Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Медицина» спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова


Завантажити цей документ