Відбулася XVI Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку»

18.04.2019

 

18 квітня 2019 року на кафедрі медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти відбулося засідання секції «Медична психологія, психіатрія та психотерапія» в рамках XVІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку».

Для участі у конференції було відібрано дев'ять найкращих досліджень, проведених студентами у галузях психіатрії і наркології, медичної психології та психотерапії. Послухати цікаві й змістовні доповіді прийшли студенти медичних факультетів № 1 та № 2, а також майбутні стоматологи, які цікавляться психологією та психіатрією.

Доброю традицією стала участь у медико-психологічних наукових дослідженнях не лише майбутніх медичних психологів, а й студентів медичного факультету № 1 і стоматологічного факультету, які продемонстрували глибокі знання психології, ґрунтовну роботу з науковою літературою, якісне проведення самостійних досліджень, вміння грамотно і цікаво донести результати своїх наукових досліджень до слухачів.

Журі та присутні відзначили високий науковий рівень представлених робіт. Усі представлені дослідження базувалися на глибокому вивченні літературних джерел, опрацюванню значної кількості публікацій, критичному аналізі робіт різних авторів. Більшість робіт містили дані власних оригінальних досліджень їх авторів, були побудовані на репрезентативному матеріалі з використанням сучасних методів клініко-психологічного та психодіагностичного дослідження, включали ґрунтовний статистико-математичний аналіз даних, а їх положення та висновки були сформульовані відповідно до принципів доказової медицини.

Учасники конференції також доклали максимум зусиль, щоб зробити свої доповіді цікавими та змістовними. Усі студенти-науковці підготували оригінальні презентації, які давали можливість наочно представити результати їх наукових досліджень.

Переможцем конференції став Ілля Марчук (ІІ курс, 61 група) з доповіддю «Селфі, як сучасний феномен діджиталізації в процесі соціально-економічної самопрезентації особистості».

Друге місце зайняли Анна Біліченко (V курс, 61-б група з доповіддю «Психологічні особливості самореалізації жінок-викладачів ВНМУ», а також Анастасія Янченко і Ольга Голенок (ІІІ курс, 18-а група) з доповіддю «Індивідуально-психологічні предиктори тютюнопаління у студентської молоді».

Третє місце посіли Вікторія Козловська (IV курс, 41-б група) з доповіддю «Вплив особливостей стоматологічного статусу на психологічний стан та якість життя студентів» і Аміна Савенко (І курс, 61-б група) з доповіддю «Булінг вчителів в системі вчитель-учень».

Переможці отримали дипломи, сертифікати та подарунки від кафедри. 

Конференція знову продемонструвала високий науковий потенціал студентів Вінницького національного медичного університету. Усі представлені роботи були оригінальними, цікавими, змістовними і дозволили їх авторам зробити перший крок у велику науку.