Студенту

Інтерну

Master

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри травматології та ортопедії

Кафедра травматології, ортопедії і ВПХ була утворена в 1968 році. До утворення кафедри викладання травматології та ортопедії проводилось на кафедрі загальної хірургії, заняття зі студентами проводив ас. Слюсар A.B. (зав. кафедри-проф. Ш.Д. Хахутов). В післявоєнні роки і до 1968 року ортопедія і травматологія викладалась на курсі ортопедії та травматології яку очолював доцент Слюсар Я.В., асистент, к.м.н. Кучеренко О.Є.. Викладання цього предмету проводилось на кафедрі госпітальної хірургії (зав. кафедри- проф. І.І. Шраєр, проф. В. М. Даниленко).

З 1968 року організована кафедра травматології, ортопедії і ВПХ, яку очолив професор Кучеренко О.С. в складі: доц. Слюсар Я.В., асистентів Столярчука B.C. і Прищака А.Ф.

До 1974 року до складу входив курс стоматології (зав. курсом - проф. С.M. Праведников, асистент М.Ф. Пшеничний).

З 1969 року на кафедрі почали працювати доц. Кириленко О.В., асистент Чепіжний Ю.А., асистент Чуприна I.A., Слєпов В.В. в подальшому накафедрі працювали асистенти Шевчук В.І., Фіщенко В.О., Жук П.М..

 

     

 

З 1985 року кафедру очолив проф. Кириленко О.В., який працював завідувачем до 1991 року. З 1991 року по 1994 р. кафедру очолював доцент Столярчук B.C..

Крім вищевказаних співробітників на кафедрі почали працювати ас. Кириченко В.І., Адаменко В.М., Кисіль І.Ю.

З 1994 року кафедру очолив проф. Фіщенко Володимир Олександрович.

На даний час на кафедрі працюють: завідувач кафедри проф. Фіщенко В.О, проф. Жук П.М.

Доценти: Столярчук B.C., Слєпов В.В., Кириченко В.І., Башинський Г.П., Макогончук A.B., Яремин С.Ю., Дніпровська A.B., Майко В.М.

Асистенти: Кирищук І.Г., Плотиця В.І., Боцул О.В., Браніцький О.Ю., Власенко O.P., Коваленко C.B., Рибінський М.В., Форосенко B.C.

На сьогоднішній день на кафедрі проходять навчання студенти 4,5,6 курсів, лікарі-інтерни, працюють курси стажування та тематичного удосконалення для лікарів ортопедів-травматологів. З 1968 року на кафедрі підготовлено 216 клінічних ординаторів, 92 магістранти.

За цей же період на кафедрі підготовлено 9 докторів наук та 38 кандидатів медичних наук. Станом на 2021 в аспірантурі при кафедрі навчається 9 лікарів, з них - 6 іноземців: з країн Африки, Азії, Південної Америки, Близького Сходу.

Наукова тематика кафедри включає питання стабільно- функціонального синтезу кісток при переломах, ендопротезування великих суглобів, біомеханіка порушень статики та динаміки у ортопедичних хворих. За матеріалами досліджень співробітниками кафедри опубліковано 5 монографій, 4 наукових посібники, більше 600 наукових публікацій, отримано 42 патенти на корисну модель.

Штат кафедри

Фіщенко Володимир Олександрович


завідувач кафедрою, професор

Кількість друкованих робіт 148

Жук Петро Михайлович


керівник ПАЦ, професор

Кількість друкованих робіт 136

Столярчук Володимир Савович


по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 56

Кириченко Василь Іванович


відповідальний по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 47

Слєпов Віктор Володимирович


, доцент

Кількість друкованих робіт 54

Башинський Геннадій Петрович


секретар кафедри, профорг, доцент

Кількість друкованих робіт 35

Макогончук Андрій Вікторович


голова студентського гуртка, доцент

Кількість друкованих робіт 39

Кирищук Ігор Григорович


Завуч кафедри

Кількість друкованих робіт 17

Плотиця Віктор Іванович


асистент

Кількість друкованих робіт 24

Яремин Станіслав Юрійович


асистент, к. мед. н.

Кількість друкованих робіт 19

Рубленко Андрій Михайлович


асистент, к. мед. н.

Боцул Олександр Вікторович


асистент

Кількість друкованих робіт 3

Власенко Роман Олегович


асистент

Новини

(без назви)
04.03.2024

Лекція ,, Остеоартроз культового суглоба. Клініка, лікування та реабілітація". Лекція відбудеться 5 березня. 14-00. Хірургічний центр КНП ,,ВОКЛ ім.М.І.Пирогова ВоР" 3 поверз ВЦОЕ та РТ"

Наукова діяльність

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

1.Епідеміологія остеопорозу, його роль в травматизмі, лікування та                 профілактика.

2.Патологія великих суглобів, лікування, ендопротезування.

3.Репаративна регенерація кістково-хрящової тканини.

По матеріалах наукових досліджень співробітниками кафедри надруковано більше 500 робіт, 30 авторських свідоцтв, близько 100 рацпропозицій, 4 монографії, 10 методичних рекомендацій.

За останні роки на кафедрі захищено 23 кандидатських дисертації.

На кафедрі виконується планова НДР “Комплексна реабілітація пацієнтів з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату”, № держреєстрації 0115U007095 (2016-2021 рр.).

За результатами виконуваної НДР опубліковано 5 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus; 35 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 статті у інших наукових періодичних виданнях.

За тематикою НДР захищено 8 кандидатських дисертацій та 2 магістерські наукові роботи.

Міжнародні наукові форуми, де були представлені результати наукових досліджень, які виконувалися на кафедрі:

-       VI European Congress Saint Petersburg, Russia, July 5-8, 2007.

-       35th European Symposium on Calcified Tissues, 24-28 May 2008, Barcelona, Spain.

-       ECCEO 8, April 09 - 12, 2008, Istanbul, Turkey.

-       13th World congress of Gynecological Endocrinology, Florence, February 28 – March 2, 2008.

-       Eight European Congress on Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Istanbul, April 9–12, 2008).

-       12th World Congress on the Menopause, Madrid, May 19-23, 2008.

-       35th European Symposium on Calcified Tissue, Barcelona, May 24 – 28, 2008.

-       Portuguese-Ukrainian Osteoporosis Congress, Lisboa,                Portugal, 21-22 June, 2016.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Кожного року в межах підсумкових засідань СНТ університету кафедра проводила окреме секційне засідання з ортопедії і травматології.

План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри. Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного студента під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться в середньому один раз на місяць.

Напрямки роботи гуртка:

  • ·Проведення наукових досліджень з ортопедії і травматології
  • ·Виступи на студентських наукових конференціях як нашого університету, так і ВНЗ України.
  • ·Виступи на засіданнях гуртка з реферативними доповідями
  • ·Розгляд складних клінічних випадків