Студенту

Штат кафедри

Беляєв Едуард Вікторович


завідувач кафедри, кандидат медичних наук

Беляєв Е.В. з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 1999 році.
Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лікаря – інтерна на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1999 по 2000 рік працював на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ старшим лаборантом. З 2000 по 2002 працював на посаді асистента – стажиста тієї ж кафедри. З 2002 року по 2011 рік працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету. З жовтня 2011 року по травень 2017 року працював на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології. З травня 2017 року - завідувач кафедри ортопедичної стоматології.
Беляєв Е.В. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії. Лікувальною роботою займається на клінічних базах кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ. Регулярно підвищує свій кваліфікаційний рівень і застосовує новітні технології у діагностичному та лікувальному процесі. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом в галузі ортопедичної стоматології. Володіє багатьма видами спеціалізованої допомоги хворим з ортопедичною патологією. За час роботи проявив себе грамотним лікарем, досвідченим педагогом.

Комнацький Богдан Юрійович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою в 2009 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія, в 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю фармація. З вересня 2009 року працював старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 по 2012 роки – асистентом-стажистом та старшим лаборантом за сумісництвом. З квітня 2012 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. В 2012 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України захистив дисертацію на тему ‘’Обґрунтування забезпечення місцевого знеболення при амбулаторному лікуванні стоматологічних захворювань, поєднаних з цукровим діабетом’’ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. В 2016 році рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова був обраний на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології. За час роботи проявив себе досвідченим педагогом, грамотним лікарем. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом з ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття з іноземними студентами англійською мовою, якою вільно володіє. У 2017 році успішно склав іспит та отримав сертифікат First Certificate in English - перший Кембриджський сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (Іспит розроблений і проводитися підрозділом ESOL екзаменаційної ради Кембриджського університету (UCLES)). В 2017 році пройшов ПАЦ зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія». В цьому ж році був атестований центральною комісією МОЗ України та присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій.

Глушак Альона Анатоліївна


доцент, завуч кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2008 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття зі студентами 2, 3, 4, 5 курсів.

Беляєва Людмила Григорівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Кемеровський медичний інститут у 1971 році. На кафедрі ортопедичної стоматології Івано-Франківського медичного інституту працювала з 1982 по 1998 рік, на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1998 року.

Мунтян Віталій Леонідович


старший викладач

У 2000 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет, працює на кафедрі ортопедичної стоматології ВМНУ ім. М .І. Пирогова на посаді асистента з 2001року.
У 2000- 2002 роках навчався в магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології, яку закінчив успішно та захистив магістерську роботу з відзнакою на тему: “Клініко-експериментальні аспекти відновлення цілісності зубних рядів комбінованими протезами з лабільними системами фіксації”,
В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач»

Орловський Володимир Олександрович


старший викладач

1971 року народження. Закінчив Івано-Франківську Державну медичну академію у 1994 р. Первинна спеціалізація «Стоматологія» в 1995 р. До 2004 р. працював лікарем-стоматологом в різних закладах практичної медицини. З 2001р. працює викладачем на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. В 2012 р. отримав спеціалізацію «Ортопедична стоматологія». В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач». В 2015 р. запланував виконання дисертаційної роботи до здобуття наукового ступеня к. мед. н.
Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень.

Ромашкіна Олена Анатоліївна


старший викладач

У 1992 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Після проходження інтернатури працювала лікарем в лабораторії нових технологій виготовлення зубних протезів при Львівському державному медичному інституті під керівництвом проф. Вареса Е.Я. З 1998 працює на кафедрі ортопедичної стоматології. У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська». Проводить практичні заняття та читає лекції з пропедевтики ортопедичної стоматології, ортопедичної стоматології та дентальної імплантології для англомовних студентів 2, 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету. Є автором 90 друкованих праць, 1 патенту на винахід, 3 деклараційних патентів, співавтором «Посібника з організації стоматологічної ортопедичної допомоги», Одеса, 2003. Цікавиться питаннями медичного права. У 2010 р. успішно закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство», їй присвоєно кваліфікацію «юриста».

Чайка Віталій Григорович


доцент, кандидат медичних наук

У 2002 році вступив до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, який закінчив у 2007 році з відзнакою.
З 2007 року по 2009 рік навчався в магістратурі, а з 2009 року по 2012 рік - в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології означеного вузу.
З 2013 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології.

Коцюра Ольга Олександрівна


старший викладач

Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2006 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття англійською мовою з іноземними студентами.

Бабійчук Наталія Федорівна


старший викладач

Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут. Працює на кафедрі з 1997 року.

Татаріна Ольга Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія в 1999 році.
В травні 2011 року закінчила аспірантуру Одеського національного медичного університету.
На кафедрі ортопедичної стоматології працює з 2011 року.

Пінтя Іван Васильович


асистент

Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1975 році. На протязі трьох років працював хірургом-стоматологом у Вінницькій обласній стоматологічній поліклініці. З 1980 року працював лікарем-анастезіологом в обласній стоматологічній поліклініці. З1984 року по 1998 рік працював завідуючим ортопедичним віділенням обласної стоматологічної поліклініки. З 1998 року по теперішній час працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету.

Вальчук Оксана Григорівна


асистент

Закінчила Московський медичний стоматологічний інститут ім. М. А. Семашко у 1991 році. З вересня 1998 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

Ковальчук Всеволод Віталійович


асистент

Юр Андрій Михайлович


асистент

Зверхановський Олександр Анатолійович


асистент

В 2004р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, з відзнакою. З 2004р. по 2006р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога ортопеда. З 2006р. по 2009р. працював в Замостянському клінічному стоматологічному центрі на посаді лікаря стоматолога-ортопеда. З вересня 2009р. зарахований на посаду асистента – стажиста кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20011р. переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 та 5 курсах. Лікар – стоматолог ортопед першої категорії.

Буткалюк Ігор Дмитрович


асистент

Денисюк Аріна Володимирівна


асистент

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова з дипломом з відзнакою. В результаті державного розподілу була направлена на кафедру ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. В 2014 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією 4 було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році була переведена на посаду асистента тієї ж кафедри.

Шевчук Сергій Юрійович


асистент

У 2003 році закінчив вінницький медичний коледж ім. Д.К. Заболотного за спеціальністю зубний технік. У 2008 році закінчив ВНМУ ім М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія. У 2010 зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри ортопедичної стоматології, а з 2016 року переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. У 2015 році пройшов навчання на курсах спеціалізації у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, де було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «ортопедична стоматологія».

Симонишен Анатолій Анатолійович


викладач-стажист

В 2011р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011р. по 2013р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога . З 2011р. працює в районній лікарні на посаді лікаря стоматолога. З лютого 2014р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20015р. працює на посаді асистента - стажиста кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 курсах.

Гордєєва-Арус Віта Василівна


старший лаборант

Орловська Людмила Євгеніївна


лаборант

Мадюдя Оксана Олександрівна


лаборант

Одуд Мар'яна Петрівна


аспірант

Прокопенко Олександр Сергійович


аспірант, старший лаборант

Новини

Захист виробничої практики для студентів IV курсу
30.08.2018
Оголошення
30.08.2018
I этап Всеукраинской студенческой олимпиады по ортопедической стоматологии. 2018
29.01.2018
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ортопедичної стоматології.2018
29.01.2018