Студенту

Master

Аспіранту

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Кафедра неврології та нейрохірургії Факультету післядипломної освіти (ФПО) Вінницького
університету була створена в 2016 році з метою глибокого освітньо-наукового вдосконалення
студентів 4-го та 5-го курсів у сфері нейрохірургії, інтернів-неврологів та лікарів різних спеціальностей.
Розташована на двох клінічних базах – у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім.
акад. О.І.Ющенка та Вінницькій обласній дитячій лікарні, кафедра забезпечує високий рівень
доступності для практичного навчання та досліджень майбутніх фахівців.
Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО очолює к.мед.н., доцент Московко Г.С. У її складі працюють
5 викладачів на постійній основі та 4 зовнішніх сумісників. Основний склад кафедри неврології та
нейрохірургії ФПО представляють: доц. Старинець Георгій Олескійович, доцент Старинець Наталя
Георгіївна, доцент Свістільнік Руслан Вікторович та асистент Майструк Дмитро Сергійович. За
сумісництвом на кафедрі неврології та нейрохірургії ФПО працюють лікарі нейрохірургічного
відділення № 20 Комунального некомерційного підприємства «Вінницької обласної клінічної
психоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» к.мед.н., доц. Ольхов Валерій
Михайлович та к.мед.н., асистент Горбатюк Костянтин Івнович, та лікарі Вінницької обласної клінічної
дитячої лікарні к.мед.н., доцент Волощук Сергій Якович, к.мед.н., асистент Шведський Віталій
Васильович, асистент Співак Ярослав Вячеславович.
В історії кафедри важливими подіями були її заснування у 1935 році на базі психо-неврологічної
лікарні ім. акад. О.І.Ющенка, припинення діяльності під час Великої Вітчизняної війни та подальше
відновлення після звільнення міста. Кафедра активно розвивалась, збільшуючи свій науковий та
навчальний потенціал.
Останнім важливим етапом в історії стала поділ кафедри на дві самостійні структури - Кафедру
неврології та Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО, що відбулося 14 січня 2016 року наказом №3.
Це рішення стало кроком удосконалення та спеціалізації для більш ефективної підготовки медичних
фахівців у галузі неврології та нейрохірургії.

Кафедра неврології та нейрохірургії Факультету післядипломної освіти (ФПО) Вінницькогоуніверситету була створена в 2016 році з метою глибокого освітньо-наукового вдосконаленнястудентів 4-го та 5-го курсів у сфері нейрохірургії, інтернів-неврологів та лікарів різних спеціальностей.Розташована на двох клінічних базах – у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім.акад. О.І.Ющенка та Вінницькій обласній дитячій лікарні, кафедра забезпечує високий рівеньдоступності для практичного навчання та досліджень майбутніх фахівців.

Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО очолює к.мед.н., доцент Московко Г.С. У її складі працюють 5 викладачів на постійній основі та 4 зовнішніх сумісників. Основний склад кафедри неврології танейрохірургії ФПО представляють: доц. Старинець Георгій Олескійович, доцент Старинець НаталяГеоргіївна, доцент Свістільнік Руслан Вікторович та асистент Майструк Дмитро Сергійович. Засумісництвом на кафедрі неврології та нейрохірургії ФПО працюють лікарі нейрохірургічноговідділення № 20 Комунального некомерційного підприємства «Вінницької обласної клінічноїпсихоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» к.мед.н., доц. Ольхов ВалерійМихайлович та к.мед.н., асистент Горбатюк Костянтин Івнович, та лікарі Вінницької обласної клінічноїдитячої лікарні к.мед.н., доцент Волощук Сергій Якович, к.мед.н., асистент Шведський ВіталійВасильович, асистент Співак Ярослав Вячеславович.В історії кафедри важливими подіями були її заснування у 1935 році на базі психо-неврологічноїлікарні ім. акад. О.І.Ющенка, припинення діяльності під час Великої Вітчизняної війни та подальшевідновлення після звільнення міста. Кафедра активно розвивалась, збільшуючи свій науковий танавчальний потенціал.Останнім важливим етапом в історії стала поділ кафедри на дві самостійні структури - Кафедруневрології та Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО, що відбулося 14 січня 2016 року наказом №3.Це рішення стало кроком удосконалення та спеціалізації для більш ефективної підготовки медичнихфахівців у галузі неврології та нейрохірургії.

 

 

Кафедра розташована на клінічних базах:


КНП "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної ради"

вул. Пирогова 109, м. Вінниця, Україна, 21037

https://goo.gl/maps/QeFw2NUAVFNUv1ax5 

Відділення Неврології №3 та Дитячої неврології №4 (другий поверх)

Відділення Нейрохірургії № 20


КНП "Вінницька обласна дитяча лікарнія Вінницької обласної ради"

вул. Хмельницьке шосе 108, м. Вінниця, Україна, 21000

https://goo.gl/maps/HmjCWSw3ZC8HqjoW8

 Відділення черепно-лицьової хірургії


Телефон кафедри +38(0432) 550776


E-mail neurosurgery@vnmu.edu.ua


Штат кафедри

Московко Геннадій Сергійович


Завідувач кафедри, к.мед.н.

У 2002 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету імені М.І.Пирогова, спеціальність «лікувальна справа». У 2002-2003 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, в 2004 - 2007 рр. – в аспірантурі на тій же кафедрі. З 2016 року очолює кафедру неврології та нейрохірургії ФПО від моменту її заснування.

Старинець Наталя Георгіївна


Доцент, зав.уч., к.мед.н.

Закінчила Вінницький державний медичний інститут ім М.І. Пирогова у 1997р.,інтернатура зі спеціальності "Неврологія" на базі ВДМУ ім.М.І.Пирогова 1997-1998рр. Працювала лікарем- ординатором неврологічного відділення ВОПНЛ ім.ак.О.І.Ющенка з 1998 по 2011 по. Аспірантура на кафедрі нервових хвороб 2005-2009рр.У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 14.01.15-"нервові хвороби" на тему "Особливості клінічних проявів при емоційних розладах у хворих на множинний склероз та їх терапевтична корекція".У 2011р.присвоена наукова ступінь кандидата медичних наук.Доцент по кафедрі нервових хвороб з 2014р. З 2009р.вища кваліфікаційна категорія зі спеціальності "Неврологія".У 2010р. стажування на кафедрі психіатрії та наркології ВНМУ ім. М.І.Пирогова.З грудня 2012 по січень 2013 р.стажування за фахом "Педагогіка та психологія" у Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників.У 2020р. стажування з дитячої неврології у ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Старинець Георгій Олексійович


Доцент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький медичний інститут в 1966 р.
Клінічна ординатура на кафедрі нервових хвороб з 1971 по 1974 рр.
Дисертація на тему " Рецидивуючі неврити лицевого нерва".
Кандидат медичних наук з 1975 року.
Доцент по кафедрі нервових хвороб з 1985 р.
Заступник декана факультету післядипломної освіти з 1985 р.

Корнійчук Анатолій Григорович


Доцент, к.мед.н.

закінчив Вінницький медичний інститут у 1961 р. Аспірантура на кафедрі нервових хвороб 1963- 1966 рр. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Контрактура мімічних м'язів, іннервованих лицевим нервом»
Кандидат медичних наук з 1968 р.
Доцент по кафедрі нервових хвороб 1979 р.
Завідувач курсом підготовки лікарів, з 1986 р.
Завідувач кафедри неврології з рефлексотерапією.
У 1993 р. 5-місячне стажування за грантом Британської Ради у відділенні екстрапірамідної патології (рухові розлади) Національного госпіталю неврології та нейрохірургії в Лондоні, Великобританія. Вільно володію англійською та польською мовами.

Желіба Леся Миколаївна


Доцент, к.мед.н.

Свістільнік Руслан Вікторович


Доцент, к.мед.н.

В 2004 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Спеціальність - лікувальна справа
Кваліфікація - лікар.
Спеціалізація – неврологія
Вища атестаційна категорія з неврології.
Кандидатська дисертація за темою: «Клініко-морфологічні і метаболічні
порушення при гострих менінгітах у дітей та методи їх корекції »,
2010 р.,14.01.13 – інфекційні хвороби.
З 2004 р. по 2005 р. проходив інтернатуру по спеціальності «неврологія» на базі клініки нервових хвороб ВОПНЛ ім. О. І. Ющенка, кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії ВНМУ ім. Пирогова.
З 2005 р. по 2007 р. працював лікарем-неврологом Старокостянтинівської ЦРЛ
Хмельницької області.
З 2007 р. по 2009 р. навчалася в клінічній ординатурі з відривом від виробництва за
спеціальністю «неврологія» на базі клініки нервових хвороб ВОПНЛ ім.О. І. Ющенка (кафедра нервових хвороб з курсом нейрохірургії ВНМУ ім.Пирогова).
З 2009 по 2014 р. працював лікарем-неврологом військового шпиталю
(в/ч А1067) м. Старокостянтинів, Хмельницької області.
З 2014 р по 2019 р працював на посаді асистента, а з 2019 р на посаді доцента
кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова
В 2020 році було присвоєно вчене звання доцент.
В 2018 році проходив стажування "Медичний центр Галілеї", м. Нагарія, Ізраїль.

Регулярно проходить тренінги з підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти.
Наукове консультування : Хмельницька міська лікарня, Хмельницький обласний серцево-судинний центр».
Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю:
Член "Міжнародного товариства по хворобі Паркінсона та Рухових розладів",
"Всесвітньої Інсультної Організації", "Міжнародного Товариства Головного Болю"
Досвід практичної роботи за спеціальністю 19 років.

Ольхов Валерій Михайлович


Доцент, к.мед.н.

Волощук Сергій Якович


Доцент, к.мед.н.

Фікс Дмитро Олександрович


Асистент, к.мед.н.

У 2013 р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Лікувальна справа” і здобув кваліфікацію лікаря. У 2013-2015 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі на кафедрі нервових хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, в 2015 - 2019 рр. – в аспірантурі на тій же кафедрі. У 2021 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 14.01.15 -"нервові хвороби" на тему "Якість надання допомоги при гострому мозковому інсульті: оцінка на основі госпітальних регістрів". У 2021 р. присвоєний науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2023 року працює асистентом кафедри неврології та нейрохірургії ФПО.

Співак Ярослав Вячеславович


Асистент

Шведський Віталій Васильович


Асистент, к.мед.н.

Майструк Дмитро Сергійович


Асистент

Член Української асоціації нейрохірургів (УАН), Европейської асоціації нейрохірургічних товариств (EANS), Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств (WFNS), Міжнародної федерації нейроендоскопії (IFNE), Української асоціації боротьби з інсультом (УАБІ)

Лємєшов Олександр Сергійович


Асистент

Навчання в Донецькому медичному ліцеї при Донецькому національному медичному університеті ім. Горького.
Навчання в Донецькому національному медичному університеті ім. Горького.
Навчання в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.
Очна частина інтернатури Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика – кафедра нейрохірургії.
Заочна частина інтернатури – 20 нейрохірургічне відділення Вінницької обласної психо-неврологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенко.

Новини

Вітаємо призера наукової конференції молодих вчених "Uzhhorod Medical Students Conference" Верба Михайла Анатолійовича
15.12.2023

Сертифікат

Controverses in Neurology 2023
11.12.2023

Завідувач кафедри Геннадій Московко з колегами на конференції CONY 2023Наукова конференція з неврології — це можливість для наших вчених зустрітися, обмінятися ідеями та вдосконалити свої навички у сфері дослідження нейронних систем. Ми пишаємося Геннадієм Сергійовичем Московко за його внесок у розвиток цієї захоплюючої науки та прагнемо поділитися цим досвідом із нашою аудиторією.

План Майстер-класів для лікарів по кафедрі неврології та нейрохірургії ФПО на 2024 рік
15.10.2023

п/п

Тема

Дата проведення

1.

Діагностика та лікування Множинного склерозу та інших демієлінізуючих захворювань ЦНС згідно стандартів лікування затверджених в Україні

18.01.2024

2.

Основи діагностики та лікування захворювань периферичної нервової системи

22.02.2024

3.

Травми нервової системи, менеджмент віддалених наслідків

21.03.2024

4.

Нейродегенеративні захворювання ЦНС

18.04.2024

5.

Сучасні аспекти судинної неврології

23.05.2024

6.

Діагностика та лікування Множинного склерозу та інших демієлінізуючих захворювань ЦНС згідно стандартів лікування затверджених в Україні

19.09.2024

7.

Основи діагностики та лікування захворювань периферичної нервової системи

24.10.2024

8.

Травми нервової системи, менеджмент віддалених наслідків

21.11.2024

9.

Сучасні аспекти судинної неврології

19.12.2024

Вітаємо призера 20-ї наукової конференції молодих вчених
24.04.2023

Диплом за ІІ місце на конференції

Наукова діяльність

.

Література, що видана кафедрою

1. «Ходьба людини» монографія, укр., 302с. 

 В.М.Мороз, М.В. Йолтухівський, О.В.Власенко, С.П. Московко, Г.С.Московко, О.В. Богомаз, І.Л. Рокунець, І.В.Тищенко, Л.В.Костюк, К.В.Супрунов 

 

В.М.Мороз, М.В.Йолтухівський, О.В.Власенко, С.П. Московко, Г.С.Московко, О.В.Юогомаз, І.Л.Рокунець, І.В.Тищенко, Л.В.Костюк, К.В.Супрунов «Ходьба людини» монографія, укр., 302с.

 

2. Порадник з реабілітації осіб, що перенесли мозковий інсульт А.Г. Корнійчук, О.А. Корнійчук 


Корнійчук А.Г., Корнійчук О.А. Порадник з реабілітації осіб, що перенесли мозковий інсульт.

 

3. "Первинний головний біль та епізодичні синдроми, які можуть бути асоційовані з мігренню", укр, 272 стор.

Л.В.Піпа, Р.В. Свістільнік, Г.В. Бекетова, Г.С. Московко, В.А.Поліщук, Ю.М. Лисиця


Первинний головний біль та епізодичні синдроми, які можуть бути асоційовані з мігренню

 


Контакти