Шкала оцінювання для дистанційної форми складання ПК 4 курсу

28.05.2020

Шкала

оцінювання для дистанційної форми складання ПК

Іспит буде проведено на платформі Microsoft Teams із фіксацією результатів.

Реєстрація на платформі з обов’язковим застосуванням відеореєстрації та мікрофону здійснюється о 8.30. Необхідно мати документ, який засвідчує особу (паспорт, студентський квиток.)

Іспит складається з вирішення тестових завдань та ситуаційних задач з модулів «Пульмонологія», «Гастроентерологія», «Нефрологія».

Відповіді на питання ситуаційних задач мають бути максимально повними (діагнози мають бути сформульовані згідно  сучасних класифікацій, призначене лікування у вигляді рецептів тощо).

Після реєстрації на платформі студент надає письмову відповідь протягом 40 хвилин.

ВАЖЛИВО: через одну годину від початку письмової роботи студента відповіді екзаменатором прийматися не будуть, платформа буде закрита екзаменатором.

Після отримання письмових відповідей та їх перевірки результати ПК оголошуються та коментуються у вигляді дискусії екзаменатором.

Складова оцінки ПК з дисципліни «Внутрішня медицина» в балах наступна:

 

Історія хвороби

Практичні навички

Тести

Задача № 1

Задача № 2

Задача № 3

6-10 балів(сума оцінок за написання та захист)

8-10 балів (оцінка «3» - 8 балів, «4» - 9 балів, «5» - 10 балів

6-15 балів

10-15 балів

10-15 балів

10-15 балів

 

                Питання для іспиту, методичні матеріали виставлені на сайті кафедри.

 

Завідувач кафедри

внутрішньої медицини № 2

д.мед.н., професор                                                                         С. В. Шевчук