Положення про інтелектуальну власність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова та відповідальність за академічний плагіат


Завантажити цей документ