Студенту

Intern

Master

Елективні курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри травматології та ортопедії

 

 

Кафедра травматології, ортопедії і ВПХ була утворена в 1968 році. До утворення кафедри викладання травматології та ортопедії проводилось на кафедрі загальної хірургії, заняття зі студентами проводив ас. Слюсар А.В. (зав. кафедри-проф. Ш.Д. Хахутов). В післявоєнні роки і до 1968 року ортопедія і травматологія викладалась на курсі ортопедії та травматології яку очолював доцент Слюсар Я.В., асистент, к.м.н. Кучеренко О.Є. Викладання цього предмету проводилось на кафедрі госпітальної хірургії (зав. кафедри-проф. І.І. Шраєр, проф. В. М. Даниленко), очолював курс травматології та ортопедії доцент Слюсар Я.В., асистентом був О.Є.Кучеренко. З 1968 року організована кафедра травматології, ортопедії і ВПХ, яку очолив професор Кучеренко О.Є. в складі: доц. Слюсар Я.В., асистентів Столярчука В.С. і Прищака А.Ф.

До 1974 року до складу входив курс стоматології (зав.курсом – проф. С.М. Праведников, асистент М.Ф. Пшеничний).

          З 1969 року на кафедрі почали працювати доц. Кириленко О.В., асистент Чепіжний Ю.А., асистент Чуприна І.А., Слепов В.В. в подальшому на кафедрі працювали асистенти Шевчук В.І., Фіщенко В.О., Жук П.М.

         З 1985 року кафедру очолив проф. Кириленко О.В., який працював завідувачем до 1991 року. З 1991 року обовязки завідувача кафедри виконував доцент Столярчук В.С.

         Крім вищевказаних співробітників на кафедрі почали працювати ас. Кириченко В.І., Адаменко В.М., Кисіль І.

         З 1994 року кафедру очолив кафедру проф. Фіщенко Володимир Олександрович.

         Завідувач кафедри народився 14 вересня 1956 року.

         У 1979 році він з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Після закінчення аспірантури в Київському НДІ травматології та ортопедії, у 1986 році захистив кандидатську дисертацію «Вроджена та надбана косорукість у дітей та підлітків».

         У 1993 році захистив докторську дисертацію на тему «Родові ушкодження плечевого сплетіння у дітей та підлітків». Є автором 123 наукових робіт, співавтором двох підручників та трьох монографій.

         На даний час на кафедрі працюють:

завідувач кафедри професор Фіщенко В.О., проф.Жук П.М.,

доценти: Столярчук В.С., Слепов В.В., Кириченгко В.І., Башинський Г.П.

асистенти: Чуприна І.А., Макогончук І.Г, Кирищук І.Г, Плотиця В.І.

         Постійно проводиться підготовка лікарів –травматологів в клінічній ординатурі, багато з них в подальшому очолили медичні заклади, травматологічні відділення в районах і обласних центрах, стали науковими працівниками (Гунько В.М., Швець В.О., Заболотний В.А, Шевчук В.І, Майко В.М. та інші).

         На кафедрі постійно проходять підготовку лікарі з Індії, Перу, Колумбії, Лівану, Палестини, Йорданії, Йемена.

         Постійно діє студентський науковий гурток. Роботи гуртківців друкувались в збірниках конференцій, з'їздів, відзначались дипломами, грамотами. Із гуртківців виросли фахівці-травматологи, викладачі університету, науковці: доц. Швець В.О., д.м.н. зав. відділом Київського НДІТО Калашников А.С., к.м.н. Голопатюк А. та ін.

         Співробітники кафедри працювали в країнах Азії, Африки, Алжира, Йемена, Анголи де надавали спеціалізовану допомогу населенню цих країн, проводили навчання медичного персоналу (доц. Столярчук В.С., доц. Слепов В.В., ас. Чепіжний Ю.А., Прищак А.Ф.).

         Наукова тематика кафедри – це реконструктивно-відновне лікування захворювань суглобів, проблеми остеопорозу, кісткової пластики.

         По матеріалах наукових досліджень співробітниками кафедри надруковано більше 500 робіт, 20 авторських свідоцтв, близько 100 рацпропозицій, 4 монографії, 10 методичних рекомендацій.

         За останні роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації: лікар з Йемена - Карім Абдул, аспіранти: Касянчук В.М., Макогончук А.В, Міцкевич О.О., Ладонько Ю.Л., лікар Костюк В.Г., Майко В.М., Філатов А.

         Завідувач кафедри професор Фіщенко В.О. очолює обласну наукову асоціацію травматологів-ортопедів. Основними задачами кафедри є вдосконалення нових прогресивних методів лікування пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату, покращення якості лікування, підготовка лікарів-фахівців, покращення педагогічного процесу при навчанні студентів на кафедрі.

         Навчальна робота кафедри в різні роки проводилась на 4,5,6 курсах, також проводиться підготовка лікарів –інтернів по травматології та ортопедії.

         На кафедрі є необхідні умови для навчального процесу: травматологічне відділення на 40 ліжок, відділення травматології обласної лікарні ім. М.І. Пирогова та НДІ реабілітації інвалідів, травматологічний пункт, який працює цілодобово. Викладачі кафедри проводять велику шефську консультативну роботу в м. Вінниці та районах, також лікувальну роботу на базі МКЛ ШМД.

         Наукова діяльність кафедри:

1.     Епідеміологія остеопорозу, його роль в травматизмі, лікування та профілактика.

2.     Патологія великих суглобів, лікування, ендопротезування.

3.     Функціональна та патологічна перебудова опорно-рухового апарата.

Виховна робота кафедри:

Кафедра проводить індивідуальні бесіди з невстигаючими студентами, також працює на кафедрі студентський науковий гурток, який дає можливість студентам оволодіти додатковими знаннями з травматології та ортопедії і залучити їх до наукової роботи.

Штат кафедри

Фіщенко Володимир Олександрович


завідувач кафедрою, професор

Кількість друкованих робіт 148

Жук Петро Михайлович


керівник ПАЦ, професор

Кількість друкованих робіт 136

Столярчук Володимир Савович


по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 56

Кириченко Василь Іванович


відповідальний по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 47

Слєпов Віктор Володимирович


, доцент

Кількість друкованих робіт 54

Башинський Геннадій Петрович


секретар кафедри, профорг, доцент

Кількість друкованих робіт 35

Макогончук Андрій Вікторович


голова студентського гуртка, доцент

Кількість друкованих робіт 39

Кирищук Ігор Григорович


Завуч кафедри

Кількість друкованих робіт 17

Плотиця Віктор Іванович


асистент

Кількість друкованих робіт 24

Яремин Станіслав Юрійович


асистент, к. мед. н.

Кількість друкованих робіт 19

Рубленко Андрій Михайлович


асистент, к. мед. н.

Боцул Олександр Вікторович


асистент

Кількість друкованих робіт 3

Власенко Роман Олегович


асистент

Працювали на кафедрі

Новини

Наукова діяльність

На кафедрі викладаються такі дисципліни як травматологія та ортопедія

 

Комплексна
діагностика
змін
структурно-
функціонал
ьного стану
опорно-
рухового
апарату у
хворих з
травмами та
дегенер
ативно-
дистрофічними
захворювання
ми

Назва наукового-дослідної роботи кафедри - Комплексна діагностика змін структурно-функціонального стану опорно-рухового апарату у хворих з травмами та дегенеративно-дистрофічними захворюваннями

 

Наукові кадри:

докторів наук ......................................... – 2

кандидатів наук ....................................... – 5

доцентів...................................................... – 4

асистентів................................................... – 2

старших лаборантів .................................. – 1

Захищено у 2012 році дві дисертаційні роботи.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРЕДМЕТУ

 

Мета та зміст навчання студентів визначається сучасним станом травматології та ортопедії та суміжних наук, перш за все хірургії.

Реалізація програми передбачає активну пізнавальну діяльність студентів.

В результаті вивчення травматології та ортопедії:

 

Студент повинен знати:

 

1. Соціально-економічні питання травматизму.

2. Частоту і причини травм та захворювань опорно-рухового апарату.

3. Етіологію та патогенез ортопедичних захворювань.

4. Сучасні методи лікування пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату.

5. Терміни поновлення працездатності при типових пошкодженнях і захворюваннях.

6. Методи профілактики та реабілітації хворих з найчастішими ортопедичними  захворюваннями та травмами.

 

Повинен вміти:

 

       1. Поставити діагноз типових пошкоджень опорно-рухового апарату.

       2. Діагностувати, вимагаючи негайного лікування ускладнень пошкоджень

опорно-рухового апарату.

       3. Діагностувати найбільш типові вроджені та набуті ортопедичні захворювання.

       4. Здійснювати невідкладну лікарську допомогу при пошкодженнях опорно-рухового апарату.

       5. На протязі учбового року всі студенти засвоюють слідуючі практичні навички:

       1. Визначення анатомічної і функціональної довжини кінцівки.

       2. Визначення амплітуди рухів в суглобах.

       3. Приготування гіпсових бинтів.

       4. Накладання і зняття гіпсових та асептичних пов’язок.

       5. Накладання петлі Гліссона при захворюванні та пошкодженнях шийного відділу хребта.

       6. Новокаінові блокади місця переломів кісток.

       7. Транспортна імобілізація при пошкодженнях кінцівок, хребта і тазу.

       8. Читання рентгенограм травматологічних та ортопедичних хворих.

       9. Вправлення травматичного вивиху кінцівки.

      10. Пункція суглобів кінцівок.

      11. Репозиція перелому кістки.

      12. Техніка скелетного витягу та підбір необхідного інструментарію.               

      13. Реклінація перелому хребта