулаторних умовах, шляхи оптимізації лікування.

По закінченню конференції відбулась дискусія та обговорення доповідей.

 

Програма засідання

Відкриття конференції

Головуючі: завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини проф. Мостовой Ю.М., начальник відділу Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської Ради Стефанкова С.В.

 

1. М.М. Амосов - сторінки біографії. 10 хв.
Мостовой Ю.М., д.мед.н., професор ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

2. Тромболізис як невідкладна допомога хворим з гострим коронарним синдромом. 15 хв.

Щербак В.П., зав. кардіологічним від. №1 МКЛ №1.

3. Роль коронарографії у діагностиці ішемічної хвороби серця, інших судинних захворювань. Питання безпеки: демонстрація клінічного випадку. 20 хв.

Сергійчук О.В. к.мед.н., Распутін В. лікар МКЛ №1.

4. Стентування - сучасний метод лікування ішемічної хвороби серця. 15 хв.

Данільчук І.В. к.мед.н., лікар кардіологічного від. №1 МКЛ №1

5. Антитромбоцитарна   терапія  у   пацієнтів   високого   серцево-судинного ризику. 15 хв.

Дністрянський В.М. к.мед.н., позаштатний міський кардіолог.

6. Комбінована   терапія   артеріальної   гіпертензії   -   запорука профілактики серцево-судинних ускладнень. 15 хв.

Распутіна Л.В., д.мед.н., доцент ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

7. Нові   концепції   в   лікуванні   хворих   з   хронічною   серцевою недостатністю. 15 хв.

Іванов В.П., д.мед.н., професор ВНМУ ім. М.І. Пирогова

8. Стенокардія: особливості курації в амбулаторних умовах, шляхи оптимізації лікування. 15 хв.

Пентюк Н.О., д.мед.н., доцент ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Відповіді на питання, дискусія

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11