Положення про норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників ВНМУ ім. М.І. Пирогова


Завантажити цей документ