"Перший крок в науку - 2019"

23.04.2019

18.04.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася XVl науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019". На секції педіатрії заслухано 10 усних доповідей та 2 стендові. Представлені роботи присвячені актуальним питанням неонатології, кардіоревматології, гастроентерології, пульмонології та алергології. Учасники представили змістовні презентації, продемонстрували ерудицію, володіння ораторським мистецтвом.
Вітаємо переможців:
І місце - Цибрій І.В., 5 курс, 99 б група.
"Оцінка неврологічної та соматичної захворюваності передчасно народжених дітей, які перенесли важкі ураження ЦНС в неонатальному періоді".
Науковий керівник: доц. Саврун Т.І.

ІІ місце - Дяченко І.П., 4 курс, 14 а група.
"Некомпактний міокард лівого шлуночка у дітей: особливості клінічного перебігу та структурно-функціональні зміни в міокарді".
Науковий керівник: доц. Герасимова О.В.
- Гринів Н.М., Середюк А.В. Івано-Франківський національний медичний університет.
"Особливості диференційної діагностики суглобового синдрому у підлітків".
Науковий керівник: ас. Лазуркевич О.В.

ІІІ місце - Лобортас Ю.І., 5 курс, 96 б група.
"Діти з великою масою тіла: фактори ризику та стан постнатальної адаптації".
Науковий керівник: ас. Мазур О.Г.
- Мазуркевич М.О. КВНЗ "Житомирський медичний інститут".
"Аналіз обізнаності студентів щодо особливостей перебігу ДЦП, комунікації та особливостей спілкування".
Науковий керівник: ас. Шигонська Н.В.

Краща стендова доповідь - Олефіренко А.А., Павловська Л.О., 4 курс, 17 а група.
"Діагностика лактазної недостатності на сучасному етапі".
Науковий керівник: доц. Антонець В.А.

 

Штат

 

 

11

 

11

 

 

Також, на секції "Педіатрія №1" кожен учасник секції мав змогу прийняти участь у голосуванні за кращу доповідь завдяки інтерактивного онлайн голосування!

Це був цікавий досвід, який може стати доброю традицією!

Чудовим показником є те, що думки викладацького складу кафедри, щодо найкращої доповіді, збіглися з думками студентів!

 

 

222