Звіт про проведення спільної конференції співробітників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та лікарів клініки МКЛ №1

08.04.2016

22 січня 2016 року відбулась спільна конференція співробітників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та лікарів клініки МКЛ №1, присвячену актуальним питанням внутрішньої медицини. На конференції були присутні дільничні, сімейні лікарі, лікарі терапевтичних стаціонарів, співробітники кафедр ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Були представлені доповіді, підготовлені практичними лікарями під керівництвом або за участі співробітників кафедри. Конференція проведена у рамках святкування 80 річниці з дня заснування кафедри пропедевтики.

 

Програма засідання

Відкриття конференції

Головуючі: завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини проф. Мостовой Ю.М., заступник начальника Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської Ради Стефанкова С.В.

                             

Поширеність гострої серцевої недостатності у хворих на інфаркт міокарда 10 хв. Проф. Распутіна Л.В., зав. кард. від. Щербак В.П., лікар Соломончук А.В.

Гострі тромбози стентів: аналіз поширеності та клініко-прогностичні предиктори несприятливого прогнозу 10 хв. Проф. Распутіна Л.В., лікар Дідик О.П.

Диференційна діагностика гострого коронарного синдрому та кили стравохідного отвору діафрагми. Клінічний приклад 10 хв. Проф. Распутіна Л.В., лікар Щербак  О.В.

Ступінь депресії у хворих після черезшкірного коронарного втручання 10 хв. Лікар Распутін В.В.

Інфекційний ендокардит у хворих з синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Презентація клінічного випадку 10 хв.

  Доц. Солейко Л.П., лікарі-кардіологи: Данильчук О.Є., Башинська В.П., Цибрій Т.Ю.

Спонтанний пневмоторакс у хворих без відомого захворювання легень 10 хв. Доц. Солейко Л.П., зав. тер. служби Линдюк О.Р.

Ліпідознижуюча терапія: реалії призначення та прихильність пацієнтів за даними аналізу історій хвороб та телефонного анкетування хворих 10 хв. Доц. Пентюк Н.О., студенти ВНМУ: Гушинець Ю.А., Шинкарук І.І.

Лихоманка нез’ясованого генезу – складна терапевтична проблема. Демонстрація клінічного випадку 10 хв. Зав. тер. від. Бровко О.О., лікар-ординатор Моцюк О.М.

Особливості клінічного перебігу негоспітальної пневмонії на тлі реактивації персистуючої ЦМВ-інфекції 10 хв. Проф. Мороз Л.В., проф. Константинович Т.В., зав. пульм. від. Блажевська Л.В., лікар-ординатор Миронюк О.М., Чічірельо-Константинович К.Д.

        Негоспітальна пневмонія: динаміка основних епідеміологічних показників за п    період 2011-2015 років. Проф. Константинович Т.В., доц. Демчук А.В.,  доц. Овчарук М.В., доц. Вільцанюк О.О., зав.від. Блажевська Л.В., лікарі Шульга А.О., Довгань А.О. 10 хв.

Епідеміологічні та фармакоекономічні підходи лікування ерозій слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки 10 хв. Доц. Томашкевич Г.І., зав. гастр. від. Кізлова Н.М.,  аспіранти Ляховченко Н.А., Музиченко О.В.

Сучасні лікувально-діагностичні підходи при синдромі асциту: від простого до складного 10 хв. Доц. Ткаченко Т.В., лікар-ординатор Морозова О.І.