Доступ до публічної інформації

Вінницький національний медичний університет ім М.І.Пирогова надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання університетом своїх обов’язків.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

 1. Ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 2. Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 3. Підпис і дату.

  Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:
  м. Вінниця, вул. Пирогова 56, 21018.
  Канцелярія університету. На конверті вказувати «Публічна інформація».
  Тел.(0432) 57-03-60
  Тел./факс (0432) 67-02-03
  E-mail:admission@vnmu.edu.ua