Студенту

Штат кафедри

Беляєв Едуард Вікторович


завідувач кафедри, кандидат медичних наук

Беляєв Е.В. з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 1999 році.
Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лікаря – інтерна на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1999 по 2000 рік працював на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ старшим лаборантом. З 2000 по 2002 працював на посаді асистента – стажиста тієї ж кафедри. З 2002 року по 2011 рік працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету. З жовтня 2011 року по травень 2017 року працював на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології. З травня 2017 року - завідувач кафедри ортопедичної стоматології.
Беляєв Е.В. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії. Лікувальною роботою займається на клінічних базах кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ. Регулярно підвищує свій кваліфікаційний рівень і застосовує новітні технології у діагностичному та лікувальному процесі. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом в галузі ортопедичної стоматології. Володіє багатьма видами спеціалізованої допомоги хворим з ортопедичною патологією. За час роботи проявив себе грамотним лікарем, досвідченим педагогом.

Комнацький Богдан Юрійович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою в 2009 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія, в 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю фармація. З вересня 2009 року працював старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 по 2012 роки – асистентом-стажистом та старшим лаборантом за сумісництвом. З квітня 2012 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. В 2012 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України захистив дисертацію на тему ‘’Обґрунтування забезпечення місцевого знеболення при амбулаторному лікуванні стоматологічних захворювань, поєднаних з цукровим діабетом’’ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. В 2016 році рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова був обраний на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології. За час роботи проявив себе досвідченим педагогом, грамотним лікарем. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом з ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття з іноземними студентами англійською мовою, якою вільно володіє. У 2017 році успішно склав іспит та отримав сертифікат First Certificate in English - перший Кембриджський сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (Іспит розроблений і проводитися підрозділом ESOL екзаменаційної ради Кембриджського університету (UCLES)). В 2017 році пройшов ПАЦ зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія». В цьому ж році був атестований центральною комісією МОЗ України та присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій.

Глушак Альона Анатоліївна


доцент, завуч кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2008 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття зі студентами 2, 3, 4, 5 курсів.

Беляєва Людмила Григорівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Кемеровський медичний інститут у 1971 році. На кафедрі ортопедичної стоматології Івано-Франківського медичного інституту працювала з 1982 по 1998 рік, на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1998 року.

Чайка Віталій Григорович


доцент, кандидат медичних наук

У 2002 році вступив до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, який закінчив у 2007 році з відзнакою.
З 2007 року по 2009 рік навчався в магістратурі, а з 2009 року по 2012 рік - в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології означеного вузу.
З 2013 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології.

Мунтян Віталій Леонідович


старший викладач

У 2000 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет, працює на кафедрі ортопедичної стоматології ВМНУ ім. М .І. Пирогова на посаді асистента з 2001року.
У 2000- 2002 роках навчався в магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології, яку закінчив успішно та захистив магістерську роботу з відзнакою на тему: “Клініко-експериментальні аспекти відновлення цілісності зубних рядів комбінованими протезами з лабільними системами фіксації”,
В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач»

Орловський Володимир Олександрович


старший викладач

1971 року народження. Закінчив Івано-Франківську Державну медичну академію у 1994 р. Первинна спеціалізація «Стоматологія» в 1995 р. До 2004 р. працював лікарем-стоматологом в різних закладах практичної медицини. З 2001р. працює викладачем на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. В 2012 р. отримав спеціалізацію «Ортопедична стоматологія». В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач». В 2015 р. запланував виконання дисертаційної роботи до здобуття наукового ступеня к. мед. н.
Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень.

Ромашкіна Олена Анатоліївна


старший викладач

У 1992 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Після проходження інтернатури працювала лікарем в лабораторії нових технологій виготовлення зубних протезів при Львівському державному медичному інституті під керівництвом проф. Вареса Е.Я. З 1998 працює на кафедрі ортопедичної стоматології. У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська». Проводить практичні заняття та читає лекції з пропедевтики ортопедичної стоматології, ортопедичної стоматології та дентальної імплантології для англомовних студентів 2, 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету. Є автором 90 друкованих праць, 1 патенту на винахід, 3 деклараційних патентів, співавтором «Посібника з організації стоматологічної ортопедичної допомоги», Одеса, 2003. Цікавиться питаннями медичного права. У 2010 р. успішно закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство», їй присвоєно кваліфікацію «юриста».

Коцюра Ольга Олександрівна


старший викладач

Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2006 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття англійською мовою з іноземними студентами.

Бабійчук Наталія Федорівна


старший викладач

Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут. Працює на кафедрі з 1997 року.

Татаріна Ольга Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія в 1999 році.
В травні 2011 року закінчила аспірантуру Одеського національного медичного університету.
На кафедрі ортопедичної стоматології працює з 2011 року.

Пінтя Іван Васильович


асистент

Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1975 році. На протязі трьох років працював хірургом-стоматологом у Вінницькій обласній стоматологічній поліклініці. З 1980 року працював лікарем-анастезіологом в обласній стоматологічній поліклініці. З1984 року по 1998 рік працював завідуючим ортопедичним віділенням обласної стоматологічної поліклініки. З 1998 року по теперішній час працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету.

Вальчук Оксана Григорівна


асистент

Закінчила Московський медичний стоматологічний інститут ім. М. А. Семашко у 1991 році. З вересня 1998 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

Ковальчук Всеволод Віталійович


асистент

Юр Андрій Михайлович


асистент

Зверхановський Олександр Анатолійович


асистент

В 2004р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, з відзнакою. З 2004р. по 2006р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога ортопеда. З 2006р. по 2009р. працював в Замостянському клінічному стоматологічному центрі на посаді лікаря стоматолога-ортопеда. З вересня 2009р. зарахований на посаду асистента – стажиста кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20011р. переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 та 5 курсах. Лікар – стоматолог ортопед першої категорії.

Буткалюк Ігор Дмитрович


асистент

Денисюк Аріна Володимирівна


асистент

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова з дипломом з відзнакою. В результаті державного розподілу була направлена на кафедру ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. В 2014 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією 4 було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році була переведена на посаду асистента тієї ж кафедри.

Шевчук Сергій Юрійович


асистент

У 2003 році закінчив вінницький медичний коледж ім. Д.К. Заболотного за спеціальністю зубний технік. У 2008 році закінчив ВНМУ ім М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія. У 2010 зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри ортопедичної стоматології, а з 2016 року переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. У 2015 році пройшов навчання на курсах спеціалізації у Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, де було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «ортопедична стоматологія».

Симонишен Анатолій Анатолійович


викладач-стажист

В 2011р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011р. по 2013р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога . З 2011р. працює в районній лікарні на посаді лікаря стоматолога. З лютого 2014р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20015р. працює на посаді асистента - стажиста кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 курсах.

Одуд Мар'яна Петрівна


асистент-стажист

Орловська Людмила Євгеніївна


лаборант

Прокопенко Олександр Сергійович


асистент-стажисти

Новини

План роботи студентського наукового гуртка на 2018-2019 н.р.
30.01.2019
Графік відпрацювань пропущених занять на кафедрі ортопедичної стоматології
30.01.2019
I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з ортопедичної стоматології 2019
30.01.2019