Відробки для студентів осіній семестр 2019/2020

21.10.2019

Кафедра педіатрії №1

 

Графік консультацій і  відробок

для студентів 2 – 5 курсів

 

СЕРЕДА 1600-1900

СУБОТА    900-1500

 

График консультаций, и отработок

у студентов 2 – 5  курсов

СРЕДА 1600-1900

СУББОТА   900-1500

Time-table of consultation, reworks and rewritting for

3nd-5th year students

Wednesday

Saturday 900-1500

4.09.19 – ас. Назаренко О.П.

7.09.19 ас. Пугач М.М.

11.09.19 – ас. Власенко Д.Ю.

14.09.19 – ас. Власенко Д.Ю.

18.09.19 – доц.Кислова Ю.О.

21.09.19 – ас. Ремінна І.І.

25.09.19 - ас.Конопліцька А.П.

28.09.19  - доц.Кислова Ю.О.

2.10.19 - ас. Пугач М.М.

5.10.19 - доц. Антонець В.А.

9.10.19 - доц. Кулик Я.М.

12.10.19. –ас. Чорнопищук Н.П.

16.10.19. – ас. Ремінна І.І.

19.10.19. – доц. Кулик Я.М.

23.10.19. –ас. Чорнопищук Н.П.

26.10.19. – ас.Конопліцька А.П.

30.10.19 - доц. Антонець В.А.

2.11.19 – ас. Мазур О.Г.

6.11.19 –  ас. Власенко Д.Ю.

9.11.19 – доц. Герасимова О.В.

 

 

4.09.19 – ас. Назаренко А.П.

7.09.19 ас. Пугач М.Н.

11.09.19 – ас. Власенко Д.Ю.

14.09.19 – ас. Власенко Д.Ю.

18.09.19 – доц.Кислова Ю.А.

21.03.19 – ас. Реминная И.И.

25.09.19 - ас.Коноплицкая А.П.

28.09.19  - доц.Кислова Ю.А.

2.10.19 - ас. Пугач М.Н.

5.10.19 - доц. Антонец В.А.

9.10.19 - доц. Кулик Я.М.

12.10.19.–ас. Чорнопищук Н.П.

16.10.19. – ас. Реминная И.И.

19.10.19. – доц. Кулик Я.М.

23.10.19.–ас. Чорнопищук Н.П.

26.10.19. – ас. Коноплицкая А.П.

30.10.19 - доц. Антонец В.А.

2.11.19 – ас. Мазур Е.Г.

6.11.19 –  ас. Власенко Д.Ю.

9.11.19 – доц. Герасимова О.В.

 

 

11.09.19– Vlasenko D

14.09.19 – Vlasenko D

18.09.19- Kуslova Y. 28.09.19 - Kуslova Y.  9.10.19 - Kulyk Ya

5.10.19 - Antonets V.

19.10.19. – Kulyk Ya

30.10.19-Antonets 2.11.19 – Mazur O.

6.11.19 Vlasenko D

9.11.19 –

 

 

 

 

Зав. кафедри педіатрії №1

Проф., д. мед.н.                                                                                                        Яблонь О.С.