Засідання студентського наукового гуртка 18.11.2015

24.12.2015

18.11.2015 о 17-30 в приміщенні великої виставкової зали Вінницького краєзнавчого музею  відбулось засідання наукового гуртка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини на тему : «Музика і медицина».

Доповіді :

  1. «Запрошення  медиків у світ медицини», доповідач  - студентка 4 курсу, 10б групи,Товстун Ю.
  2. «Музика терапія» , доповідач, ст..3 курсу, 25а групи Сорбало С.
  3. «Історія хвороби генія фортепіанного замку Ф. Шопена», доповідач – ст. 3 курсу, 22а  групи Барзак Н.
  4. «Важкий вибір : музика або медицина?», доповідач – ст. 6 курсу – Мудрак Ю.

 

Далі, присутні мали змогу передивитись відеоряд з презентацією фотографій викладачів університету, які вдало суміщають медицину і музику, це – Ричко А.В.,доц.кафедри гістології; Побережець Ю.Д.,доцент кафедри фіз.виховання; Федорченко О.В.,доцент кафедри пат.анатомії, декан факультету іноземних студентів; Мазченко В.Ф., асистент кафедри нормальної анатомії; Пушкар М.С. професор кафедри гістології,;Іванова Н.І.,доцент кафедри фармакології; Петрушенко В.В., д.мед.н.,професор, народна артистка України, проректор з наукової роботи ВНМУ ім.М.І. Пирогова.

Присутні були також лікарі Вінницької ШМД Откаленко Т.О., Таратута Л.О.

За активну участь в проведенні гуртка присутні лікарі ШМД, професор кафедри гістології Пушкар М.С.,отримали подяки від колективу кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім.М.І. Пирогова.