Наукова конференція молодих вчених кафедри. 18 грудня 2015 року.

30.12.2015

На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини 18 грудня 2015 року відбулась Наукова конференція молодих вчених кафедри, присвячена 80-річчю кафедри пропедевтики. З результатами своїх наукових робіт виступили аспіранти, асистенти, магістри та пошукачі кафедри.

Виступили:

  1. 1.                Довгань А. О., аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини.

«ХОЗЛ як фактор впливу на психо-емоційну сферу пацієнтів».

(наук. керівник – проф. Константинович Т. В.)

  1. Черепій Н.В., аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

«Виявлення недіагностованого хронічного обструктивного захворювання легень у осіб, що вважають себе здоровими».

(наук. керівник  - проф. Распутіна Л. В.)

  1. Діденко Д.В., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

«ХОЗЛ та ІХС: поширеність та особливості клінічного перебігу за умов їх поєднання»

(наук. керівник  - проф. Распутіна Л. В. )

  1. 4.                Данілевич Т. Д., викладач-стажист кафедри пропедевтики внутрішньої медицини «Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у хворих із гіпертонічною хворобою і рецидивуючою фібриляцією передсердь; ефективність блокаторів мінералокортикоїдних     рецепторів і сартанів»

(наук. керівник. – проф. Іванов В. П.)

  1. 5.                Музиченко О. В., магістрант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини «Саркопенія у хворих на цироз печінки: зв'язок з важкістю перебігу та прогнозом».

(наук. керівник – д.мед.н., доц. Пентюк Н. О.)

  1. 6.                Чічірельо-Константинович К.Д., магістрант кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології «Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі персистуючої цитомегаловірусної інфекції»

(наук. керівник – проф. Мороз Л. В.)

  1. Побережець В. Л., студент 6-го курсу ВНМУ ім. М. І.  Пирогова

«Особливості дисфункції скелетних м’язів у пацієнтів з ХОЗЛ»

(наук. керівник – доц. Демчук А. В.)

Програма конференції та тези додаються.